Category Archives: Phân Phối Thực Phẩm

HISD gia tăng phân phối thực phẩm trước khi nghỉ lễ Tạ Ơn

Khi khu học chánh chuẩn bị đóng cửa nghỉ lễ Tạ Ơn, sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng đang dồn nỗ lực để bảo đảm mọi học sinh có được thực phẩm lành mạnh trong kỳ nghỉ dài một tuần lễ, bắt đầu từ thứ Hai, 21 tháng Mười Một.

Mọi địa điểm lấy thức ăn ven đường ở trường sẽ cung cấp các bữa ăn học sinh cho bảy ngày vào thứ Năm, 19 tháng Mười Một – ngày lấy thức ăn sau cùng trước khi nghỉ lễ Tạ Ơn. Thông thường, việc lấy thức ăn ở trường chỉ đủ cho ba đến bốn ngày, chứ không đủ cho một tuần.

Ngoài ra, một địa điểm “Neighborhood Supersites” thứ ba sẽ được tổ chức tại trường “Sugar Grove Academy” vào thứ Bảy, 21 tháng Mười Một — lần phân phát sau cùng cho cộng đồng trước lễ Tạ Ơn. Địa điểm này được thêm vào hai địa điểm phân phối hiện có vào các ngày thứ Bảy và một vào các ngày thứ Tư.

Lịch Trình “Neighborhood Supersite” Tháng Mười Một

Thứ Tư, 11 & 18 tháng Mười Một; 2g đến 6g chiều

  • Barnett Stadium, 6800 Fairway Drive

Thứ Bảy, 14 tháng Mười Một; 2g đến 5g chiều

Barnett Stadium, 6800 Fairway Drive

  • Hattie Mae White Educational Support Center, 4400 W. 18th Street
  • Hexser T. Holliday Food Services Support Center, 6801 Bennington Street

Thứ Bảy, 21 tháng Mười Một; 2g đến 5g chiều

  • Hattie Mae White Educational Support Center, 4400 W. 18th Street
  • Hexser T. Holliday Food Services Support Center, 6801 Bennington Street
  • Sugar Grove Academy, 8405 Bonhomme Road

Mọi địa điểm sẽ cung cấp bữa ăn đủ cho bảy ngày, cũng như các tiếp liệu căn bản về vệ sinh và lau chùi trong suốt tháng Mười Một.

Đồ tiếp liệu thì dành cho mọi người. Bữa ăn học sinh dành cho bất cứ trẻ em nào từ 1 đến 18 tuổi và tham dự việc học ảo. Nếu trẻ em không có trong xe, gia đình phải trình giấy khai sinh hay chứng nhận ghi danh trong bất cứ học khu nào của từng đứa trẻ cần thức ăn.

Việc phân phối tại trường và cộng đồng sẽ trở lại lịch trình thường lệ khi học khu mở cửa lại vào thứ Hai, 30 tháng Mười Một. Các địa điểm này sẽ đóng cửa vào các ngày 23, 26 và 30 tháng Mười Hai để nghỉ mùa đông.

Để có một danh sách đầy đủ về thời giờ và địa điểm phân phát các bữa ăn học sinh và cộng đồng, hãy vào trang HoustonISD.org/StudentMeals. Các gia đình được khuyên hãy kiểm lại trang mạng này về việc đóng cửa tạm thời trước khi đến địa điểm phân phát.

Thêm địa điểm thứ ba cho việc phân phối thực phẩm hàng tuần

Khi đến gần mùa lễ, Dịch Vụ Dinh Dưỡng đang mở một địa điểm thứ ba cho việc phân phối thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho cộng đồng hàng tuần.

Bắt đầu từ thứ Tư, 11 tháng Mười Một, vận động trường Barnett sẽ tổ chức một “Neighborhood Supersite” hàng tuần từ 2 đến 6g chiều. Khu học chánh đã dự định khởi sự lại ngày thứ Tư tuần này nhưng có sự trì trệ trong việc giao hàng.

Việc phân phối tại vận động trường này, tọa lạc tại số 6800 Fairway Drive, sẽ là địa điểm được thêm vào cho các địa điểm ngày thứ Bảy tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White và Trung Tâm Hỗ Trợ Dịch Vụ Thực Phẩm Hexser T. Holliday.

Các địa điểm “Neighborhood Supersites” được thiết lập để cung cấp các địa điểm và một quãng thời gian để người trong cộng đồng có thể đến lấy các bữa ăn của học sinh, cũng như thực phẩm và đồ gia dụng khác cho gia đình.

Thực phẩm và đồ gia dụng thì có sẵn cho mọi người. Các bữa ăn học sinh được dành cho trẻ em từ 1 đến 18 tuổi và tham dự việc học ảo. Nếu con em không có trong xe khi đến lấy, gia đình phải trưng giấy khai sinh hay bằng chứng ghi danh trong bất cứ học khu nào cho các em cần thức ăn.

Việc phân phát sẽ được tổ chức vào những ngày thứ Tư và thứ Bảy trong tháng Mười Hai. Các địa điểm này sẽ đóng cửa ngày 25 và 28 tháng Mười Một vì lễ Tạ Ơn, và ngày 23, 26, và 30 tháng Mười Hai vì dịp lễ mùa đông.

Để biết danh sách đầy đủ về thời gian và địa điểm phân phát bữa ăn học sinh và cộng đồng, hãy vào trang HoustonISD.org/StudentMeals. Gia đình được khuyến khích hãy kiểm lại trang mang này về việc đóng cửa tạm trước khi đến địa điểm phân phối.