Người thắng giải “Customer Service Impact Award” của HISD linh hứng sự giúp đỡ người khác

Đám đông nhiệt tình tụ họp tại Trung Tâm Dịch Vụ Thực Phẩm HISD đã hoan hô vang dội khi nghe công bố rằng ông Hector Castillo được chọn là người thắng giải “Customer Service Impact Award” (phục vụ khách hàng) tháng Giêng.

Là một đại diện phục vụ khách hàng trong hai năm qua ở trung tâm “Customer Care Call Center” của HISD, ông Castillo nói ông không mong đợi sự tán dương này.

“Đó thực sự là một vinh dự khi được nhìn nhận bởi đồng nghiệp,” ông Castillo nói. “Tôi muốn giúp đỡ càng nhiều người nếu tôi có thể, và hàng ngày tôi học hỏi được rất nhiều.”

Giải thưởng “Customer Service Impact Award” để nhận biết nhân viên nào của sở “Business Operations” của HISD đã làm gương và phục vụ khách hàng cách phi thường trong khi tăng thêm giá trị cho sở của mình và ảnh hưởng tích cực đến người khác.

Trung tâm “HISD Customer Care Call Center” hoạt động 24 giờ để giải quyết hơn 2,600 người gọi điện thoại hàng tuần, kể cả những yêu cầu bảo trì, công việc tại trường, và các phụ huynh tìm câu trả lời cho những thắc mắc về chuyên chở học sinh.

Trưởng Nhóm là Tatasha Gordon nói ông Castillo là một vốn quý của nhóm này.

“Ông tiếp tục vượt trên bổn phận để giúp các đồng nghiệp khác về thông tin, tỉ như thông dịch tiếng Mễ,” Gordon nói. “Ông luôn đóng góp và hỗ trợ nhóm này.”

Ông Castillo nói sự huấn luyện giúp chuẩn bị các đại diện giải quyết rất nhiều vấn đề khác nhau.

“Chúng tôi nhận được các câu hỏi về tiền lương, bảo trì trường, và nhiều khi điện thoại từ một phụ huynh bực bội,” ông Castillo nói. “Cha mẹ và ông bà của tôi linh hứng tôi giúp đỡ người khác, và tôi vui sướng khi có thể làm điều đó ở đây.”

Để báo cáo một vấn đề bảo trì cơ sở học khu, hãy gọi số 713-556-9400 hay email CustomerCare@HoustonISD.org.