Trường “North Houston Early College HS” là một trường “National Blue Ribbon School”

Trường “North Houston Early College High School” được chọn là một trường “2021 National Blue Ribbon School” bởi Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ trong một nghi thức vào ngày 3 tháng Mười Hai.

Chương trình “National Blue Ribbon” nhận biết các trường công và tư xuất sắc về học thuật hay có tiến bộ trong việc bớt đi khoảng cách thành tích của các nhóm học sinh thiểu số. Trường “North Houston Early College” được nhìn nhận là xuất sắc học vấn như được đo lường bởi các bài thi tiểu bang.

“HISD dẫn đầu với triết thuyết giáo dục toàn thể đứa trẻ và đáp ứng với các học sinh để giúp các em đạt được sự xuất sắc học vấn,” Tổng Giám Đốc Millard House nói. “Tôi cảm ơn tất cả các nhà giáo dục đã tiếp tục đặt học sinh trên hết và tán dương trường North Houston vì thắng được giải cao quý này.”

Giải thưởng đáng ao ước này nhìn nhận sự khó nhọc của các nhà giáo dục, học sinh, gia đình, và các cộng đồng trong việc thiết lập các môi trường an toàn và chào đón để học sinh thấu triệt các thách đố và nội dung cam go.

“Là một trường Title, việc thắng giải ‘National Blue Ribbon Award’ đã nêu cao sự ảnh hưởng của trường khi các giáo chức, học sinh, và phụ huynh đến với nhau để đạt được các kết quả ngoại hạng,” hiệu trưởng Samantha Brooks nói. “Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã tạo được một môi trường học hành tuyệt diệu mà nó cho phép chúng tôi nhận được vinh dự này.”