Theo dõi các học sinh trường Kinder HSPVA đoạt giải “2022 YoungArts”

Mười hai học sinh của trường “Kinder High School for Performing and Visual Arts” được chọn để thắng giải “2022 YoungArts” và vào chung kết bởi tổ chức “National YoungArts Foundation“, tổ chức này nhận biết họ như các nghệ nhân trẻ nhiều triển vọng nhất toàn quốc về hình ảnh, văn chương, thiết kế và nghệ thuật trình diễn.

Các học sinh thắng giải “YoungArts” nhận được giải thưởng tiền mặt lên đến $10,000, được truy cập các nhà dìu dắt và có cơ hội chia sẻ tác phẩm của mình với công chúng trong các viện nổi tiếng tỉ như “John F. Kennedy Center for the Performing Arts” (Washington, D.C.), ”The Metropolitan Museum of Art” (New York), “Baryshnikov Arts Center” (New York) và  “New World Center” (Miami). Các học sinh thắng giải còn được có cơ hội về tài chánh, phát triển chuyên môn và nghệ thuật trong suốt sự nghiệp của mình.

Tổ chức “National YoungArts Foundation”, nhằm nhận biết và nuôi dưỡng các nghệ nhân trẻ thành công nhất, gồm 720 học sinh trên toàn quốc Hoa Kỳ.


https://youtu.be/no-0ac_W2WQ

https://youtu.be/cOtIQZ6Kafo