HISD tổ chức họp ảo về chủng ngừa COVID-19

Những thuốc chủng ngừa COVID-19 đã được chấp nhận cho trẻ em từ năm tuổi trở lên. Để trả lời các câu hỏi, HISD sẽ tổ chức hai cuộc họp ảo để cung cấp cho cộng đồng cơ hội đặt câu hỏi về chủng ngừa với một ban chuyên môn gồm một phụ huynh và các chuyên gia y tế công cộng. Một cuộc họp sẽ bằng tiếng Anh và một cuộc họp bằng tiếng Tây Ban Nha.

Lúc 6g chiều thứ Ba 7 tháng Mười Hai, cuộc họp ảo về Chủng Ngừa COVID-19 sẽ xảy ra. Ghi danh ở đây. Các chuyên gia gồm Bs. Luis Ostrosky, Trưởng Ngành Bệnh Truyền Nhiễm của trường Y Khoa McGovern tại UTHealth, Bs. Julie Boom, Bệnh Viện Nhi Đồng Texas, Bs. Armando Correa, Bệnh Viện Nhi Đồng Texas, Bs. Ruth López, phụ huynh HISD có con em tham dự trong việc thử thuốc chủng ngừa COVID-19.  Tổng Giám Đốc Millard House sẽ có lời nhận xét trong cuộc họp hôm thứ Ba, trong khi Phó Tổng Giám Đốc Ts. Rick Cruz sẽ chào mừng khán giả trong cuộc họp chung hôm thứ Tư.

Về cuộc họp chung tiếng Tây Ban Nha, ghi danh tại đây.