Monthly Archives: October 2021

Ủy Ban Giáo Dục HISD phê chuẩn các chương trình giáo dục nông nghiệp và y tế cho học sinh

Trong phiên họp thường lệ, Ủy Ban Giáo Dục đã tán thành một vài sự thỏa thuận là sẽ mở rộng nhiều cơ hội giáo dục cho học sinh Khu Học Chánh Houston.

Một sự thỏa thuận sẽ cho phép dịch vụ “AgriLife Extension Service” của đại học Texas A&M cung cấp ban phụ tá đặc biệt để hỗ trợ sự mở rộng việc giảng dạy tại các trường với các chương trình học hỏi “Career and Technical Education” (CTE – Kỹ Thuật và Ngành Nghề). Các trường trung học II cấp được bao gồm trong chương trình này là Bellaire, Chavez, Furr, Harper Alternative School, Lamar, Madison, North Forest, Sharpstown, Washington, Westside, và Worthing.

Các ủy viên còn phê chuẩn một sự thỏa thuận với “University of Texas Health Science Center at Houston School of Dentistry” để cung cấp các kinh nghiệm giáo dục trong ngành chăm sóc sức khỏe cho học sinh HISD.

Mục đích là để cung cấp cho học sinh khả năng quan sát tận mắt sự huấn luyện và khả năng chăm sóc sức khỏe cần thiết để được thuê trong môi trường y tế.

Ủy Ban Giáo Dục còn biểu quyết để cho phép HISD thi hành một sự thỏa thuận với “Workforce Solutions” để cung cấp hoạch định nghành nghề, sự huấn luyện, và các dụng cụ khác cho học sinh.

Theo sự thỏa thuận này, “Workforce Solutions” sẽ cung cấp sự huấn luyện ảo và diện đối diện, các nguồn lao động thị trường, giáo trình, và tìm việc cho mọi học sinh HISD. “Workforce Solutions” sẽ cung cấp bốn chuyên gia để hợp tác với các trường HISD nhằm hấp dẫn học sinh qua các trình bày ở trong lớp và các cơ hội để thiết lập sự tương giao và nối kết với những nhà cung cấp kỹ nghệ và huấn luyện hậu trung học.

Những sự hợp tác này được nối kết với một khởi xướng rộng lớn toàn học khu để cung cấp cho học sinh thêm nhiều cơ hội để kiếm tín chỉ đại học bởi hoàn tất các khóa học tại một viện hậu trung học gần với nơi họ sinh sống.

Ủy Ban Giáo Dục tán thành một đề mục trong chương trình mà nó sẽ đem công viên “SPARK Park” đến 11 trường HISD. Tài trợ cho các đồ án SPARK thì được cung cấp từ nhiều nguồn bên ngoài cùng với sự đóng góp $5,000 của HISD cho từng công viên. SPARK còn bao gồm các nguồn năng từ sở “Houston Parks and Recreation Department”, Quận Harris, khu vực tư, các nhóm trong vùng, các tổ chức “Parent-Teacher Association/Parent-Teacher Organization” và những công dân lưu tâm để tài trợ việc xây dựng SPARK và/hoặc cải tiến các công viên SPARK đã có.

Cho niên khoá 2021–2022, SPARK đã dành ngân khoản cho việc phát triển các đồ án được đề nghị tại các trường sau: Anderson ES, Golfcrest ES, Harvard ES, Herrera ES, Kashmere Garden ES, Mandarin Immersion Magnet School, Poe ES, Reynolds ES, Sinclair ES, West University ES, và Wharton ES.

HISD cử hành Tuần Lễ An Toàn Xe Buýt Học Đường Toàn Quốc

Lục cá nguyệt mùa thu tiến hành tốt đẹp trong HISD, và quyết tâm của chúng ta là bảo đảm học sinh và nhân viên được an toàn khi đến trường và về nhà hàng ngày. Để cử hành tuần lễ “National School Bus Safety” (An toàn xe buýt học đường toàn quốc) từ ngày 18-22 tháng Mười, HISD nhận biết tầm quan trọng của sự an toàn xe buýt học đường và cảm ơn tất cả các tài xế của chúng ta là những người quyết tâm với việc chuyên chở học sinh cách an toàn. Chương trình toàn quốc “Be Safe – Know the Danger Zone” (hãy giữ an toàn – biết vùng nguy hiểm) được đề ra để cổ vũ sự quan trọng của sự an toàn xe buýt học đường và là một nhắc nhở rằng tất cả chúng ta có thể thi hành phần của mình để bảo đảm học sinh được an toàn ở trong và chung quanh xe buýt.

“Các tài xế của chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong HISD, và đó là đưa học sinh đến trường và về nhà an toàn,” ông Tổng Giám Đốc Millard House nói. “Họ là những khuôn mặt thân thiện đầu tiên mà học sinh nhìn thấy mỗi sáng khi các em lên xe buýt. Họ là những người ở tuyến đầu của sự bảo vệ và phục vụ”.

Để biết thêm về tuần lễ An Toàn Xe Buýt Học Đường và những lời khuyên an toàn xe buýt học đường, hãy vào trang schoolbusfacts.com/safety/.

Sự an toàn của con em chúng ta luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Cùng nhau chúng ta có thể thi hành phần của mình để bảo đảm học sinh đến trường và ra về được an toàn.

Để biết thêm về sự an toàn xe buýt học đường, hãy vào trang schoolbusfacts.com/safety/.

Hội thảo Dream Summit giúp các “HISD DREAMers” đạt được học vấn cao

Với các học sinh trong chương trình “Dream”, họ không chỉ hy vọng đạt được tư cách công dân nhưng còn mơ ước là được giáo dục tốt hơn. Tiến trình giáo dục hậu trung học bắt đầu từ trung học II cấp, nhưng với nhiều người, đó không phải là một tiến trình dễ dàng. Tuy nhiên, với một chút giúp đỡ, họ có thể thực hiện được ước mơ của mình.

Sở “College Readiness” và “Multilingual” sẽ tổ chức một khóa hội thảo ảo “Dream Summit Senior Workshop” từ 2g đến 2g45 chiều ngày 20 tháng Mười, 2021 (ghi danh ở đây). Khóa hội thảo này nhằm giúp học sinh nộp đơn xin vào đại học và trợ giúp tài chánh.

Cuộc hội thảo sẽ được cung cấp bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha và dành cho các học sinh “DREAMers” của HISD, các học sinh nhận “DACA” (Deferred Action for Childhood Arrivals), có giấy chiếu khán, thường trú nhân, người tị nạn, và người tị nạn chính trị, cùng với gia đình của họ. Trong sinh hoạt này, học sinh sẽ có cơ hội để bắt đầu quy trình nộp đơn vào đại học và nói chuyện với các đại diện của khu học chánh về những điều kiện trợ giúp tài chánh. Sở “Wraparound Services” sẽ giúp đỡ và chỉ dẫn các nguồn năng trong cộng đồng.

“Tổ chức ‘Dream Summit’ nhằm cung cấp cơ hội và thêm sức cho học sinh và phụ huynh với các nguồn năng và các tấm gương phấn khởi từ cộng đồng chúng tôi,” Quản Lý sở “College and Career Readiness” là Daniel Rodriguez nói. “Mục đích của chúng tôi là giải quyết sự lo sợ của các học sinh di dân về đại học và việc truy cập ngành nghề và thay thế các điều đó với các ước mơ và các hướng đi.”

Món quà vô giá là được học lên cao thì cũng đủ khích lệ, nhưng các tham dự viên hội thảo còn có cơ hội để thắng các giải thưởng sau khi họ bắt đầu nộp đơn xin trợ giúp tài chánh.

Gần 800,000 người di dân trong Hoa Kỳ ghi tên các lớp K-12 hiện thời được che chở bởi luật “2021 Dream Act”. Có nhiều người nhận DACA trong HISD tri ân cơ hội này. Một cựu học sinh tốt nghiệp HISD đến từ Mễ Tây Cơ với người mẹ khi cô chỉ mới 7 tuổi. Sau khi học Anh văn, cô trổi vượt trong trường Challenge Early College High School và vào Đại Học Houston. Năm 2015, cô đã hoàn tất bằng Cử Nhân Thương Mãi về Kế Toán, theo lời chứng thực của cô.

“Sau khi ở Hoa Kỳ 15 năm, điều đó không còn cảm thấy như một ước mơ không thể đạt được; tôi cảm thấy như ở nhà,” cựu học sinh này nói.

“Youth Council” của Thị Trưởng chọn 14 học sinh HISD vào nhiệm kỳ 2021-2022

Mười bốn học sinh HISD được chọn vào “Mayor’s Youth Council” (MYC – Hội Đồng Giới Trẻ của Thị Trưởng) của Thị Trưởng Sylvester Turner nhiệm kỳ 2021-2022.

Trong tổng số, 17 học sinh từ khu vực Houston được chọn trong hơn 100 ứng viên sau một thủ tục nộp đơn và phỏng vấn được thực hiện bởi một tiểu ban chọn lọc. Học sinh sẽ học hỏi về chính quyền thành phố, chia sẻ các vấn đề lưu tâm với các viên chức thành phố, và có được các khả năng lãnh đạo dân sự qua các sinh hoạt phục vụ cộng đồng.

Các học sinh này đã tuyên thệ nhận chức MYC được thi hành bởi ông thị trưởng trong một nghi thức khai mạc tổ chức tại Tòa Thị Sảnh vào ngày 12 tháng Mười, 2021.

“MAYOR’S YOUTH COUNCIL”
Nhiệm Kỳ 2021-2022

Phó Chủ Tịch
Grace Liu – Bellaire High School

Thư Ký
Brooke Ferrel – Carnegie Vanguard High School

Sử Gia
Megan Tran – DeBakey High School for Health Professions

Quản Trị Viên Mạng
Javier Moreno – Carnegie Vanguard High School

Hội Đồng Thành Phố Quản Hạt B
Amber Edwards – Houston Academy of International Studies

Hội Đồng Thành Phố Quản Hạt C
Brooke Ferrel – Carnegie Vanguard High School

Hội Đồng Thành Phố Quản Hạt D
Avery Robinson – Westbury High School

Hội Đồng Thành Phố Quản Hạt E
Alexavier Mendoza – Chavez High School

Hội Đồng Thành Phố Quản Hạt G
Divya Shukla – Carnegie Vanguard High School

Hội Đồng Thành Phố Quản Hạt H
Javier Moreno – Carnegie Vanguard High School 

Hội Đồng Thành Phố Quản Hạt J
David Dzul – DeBakey High School for Health Professions

Hội Đồng Thành Phố Quản Hạt K
Megan Tran – DeBakey High School for Health Professions

Hội Đồng Thành Phố Nói Chung 1
Caleb Davis – Houston Academy of International Studies

Hội Đồng Thành Phố Nói Chung 2
Grace Liu – Bellaire High School

Học sinh HISD được cơ hội như mơ ước để phỏng vấn Altuve ngôi sao đội Astros

Trong khi nhiều học sinh khao khát là người nổi tiếng trên YouTube ngày nào đó, học sinh lớp 12 trường Trung Học “Challenge Early College” là Maanav Gupta đã sống ước mơ này.

Chương trình “Maanav’s Sports Talk” của Gupta trên YouTube thì không có vẻ lạc lõng so với bất cứ chương trình thể thao nào khác trên TV. Chương trình của Gupta có cảm tưởng là một chương trình chuyên nghiệp. Mới đây em phỏng vấn cựu học sinh ESPN Rich Eisen, và rồi em có thể phỏng vấn cá biệt với ngôi sao đội Astros là Jose Altuve.

Gupta vội vàng nắm chắc các cuộc phỏng vấn lớn đó. Em tìm đến Eisen trên Twitter và điều đình với đội Astros để phỏng vấn Altuve, mà kết quả đó là món quà sinh nhật đẹp nhất cho em.

“Đó là một tiến trình dài để xin đội Astros cho em cơ hội gặp gỡ ông ấy, đó luôn là ước mơ của em,” Gupta nói. “Em gởi bản tin đó vào ngày sinh nhật của em, và em có cơ hội để gặp ông trước trận đấu và phỏng vấn ông trong một vài phút.”

Gupta lấy môn báo chí tại trường “Challenge Early College” và hy vọng đó sẽ là môn chính vào năm tới tại Đại Học Houston. Sau khi tốt nghiệp, Gupta muốn tiếp tục tường thuật về thể thao và muốn giống như nhân vật Jim Nantz.

“Em luôn luôn muốn là một thông tín viên về thể thao và tường thuật sống động như quý vị thấy trên truyền hình – để là người đó, việc khởi sự một chương trình trên YouTube đã giúp em có được kinh nghiệm này,” Gupta nói.

Gupta thì không chỉ là một “YouTuber.” Chương trình “Maanav’s Sports Talk” gồm những ý kiến chuyên môn của em về NBA, MLB, và NFL, nhưng khả năng phỏng vấn của em đã giúp chương trình này có uy tín. Em bao gồm nhiều thể loại tình tiết, gồm tường thuật các trận đấu, ‘5 Minutes With Maanav,’ các dự đoán, và đội NFL em chọn hàng tuần.

Chương trình “Maanav’s Sports Talk” bắt đầu trên YouTube năm 2019, và từ đó Gupta thường xuyên phóng lên các bài nội dung của mình.

“Em thấy nhiều học sinh khác chỉ theo dõi các trận đấu và thất thường,” Gupta nói. “Em muốn có hình thức hơn vì em muốn theo đuổi điều đó trong sự nghiệp của em, nên em cố trở nên chuyên nghiệp với những dàn dựng thích hợp như quý vị thấy trên truyền hình và chia sẻ sự phân tích của em theo kiểu thích hợp, không chỉ nói cẩu thả về thể thao. Em muốn nó giống như một chương trình sản xuất thực sự.”

Các học sinh “G-Unity Business Lab” thi đua từ lớp cho đến sân dã cầu

Jaquell Bonner từ trường Trung Học Wheatley và Jibril Rose từ trường Trung Học Kashmere sẽ thi đua nguyên năm trong chương trình G-Unity Business Lab của ông “50 Cent” nhưng trước đó, cả hai sẽ tranh tài trong sân chơi dã cầu khi trường Wheatley sẽ đụng độ với trường Kashmere vào lúc 6g chiều thứ Bảy, 16 tháng Mười, trong trận đấu dã cầu đặc biệt năm 2021.

Chương trình “G-Unity Business Lab” là một chương trình sau khi tan học, trong đó các giáo chức HISD và những người lãnh đạo thương mãi trong vùng dìu dắt học sinh trong ngành thương mãi và kinh doanh, mà nó sẽ kết thúc với cuộc thi kiểu “Shark Tank” được gọi là “Hustle Tank” vào cuối niên khoá.

Các lớp vừa mới bắt đầu chương trình “G-Unity Business Lab”, và các học sinh còn cả một đường dài trước khi phát triển khả năng thương mãi của mình. Tuy nhiên, thứ Bảy này, một cuộc thi khác sẽ khởi sự cho Bonner và Rose. Trường Wheatley thì 3-3 mùa này, và trường Kashmere (2-4) chiến thắng lớn với tỉ số 28-21 trên trường Trung Học “Booker T. Washington”. Cả hai cầu thủ hiểu được những mong đợi của một trận đấu lớn, nhưng Bonner tin tưởng rằng đội Wildcats sẽ thắng.

“Ba năm qua, trận đấu này là trận đấu lớn nhất,” Bonner nói. “Người ta gọi đó là ‘Lockwood Classic,’ và em biết có nhiều lịch sử về trận ấy. Nó sẽ là một trận đấu lớn cho em và các bạn đồng đội, nhưng em không quá lo lắng. Chúng em có một đội trẻ, nhưng có thêm các học sinh lớn, do đó, em rất sẵn sàng!”

Tính chất thi đua của các học sinh thể lực này biến sang các phần khác của đời sống—trong trường hợp này là cuộc thi đua G-Unity. Với Rose, em cũng sử dụng phương cách ‘gridiron-grind’.

“Em dùng môn dã cầu trong đầu với G-Unity,” Rose nói. “Em luôn muốn thắng, và trổi vượt trên người khác, chăm chỉ làm việc, và lúc nào cũng tốt nhất.”

HISD Cập Nhật các thể thức ‘Ready, Set, Go’ cho niên khoá 2021-2022

Khi chúng tôi tiếp tục giám sát các thể thức an toàn của học khu, chúng tôi có một số cập nhật về kế hoạch “Ready, Set, Go”. Trong sự hội ý với các chuyên gia y tế, chuyên gia giáo dục, và ban quản trị khu học chánh, những cập nhật này được thể hiện để bảo đảm việc học và làm việc diện đối diện tiếp tục được an toàn như có thể trong niên khoá 2021-2022

Sau đây là những thay đổi có hiệu lực từ ngày thứ Hai, 11 tháng Mười, 2021:

 1. Các Thể Thức Cô Lập và Cách Ly: Một người sẽ cô lập hay cách ly dựa trên điều sau:
  • a. Cô Lập: Được xác nhận có COVID-19 hay thấy các triệu chứng COVID-19.
  • b. Cách Ly: Được nhận biết có tiếp xúc gần với một trường hợp dương tính COVID-19 được xác nhận.
 2. Thông Báo Trường Hợp Dương Tính COVID-19: Phù hợp với những đòi hỏi của TEA, những học sinh và nhân viên nào trong cùng lớp với một người được xác nhận dương tính COVID-19 thì sẽ được thông báo về trường hợp dương tính này, bất kể tình trạng tiếp xúc (td., tiếp xúc gần, không tiếp xúc gần, v.v.). Những ai được biết có tiếp xúc gần thì sẽ nhận được thông tin thêm trong các bước kế tiếp.
 3. Sự Phù Hợp Thuật Ngữ: Chúng tôi sẽ dùng thuật ngữ phù hợp với Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật (CDC) về các định nghĩa chính yếu sau đây:
  • Tiếp Xúc Gần: Những ai ở trong vòng hai thước với người bị lây nhiễm (được phòng thí nghiệm xác nhận hoặc sự chẩn đoán lâm sàng) tổng cộng 15 phút hay nhiều hơn trong vòng 24 giờ đồng hồ (thí dụ, ba lần tiếp xúc 5 phút, tổng cộng là 15 phút) từ hai ngày trước khi bệnh khởi sự (hoặc hai ngày trước khi thử nghiệm các mẫu vật cho những người không có triệu chứng), cho đến khi bệnh nhân được cô lập.
  • Cô Lập: Sự tách biệt một người hay nhóm được biết hay được hợp lý tin rằng bị nhiễm COVID-19 và có thể lây sang những người không bị nhiễm, để ngăn chặn sự lan tràn của độc tố này.
  • Cách Ly: Sự tách biệt một người hay nhóm được biết hay được hợp lý tin rằng có tiếp xúc COVID-19 nhưng chưa có triệu chứng với những người không tiếp xúc, để ngăn chặn sự lan tràn của độc tố này.

Kế hoạch ‘Ready, Set, Go’ của Khu Học Chánh Houston cung cấp các thể thức đầy đủ cho học hành và làm việc diện đối diện cách an toàn. Được thiết lập với quyết định hàng đầu về sức khỏe và phúc lợi cho học sinh, gia đình, nhân viên, và cộng đồng, kế hoạch này bao gồm việc đòi hỏi đeo khẩu trang trong tất cả cơ sở HISD, thường xuyên tẩy trùng các tiết diện, các địa điểm chủng ngừa COVID-19, thử nghiệm, và giữ khoảng cách thể lý.

HISD tổ chức Đại Hội Đa Ngữ Thường Niên Phụ Huynh Lãnh Đạo vào 23 tháng Mười

Sinh hoạt ảo này sẽ cung cấp cho phụ huynh các dụng cụ để tăng cường cho học sinh về học vấn

Sở “Multilingual Programs” của Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức Đại Hội Thường Niên Phụ Huynh Lãnh Đạo 2021 “United Forces: All For One” từ 9g sáng đến 12g30 trưa ngày thứ Bảy, 23 tháng Mười qua Zoom.

Các phụ huynh sẽ tìm hiểu các phương pháp để giúp con em đang học Anh ngữ được thành công trong lớp. Đại hội này sẽ gồm các khóa họp đa dạng và các diễn giả nổi tiếng, họ sẽ cho biết rõ làm thế nào phụ huynh có thể giúp cho con em thành công về học vấn, xã hội, và cảm xúc.

Mọi tham dự viên sẽ nhận được các tài liệu để thi hành các chiến thuật được học hỏi. 

Sinh hoạt này miễn phí cho mọi người, việc ghi danh hiện đang rộng mở.  

Muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc sở “Multilingual Programs” ở số 713-556-6961 hay vào trang mạng về sinh hoạt này .

Dịch Vụ Dinh Dưỡng cử hành “National School Lunch Week”

Khu Học Chánh Houston hãnh diện bảo đảm các học sinh được bữa ăn trưa thật quân bình để giúp các em học hành, và chúng ta nhận biết sự quan trọng của các nỗ lực đó trong “National School Lunch Week” (tuần lễ bữa trưa trong trường), được khởi sự vào ngày 11 tháng Mười, 2021.

Chủ đề năm nay là “Feed Your Creativity with a Healthy School Lunch” (Nuôi Dưỡng Sự Sáng Tạo với Bữa Trưa Lành Mạnh trong Trường). Là một phần của việc cử hành tuần lễ này, tất cả các trường HISD sẽ có cơ hội tham dự trong những ngày có chủ đề về y phục để cử hành. Dưới đây là lịch trình từng ngày và nó quan hệ với nhiệm vụ cung cấp bữa ăn ngon cho học sinh như thế nào. Học sinh và nhân viên hãy mặc y phục và ăn bữa trưa lành mạnh trong trường hàng ngày.

 • THỨ HAI – “CHEF”
  Đầu bếp (chef) và nhân viên nấu bếp dùng sự sáng tạo để đưa ra các thực đơn trong trường. Hãy mặc y phục của đầu bếp quý vị ưa thích, gồm tấm tạp dề và áo khoác. Hãy nhớ nói với nhân viên nhà ăn lời cảm ơn khi lấy bữa sáng và bữa trưa.
 • THỨ BA – NGHỆ NHÂN
  Quý vị có biết rằng chúng ta có thể dùng các mầu sắc cầu vồng trong rau trái để làm một bức tranh không? Hãy cho thấy góc cạnh nghệ thuật của quý vị bằng cách mặc y phục mầu của rau trái quý vị ưa thích – mầu xanh rau diếp, mầu cam cà rốt, hay mầu vàng trái bắp.
 • THỨ TƯ – THIẾT KẾ/MÃ HÓA TRÒ CHƠI VIDEO
  Những lập trình viên dùng sự sáng tạo để làm ra các trò chơi và app video. Thân thể của quý vị dùng các chất đạm để tạo ra các bắp thịt. Quý vị có thể xây dựng cả hai nếu nuôi dưỡng sự sáng tạo và mặc y phục được hứng khởi bởi trò chơi video ưa thích.
 • THỨ NĂM – VIẾT VĂN
  Sữa cung cấp cho cơ thể chất can xi cần thiết để xương được vững mạnh. Không có xương cứng cát, các tác giả sẽ không thể viết xuống các câu chuyện sáng tạo của họ. Hãy nuôi dưỡng sự sáng tạo của quý vị bằng cách mặc y phục của một nhân vật trong các câu chuyện quý vị ưa thích.
 • THỨ SÁU – NHẢY MÚA
  Các vũ công cần cơ bắp mạnh mẽ để trình diễn các điệu múa, và những cơ bắp ấy được xây dựng và tu bổ với sinh tố C. Hãy mặc y phục của loại vũ viên quý vị ưa thích.

“Sự hỗ trợ học sinh của chúng ta thì quan trọng. Bởi cung cấp thực phẩm lành mạnh, chúng ta có thể tăng sức cho học sinh để học hành và thành công,” Viên Chức Sở Dinh Dưỡng là Betti Wiggins nói như thế.

SCHOOL LUNCH WEEK.mp4 on Vimeo

Các trường HISD xếp hạng cao trong danh sách của Niche, vùng Houston

Ba trường HISD được xếp hàng đầu trong danh sách “Niche 2022 Best Public High Schools of Houston Area” (các trường trung học công lập tốt nhất vùng Houston); trường “Carnegie Vanguard High School” (Số 1), trường “DeBakey High School For Health Professionals” (Số 2) và trường “Kinder High School for the Performing Arts” (Số 3).

Theo trang niche.com, thứ hạng này được dựa trên “sự phân tích nghiêm ngặt các số thống kê chính và hàng triệu nhận xét từ học sinh và phụ huynh qua dữ kiện của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ. Các yếu tố xếp hạng gồm điểm bài thi tiểu bang, sự chuẩn bị đại học, tỉ lệ tốt nghiệp, các điểm SAT/ACT, phẩm chất giáo chức, và định giá trường trung học.”

Ở cấp tiểu bang, ba trường HISD đó cũng thuộc 10 trường trung học công lập tốt nhất trong danh sách của Texas. Trường Carnegie Vanguard xếp hạng 5, trường DeBakey xếp hạng 6 và trường Kinder xếp hạng 9.