Ủy Ban Giáo Dục Houston ISD tán thành đặt lại tên vận động trường Jack Yates Field

Trong phiên họp thường lệ hôm thứ Năm, Ủy Ban Giáo Dục HISD đồng đồng lòng tán thành đặt lại tên vận động trường Jack Yates Field thành “George Perry Floyd Jr. Athletic Community Field”.

Vào tháng Sáu 2021, các phần tử của tiểu ban đặt lại tên – gồm học sinh, phụ huynh, các cựu học sinh Jack Yates, và phần tử cộng đồng — đã biểu quyết đề nghị tên George Floyd để vinh danh đời sống của ông.

Floyd là một cựu học sinh trường Trung Học Jack Yates là nơi ông chơi dã cầu và lớn lên trong khu “Cuney Homes” vùng “Third Ward”.

Vào hồi đầu năm nay, để tưởng nhớ ông Floyd, một bức tường “Black Lives Matter” được sơn mầu đỏ và vàng trên đường Alabama ngay trước trường Trung Học Yates. Ở cuối bức tường là một chiếc áo cầu thủ dã cầu đỏ với số 88 mầu vàng, là số ông Floyd mặc, cùng với ngày sinh và tử của ông.

Ủy ban cũng thông qua một hợp đồng với Thành Phố Houston để cung cấp chương trình sàng lọc và khám nghiệm COVID-19 cho học sinh và nhân viên HISD.

Chương trình sẽ cung cấp việc tình nguyện sàng lọc COVID-19 bởi nhân viên có huấn luyện để giúp giảm bớt tỉ lệ lây lan, gia tăng của COVID-19, và duy trì việc đi học đều, và cung cấp một môi trường học hành an toàn cho học sinh, ban giảng dậy, và nhân viên.

Theo hợp đồng này, Thành Phố Houston đồng ý cung cấp cho những học sinh HISD nào được cha mẹ đồng ý, cũng như nhân viên các dịch vụ miễn phí sau đây:

  • Sàng lọc COVID-19 bởi nhân viên có huấn luyện
  • Thử nghiệm COVID-19 cho học sinh, ban giảng dạy, và nhân viên
  • Báo cáo kết quả thử nghiệm COVID-19 hàng ngày
  • Theo dõi những ai bị tiếp xúc
  • Gia tăng sự thường xuyên sàng lọc và thử nghiệm dựa trên tỉ lệ dương tính gia tăng trong cộng đồng
  • Cung cấp dụng cụ thử nghiệm
  • Các tờ thông tin về COVID-19

Các trường và sở trung ương sẽ được mời tình nguyện tham dự trong chương trình sàng lọc và thử nghiệm COVID-19.

Ủy ban cũng thông qua số tiền được tặng là $1 triệu đôla của “Houston Endowment” để giúp cho nỗ lực hoạch định chiến thuật của HISD. Số tiền này sẽ hỗ trợ sự phát triển một kế hoạch chiến thuật toàn học khu để tối đa hóa kết quả của học sinh.

Quy trình hoạch định chiến thuật sẽ gồm việc thành lập một hướng đi có trọng tâm là học sinh, cách sử dụng tài chánh của học khu, và một kế hoạch để tối ưu hóa các trợ cấp “Elementary and Secondary School Emergency Relief” (ESSER).

Ủy ban cũng nghĩ đến một biện pháp để đem cho các chủ nhân bất động sản một số tiền giảm thuế. Ủy ban đồng ý hạ thấp thuế xuất xuống $1.0994 cho tài khóa 2021-2022 từ $1.1331 trong tài khóa trước. Sự chước giảm này vì bất động sản gia tăng và luật giảm thuế xuất HB3. Luật House Bill 3, được thông qua trong khóa họp lập pháp 2019, tài trợ giáo dục công cộng và cải tổ thuế bất động sản.