Các trường HISD xếp hạng cao trong danh sách của Niche, vùng Houston

Ba trường HISD được xếp hàng đầu trong danh sách “Niche 2022 Best Public High Schools of Houston Area” (các trường trung học công lập tốt nhất vùng Houston); trường “Carnegie Vanguard High School” (Số 1), trường “DeBakey High School For Health Professionals” (Số 2) và trường “Kinder High School for the Performing Arts” (Số 3).

Theo trang niche.com, thứ hạng này được dựa trên “sự phân tích nghiêm ngặt các số thống kê chính và hàng triệu nhận xét từ học sinh và phụ huynh qua dữ kiện của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ. Các yếu tố xếp hạng gồm điểm bài thi tiểu bang, sự chuẩn bị đại học, tỉ lệ tốt nghiệp, các điểm SAT/ACT, phẩm chất giáo chức, và định giá trường trung học.”

Ở cấp tiểu bang, ba trường HISD đó cũng thuộc 10 trường trung học công lập tốt nhất trong danh sách của Texas. Trường Carnegie Vanguard xếp hạng 5, trường DeBakey xếp hạng 6 và trường Kinder xếp hạng 9.