Những phòng ‘Thinkery’ cung cấp cho học sinh nhiều hơn một cơ hội để thư giãn

Nhiều trường HISD đang sử dụng các phòng “Thinkery” được trang hoàng rực rỡ mà nó cung cấp một giai đoạn bình thản để giảm bớt sự bồn chồn và cho phép học sinh lập kế hoạch hành động độc đáo của mình khi sử dụng nhiều khu vực trong phòng này.

Các phòng “Thinkery” là một sản phẩm của khởi xướng “Social Emotional Learning” (SEL – học hỏi cảm xúc xã hội) để đẩy mạnh sức khỏe tâm thần. Theo Giám Đốc Điều Hành, Cố Vấn và Tuân Thủ Glenda Calloway, sở SEL đang phát triển một phòng Thinkery di động để khởi sự vào cuối mùa xuân. Các phòng này thường có một chủ đề được vẽ trên các tường, có bàn ghế thoải mái, và nhiều hoạt động để giúp học sinh bận rộn.

“Tranh ảnh, sách, báo, ghế đong đưa, hoặc làm việc với các dụng cụ SEL là một vài phương cách cho học sinh nhận diện và ngơi nghỉ; mỗi cảm nghiệm sẽ độc đáo cho học sinh khi sử dụng phòng này,” Chuyên Gia Wraparound trường Trung Học Livberty là Eileen McGowan nói. “Chủ đề các phòng Thinkery của chúng tôi thì tự nhiên. Tự nhiên thì không tuyệt hảo, và chúng ta cũng thế. Tự nhiên thì xinh đẹp trong những bất toàn của nó; chúng ta cũng vậy.”

Các trường khác như “Bellfort Early Childhood Center” dùng các mầu và ánh sáng dịu cho căn phòng được đặt tên thích hợp là “chillville.” Chung quanh phòng có đệm tập yoga, các quả banh lớn, và các sinh hoạt cho học sinh. Trường Tiểu Học Mark White cung cấp các mầu rực rỡ, mạnh mẽ và thông điệp khích lệ như “hãy chọn sự tử tế” như một mời gọi hành động.

“Khi các em nhỏ bị tràn ngập với cảm xúc, công việc của chúng tôi là chia sẻ sự bình thản – không tham dự vào sự xáo trộn của chúng,” cố vấn của Bellfort ECC là Jessica Gomez nói như thế.