Chương trình “National Merit Scholarship” chọn 47 học sinh lớp 12 của HISD là những người vào bán kết

Chương trình “National Merit Scholarship Program” chọn 47 học sinh lớp 12 của HISD là những người vào bán kết năm 2021.

Các học sinh này có cơ hội để thi đua để giành được gần 7,600 học bổng trị giá hơn $30 triệu sẽ được cấp phát vào mùa xuân tới. Trên toàn quốc có gần 16,000 học sinh vào bán kết trong chương trình “National Merit Scholarship Program” thường niên lần thứ 66.

Để được cứu xét nhận học bổng của “National Merit Scholarship”, học sinh vào bán kết phải tiến đến mức chung kết. Để trở nên một người vào chung kết, các học sinh bán kết và một viên chức của trường phải nộp đơn xin học bổng với các chi tiết gồm hồ sơ học vấn của học sinh, sự tham dự trong các sinh hoạt ở trường và cộng đồng, chứng tỏ khả năng lãnh đạo, làm việc, và những giải thưởng đã nhận được. Các học sinh bán kết còn phải viết một bài luận văn.

Xem danh sách đầy đủ các học sinh ở dưới đây.

Trường Trung Học Bellaire

 • James Ballard
 • Elise Bartlett
 • Hong-En Chen
 • Katherine Chen
 • Scott Cricks
 • Collin Crockett
 • Amelia Ding
 • Leah Guttentag
 • Anh Ho
 • Ava Jiang
 • Zoe Kass
 • Catherine Li
 • Maggie Lin
 • Richard Lin
 • Eric Liu
 • Milan Narayan
 • Christian Olguin
 • Kavi Shah
 • Alex Xu
 • Jason Yao
 • Albert Zhu

Trường Trung Học Carnegie Vanguard

 • Disha Bhattacharya
 • Perrin Calzada
 • Caitlin M. Dorn
 • Sidharth Draksharam
 • David M. Guan
 • Gowtham Kadiyala
 • Nikitha Kota
 • Tina Li
 • Jessica K. Lin
 • Hari K. Rajagopal
 • Srikar Siripuram
 • Tegh S. Thind
 • Jennifer N. Ton
 • Samuel S. Zhang

Trường “DeBakey High School For Health Professions”

 • Pranav Chemudupaty
 • Charlise Giang
 • Megan E. MacLeay
 • Kevin Song

Trường Trung Học Heights

 • Roma D. Kerby

Trường “Kinder High School for the Performing and Visual Arts”

 • Matthew Fu
 • Ronen S. Wenderfer
 • Saranna Zhang

Trường Trung Học Lamar

 • Alexander M. Koong
 • Craig A. Meikleham

Trường Trung Học Westside

 • Ethan S. Nava Maldonado
 • Kelly Shih