Monthly Archives: June 2021

Tân Hiệu Trưởng

Ts. Alexis Clark được chọn là tân hiệu trưởng trường Crockett Elementary School

Ts. Alexis Clark được chọn là tân hiệu trưởng của trường Crockett Elementary School. Bà Clark bắt đầu với HISD là một giáo chức tại các trường tiểu học Brookline và Harvard. Sau đó bà là Hiệu Phó của trường Harvard trong gần năm năm. Trong khi ở Harvard, bà đã giúp bớt đi khoảng cách thành tích học sinh qua quy trình xác thực PLC và triển khai các yếu tố sâu xa va phức tạp cho mọi học sinh. Gần đây nhất, bà là một cố vấn giáo dục với một tổ thức đặc biệt phát triển não bộ trẻ em thơ ấu. Bà Clark còn có kinh nghiệm trong việc trình diễn vũ điệu và tiếng hát.

Bà có bằng cử nhân về “Interdisciplinary Studies” của Đại Học Texas ở San Antonio, bằng cao học về “Educational Leadership” cũng như bằng tiến sĩ về “Ethical Leadership”, cả hai đều từ Đại Học St. Thomas.

HISD sẽ đóng cửa ngày 5 tháng Bảy để nghỉ lễ

Tất cả các trường và văn phòng HISD sẽ đóng cửa ngày thứ Hai, 5 tháng Bảy để nghỉ lễ Ngày Độc Lập.

Các trường và văn phòng sẽ mở cửa lại để hoạt động thường lệ vào thứ Ba, 6 tháng Bảy.

Sở Cảnh Sát HISD sẽ tuần hành các cơ sở của học khu. Những trường hợp khẩn cấp có thể được báo cáo qua số 713-892-7777.

Phụ huynh được mời cho biết ý kiến về các cuộc họp Dịch Vụ Tự Kỷ

Phòng Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt kính mời các phụ huynh hãy cho biết ý kiến về các cuộc họp Dịch Vụ Tự Kỷ cho niên khoá sắp tới.

Bản khảo sát ngắn gọi này giúp xác định những đề tài nào sẽ được đề cập đến trong các cuộc họp phụ huynh niên khoá tới. Các cuộc họp này là cơ hội cho các phụ huynh có con em bị bệnh tự kỷ tham dự với các phụ huynh khác, tìm hiểu xem những gì xảy ra trong lớp học, và nghe biết về sự phát triển mới trong sự nghiên cứu.

Bản khảo sát này có thể tìm thấy trong trang  bit.ly/auparentsurvey. Vui lòng hoàn tất bản khảo sát trước ngày 16 tháng Tám, 2021.

Muốn biết thêm thông tin về Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt HISD, hãy vào trang HoustonISD.org/Page/58432.

Các Tân Hiệu Trưởng

Holley Mays được chọn là tân hiệu trưởng của trung tâm Neff Early Childhood Center

Holley Mays được chọn là tân hiệu trưởng của trung tâm Neff Early Learning Center. Trong 8 năm qua, bà là một giáo chức, Chuyên Gia Giáo Chức và gần nhất là Hiệu Phó của Neff Elementary, các lớp 2-5.  Bà là một tham dự viên trong các cuộc huấn luyện về lãnh đạo trong khu học chánh, gồm “Assistant Principal Candidate Development Opportunity”, “West Area Emergent Leader Cohort”, và “Principal Candidate Development Opportunity”. Bà được chọn là “Assistant Principal of the Year” (hiệu phó của năm) cho các Trường Tiểu Học Vùng Tây cho niên khoá 2020-2021. 

Bà Mays từng theo học Đại Học Houston để lấy bằng cử nhân về “Interdisciplinary Studies” và Đại Học Grand Canyon với bằng cao học về “Education Administration”.

Alexander Gonzalez được chọn là tân hiệu trưởng của trường Helms Elementary School

Alexander Gonzalez được chọn là tân hiệu trưởng của trường Helms Elementary. Ông Gonzalez khởi đầu sự nghiệp trong giáo dục là một giáo chức môn đọc sách trường trung học I cấp tại Killough Middle School trong Khu Học Chánh Alief. Năm 2014, ông là một giáo chức, trưởng phòng, và điều hợp viên cho sở “Advanced Virtual Academy” của HISD. Năm 2017, ông trở nên một Chuyên Gia Giáo Chức tại trường Hines-Caldwell Elementary trông coi IAT, LEP, và 504. Trong ba năm qua, ông là hiệu phó của trường Scarborough High School. 

Ông Gonzalez là một người sinh trưởng ở Houston và là một sản phẩm của Khu Học Chánh Houston. Ông tốt nghiệp Đại Học Houston với bằng cử nhân về “Social Studies” và bằng phụ về giáo dục và một bằng cao học về “Educational Leadership”.

Jose Cordova được chọn là tân hiệu trưởng của trường Memorial Elementary School

Jose Hilario Cordova được chọn là tân hiệu trưởng của trường Memorial Elementary School. Ông là một sản phẩm đáng hãnh diện của Khu Học Chanh Houston tốt nghiệp trường Carnegie Vanguard High School. Ông từng là hiệu phó trường Lanier Middle School trong hai năm qua. Ông khởi đầu sự nghiệp với HISD năm 2014 là một giáo chức về môn xã hội học tại trường Welch Middle School. Ông được chọn là “Beginning Teacher of the Year” (giáo chức năm đầu) của Học Khu năm 2015. Sau đó ông chuyển đổi là một giáo chức và quản trị viên tại trường Lanier Middle School.

Ông Cordova có bằng cử nhân của Đại Học Texas ở San Antonio và một bằng cao học của Đại Học Texas ở Arlington. 

Nhà giáo dục HISD được chọn là “Texas Poet Laureate”

Một nhà giáo dục của Khu Học Chánh Houston được chọn là “Texas Poet Laureate” (người đoạt giải thơ Texas).

Lupe Mendez là một chuyên gia phát triển giáo chức của HISD với hơn mười năm kinh nghiệm trong học khu này. Cựu giáo chức này từng là hội viên của các tổ chức CantoMundo, Macondo, và Crescendo Literary/Poetry Foundation.

Ông Mendez là một văn sĩ có sách xuất bản trên thế giới. Công trình của ông được đề cập trong các tờ “The Kenyon Review”, “Gulf Coast Journal”, “Texas Review”, “Poetry Magazine”, và “Poem-A-Day” của viện “Academy of American Poets”. 

“Tôi rất phấn khởi khi được chọn cho một vinh dự riêng biệt như thế,” ông Mendez nói. “Đó là lúc cử hành và lúc phục vụ như một văn sĩ, một nhà thơ và nghệ nhân kiểu mẫu thích hợp với các nhu cầu của thời đại, phong trào và người dân ở Texas.”

Ông Mendez làm việc với các văn sĩ trẻ khác mầu da, phản ánh tính cách đa dạng của các cộng đồng Texas. Ngoài ra, ông từng là một thi sĩ trình diễn trong gần 20 năm. Tuyển tập mới nhất của ông, “Why I am Like Tequila” đã thắng giải “2019 John A. Robertson Award for Best First Book of Poetry”.

Cơ quan Lập Pháp Texas vừa mới công bố việc chọn người đoạt giải thưởng về thơ. Ông Mendez sẽ phục vụ nhiệm kỳ một năm trong năm 2022.

Học sinh lớp 12 trường Lamar dạy các học sinh về ong tại nông trại HISD

Giữa đám cây đang nở hoa và đàn côn trùng đang xâm lấn khoảng không gian mầu xanh trong vùng Tây Nam Houston là một giảng viên trẻ nhất đang thao thao bất tận.

Trong những tuần lễ cuối cùng là một học sinh lớp 12 trường Lamar, Lisa Rollinson được mời để hướng dẫn các khóa hội thảo giáo dục cho gần hai chục học sinh tại Trung Tâm Văn Hóa về Thực Phẩm và Nông Nghiệp tại Nông Trại Mykawa.

Là một trong năm chuyên gia được chọn cho công việc này, Rollinson được vinh dự sau khi được chọn bởi Nha Nông Nghiệp Texas là một trong 12 “Health Ambassadors for a Ready Texas”. Danh xưng này nhận biết các thiếu niên nào hỗ trợ các lối sống lành mạnh.

“Em thật phấn khởi khi nhận lời mời trình bày tại nông trại Mykawa và chia sẻ kiến thức của em về ong và cách chúng cho thụ phấn,” Rollinson nói, khi nhận biết rằng nhờ giáo chức về nông nghiệp mà em có sở thích này. “Đưa học sinh vào sinh hoạt cảm nghiệm là nơi bắt đầu sự hiểu biết.”

Trung Tâm Văn Hóa về Thực Phẩm và Nông Nghiệp tại Nông Trại Mykawa là một nông trại giáo dục mà nó đưa khoa dinh dưỡng và thực phẩm vào giáo trình cốt yếu để cung cấp cho học sinh những cảm nghiệm học tập.

Nằm trong tổ chức chưa từng có Ngày Thực Phẩm và Nông Nghiệp là các buổi hội thảo xoay tròn để cho phép học sinh tìm hiểu về các khu vườn thân thiện, duy trì nước, và các chất dinh dưỡng trong các bữa ăn lành mạnh, cũng như sự quan trọng của ông và sự thụ phấn, một đề tài Rollinson nói chuyện hàng tháng tại Lamar.

Giám đốc Trung Tâm Văn Hóa về Thực Phẩm và Nông Nghiệp là Nan Cramer nói kinh nghiệm của một học sinh 18 tuổi từng là chủ tịch của “Lamar High School FFA” và giảng viên của “Cockrell Butterfly Center” đã giúp bà thích hợp với vai trò này.

“Chúng tôi muốn học sinh hiểu biết về mọi khía cạnh của việc sản xuất thực phẩm, kể cả sự chăm sóc bền bỉ các côn trùng và thú vật ở trong đất,” Cramer nói.

Nằm trong khóa của mình, Rollinson trình bày một tổ ong di động, khiến các học sinh phải ngạc nhiên và phấn khởi hỏi: “Con nào là con ong chúa?” Rollinson giải thích ảnh hưởng của các con ong chúa trên một tổ và thảo luận về giá trị dinh dưỡng của mật ong, cho học sinh thử vị ngọt của mật hoa.

Cô còn nói học sinh thu lượm các phấn hoa giả trong cánh đồng và làm bánh cho ong – một nguồn nhiên liệu của ong – dùng một hỗn hợp đỏ và trắng của bột bắp và nước mật hoa.

“Nông nghiệp thành thị thì rất quan trọng cho học sinh và cộng đồng,” Viên Chức Dịch Vụ Dinh Dưỡng Betti Wiggins nói. “Chúng tôi hy vọng có thêm sự tham dự của học sinh, các viên chức dân cử, các hợp tác viên đại học và thương mãi để chia sẻ sự cảm kích sâu xa các chương trình từ nông trại đến bàn ăn.”

“Project Explore” mở màn mùa hè với kỳ trại 4 ngày

“Project Explore” mở màn mùa hè với một kỳ trại 4 ngày, “Exploring & Conquering New Horizons: Maintaining Resiliency in Times of Uncertainty.” Mục đích của trại này là để tán dương học sinh và gia đình nào vẫn kiên cường qua sự khó khăn của niên khoá này.

Project Explore” nối kết các học sinh trung học I cấp của HISD với cơ hội biết đến các đại học và ngành nghề có ảnh hưởng cao qua một chuỗi hội thảo và chương trình. Với các học sinh như Brenden Hall của trường Thomas Middle School, đó là một con đường tiến đến thành công.

“Em rất vui khi tham dự trại hè ‘Project Explore’ vì nó rất có tính cách giáo dục,” Hall nói. “Một vài khóa em thích là các hội thảo về biến cố hiện thời, ở đây chúng em biết được sự khác biệt giữa tin thật và giả và hội thảo này cho chúng em những lời khuyên khi tìm một việc làm. Em tin rằng em được chuẩn bị tốt hơn cho tương lai của em.”

Các học sinh tham dự những khóa chú trọng đến việc tiếp tục thành công vào niên khoá mới. “Kickoff Event” (sinh hoạt mở đầu) cho phép các học sinh có thời gian thảo luận những phương cách mà trong đó các em đã thành công qua được niên khoá này. Các cựu học sinh trong “Project Explore” cũng chia sẻ về hành trình kiên cường khi là học sinh trung học II cấp.

Phần “College Power Hour” đều có trong bốn ngày, với các đại diện từ một vài đại học chia sẻ thông tin về trường của họ với học sinh. Thông tin này trải dài từ đời sống học sinh và đời sống đại học cho đến học bổng và việc thu nhận. Một số đại học có đại diện là University of Houston, University of Texas, Texas A&M University, Rice, Texas Southern University, và Prairie View A&M University.

Trong một khóa khác, học sinh và phụ huynh biết được các nguồn năng sẵn có trong HISD cũng như trong toàn thể cộng đồng. “Family & Community Engagement”, “Wraparound Services”, “Nutritional Services”, “Social & Emotional Learning”, YMCA, “Houston Food Bank” và “Texas OnCourse” là một vài hợp tác viên có hiện diện.

“High School 101” là một khóa được hướng dẫn bởi cựu học sinh “Project Explore” và cung cấp một nơi để thảo luận chung về những gì học sinh có thể mong đợi ở trung học II cấp.

Và khóa “Current Events” đưa học sinh tham dự trong một khóa mà nó giải quyết cách giải mã là thông tin họ nghe biết thì có chính xác hay không. Các ký giả và thông tín viên cũng có mặt để thảo luận về những cách phân biệt với hư cấu khi nghe các tường thuật tin tức.

Muốn biết thêm thông tin và nguồn năng cho phụ huynh và học sinh, vui lòng vào trang HoustonISD.org/ProjectExplore.

HISD tổ chức gọi điện thoại để đến với các học sinh

Trong sự hợp tác với tổ chức “Houston Astros Foundation”, Sở Hỗ Trợ Học Sinh của HISD đang tìm cách đến với các học sinh trong vùng Houston và gia đình để ghi danh họ vào các trường.

Cả hai tổ chức này sẽ tổ chức một “phone bank” tại công viên Minute Maid Park tuần này để giúp hồi phục những học sinh nào không trở lại khung cảnh giáo dục. Những người tình nguyện sẽ cung cấp một danh sách các tên, thông tin liên lạc và một bản thảo để giúp họ tiếp chuyện với học sinh và phụ huynh trong cuộc điện đàm.

Mục tiêu của khởi xướng này là để khích lệ học sinh trở lại HISD hoặc để khám phá các khung cảnh giáo dục khác. “Phone bank” sẽ xảy ra vào thứ Ba, 22 tháng Sáu cho đến thứ Năm, 24 tháng Sáu.

Để ghi danh cho con em vào HISD, hãy vào trang HoustonISD.org/enroll.

HISD kêu gọi cho biết ý kiến về các tài trợ

Là một kết quả của luật “American Rescue Plan (ARP) Act”, các tài trợ được cung cấp cho các khu học chanh trên toàn quôc để giảm thiểu ảnh hưởng của COVID-19 gây ra – và còn tiếp tục – trên các trường tiểu và trung học.

Hiện nay, các tài trợ thêm trong số tiền $54.3 tỉ được dành cho các trường K-12 qua những tài trợ “Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act (CRRSA) Elementary and Secondary School Emergency Relierf (ESSER II)”.

Nha Giáo Dục Texas (TEA) đã dành các quyền lợi cho HISD dưới sự ban cấp tài trợ CRRSA ESSER II này. Đơn xin tài trợ CRRSA ESSER II phải được nộp cho TEA vào thứ Năm, 2 tháng Chín, 2021. Quyền lợi của HISD đối với tài trợ CRRSA ESSER II được dự trù là $358,195,503. 

HISD xin cộng đồng cho biết ý kiến về cách học khu sử dụng các tài trợ này. Bản khảo sát này thì giống như bản khảo sát trước đây “ARP Act ESSER III”.

Quý vị có thể truy cập một bản khảo sát bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, và tiếng Việt để cho biết ý kiến ở đây: HoustonISD.org/ESSERSurvey. Mọi việc khảo sát phải được chấm dứt vào thứ Sáu, 2 tháng Bảy, 2021.

Người hùng “High School Ahead Academy” chú tâm giúp đỡ học sinh

Khi ông Michael McClendon khởi sự một ngày tại trường “High School Ahead Academy”, quý vị có thể thấy ông thường di chuyển khắp trường, có lúc ông dừng bước để kiểm tra một vài học sinh.

Nhân viên tận tụy này thường là người dìu dắt và là gương mẫu cho gần 200 học sinh trong trường. Ông lắng nghe những niềm vui và những chán nản của họ, và đưa ra một vài lời tử tế để đáp lại.

Là một quản gia sau khi tan học, ông không phải đảm nhận thêm các vai trò đó. Nhưng ông muốn như vậy.

“Ông thường theo dõi học sinh và khích lệ các em,” Phụ Tá Hành Chánh Annetta Randel nói. “Các em quý trọng sự hiện diện ân cần của ông và điều đó giúp chúng tập trung vào việc học.”

Ông McClendon được giải thưởng “Business Operations Customer Service Impact Award” cho tháng Sáu. Các học sinh và nhân viên nói rằng họ đề cử nhân viên họ quý mến như một cách để cảm ơn ông vì thường vượt quá sự mong đợi trong nhiệm vụ hàng ngày của ông.

Giải thưởng này nhận biết các nhân viên “Business Operations” nào cho thấy sự thi hành gương mẫu, phục vụ khách hàng tuyệt vời, và thường đi quá sự mong đợi để tăng thêm giá trị cho ban ngành của mình và ảnh hưởng tích cực đến các đồng nghiệp.

Hơn 40 người đã tham dự trực tuyến và diện đối diện trong buổi trao giải thưởng cho ông McClendon, họ vỗ tay và chúc mừng ông về thành tích này.

“Tôi cảm ơn tất cả quý vị về giải thưởng này,” ông McClendon hãnh diện nói. “Tôi sẽ trân quý nó.”

Trưởng Nhóm “Facilities, Maintenance, and Operations” vùng Northwest là ông Rickey Brown nói thật khó để tuyển mộ các nhân viên làm việc dài thời gian trong thời đại dịch cao độ. Nhưng với ông McClendon thì không, ông nổi tiếng là một nhân vật chính trong nhóm với thái độ có-thể-làm-được.

“Mỗi lần tôi yêu cầu ông McClendon giúp cho nhu cầu của một trường, bất kể địa điểm của học khu, ông đứng ra phục vụ – và ông vẫn như thế,” ông Brown nói.

Chương trình “Wraparound Services” của trường này cũng được lợi từ ông McClendon, là người thường tặng thực phẩm. Ông nói sự giúp đỡ thực phẩm là một điểm chú trọng cho ông kể từ lễ Tạ Ơn năm qua, khi ông có thể cung cấp bữa ăn cho một vài học sinh và gia đình họ.

Nhân viên văn phòng chính gọi ông là một nhân vật chính của nhóm và biết ơn thái độ có-thể-làm-được của ông.

“Có nhiều điều để nói về một người mà họ nghĩ đến việc giúp đỡ học sinh sau một ngày làm việc vất vả,” Hiệu Trưởng John Flowers nói. “Ông McClendon là một người ngoại lệ và cũng là một quản gia rất tốt!”