Ba học sinh HISD được nhận học bổng uy tín “National Merit Scholarship”

Ba học sinh Khu Học Chánh Houston đã nhận được học bổng “National Merit Scholarship”, một trong những vinh dự cam go nhất nước dành cho học sinh lớp 12. Hai học sinh theo học trường Bellaire và một theo học trường Westside. Họ thuộc về 1,000 học sinh lớp 12 nổi tiếng là những… Continue reading Ba học sinh HISD được nhận học bổng uy tín “National Merit Scholarship”

T-Mobile tặng $60,000 để giúp đỡ học sinh HISD trong cơn khủng hoảng COVID-19

T-Mobile tặng $60,000 để giúp đỡ học sinh HISD trong cơn khủng hoảng COVID-19   T-Mobile đã tặng $60,000 để giúp đáp ứng với các nhu cầu của học sinh Khu Học Chánh Houston trong khủng hoảng COVID-19.   Quà tặng này được gởi cho “HISD Foundation”, tổ chức vô vị lợi của học khu… Continue reading T-Mobile tặng $60,000 để giúp đỡ học sinh HISD trong cơn khủng hoảng COVID-19

HISD cung cấp sự hỗ trợ cho phụ huynh các học sinh được giáo dục đặc biệt

Khu Học Chánh Houston quyết tâm cung cấp các nguồn giảng dạy cho phụ huynh của các học sinh phế tật trong thời gian xa với cơ sở học đường cũng như nhiều cách để đưa con em vào những cảm nghiệm học hành đầy ý nghĩa. Khu Học Chánh Houston đã cập nhật phần… Continue reading HISD cung cấp sự hỗ trợ cho phụ huynh các học sinh được giáo dục đặc biệt

HISD thông qua chính sách chấm điểm mới cho niên khóa còn lại

Cho phần còn lại của niên khóa 2019-2020, Khu Học Chánh Houston thông qua một chính sách chấm điểm mới phù hợp với việc thi hành hệ thống học hành mới ở trên mạng của khu học chánh là HISD @ H.O.M.E. Để bảo đảm điểm hạng của học sinh không bị ảnh hưởng tiêu… Continue reading HISD thông qua chính sách chấm điểm mới cho niên khóa còn lại