HISD chọn nhân viên kỳ cựu thực thi luật pháp của Houston là tân cảnh sát trưởng

Khu Học Chánh Houston đã chọn ông Pedro Lopez Jr., một phụ tá cảnh sát trưởng Nha Cảnh Sát Houston (HPD) với 32 năm kinh nghiệm, là tân cảnh sát trưởng của Sở Cảnh Sát HISD.

Trong 32 năm thực thi luật pháp ông Lopez đã có 29 năm làm việc với HPD, ông đi từ viên chức tuần hành đến chức vụ hiện thời là phụ tá cảnh sát trưởng cho “Patrol Region 1”. Ông còn làm việc với Nha Cảnh Sát Trưởng của Quận Harris và “Texas Department of Corrections” (Nha Trừng Giới Texas).

“Chúng ta may mắn có một người kỳ cựu thực thi luật pháp có kinh nghiệm, huấn luyện và chuyên môn của ông Lopez tham gia học khu của chúng ta và đứng đầu sở cảnh sát với hơn 200 viên chức của chúng ta,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Chúng ta biết ông sẽ thi hành công việc rất tốt đẹp để bảo vệ học sinh, nhân viên và trường của chúng ta khi chúng ta giáo dục, huấn luyện và hỗ trợ các học sinh ưu tú toàn cầu của chúng ta.”

Ông Lopez đã tốt nghiệp huấn luyện thực thi luật pháp tại “FBI National Academy”. Năm 2017, ông hướng dẫn cảnh sát đáp ứng với cơn bão Harvey và công tác đầu tiên của thành phố này cứu giúp thiên tai ở Puerto Rico vì cơn bão Maria.

“Tham gia với HISD là một cơ hội rất tốt,” ông Lopez nói. “Tôi mong làm việc bên cạnh những người siêng năng, chuyên nghiệp của Sở Cảnh Sát HISD. Tôi dự định phát triển các tương giao với các nhân viên toàn học khu và đến với các học sinh để xây dựng nhịp cầu tin tưởng và tôn trọng hỗ tương.”

Ông Lopez cảm ơn các đồng nghiệp ở HPD vì nhiều năm hỗ trợ và tình bạn.

“HISD không thể có được một người tốt hơn cho công việc này,” Cảnh Sát Trưởng HPD là Art Acevedo nói. “Ông Lopez thì tận tâm, chăm chỉ và rất có khả năng. Ông sẽ thi hành một công việc xuất sắc trong vai trò mới ở HISD.”

Lopez cũng cảm ơn Trưởng Cảnh Sát HISD Paul Cordova sẽ từ nhiệm về vai trò lãnh đạo sở này. Ông Cordova từ giã HISD để trở nên tân cảnh sát trưởng cho Khu Học Chánh Aldine.

Ông Lopez đảm nhận vai trò mới trong HISD vào ngày 25 tháng Năm.