Monthly Archives: January 2014

Trả lời những câu hỏi về học bù

Thứ Sáu tuần qua, học sinh HISD đã thiếu một ngày học sau khi khu học chánh đóng cửa vì thời tiết khắc nghiệt.

Với thời tiết mùa đông khắc nghiệt đã có lần đe dọa toàn vùng Houston, nhiều phụ huynh và học sinh đã lưu tâm hỏi về thời gian nghỉ học được bù đắp thế nào, và học sinh có buộc phải tham dự những lớp vào thứ Sáu Tuần Thánh (Ngày Nghỉ Mùa Xuân của HISD) hay Ngày Chiến Sĩ Trận Vong không. Những ngày này đã được dự định là ngày lễ nghỉ, nhưng cũng được học khu đặt làm những ngày nghỉ bù trong niên khoá hiện thời.

Dưới đây là những Câu Thường Được Hỏi:

H: Gia đình chúng tôi đã có những kế hoạch cho Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh/Chiến Sĩ Trận Vọng. Khi nào những ngày học bù được công bố?

TL: Thông báo sẽ được đưa ra càng sớm nếu có thể, nhưng trước khi HISD có thể quyết định về chuỗi hành động này, học khu phải đợi xem tuần này thời tiết thế nào. Những ngày mà học khu buộc phải đóng cửa sẽ ảnh hưởng đến những chọn lựa của HISD.

H: Điều gì sẽ xảy ra nếu con tôi không đi học ngày mà quý vị quyết định làm ngày học bù?

TL: HISD sẽ theo những chính sách hiện thời để quyết định về việc học sinh vắng mặt có phép hay không. Quý vị có thể tìm thấy thông tin về chính sách của học khu ở đây (Anh ngữ).

H: HISD có hai ngày về sớm (29 tháng Giêng và 19 tháng Hai) được dự trù trước những ngày lễ đó. Tại sao HISD không thể bù đắp cho một số thời gian vắng mặt bằng cách để học sinh học trọn những ngày này?

TL: Khi trường đóng cửa, một ngày học bị thiếu. Những ngày về sớm đã được tính là ngày đi học. Tiểu bang buộc HISD phải bù đắp bất cứ ngày nào hiện không được tính là ngày học.

Thêm vào đó, những ngày về sớm được ban quản trị trường dùng cho các khóa phát triển chuyên môn và duyệt xét sự tiến bộ của học sinh. Những nửa ngày này còn cung cấp thời gian quan trọng cho giáo chức và nhân viên để bảo đảm rằng sự giảng dậy được tiếp tục trôi chảy qua thời gian còn lại trong năm.

H: Nếu niên khoá này phải kéo dài đến tháng Sáu vì một số lý do nào đó, các ngày lễ tốt nghiệp có bị thay đổi không?

TL: Không, các ngày tốt nghiệp không bị xếp đặt lại. Hoạch định ngày tốt nghiệp là một tiến trình kéo dài cả năm, và không thể thay đổi chương trình tốt nghiệp vào lúc này.

Các Lớp Đi Học Trở Lại hôm Thứ Tư nhưng Về Sớm

Học sinh HISD sẽ trở lại lớp hôm thứ Tư, 29 tháng Giêng như thường lệ. Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục theo dõi các tình hình thời tiết và sẽ thông báo cho phụ huynh nếu có thay đổi.

Các phụ huynh cũng nên nhớ là thứ Tư là một ngày học sinh về sớm đã được định trước, với các trường cho ra về sớm hơn thường lệ 2.5 giờ.

Muốn biết thêm các thông tin mới, hãy vào trang houstonisd.org, gọi đường dây Thời Tiết Khắc Nghiệt HISD số 713-267-1704, hoặc theo dõi chúng tôi trên Twitter hoặc Facebook.

Nhiều phụ huynh và học sinh hỏi về việc mất giờ học sẽ được học bù như thế nào, và học sinh có buộc phải theo học các lớp vào ngày 18 tháng Tư (Lễ Mùa Xuân) hay 26 tháng Năm (Ngày Chiến Sĩ Trận Vong) không. Những ngày này được dự trù là ngày nghỉ, nhưng khu học chánh còn đặt làm những ngày học bù cho niên khoá hiện thời.

Tất Cả Các Trường và Văn Phòng HISD Đóng Cửa do Thời Tiết Khắc Nghiệt

Các lớp dự trù sẽ mở lại vào Thứ Tư

Houston Independent School District đã hủy bỏ các lớp cho— Thứ Ba, Ngày 28 Tháng Giêng— do thời tiết khắc nghiệt và các điều kiện nguy hiểm liên quan đường xá có thể xảy ra.
Các viên chức HISD đã theo dõi sát thời tiết trong 24 giờ qua và đã xác định là các điều kiện đường xá bị đóng băng ở một số nơi trong vùng Houston có thể làm cho việc lái xe trở nên nguy hiểm. Do đó, tất cả các trường HISD và các văn phòng quản trị của học khu đều đóng cửa trong ngày này. Tất cả các hoạt động và dịp tổ chức thể thao cũng đều bị hủy bỏ. Phụ huynh, học sinh và nhân viên hiện đang được thông báo qua điện thoại.

Các lớp được quy định là sẽ mở lại như thường lệ vào Thứ Tư, ngày 29 Tháng Giêng. Tuy nhiên, chúng tôi hiện đang tiếp tục theo dõi các điều kiện thời tiết và sẽ thông báo cho phụ huynh nếu các điều kiện này thay đổi.
Để biết thêm các thông tin, xin vào www.houstonisd.org, gọi Đường Dây Nóng về Thời Tiết Khắc Nghiệt của HISD tại số 713-267-1704, hoặc theo dõi về học khu trên Twitter và Facebook: twitter.com/houstonisd (handle: @houstonisd) và facebook.com/houstonisd.

Biết các kế hoạch HISD về thời tiết ở đây và @HoustonISD trên Twitter

Các gia đình và nhân viên HISD được khuyên hãy theo dõi tin tức qua truyền thông xã hội – tỉ như @HoustonISD trên Twitter – để biết dự báo thời tiết mùa đông trong khu vực Houston mà nó có ảnh hưởng đến các trường, cơ sở học khu, và sinh hoạt sau khi tan trường vào ngày thứ Ba và thứ Tư hay không.

Nha Khí Tượng Quốc Gia đã cho biết về một cơn bão mùa đông trong tất cả vùng đông nam Texas từ 3g sáng thứ Ba cho đến ngày thứ Tư. Dự báo này cho biết có thể mưa, kể cả tuyết và mưa băng, đưa đến tình trạng nguy hiểm khi lái xe.

Thời tiết mùa đông này được tiên đoán sẽ xảy ra chỉ sau một vài ngày khi đã có một cơn mưa băng buộc HISD và các khu học chánh trong vùng phải hủy bỏ các lớp vào ngày thứ Sáu tuần qua.

Vui lòng tiếp tục theo dõi trang web này, trang web của trường hay các trang Twitter của chúng tôi là @HoustonISDFacebook để biết thông tin mới nhất về các kế hoạch của HISD. Chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho phụ huynh và nhật tu tin tức trong đường dây Thời Tiết Khắc Nghiệt, mà quý vị có thể gọi số 713-267-1704, nếu khu học chánh hủy bỏ các lớp học.

Tất cả Trường và Văn Phòng HISD Đóng Cửa Vì Thời Tiết Khắc Nghiệt

Các lớp sẽ đi học lại vào thứ Hai

Khu Học Chánh Houston bãi bỏ mọi lớp hôm nay— Thứ Sáu, 24 tháng Giêng — vì hậu quả của thời tiết khắc nghiệt và liên quan đến điều kiện đường xá có thể nguy hiểm.

Các viên chức HISD theo dõi thời tiết liên tục trong 48 giờ qua và quyết định rằng điều kiện đường xá bị đóng đá ở một số khu vực Houston có thể nguy hiểm khi lái xe. Hậu quả là, tất cả các trường và văn phòng hành chánh đều đóng cửa hôm nay. Phụ huynh, học sinh và nhân viên được thông báo bằng điện thoại.

Với những dự báo nhiệt độ gia tăng trong suốt ngày thứ Sáu và cuối tuần, nên sẽ không có những thay đổi chương trình sinh hoạt thể thao trong học khu vào chiều và tối thứ Sáu. Không có sự gián đoạn sinh hoạt thể thao được dự định trong ngày thứ Bẩy.

Các lớp sẽ học trở lại như thường lệ vào thứ Hai, 27 tháng Giêng.

Để biết thêm các tin tức mới, vui lòng vào trang web www.houstonisd.org, gọi đường dây thời tiết “HISD Inclement Weather Hotline” số 713-267-1704, hay theo dõi học khu trên Twitter và Facebook: twitter.com/houstonisd (handle: @houstonisd) và facebook.com/houstonisd.

Nhiều yếu tố phải để ý trong sự đáp ứng của HISD với thời tiết

Khi tôi viết bản tin này, chúng ta ở HISD đang nhìn lên bầu trời, có thể nói như vậy. Thật ra, một nhóm đang tìm tòi thông tin từ Nha Khí Tượng Quốc Gia, các văn phòng địa phương quản lý trường hợp cấp cứu, và Sở Vận Tải Texas – trong nhiều cơ quan khác – để có thể quyết định khôn ngoan nhất về thời tiết mùa đông đang đến và chúng ta có nên đóng cửa thứ Sáu hay không.

Vào lúc quý vị đọc bản tin này, quyết định của họ có thể đã hiển nhiên. Chúng tôi dùng tất cả các phương tiện trên web, gồm @HoustonISD trên Twitter, cũng như đường giây thời tiết số 713-267-1704 để đem cho quý vị tin tức mới nhất, như thế quý vị có thể có hoạch định riêng.

Mục đích của tôi ở đây là để quý vị biết quyết định đóng cửa vì thời tiết rất khó khăn và chúng tôi coi trọng vấn đề này như thế nào.

Trở lại khi tất cả các trường là trường trong khu vực và hầu như lúc nào cũng có một phụ huynh hay một ông bà ở nhà, vấn đề dễ dàng hơn. Chúng tôi có thể đóng cửa trường vào một buổi sáng đông đá, và một học sinh có thể đi bộ về nhà để uống một ly sô-cô-la nóng hổi. Bây giờ, HISD vừa là một trung tâm tinh thần để chọn trường, với các người trẻ thường băng ngang Houston, và vừa là một học khu rộng mở, có nghĩa chúng tôi thu hút những học sinh từ bên ngoài ranh giới rộng lớn.

Điều đó có nghĩa hàng ngàn xe buýt trên xa lộ, và hàng ngàn phụ huynh – thường là phụ huynh đi làm với chương trình bận rộn riêng – chuyển chở các con em. Chúng tôi có gần 28,000 nhân viên, họ cũng đến từ khắp nơi để làm việc. Những dự báo về ngập lụt hay đông đá phải coi trọng để giúp cho mọi người được an toàn.

Từng làm việc trong một vài vùng của Hoa Kỳ, tôi có thể nói rằng mỗi khu vực có những sự khẩn cấp có thể xảy ra để ứng xử. Thí dụ, ở San Diego, chúng tôi không phải lo lắng nhiều về thời tiết – mà ở đó thường khô và êm dịu – nhưng chúng tôi phải sẵn sàng chuẩn bị khi động đất. Ở Houston, chúng tôi có nhiều điều phải hoạch định – thời tiết vùng nhiệt đới gồm gió mạnh (có thể làm mất điện) và lụt, nóng quá có thể thiệt hại cho hệ thống điều hòa không khí và làm cho các sinh hoạt thể thao trở nên nguy hiểm, và cơn bão bắc cực, như chúng ta đang đối diện, có thể làm hư hại hệ thống sưởi và trải lớp đá trên đường đi.

Tôi muốn quý vị biết rằng chúng ta đã sẵn sàng đối phó với tất cả, với sự an toàn cho học sinh và gia đình, và gia đình nhân viên là ưu tiên một. Chúng tôi cảm ơn đội ngũ “nhân viên cơ bản”, tỉ như các quản lý cảnh sát và cơ sở, họ phải làm việc bất kể các điều kiện.

Nhóm thông tin của chúng ta theo dõi truyền thông xã hội, và mỗi lần có trở ngại về thời tiết – nhiệt độ đông đá, mưa lớn – họ nhận thấy nhiều học sinh lên mạng để nói chúng ta phải đóng cửa trường. Họ nhấn mạnh, trời quá lạnh/quá nóng/quá ướt.

Điều đó đưa tôi đến lời nhắn sau cùng. Nếu chúng ta thiếu một ngày trong lớp và làm thứ Sáu, ngày đó sẽ được bù đắp – trong ngày được ấn định là Ngày Lễ Mùa Xuân (18 tháng Tư) hay Ngày Chiến Sĩ Trận Vong (26 tháng Năm) khi thời tiết có vẻ tốt hơn và quý vị muốn ra ngoài để vui hưởng. Hãy thận trọng điều quý vị mong ước…

Ba mươi mốt học sinh HISD chiếm được các ghế trong ban nhạc tiểu bang 2014

Gần ba tá học sinh đã chiếm được một chỗ trong ban nhạc “Texas Music Educators Association All-State Ensemble” năm nay.

Vĩ cầm Teresa Lee (DeBakey HS), kèn baritone saxophonist Grace Estrada (Westside HS) và giọng nam têno Dayne Reliford (Lamar HS), cũng như 13 học sinh từ trường Trung Học Bellaire và 15 từ trường “High School for the Performing and Visual Arts”, sẽ trình diễn trong nhiều nhóm khác nhau trong đại hội thường niên TMEA vào tháng Hai.

“All-State” là vinh dự lớn nhất cho một học sinh âm nhạc ở Texas có thể nhận được. Trên 1,620 học sinh được chọn qua một thủ tục mà bắt đầu có trên 60,000 học sinh từ khắp tiểu bang thi đua để được vinh dự trình diễn trong một trong 14 ban nhạc.

Năm nay ghi dấu lần đầu tiên một học sinh trường Westside được chọn.

Tuần Lễ Chọn Trường Toàn Quốc 27–31 tháng Giêng

Tuần lễ Chọn Trường thường niên lần thứ tư khởi sự chuyến đi đầu tiên “Whistle-Stop Tour” trên toàn quốc ở Houston lúc 4g chiều thứ Bẩy, 25 tháng Giêng, tại công viên Union Station at Minute Maid Park (501 Crawford St., 77002).

Sinh hoạt này cung cấp cơ hội để biết thêm về chương trình Chọn Trường của HISD(School Choice) và tổng quát về các chương trình giáo dục được cung ứng bởi nhiều trường học khu như magnet và vanguardInternational BaccalaureateMontessori, và các trường dậy sớm môn đại học, các viện học thuật, và các trường charter.

Quý vị có thể đọc thêm về sinh hoạt này và trường HISD nào có tham dự ở đây.

Sau đây là mt s ngày quý v mun đánh du trong lch:

 • 14 th. Giêng – 2 th. Hai: quyên góp thực phẩm “Souper Bowl of Caring”
 • 17 th. Giêng: Hạn chót nộp đơn xin học bổng Jones
 • 25 th. Giêng: Chợ Thiếu Niên
 • 8 th. Hai: Ngày Giáo Dục & Ngành Nghề HHF
 • 13 th. Hai: Họp UBGD
 • 26 th. Hai: Tiệc trà Tình Trạng Các Trường
 • 28 th. Hai: Ngày “Go Texans”
 • 3&4 th. Ba: Đại Hội thường niên lần 28 Ngăn Ngừa Lạm Dụng Trẻ Em
 • 4 – 23 th. Ba: Houston Livestock Show & Rodeo
 • 9 th. Ba: Tiết Kiệm Thời Giờ Ánh Sáng Ngày bắt đầu
 • 13 th. Ba: Họp UBGD
 • 17-21 th. Ba: Nghỉ mùa Xuân.
 • 29 th. Ba: Thi đánh vần “Houston PBS Spelling Bee”

Hỏi HISD: Ai là người quyết định đóng cửa trường vì thời tiết xấu?

Với nhiều sự tiên đoán tối thiểu sẽ có mưa đá tuần này, HISD nhận được nhiều yêu cầu về chính sách đóng cửa trường hay toàn thể học khu vì thời tiết khắc nghiệt. Vậy, ai là người có quyền quyết định?

TL: Ủy ban “School Closing Executive Council”, gồm ông tổng giám đốc học khu, trưởng phòng hoạt động, phó ban học thuật, trưởng phòng nhân viên, trưởng phòng thông tin, và các trưởng học đường. Bình thường, ông tổng giám đốc học khu có quyết định sau cùng, nhưng trong trường hợp ông không thể (vì xa thành phố, hay ở ngoại quốc khi nghỉ hè), bất cứ phần tử nào trong ủy ban này đều có quyền quyết định sau cùng.

Xem chính sách liên hệ của học khu ở đây (.pdf).

Quyết định, quyết định: Tuần Chọn Trường cổ vũ sự đa dạng

Tuần lễ “National School Choice Week (NSCW) thường niên lần thứ tư khởi sự trên toàn quốc ở Houston vào lúc 4g chiều thứ Bẩy, 25 tháng Giêng tại Union Station thuộc “Minute Maid Park, 501 Crawford St. Sinh hoạt này cung cấp cơ hội để biết thêm về chương trình Chọn Trường của HISD (School Choice) và tổng quát về các chương trình giáo dục được cung ứng bởi nhiều trường học khu như magnetvanguard, International Baccalaureate, Montessori, và các trường dậy sớm môn đại học, các viện học thuật, và các trường charter. Dù hạn chót nộp đơn magnet để được cứu xét đợt đầu là tháng Mười Hai, vẫn còn nhiều chỗ trống trong các trường giỏi trên toàn khu học chánh.

Theo Andrew R. Campanella, Chủ Tịch NSCW, các viên chức NSCW chọn Houston để khởi sự vì rất nhiều công việc đang được thi hành ở đây để thúc giục chọn trường. Campanella nói, “Nhìn vào các trường công lập, Texas có lẽ thuộc 10 trường hàng đầu. Các trường magnet Houston là một số trường giỏi nhất nước.”

Các trường HISD tham dự trong nghi thức khai mạc của NSCW tại Minute Maid Park gồm các trường tiểu học ParkerRoberts, các trường trung học I cấp Clifton, Johnston, và Revere; và Chavez HS. Các sinh hoạt trong ngày này gồm diễn giả được mời, trình diễn nhạc, tiệc trà và nhiều thứ khác. Tham dự miễn phí, nhưng cần giữ chỗ trước.

Một số trường magnet của HISD sẽ cử hành NSCW trong trường vào thứ Hai, 27 tháng Giêng, cho đến thứ Sáu, 31 tháng Giêng, bằng cách đeo khăn quàng vàng NSCW và sinh hoạt phụ huynh đi thăm trường, học sinh trình diễn văn nghệ, bích họa, và tổ chức học sinh. Xem bên dưới để biết danh sách sinh hoạt.

Cho tới nay, 45,814 đơn đã nhận được để xin vào 97 trường magnet của HISD, nhưng vẫn còn thời giờ để nộp đơn cho các trường còn chỗ trống. Một danh sách các trường magnet còn chỗ sẽ được niêm yết vào đầu tháng Hai.

“Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm các phụ huynh rằng họ có thể chọn đúng trường hầu đáp ứng các nhu cầu và khả năng độc đáo của con em,” Phụ Tá TGĐ về Chọn Trường là Dave Wheat nói.

Phụ huynh sẽ được thông báo về tình trạng nộp đơn magnet của con em qua bưu điện sau ngày 28 tháng Ba. Những học sinh nào được “chấp nhận” thì phải cho biết họ sẽ theo trường nào trong niên khoá 2014-2015 bằng cách ký tên và nộp lại tờ “Student Entrance Agreement” không trễ hơn thứ Sáu, 11 tháng Tư.

Những học sinh nào không được nhận vào chương trình ngay thì sẽ nhận được một lá thư cho biết họ trong “danh sách chờ đợi”, “ngoài học khu,”  hay “không đủ tiêu chuẩn.” Các điều hợp viên magnet sẽ bắt đầu gọi điện thoại để cung ứng các chỗ trống cho những học sinh trong danh sách chờ đợi, học sinh này sẽ được đôn lên nếu có trường nào mà học sinh từ chối không tham dự. Việc chọn các học sinh ngoài học khu sẽ bắt đầu vào đầu tháng Sáu, sau khi mọi ứng viên trong học khu đã được chấp nhận.

Những học sinh nào nhận được thư “không đủ tiêu chuẩn” cho một chương trình magnet đặc biệt nào đó thì được mời tham dự ngày Hội Chọn Trường thường niên lần thứ ba vào cuối tháng Tư, với các chi tiết sẽ được cho biết sau.

Các trường HISD tổ chức sinh hoạt NSCW từ 27–31 tháng Giêng, 2014

 • Austin HS: Giới thiệu trường cho những học sinh có khả năng vào thứ Năm
 • Westside HS: Giới thiệu trường cho cộng đồng thứ Năm
 • Burbank MS: Phụ huynh thăm trường thứ Hai-Năm, trồng cây thứ Sáu
 • Kolter ES: Mừng Tết Âm Lịch vào thứ Tư
 • Oak Forest ES: Thể lực ba môn vào thứ Hai, họp PTA về chọn trường ngày thứ Năm
 • Parker ES: Giới thiệu trường cho phụ huynh hôm thứ Năm
 • Belfort ECC: Vẽ bích họa, sinh hoạt phụ huynh, sinh hoạt học sinh chọn trường nguyên tuần