Các Hợp Tác Viên Cộng Đồng Cung Cấp Người Dìu Dắt cho Học Sinh

Học khu khởi sự sinh hoạt mới với HPD và cảnh sát Metro trong khi mừng sinh hoạt “Real Men Read” năm thứ năm

Có được một tấm gương tốt, điều đó ảnh hưởng quan trọng đến việc học và sự lành mạnh của một đứa trẻ. Thật đáng buồn, nhiều học sinh HISD lại thiếu một tấm gương của nam giới trong cuộc đời mình.

May mắn thay, HISD có được vài hợp tác viên mới và lâu dài trong cộng đồng Houston để giúp học sinh có được một người dìu dắt nam giới. Vào thứ Ba, 16 tháng Mười, các viên chức từ các sở cảnh sát Houston, HISD, và Metro đã quy tụ tại trường Tiểu Học Peck để khởi sự một sinh hoạt mới nhằm cung cấp các nam sĩ quan cảnh sát làm tấm gương và người dìu dắt học sinh.

Các viên chức từ ba sở này sẽ đi kèm với học sinh trong suốt năm từ trường Peck và bẩy trường trung học HISD. Mục tiêu không chỉ là sự tương giao tốt đẹp giữa học sinh và cảnh sát, nhưng còn để hướng dẫn và hỗ trợ các em.

“Chúng tôi muốn thay đổi kiểu mẫu của một viên chức cảnh sát đối với một đứa trẻ,” Trung Uý Joseph Livingston của Sở Cảnh Sát Houston nói. “Chúng tôi muốn các em biết rằng các cảnh sát viên là bạn của chúng, họ là người mà chúng có thể xin ý kiến và giúp đỡ khi phải có những quyết định ở trường cũng như ở trong cuộc đời.”

Sinh hoạt này tại trường Peck còn khởi sự năm thứ năm của chương trình Real Men Read, mà nó đưa những người tình nguyện phái năm đến các lớp tiểu và trung học mỗi tháng một lần để đọc và thảo luận một cuốn sách với học sinh. Học sinh còn được một bản sao cuốn sách để đem về nhà và cho vào thư viện riêng của chúng.

Uỷ Viên Giáo Dục Paula Harris, là người dẫn đầu chương trình Real Men Read, đã có mặt trong phần mở đầu sinh hoạt này ở trường Peck và nói bà rất cảm ơn những người dìu dắt nam giới đã hợp tác trong những năm qua.

Bà Harris nói, “Điều vô cùng quan trọng là các phần tử cộng đồng hãy đến trường chúng tôi và để cho con cháu chúng tôi thấy rằng cộng đồng yêu thương chúng và quý mến cũng như khích lệ chúng.”

Real Men Read hiện đang cần người tình nguyện. Muốn biết thêm chi tiết, xin nhấn vào đây.