Ông tổng giám đốc tán dương các Giáo Chức Tháng Mười Một, Mười Hai

Vừa đúng lúc vào dịp lễ, Tổng Giám Đốc Millard House cùng với hợp tác viên cộng đồng “Group 1 Automotive” của HISD đã trao thưởng cho bà Kassandra Rios của trường Tiểu Học Marshall là Giáo Chức Tháng Mười Một, và bà Melinda Realina của trường Tiểu Học Tinsley là người thắng cuộc Tháng Mười Hai.

“Điều này là để vinh danh một số giáo chức đã vượt trên bổn phận và thi hành đúng những gì chúng ta muốn thấy nơi các giáo chức giỏi nhất và sáng chói nhất của HISD,” ông House nói.

Bà Rios thật ngạc nhiên khi ông House xuất hiện trên màn hình điện toán để chúc mừng bà, và “HISD Community Partnerships” và “Group 1 Auto” đã tặng bà với một gói quà. Bà Rios, một giáo chức bốn năm, dạy môn khoa học lớp năm cho học sinh song ngữ. Bà Rios là người vào chung kết cho giải thưởng “2020 Elementary Science Teacher Award” trong năm thứ hai dạy học. Bà Rios ngập tràn cảm xúc.

“Thực sự tôi mong đợi điều này bởi vì tôi đến đây làm việc hàng ngày và dành công việc và đời sống của tôi cho học sinh và sự học hành của các em,” bà Rios nói.

Tại trường Tinsley, ông House đã làm ngạc nhiên giáo chức kỳ cựu 50 năm là bà Realina, mà điều đó thật thú vị vì khi bà Realina khởi sự dạy học thì ông House mới sinh. Bà Realina còn được tặng với một gói quà. Bà còn là một giáo chức dìu dắt phù hợp với học trình của International Baccalaureate. Bà là người lãnh đạo trường về kỹ thuật điều khiển “Geek Squad ” tại trường Tinsley.

“Với tôi dạy học là một đam mê,” bà Realina nói. “Các em học sinh làm tôi trẻ mãi.”