HISD chọn nhân viên kỳ cựu thực thi luật pháp của Houston là tân cảnh sát trưởng

Khu Học Chánh Houston đã chọn ông Pedro Lopez Jr., một phụ tá cảnh sát trưởng Nha Cảnh Sát Houston (HPD) với 32 năm kinh nghiệm, là tân cảnh sát trưởng của Sở Cảnh Sát HISD. Trong 32 năm thực thi luật pháp ông Lopez đã có 29 năm làm việc với HPD, ông đi… Continue reading HISD chọn nhân viên kỳ cựu thực thi luật pháp của Houston là tân cảnh sát trưởng

Thủ khoa trường Waltrip HS sẵn sàng cho tương lai về môn tài chánh

Với Yash Shahi, là thủ khoa lớp ảo 2020 của trường Trung Học Waltrip thì cũng tốt như thể trường mở cửa.   “Không có gì thay đổi – vẫn cảm thấy tốt,” em nói. “Em rất vui khi em được công bố là thủ khoa trước khi trường đóng cửa.” Bất kể sự xa… Continue reading Thủ khoa trường Waltrip HS sẵn sàng cho tương lai về môn tài chánh