HISD thuê 500 học sinh và cựu học sinh là người dạy kèm cấp tiểu học để giải quyết sự thất thoát học hành

Trong việc đáp ứng với các thách đố độc đáo gây ra bởi COVID-19, HISD đã hợp tác với iEducate để thuê 500 học sinh và cựu học sinh HISD cho các chức vụ dạy kèm lục cá nguyệt mùa xuân tại các trường tiểu học trên toàn thể HISD. Các học sinh HISD từ 15 trở lên và các cựu học sinh hiện ở đại học đều được mời tham dự cơ hội được trả tiền này – không cần kinh nghiệm và tất cả học sinh lớp 12 được chào đón.

iEducate là một tổ chức vô vị lợi nhằm phối hợp những người trẻ muốn dạy học với các học sinh nào có nhu cầu học hỏi, đưa học sinh trung học và sinh viên vào sự hoạt động với các giáo chức để gia tăng học vấn của các học sinh tiểu học và củng cố sự nối tiếp nghề giáo ngay trong khu học chánh.

“Nhiệm vụ cốt yếu của chúng tôi trong HISD là để cung cấp cho học sinh các dụng cụ cần thiết để đạt được trọn vẹn khả năng của chúng,” Tổng Giám Đốc Millard House II nói. “Sự hợp tác này sẽ giúp học sinh biết đến các đòi hỏi của chủ nhân có tài năng, phát triển một hệ thống nối tiếp giáo chức tương lai có hiệu quả cao và hỗ trợ học sinh tiểu học có nhu cầu trong một quy trình. Tôi khuyến khích các học sinh có điều kiện hãy tận dụng cơ hội phấn khởi này.”

Người dạy kèm học sinh sẽ làm việc diện đối diện và kiếm được $12 một giờ với các ca sẵn có trong ngày học, sau khi tan trường và vào các ngày thứ Bảy. Người dạy kèm học sinh sẽ được cặp đôi với một giáo chức có chứng nhận cho đến 20 giờ một tuần để giúp các học sinh tiểu học về các môn căn bản là Anh Văn, Toán, và Khoa Học trong các lớp 3-5. Chương trình này sẽ bắt đầu vào tháng Giêng và cho phép người dạy kèm có được kinh nghiệm giá trị, thực tập trong khi phát triển các khả năng lãnh đạo mới cho đến cuối tháng Sáu.

“Chúng tôi đang tìm cách hợp tác với HISD để giải quyết sự thất thoát học hành bị trầm trọng thêm bởi đại dịch COVID-19, tạo ra các lối trở nên giáo chức cho học sinh tốt nghiệp ngay trong khu học chánh nhà,” chủ tịch của iEducate là Arun Gir nói. “Chúng tôi hy vọng việc này đặt ra một giai đoạn để làm thế nào khu học chánh có thể hấp dẫn người trẻ và cựu học sinh đi sâu hơn vào chu kỳ dạy kèm và chuẩn bị đại học trong khi đưa thêm người trẻ vào nghề dậy học.”

Hạn chót nộp đơn là 12 tháng Giêng, 2022. Những người có khả năng song ngữ thì rất cần và được khích lệ mạnh mẽ hãy nộp đơn. Những học sinh nào muốn thử nghề dạy học cũng có thể nộp đơn trong trang mạng http://apply.ieducateusa.org