Chiến dịch tặng áo choàng của trường Navarro MS là ‘cách tuyệt hảo’ để khởi sự ngày lễ Tạ Ơn

Các xe nối đuôi nhau trước của trường Trung Học Navarro vào ngày thứ Bảy khi trường này tổ chức  “Coat Distribution Day” (ngày phân phát áo choàng) mà cũng có cho cả gà tây, chủng ngừa COVID-19 miễn phí, và ghi tên bầu cử. Trường Navarro có 500 áo choàng để tặng.

Hơn 120 học sinh đã ghi tên trước, và các phần tử trong cộng đồng đã đến từ sớm để chọn áo và gà tây.

“Đây là một cách tuyệt hảo để khởi sự dịp lễ Tạ Ơn, và khi mùa đông sắp đến, chúng tôi muốn biết chắc là các học sinh có áo choàng mặc mùa đông và có thực phẩm cho bữa ăn lễ Tạ Ơn,” ông Steven Deutsch nói, ông là chuyên gia “Wraparound Services” tại trường Navarro.

Sinh hoạt này được tổ chức bởi sở “Wraparound Services” của HISD và có thêm sự giúp đỡ từ “Navarro East End Community Council”, LULAC, và “Central City Industrial Park”, đã giúp cung cấp gà tây. Tổ chức “Kids Helping Kids” tặng các áo khoác cho học sinh, và thuốc chủng được cung cấp bởi Thành Phố Houston và “Texas Division of Emergency Management.”