Trường Furr với tấm bích họa ‘Future Forward’ trong Tháng Di Sản Người Tây Ban Nha

Trường Trung Học Furr khởi sự Tháng Di Sản Người Tây Ban Nha với một tia nghệ thuật. Các học sinh hợp tác với nghệ nhân trong vùng là ông Robert Ramos để thực hiện tấm bích họa “Future Forward”.

Các học sinh trường Furr chia sẻ các ý tưởng, cảm xúc, và những gì họ muốn với ông Ramos, và ông biến các chủ đề của họ về công lý, sự đa dạng, sức mạnh, cũng như quá khứ, hiện tại, và tương lai thành sản phẩm sau cùng. Học sinh Bianca De La Cruz đã giúp ghi nhận việc thành hình bích họa này và thấy hài lòng vì môi trường công lý được bao gồm để cho thấy làm thế nào “chúng em có thể giúp bảo trì thế giới.” Ông Ramos nhận biết sự quan trọng của việc bao gồm các biến cố hiện thời cũng như tương lai trong tấm bích họa.

“Quá khứ làm nên con người chúng ta,” ông Ramos nói. “Chúng ta không bị gò bó trong những gì của quá khứ, và chúng ta có thể tốt hơn.”

Hiệu trưởng trường Furr là Tammie Moran nhìn thấy giá trị trị liệu trong nghệ thuật sau khi cộng đồng bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch COVID-19. Bức tranh này được khởi sự từ mùa hè và bây giờ hiện trưng bày tại trường Furr.

“Bích họa này là một cảm nhận về giá trị,” Moran nói. “Có nhiều điều đang xảy ra trong đại dịch COVID-19, và nghệ thuật thì rất giống như sự trị liệu, do đó các em có cơ hội để suy nghĩ về điều đó và những gì các em muốn thêm vào. Nó là một cách để các học sinh biểu lộ cảm xúc. Tôi muốn đem cho các em mọi cơ hội để bộc lộ cảm xúc và cảm thấy tốt hơn bất cứ cách nào có thể, và có cách nào tốt hơn là qua nghệ thuật?”