Tổng Giám Đốc House thăm các địa điểm thử nghiệm COVID-19 để cổ vũ sự an toàn

Tổng Giám Đốc Millard House đã đến thăm trung tâm “Sam Houston Math Science and Technology Center” vào ngày đầu tiên của các trung tâm thử nghiệm tại trường như một phần của nỗ lực không ngừng để cổ vũ sự thử nghiệm COVID-19 ngay tại chỗ cho học sinh và nhân viên.

Trung tâm “Sam Houston Math Science and Technology Center” là một trong nhiều trường HISD sẽ cung cấp sự thử nghiệm trong trường. Thông tin về sự thử nghiệm ngay tại chỗ có thể tìm thấy ở đây. Chương trình thử nghiệm thì hoàn toàn tự nguyện và đòi hỏi phụ huynh/giám hộ của học sinh phải cung cấp giấy ưng thuận bằng cách điền tờ ưng thuận trực tuyến tại HoustonISD.org/HealthAlerts.  

“Khi học sinh chúng ta trở lại lớp và nhân viên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ mùa đông, chúng tôi tiếp tục tiến bước với sự an toàn ngay ở tuyến đầu của mọi quyết định”, ông House nói.

HISD mở rộng sự hợp tác với các nhà lãnh đạo trong cộng đồng và các viên chức y tế để cung cấp thêm cơ hội thử nghiệm và chủng ngừa COVID-19 cho cộng đồng. Tối thiểu 85 phần trăm các trường HISD sẽ có trong lịch trình hàng tuần hay hai tuần một lần để tổ chức thử nghiệm.

Sự thử nghiệm COVID-19 miễn phí có nghĩa cho thêm một lớp bảo vệ vào các thể thức an toàn của HISD và cổ vũ sự công bằng bởi đảm bảo mọi học sinh đều được thử nghiệm.

Hiệu trưởng trường Sam Houston là Allan Summers tin rằng có một địa điểm thử nghiệm trong trường sẽ giúp học sinh, phụ huynh, và nhân viên có sự an tâm ở trong đầu.

“Đó là một nguồn tuyệt vời cho chúng tôi,” ông Summers nói. “Khi nghĩ đến hàng người thật dài tại các cơ sở thử nghiệm, nó sẽ mất nhiều thời giờ cho giáo chức và sinh hoạt, do đó sự thử nghiệm học sinh ngay tại đây thì rất tốt.”