Nhà giáo dục trường Attucks MS đoạt giải Giáo Chức Tháng Tư

Ông Tổng Giám Đốc Millard House II cùng với hợp tác viên cộng đồng HISD “Group 1 Automotive” đã chọn bà LaShante Guidry của trường Attucks Middle School là Giáo Chức Tháng Tư.

“Chính các giáo chức như bà đã thực sự đưa các học sinh vào đường hướng hiểu biết tình yêu là gì và thành tích học vấn là gì,” ông House nói. “Tôi phấn khởi khi biết rằng bà đã biết đó là một ơn gọi trong cuộc đời từ một vài năm trước, và bà thực hiện ơn gọi đó để bảo đảm học sinh của bà có được đúng những gì các em cần để thành công.”

Bà Guidry không chỉ là một nhà giáo dục trong HISD 21 năm qua, bà còn là một sản phẩm của các trường HISD. Ngày nay, bà dạy toán lớp sáu trong cộng đồng Sunnyside nơi bà lớn lên—đó là điều bà muốn thi hành ngay từ khi 10 tuổi.

“Trở lại là một giáo chức, đó là điều hoàn thành,” bà Guidry nói. “Tôi nhìn thấy những người trưởng thành nơi các em học sinh, và vì thế tôi biết một ngày nào đó, các em sẽ là một công dân phong phú và tối thiểu tôi có thể nói rằng tôi đã đóng góp một phần nhỏ cho sự thành công của họ.”

Ảnh hưởng lớn lao của bà Guidry có thể được nhìn thấy nơi các học sinh.

“Bà đặt sự giáo dục chúng tôi lên trên hết để biết chắc là chúng tôi sẵn sàng cho lớp 7,” học sinh Kelvin Patton nói.