Hãy biết đến người thắng giải “Teacher Appreciation Award” của trường “Baylor College of Medicine Academy at Ryan MS”

Phòng Tài Năng của HISD đã trao cho ông Terrell Simien của trường “Baylor College of Medicine Academy at Ryan Middle School” giải Biết Ơn Giáo Chức.

“Chúng tôi rất hãnh diện về ông Simien,” Hiệu Trưởng Tanya Edwards nói. “Ông thực sự là một giáo chức làm việc chăm chỉ. Các bài học của ông luôn luôn được soạn kỹ, và ông luôn sẵn sàng và chuẩn bị để đến với các học sinh không thể đến được.”

Ông Simien là một giáo chức lớp bảy ELA và dạy chứng khó đọc, và ông từng là một nhà giáo dục trong 24 năm.

“Dạy học luôn là một đam mê của tôi,” ông Simien nói. “Các con của tôi là sản phẩm của HISD, và sâu trong tâm trí tôi biết rằng tôi chỉ cần vào lớp và tạo ra sự khác biệt. Tất cả là về tạo được một sự khác biệt bởi vì các em thực sự là tương lai của chúng ta.”

Hãy biết thêm về ông Simien như sau:

H: Môn học ông ưa thích trong trường là gì?

Simien: Văn Phạm Anh

H: Sách ông ưa thích là cuốn gì?

Simien: Charlotte’s Web. Tôi được giáo chức lớp bốn đọc cho tôi nghe, và tôi rất thích cuốn đó.

H: Ông thích ăn nơi nào trong Houston?

Simien: Pappas Bar-B-Q

H: Ông có đi xem “rodeo” không?

Simien: Tôi rất thích món thịt nướng “barbecue”! Có chứ, tôi dự định đến xem “rodeo” với vợ và đứa con gái nhỏ nhất của tôi.

H: Ông hy vọng gì cho học sinh của ông trong năm nay?

Simien: Các chiến lược là điều các học sinh cần, không chỉ giáo dục, nhưng trong đời sống tổng quát. Tôi thừơng tìm cách dạy các học sinh hãy kiên trì qua bất cứ khó khăn nào, hãy tập trung, hãy sống thật với chính mình, hãy tin vào chính mình, và trở nên người lãnh đạo đúng loại.