Các Học Sinh Thắng Giải trong Tiệc Trà Thiệp Ngày Lễ tán dương sự quy tụ

Buổi tiệc trà Thiệp Ngày Lễ thường niên thì không chỉ là một sự trình bày các tấm thiệp ngày lễ của học sinh – đó là một sinh hoạt để đề cao sự quy tụ.

“Nó sẽ là một ngày lễ tốt đẹp hơn vì các tấm tranh của các em,” Tổng Giám Đốc Millard House nói với các học sinh thắng giải trong một sinh hoạt trực tuyến sống động vào hôm thứ Ba.

Cuộc thi vẽ năm nay, lần thứ 30 thường niên, có 19 học sinh vào chung kết và ba người thắng giải trong 93 tấm tranh nộp. Các em thắng giải được chọn bởi ông House, và từ mỗi cấp lớp tiểu học, trung học I cấp, và trung học II cấp. Madison Mitchell của trường Oak Forest được nhìn nhận là người thắng giải cấp tiểu học, Ria Andavarapu của trường T.H. Rogers cho trung học I cấp, và Jocelyn Ajucum của trường Westbury cho trung học II cấp. Trước đây Ajucum đã thắng giải khi ở lớp bảy và bây giờ lại thắng giải khi là học sinh lớp 11.

Tấm tranh của Andavarapu có tựa đề “The Gift of Giving,” là một tên thích hợp cho sinh hoạt này mà tất cả là về lan rộng sự tích cực.

“Nó có rất nhiều ý nghĩa với em,” Andavarapu nói về sự thắng giải. “Em vẽ tấm này để đưa tất cả lại với nhau và đền ơn.”