Monthly Archives: November 2016

Đội Texans giúp học sinh coi cảnh sát như những anh hùng, gương mẫu tốt

Đội “Houston Texans” và Sở Cảnh Sát HISD vào hôm thứ Ba đã cùng nhau đưa một thông điệp đến học sinh tại trường Trung Học Cullen rằng các nhân viên công lực – nhất là những người hoạt động trong trường và khu xóm – có thể là những tấm gương tốt.

Chương trình này với đội Texans, được gọi là “Houston Heroes: Community Conversations”, gồm cuộc thảo luận nhóm nhỏ, một giờ đồng hồ với các học sinh HISD để củng cố sự tương giao với cảnh sát từ nhiều cơ quan khác nhau, cũng như để đề cao một số anh hùng mà ai cũng có trong đời mình.

Sứ Giả đội Texans là Wade Smith và các cầu thủ hiện thời là Kendall Lamm và Chris Clark đã hướng dẫn cuộc hội thảo với Cảnh Sát HISD Eric Grant, chia sẻ một chút về những người họ coi là anh hùng trong đời họ – và làm thế nào các viên chức cảnh sát có ảnh hưởng tích cực khi lớn lên.

Sĩ Quan Grant nói tầm quan trọng của chương trình này là để xây dựng các tương quan trong trường cũng như cộng đồng rộng lớn hơn.

“Chúng tôi muốn củng cố giá trị của sự liên lạc giữa nhân viên công lực và học sinh, và sự tương quan giữa các gia đình họ cũng như cách chúng tôi giao tiếp,” ông nói. “Điều quan trọng cho chúng tôi là có được sự tin tưởng của cả hai thái cực.”

Ông Lamm nói với học sinh rằng khi còn nhỏ ông có cái nhìn không tốt về cảnh sát, nhưng sau này ông tạo một tương quan lâu dài với một viên chức D.A.R.E. là người đã dậy ông và các bạn về cần sa ma túy.

Ông nói, “Ông ấy trở nên một phần của đời tôi, và cho đến nay tôi vẫn gặp ông. Đó là người có ảnh hưởng đến các em, và viên chức đó đã thay đổi toàn thể cái nhìn của tôi về cảnh sát vì ông ta là một người rất tốt. Đừng để một trường hợp nào đó tạo ra cái nhìn của các em về người khác.”

Ông Clark chia sẻ rằng ông cũng đã không tin tưởng vào cảnh sát viên cho đến khi một trong những người bạn của ông trở nên một cảnh sát viên và cho ông thấy một quan điểm khác biệt – rằng những người ông thấy có ảnh hưởng xấu vì họ thi hành những điều xấu.

Ông Smith nói nhiều trẻ em đối diện với những trở ngại mà nó làm cho sự tương giao với nhân viên công lực thành quan trọng.

“Nếu các em lớn lên trong một khu xóm xấu, điều đó không biến các em thành mục tiêu; nó biến các em thành một người cần sự bảo vệ hơn nữa,” ông Smith nói. “Và nếu có các cảnh sát viên trong khu xóm các em, đó là vì có những người không làm điều đúng.”

Hiệu trưởng trường Cullen là ông Clayton Crook nhấn mạnh rằng chương trình này có một thông điệp quan trọng mà học sinh cần được nghe.

“Các cảnh sát viên là những anh hùng,” ông Crook nói. “[chương trình này] cải thiện các tương quan giữa học sinh và cảnh sát viên, và xây dựng sự tin tưởng cũng như tôn trọng. Cuộc đối thoại này rất thực tế.”

Buổi chọn trường sau cùng vào thứ Bẩy và hạn chót nộp đơn magnet lần đầu sắp đến

Các phụ huynh có nhiều lựa chọn về các trường trong HISD để gửi con theo học, nhưng thời giờ sắp hết cho lần cứu xét đầu tiên. Các phụ huynh nào vẫn chưa rõ muốn con em theo học trường nào vào niên khoá tới thì được mời tham dự buổi Chọn Trường sau cùng từ 9g sáng đến 12g trưa thứ Bẩy, 3 tháng Mười Hai, tại trường Sterling High School, 11625 Martindale Road, 77048. Các đại diện của các trường magnet HISD sẽ có mặt ở đó, và các tham dự viên có thể được giúp nộp đơn.

Hạn chót nộp đơn là 9 tháng Mười Hai để được bảo đảm cứu xét trong đợt đầu tiên. Bất cứ đơn nào nhận được sau hạn chót 9 tháng Mười Hai sẽ chỉ được cứu xét vào những trường còn chỗ trống.

Đơn magnet HISD niên khoá 2017-2018 hiện đang có  trên mạng, và đơn trên giấy có thể lấy tại các trường magnet. Nộp đơn trên mạng có nhiều chọn lựa và biết được những thông tin mới nhất.

Tờ đơn có thể tận tay nộp hay gửi qua bưu điện Hoa Kỳ về “Office of School Choice” ở số 4400 West 18th Street, Houston, TX 77092. Một chọn lựa khác là chụp (scan) tờ đơn này và email về magnet@houstonisd.org, cùng với các giấy tờ cần thiết.

Phụ huynh sẽ biết về tình trạng đơn xin vào ngày 24 tháng Ba, 2017, khi các kết quả sẽ có trên mạng và còn được gửi qua bưu điện. Nếu con em quý vị đã được cấp cho một chỗ trong một chương trình, phụ huynh có hai tuần để cung cấp bằng cớ nơi cư ngụ và ký tên vào tờ ưng thuận nhập học. Nếu học sinh được xếp trong danh sách chờ đợi, phụ huynh có thể theo dõi những thay đổi về tình trạng đơn xin trong suốt mùa hè, mà vào lúc đó họ có thể nộp các đơn khác vào các chương trình vẫn còn chỗ trống.

Muốn biết thêm thông tin về thủ tục nộp đơn magnet, các chuyến đi thăm trường HISD, và ngày hội chọn trường sau cùng, hãy vào trang HoustonISD.org/SchoolChoice hoặc gọi cho “Office of School Choice” số 713-556-6947.

Các Đại Diện sở Sinh Hoạt Phụ Huynh giúp gia tăng nỗ lực của phụ huynh và giám hộ

Sở “Family and Community Engagement” (FACE – Sinh hoạt gia đình và cộng đồng) thi hành nhiệm vụ của mình là gia tăng thành tích học sinh bằng cách thiết lập sinh hoạt phụ huynh trong HISD. Một yếu tố chính để đạt được mục tiêu này là củng cố phụ huynh để trở nên người hỗ trợ giáo dục của con em, và khi làm như vậy, FACE giúp các trường gia tăng khả năng đến với các phụ huynh qua chương trình Parent Engagement Representatives (PERs) của FACE.

Được khởi sự trong niên khoá 2015-2016, chương trình PERs phối hợp các sinh hoạt được đề ra để gia tăng ý thức của phụ huynh về các trường và các chương trình của khu học chánh cũng như các nguồn năng chính yếu trong cộng đồng. Chương trình này được tài trợ bởi các ngân khoản Title I từ phụ cấp Parent Involvement. Với niên khoá hiện thời, 17 PERs đã được đưa vào bởi FACE để bao gồm 17 trường trên toàn học khu.

“Chúng tôi phấn khởi để tiếp tục hỗ trợ các trường bằng cách tích cực tăng cường cho gia đình và cộng đồng qua các PERs của chúng tôi,” ông Jorge Arredondo nói, ông là phụ tá tổng giám đốc về FACE. “Chúng tôi đưa ra khởi xướng này cho các PERs để cung cấp sự hỗ trợ thêm qua việc cải tiến bầu khí học đường, sự tham dự của học sinh, và sau cùng, thành tích học sinh.

Các kết quả dựa trên sự nghiên cứu cho nhóm PERs 2015-16 cho thấy rằng các người PERs đã ảnh hưởng đến gần 16,900 học sinh trong 20 trường HISD. Một cuộc  nghiên cứu được tiến hành bởi sở Nghiên Cứu và Trách Nhiệm (Research and Accountability) của HISD tìm thấy một sự gia tăng thành tích học vấn hiển nhiên như được đo lường qua các bài thi STAAR – nhất là bài Anh Văn và Toán – khi so sánh với những trường không có một đại diện sinh hoạt phụ huynh.

Các PERs tích cực thành lập và hỗ trợ các tổ chức phụ huynh và cộng đồng qua sự tình nguyện tại các trường mà trong đó họ được đưa vào và hoạt động. Họ hướng dẫn việc phát triển nhân sự và hội thảo phụ huynh, hỗ trợ các tổ chức phụ huynh trong trường, xếp đặt và điều hành các thuyết trình viên tại các trung tâm sinh hoạt phụ huynh và các sinh hoạt khác, và tham dự các sinh hoạt trong cộng đồng, là một trong những hỗ trợ tại trường.

Hãy tặng cho học sinh của Houston trong #GivingTuesday

Quý vị đã tiết kiệm được nhiều trong ngày Black FridayCyber Monday. Còn một ngày để cho đi thì sao?

Thứ Ba, 29 tháng Mười Một là #GivingTuesday, một phong trào toàn cầu để gây quỹ cho các tổ chức vô vị lợi và các trường, dậy học sinh về sự vị tha, và vui mừng với sự độ lượng.

Thật dễ để giúp học sinh của Houston được dự phần vào #GivingTuesday của quý vị. Sau đây là một vài cách để quý vị đầu tư vào trẻ em của HISD – với thời giờ, tiền bạc, hay kiến thức của quý vị:

 • Hãy tặng tiền cho “HISD Foundation”: Tổ chức “HISD Foundation” hỗ trợ các chương trình trên toàn học khu và ở trường cũng như nhằm gia tăng thành tích học sinh, giảm bớt sự cách biệt học vấn của giới thiểu số, và phát triển cũng như giữ lại các nhà giáo giỏi trong mọi lớp. Tổ chức này tin vào sự công bằng, văn hóa, sáng kiến, lên đại học, và người độ lượng có thể giúp học sinh được chuẩn bị thành công khi ở đại học và khi đi làm.
 • Trở nên một VIP:Volunteers in Public Schools” (VIPS) tuyển mộ phụ huynh và phần tử cộng đồng để tặng thời gian, nguồn năng, và kiến thức của họ nhằm giúp gia tăng thành tích học sinh. Người tình nguyện góp phần trong các lãnh vực tỉ như dìu dắt, dậy kèm, gây quỹ, dậy học, các chương trình củng cố, các hoạt động ngoại khóa và dịch vụ cộng đồng. Ghi danh trên mạng ở đây.
 • Tình nguyện cho “Read Houston Read”: Giúp trẻ em phát triển sự yêu quý đọc sách bằng cách đọc sách cho em nghe qua trực tuyến hay đích thân gặp mặt. Quý vị chỉ mất một giờ hàng tuần trong niên khoá để thấm nhập lòng yêu mến đọc sách kéo dài cả đời cho học sinh.

Tìm hiểu thêm về những cách tham dự trong HISD ở đây.

#GivingTuesday được phát sinh tại 92nd Street Y, một trung tâm cộng đồng và văn hóa ở Nữu Ước năm 2012. Từ đó trở đi, mọi người thuộc mọi thành phần, văn hóa và các vùng trên thế giới đã giúp hình thành một ngày toàn cầu để cho đi mà nó phản ảnh lời hứa của 92Y để củng cố các cộng đồng và sửa đổi thế giới. Năm 2015, các tổ chức vô vị lợi đã kiếm được hơn $117 triệu vào ngày #GivingTuesday.

Các học sinh tiểu học của HISD công bố các đồ chơi được ưa thích nhất năm 2016

Các học sinh lớp năm trường Tiểu Học Longfellow vào hôm thứ Ba đã công bố rằng các trò chơi video và lò “Easy-Bake Ovens” là một trong vài đồ chơi được ưa thích nhất trong mùa lễ này sau cuộc bỏ phiếu của các học sinh trong cuộc thăm dò ý kiến về đồ chơi thường niên.

Hàng năm từ 17 năm qua, một nhóm học sinh lớp năm tại trường này thường hỏi ý kiến chúng bạn để quyết định xem món quà nào được các em muốn nhận trong dịp lễ. Mười bốn học sinh công bố năm món quà hàng đầu cho nam sinh và nữ sinh trong một cuộc họp báo tại trường này. Mục tiêu của cuộc thăm dò là để giúp các phụ huynh và bà con biết gì để mua trước khi họ mua sắm trong dịp lễ.

Các học sinh này sử dụng các đặc tính lãnh đạo của “7 Habits of Happy Kids” để hướng dẫn các em hoạch định và tổ chức cuộc thăm dò ý kiến.

“Cuộc thăm dò ý kiến về đồ chơi hàng năm cho phép các học sinh giao tiếp với các em trẻ hơn qua việc hỏi ý kiến về những đồ chơi nào trong mùa lễ được ưa thích nhất,” cô Danica Kasner nói, cô là người tổ chức và dậy lớp năm. “Sinh hoạt này dậy các em sự làm việc chung, trách nhiệm, và biết cách trình bày trước một cử tọa thực sự.”

Các đồ chơi được tặng cho trường bởi tiệm Target trong khu vực trên đường Main. Sau sinh hoạt này, các học sinh lớp năm được phép chọn một đồ chơi cho chính mình. Các đồ chơi còn lại được tặng cho những học sinh nghèo trường Longfellow.

Dưới đây là kết quả của cuộc thăm dò năm này được chia theo phái tính theo thứ tự từ nhiều đến ít cho mọi lứa tuổi.

Con gái

 1. Easy-Bake Ovens
 2. Emoji toys
 3. Play-Doh
 4. Stuffed animals
 5. Yummy Nummies

Con trai

 1. Video games
 2. Minecraft
 3. Nerf toys
 4. Sports stuff
 5. Pokémon

Đỉnh DREAM: Một ngày để khám phá cho học sinh HISD

Các sở Chuẩn Bị Đại Học và Đa Ngữ đang tổ chức “DREAM Summit” (đỉnh DREAM) vào thứ Bẩy, 10 tháng Mười Hai, 2016, từ 9g sáng đến 2g trưa tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 W. 18th St., Houston, 77092. Tất cả các học sinh “DREAMers”, đang nhận DACA, đang có giấy nhập cảnh, thường trú nhân, người tị nạn, và người được cư ngụ, cùng với cha mẹ, đều được mời tham dự.

Trong ngày này, học sinh sẽ biết cách điền đơn vào đại học, nộp đơn xin trợ giúp tài chánh, và biết nhiều về kinh nghiệm đại học. Sinh hoạt cũng sẽ gồm:

 • Các khóa thông tin đại học
 • Trình bày của đại học và nguồn năng
 • Nộp đơn xin trợ giúp tài chánh và đại học cho học sinh lớp 12
 • Hướng dẫn trợ cấp tài chánh

Ngoài ra, sẽ có thông tin về “Deferred Action for Childhood Arrivals”, nhiều chương trình đại học, và các nguồn năng trong cộng đồng. Có cung cấp bữa trưa. Muốn biết thêm thông tin về chuyên chở, học sinh có thể liên lạc với điều hợp viên đại học, cố vấn trong trường. Thắc mắc có thể được trực tiếp gửi về Josie Trevino số 713-967-5231 hoặc jtrevin7@houstonisd.org.

Những gì quý vị cần biết về di trú, sự kỳ thị, và các quyền lợi của mình trong HISD.

Nhân cuộc bầu cử tổng thống mới đây, nhiều gia đình HISD có thắc mắc về ảnh hưởng có thể xảy ra cho cá nhân họ từ một chính phủ mới. Chúng tôi cố bảo đảm rằng những trường của chúng tôi là nơi an toàn mà mầu da, sắc tộc, tôn giáo, hay tình trạng di trú của học sinh không tạo thành bất cứ trở ngại nào cho sự giáo dục của học sinh ấy. Chúng tôi làm tài liệu này để trả lời một số câu hỏi của các gia đình HISD về tình trạng di trú của họ và sự quyết tâm của chúng tôi để bảo vệ học sinh khỏi bị kỳ thị và quấy nhiễu. Continue reading

Các rôbô xúc đất cho trường mới “Energy Institute High School”

Trường “Energy Institute High School” của HISD đã tổ chức lễ vỡ đất đầy kỹ thuật vào hôm thứ Bẩy khi các máy rô-bô mà học sinh làm đã dẫn đầu, xúc đất cùng với các viên chức trường và học khu để chính thức đánh dấu việc khởi công xây cất trường mới.

Cơ sở dự trù rộng 110,000 bộ vuông, tọa lạc tại số 3501 Southmore Blvd., sẽ có bộ mặt giống như một công ty kỹ thuật cao và là nơi của trường trung học II cấp đầu tiên với chủ đề năng lượng.

”Đồ án này là một lao nhọc của tình thương,” Hiệu Trưởng Lori Lambropoulos nói về cơ sở mới. “Trường này là một trường đầu tiên thuộc loại này trên toàn quốc. Chúng ta đang làm lịch sử trong một lĩnh vực có công ty tham dự, và chúng ta coi đó là sứ mệnh khi thu hút những học sinh thực sự muốn một nghề nghiệp trong kỹ nghệ năng lượng.”

Cùng tham dự buổi lễ này là ông Tổng Giám Đốc HISD Richard Carranza và các Ủy Viên Giáo Dục HISD là Jolanda Jones, Mike Lunceford, và Wanda Adams, cũng như các đại diện từ một vài công ty năng lượng lớn mà đã từng hợp tác với trường này.

Lambropoulos nói trường hoạt động chặt chẽ với kỹ nghệ năng lượng của Houston và các tổ chức liên đới với hy vọng rằng các học sinh tốt nghiệp sẽ giúp lấy đầy khoảng cách nhân sự trong năng lượng.

“Đây là một giây phút không thể ngờ. Khi cộng đồng vỡ đất cho một cơ sở hiện đại, hoàn toàn mới, điều đó không thường xảy ra,” ông Carranza nói. “Chúng ta đang giáo dục học sinh ngày nay về một tương lai, mà phần lớn chúng ta không biết nó sẽ như thế nào. Chúng ta huấn luyện các em để thành công trong những công việc mà nó chưa được thành lập.”

Hơn một trăm học sinh, phụ huynh, nhân viên, và phần tử cộng đồng đã đến tham dự, ở đây họ có cơ hội để ký tên vào đà sắt, mà nó sẽ được dùng trong việc xây cất cơ sở mới. Sinh hoạt này còn trưng bày các đồ án của học sinh, và các học sinh lớp 12 phân phát các chai nhỏ đựng đất lấy từ địa điểm này như một kỷ niệm.

“Cơ sở này sẽ không phải truyền thống. Kiểu học dựa trên đồ án của chúng ta làm cho trường này khác biệt,” học sinh Andrew Farias của trường Energy Institute nói, em giúp thiết kế cơ sở này vì là một phần tử của Nhóm Cố Vấn Đồ Án của trường. “Cơ sở mới của chúng ta sẽ là một mô hình cho các chương trình tương lai, và em nóng lòng muốn thấy các học sinh tương lai làm lễ vỡ đất mới trong nơi sáng tạo này.”

Được thiết kế cho việc học dựa trên đồ án, trường mới này sẽ gồm ba cơ sở chính có nhiều tầng, có chỗ uyển chuyển cho các đồ án cá nhân và nhóm. Một sân lớn ở giữa với các bậc cầu thang và lưới sắt có thể thấy từ các cầu thang đi vào sẽ cung cấp thêm chỗ để giao tiếp và học hành.

“Tôi thấy phấn khởi khi đến thăm trường này, khi thấy các học sinh tham dự trong sự học hành, ở đây các em thực sự thấy được kết quả của mình áp dụng vào đời sống,” Ủy Viên Jolanda Jones nói, học khu của bà bao gồm địa điểm của trường mới này. “Tôi hy vọng rằng trường này sẽ trở nên một phần sinh động của cộng đồng Khu Ba, và tôi hy vọng rằng các trường khác trong HISD sẽ có thể trở nên một mô hình như chúng ta đã thực hiện ở đây.”

Trường trị giá $37 triệu, được tài trợ với các nguồn năng khu học chánh không liên can đến bông phiếu 2012, là một trong gần ba chục trường hiện đang xây cất trên toàn học khu. Được tọa lạc ở góc đường Southmore và Tierwester, trường này được thiết kế để chứa đến 800 học sinh và tiêu điểm hoàn tất là tam cá nguyệt thứ ba của 2018.

“Tôi có thể hãnh diện nói rằng chúng ta đã thi hành nhiều hơn là chỉ xây một trường học,” ông Timothy Chung, Trưởng Năng Lượng nói khi ông chào mừng các tham dự viên đến đây. “Chúng ta xây dựng một hướng đi và một văn hóa cho trường Energy Institute High School để được hãnh diện và để tiếp tục trong nhiều năm sắp tới.”

Những Câu Thường Hỏi về Di Trú

Nhân cuộc bầu cử tổng thống mới đây, nhiều gia đình HISD có thắc mắc về ảnh hưởng có thể xảy ra cho cá nhân họ từ một chính phủ mới. Chúng tôi cố bảo đảm rằng những trường của chúng tôi là những nơi an toàn mà mầu da, sắc tộc, tôn giáo, hay tình trạng di trú của học sinh không tạo thành bất cứ trở ngại nào cho sự giáo dục của học sinh ấy. Chúng tôi làm tài liệu này để trả lời một số câu hỏi của các gia đình HISD về tình trạng di trú của họ và sự quyết tâm của chúng tôi để bảo vệ học sinh khỏi bị kỳ thị về quấy nhiễu.

H: Tình trạng di trú không có giấy tờ ảnh hưởng gì đến việc giáo dục của con tôi?

TL: Không ảnh hưởng gì. Mọi trẻ em có quyền hợp hiến để được giáo dục bình đẳng bất kể tình trạng di trú của các em hay của cha mẹ các em. Quyền đó không bị lấy đi bởi tổng thống, Tiểu Bang Texas, hay Quốc Hội.

H: Các trường HISD có hỏi thông tin về tình trạng di trú của một đứa trẻ khi ghi danh học không?

TL: Không. Các khu học chánh công lập như HISD buộc phải cho học sinh ghi danh bất kể tình trạng di trú của các em và không được kỳ thị dựa trên sắc tộc, mầu da, hay quốc gia gốc.

H: HISD có tiết lộ tình trạng di trú của một học sinh cho  các viên chức di trú không?

TL:  Không. Chúng tôi không thu thập loại thông tin này hay chia sẻ thông tin ấy.

H: HISD làm gì để bảo đảm không có học sinh nào hay gia đình nào bị kỳ thị hay bị quấy nhiễu vì sắc tộn, tôn giáo, hay quốc gia gốc?

TL: Một trong những giá trị cốt lõi của HISD là niềm tin vào sự công bằng. Khu học chánh đã có những chính sách mà nó buộc không được kỳ thị hay sách nhiễu học sinh, gia đình, hay nhân viên HISD vì lý do sắc tộc, tôn giáo, quốc gia gốc, và nhiều loại khác được bảo vệ.

H: Tôi phải làm gì nếu tôi cảm thấy là một nạn nhân của sự kỳ thị hay quấy nhiễu?

TL: Vui lòng báo cáo thái độ này ngay lập tức cho một người lãnh đạo trường, giám thị, hay tổng giám đốc. Có thể nộp đơn than phiền dùng các đơn và thủ tục trong Chính Sách Ủy Ban. Hãy xem tài liệu này của Ủy Ban Giáo Dục HISD về “Student Welfare and Freedom from Discrimination, Harassment, and Retaliation” (Phúc lợi của học sinh và sự tự do không bị kỳ thị, quấy nhiễu, và trả thù). Hãy xem tài liệu này về thông tin “Employee Welfare and Freedom from Discrimination, Harassment, and Retaliation” (Phúc lợi của nhân viên và sự tự do không bị kỳ thị, quấy nhiễu, và trả thù).  Cả hai bao gồm những hướng dẫn về cách báo cáo khi bị lạm dụng. Chúng tôi coi trọng những than phiều này để bảo đảm rằng các trường và văn phòng của chúng tôi là nơi an toàn.

H: Cuộc bầu cử có ảnh hưởng ngay lập tức như thế nào trên tôi và gia đình tôi nếu chúng tôi không có tình trạng di trú hợp pháp?

TL: Sẽ không có những thay đổi về luật di trú trước khi tổng thống mới nhậm chức vào tháng Giêng 2017. Và ngay cả sau đó, luật di trú phải được Quốc Hội thông qua, và không cách chi biết chắc là Quốc Hội có thay đổi gì về luật di trú.

Q: Nếu tôi là một người nhận DACA thì sao?

TL: chương trình “Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA) được dựa trên một sắc lệnh của tổng thống. Tân tổng thống có thể thu hồi lệnh này. Nếu quý vị đang nhận DACA, hãy nghĩ đến việc tìm kiếm một luật sư về di trú ngay bây giờ để biết xem quý vị có thể có được tình trạng di trú tốt hơn không. Muốn biết thêm thông tin, quý vị có thể vào đây và xem trong trang mạng Immigrant Legal Resource Center.

H: Tôi phải làm gì nếu tôi muốn biết rõ hơn về các quyền lợi di trú của tôi?

TL: Chỉ các luật sư di trú mới có thể cung cấp cho quý vị lời khuyên chính xác về tìng trạng di trú và cách theo đuổi các quyền hợp pháp của quý vị. Để tự bảo vệ, vui lòng đừng tìm những lời khuyên của “notarios” hay những người không có bằng hành nghề luật sư di trú.

Một danh sách có thể tìm thấy trong HISD Community Resource Guide. Hãy nhấn vào trang này, và dưới chữ “Topic,” dùng bản kê khai để tìm “Citizenship and Immigration.” Quý vị có thể giới hạn việc tìm kiếm theo số ZIP, phí tổn, v.v., hoặc có thể nhấn vào chữ “Submit” để biết một danh sách dài các luật sư, dịch vụ cộng đồng, trợ giúp của Thành Phố Houston, v.v.

Quý vị cũng có thể tìm một luật sư di trú từ hội American Immigration Lawyers Association ở đây (Anh Ngữ)

Chương trình nghỉ lễ Tạ Ơn của HISD

Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White và tất cả các trường cũng như văn phòng học khu mở cửa thứ Hai, 21 tháng Mười Một, và thứ Ba, 22 tháng Mười Một, 2016.

Tất cả văn phòng và trường HISD sẽ đóng cửa từ thứ Tư, 23 tháng Mười Một, cho đến thứ Sáu, 25 tháng Mười Một để nghỉ lễ Tạ Ơn.

Hoạt động các trường và thương mãi sẽ trở lại vào thứ Hai, 28 tháng Mười Một, 2016.

Kính chúc quý vị một dịp lễ Tạ Ơn an vui!