“Wraparound” và Dịch Vụ Dinh Dưỡng đưa học sinh, phụ huynh tham gia việc hồi phục khu vườn trường Golfcrest Elementary

Một cơn gió mát buổi sáng đã đẩy bầu khí ẩm ướt ra khỏi bãi cỏ phủ sương tại trường Tiểu Học Golfcrest, khi phụ huynh và người tình nguyện cào cỏ và phục hồi khu vườn của trường này.

Gần 20 học sinh phấn khởi tham gia để giúp chuẩn bị khu đất và làm các vùng trồng rau cho mùa thu.

“Em yêu thiên nhiên và thích làm vườn – em muốn làm cho trường em xinh đẹp,” học sinh lớp ba là Nikole Rivera nói, khi thêm rằng em còn là một phần tử của nhóm làm vườn trong trường.

Nhận được thêm sự hỗ trợ của cộng đồng, trường Golfcrest là một trong 10 trường “All-In wraparound” đang hợp tác với Sở Dinh Dưỡng.

Chuyên Gia “Wraparound Resource” là Jalil Cantarero điều hợp nỗ lực này. Ông giải thích rằng ông hỗ trợ khởi xướng “Good Food” mà nó nhấn mạnh đến sản phẩm trong vùng và lối sống lành mạnh.

“Mục tiêu của chúng tôi là giới thiệu học sinh biết đến chu kỳ của trái cây và rau, để các em không chỉ là người tiêu thụ thực phẩm,” ông Cantarero nói. “Các sinh hoạt ‘all-In’ này giúp chúng tôi vun xới các mối giây với cư dân trong vùng.”

Giáo trình được sử dụng là chương trình quốc tế “Junior Master Gardener” mà nó cũng củng cố các đề tài STEAAM – science (khoa học), technology (kỹ thuật), engineering (công nghệ), arts (nghệ thuật), agriculture (nông nghiệp), và math (toán).

“Em phấn khởi khi có cơ hội để trồng hoa và rau trái,” học sinh 10 tuổi Jorge Escobar nói.

Sử dụng đôi tay và các máy móc, những người tình nguyện còn làm bốn khung gỗ mới với kích thước 9 feet và 3 feet.

“Hôm nay, chúng tôi chú trọng đến sự hợp tác và tính toán,” Quản Lý Dinh Dưỡng Marcus Glenn nói. “Các học sinh lấp đầy các khung gỗ với đất và sau đó tính toán tổng số thước vuông.”

Khi sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng đi đúng đường để phục hồi 84 khu vườn trong các trường của khu học chánh, nhóm nông nghiệp nhấn mạnh đến sự tương quan giữa con người và thực phẩm để xây dựng các mối giây cộng đồng mạnh mẽ.

“Chúng tôi cảm ơn các nhà doanh nghiệp trong vùng đã có những tặng vật cho các khu vườn trong trường của chúng tôi,” ông Glenn nói. “Sinh hoạt cộng đồng này hấp dẫn học sinh và người lớn để hỗ trợ thành tích của lớp ở bên trong và bên ngoài.”