T-Mobile tặng $60,000 để giúp đỡ học sinh HISD trong cơn khủng hoảng COVID-19

T-Mobile tặng $60,000 để giúp đỡ học sinh HISD trong cơn khủng hoảng COVID-19   T-Mobile đã tặng $60,000 để giúp đáp ứng với các nhu cầu của học sinh Khu Học Chánh Houston trong khủng hoảng COVID-19.   Quà tặng này được gởi cho “HISD Foundation”, tổ chức vô vị lợi của học khu để gây quỹ giúp đỡ học sinh, nhân viên, và gia đình.   “Chúng tôi rất biết ơn sự độ lượng của T-Mobile trong thời gian thử thách này,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD Grenita Lathan nói. “Không ai trong chúng ta có thể vượt qua sự khủng hoảng này một mình, vì thế chúng tôi biết ơn các hợp tác viên cộng đồng, họ đang giúp đỡ học khu tiếp tục quyết tâm của chúng tôi là đáp ứng các nhu cầu giáo dục và dinh dưỡng của học sinh và gia đình họ.”   Quà tặng của T-Mobile sẽ được dùng cho khu vực nhiều nhu cầu nhất nằm trong phần khởi xướng #MobilizeForGood của công ty truyền thông di động này. “Các khu học chánh trên toàn quốc bị đảo lộn và kinh qua đủ mọi thứ từ sự gián đoạn đến môi trường đi học đến các học sinh ngày càng nhiều phải đối diện với sự bấp bênh của thực phẩm,” Phó Chủ Tịch T-Mobile, bà Brigitta Witt nói. “HISD đã thực sự đứng lên để giải quyết các vấn đề này. Chúng tôi hãnh diện là nhóm T-Mobile của chúng tôi ở Houston đã nhận biết cơ hội phục vụ này và có các phương tiện để mau chóng giúp học khu tiếp tục hỗ trợ học sinh và gia đình của họ.” Thông tin về những quà tặng để hỗ trợ việc phân phát thực phẩm của Khu Học Chánh Houston có thể tìm thấy ở đây trong trang mạng của “HISD Foundation”.