Author Archives: HISD Communications

HISD đang dồn mọi nỗ lực phân phát bữa ăn học sinh và cộng đồng cho Xuân 2021

Khu Học Chánh Houston đang dồn mọi nỗ lực phân phát bữa ăn học sinh và cộng đồng cho lục cá nguyệt mùa Xuân.

Sau khi duyệt lại dữ kiện trong mùa thu, Sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng sẽ đóng cửa một tá địa điểm lấy thức ăn học sinh ở ven đường mà số tham dự từ rất ít đến không có. Quyết định này cho phép chúng tôi dồn thực phẩm và các nguồn năng đến các nơi đông dân có nhu cầu nhiều nhất.

Tất cả 12 địa điểm này sẽ cung cấp các bữa ăn đủ cho bảy ngày vào ngày hoạt động sau cùng, đó là thứ Năm, 28 tháng Giêng, 2021. Mỗi địa điểm cũng nằm trong vòng 2.5 dặm của một địa điểm phân phát trong khu xóm.

Ngoài ra, các địa điểm Neighborhood Supersites được dự trù vào các ngày thứ Bảy cũng sẽ chuyển giờ hoạt động sang buổi sáng và có thêm hai địa điểm để phục vụ các gia đình tốt hơn. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào thứ Bảy này, 30 tháng Giêng, 2021.

Continue reading

Ba trường HISD được vinh dự vì thiết kế ngoại hạng

Các chỗ học chung và đầy dẫy ánh sáng thiên nhiên là những phẩm chất của một loạt ba trường trung học II cấp của Khu Học Chánh Houston hiện đang được vinh dự vì các thiết kế đổi mới của nó.

Các cơ sở mới cho trường Trung Học Madisaon và “Sam Houston Math, Science, and Technology Center” cũng như nhánh xây thêm và các tân trang cho trường Trung Học Northside là ba trong 48 đồ án trên toàn tiểu bang được vinh dự bởi “Texas Association of School Administrators” (TASA) và “Texas Association of School Boards” (TASB).

Continue reading

Các dịch vụ bảo trì chú trọng đến vệ sinh khi học sinh trở lại

Là một người điều hành cơ sở HISD tại trường Tiểu Học Field, bà Maria Santana từng chăm chỉ làm việc để giữ cho trường sạch sẽ và an toàn. Khi học sinh trở lại trường hôm 19 tháng Mười, bà sẽ làm việc vất vả hơn để thi hành như vậy.

Là một phần trong tiến trình lau chùi được cải tiến, những người bảo quản HISD được yêu cầu hàng giờ phải để ý đến những nơi bị đụng chạm nhiều. Điều này bao gồm việc khử trùng các vòi bồn nước, tay vịn cầu thang, và các bàn học dùng đến nhiều phương pháp lau chùi, giữ vệ sinh và khử trùng trên căn bản hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, và ngay cả khi khẩn cấp.

“Chúng tôi biết cách lau chùi,” Santana nói. “Nhưng bây giờ phải đi vào chi tiết. Phải đánh vào những chỗ nhiều đụng chạm như núm cửa.”

Continue reading

Phụ huynh được mời tham dự họp ảo về Dịch Vụ Bệnh Tự Kỷ vào 10 tháng Mười Một

Phòng Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt kính mời quý phụ huynh đến cuộc họp ảo đầu tiên về Dịch Vụ Bệnh Tự Kỷ trong niên khoá này từ 9g30 đến 11g sáng ngày thứ Ba, 10 tháng Mười Một.

Đây là một cơ hội để phụ huynh nhận được thông tin và những đề nghị về các nối kết lại một cách an toàn và trở lại một cách mạnh mẽ, cũng như để học hỏi các phương sách về cách thực hiện trong một khung cảnh ảo để thành công học vấn.

Cũng sẽ có các thành viên từ nhóm “HISD Autism” trong cuộc họp này để trả lời các câu hỏi và cung cấp thông tin về cách hỗ trợ con em ở nhà. Vui lòng RSVP (giữ chỗ). Muốn biết thêm thông tin về Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt, hãy vào trang www.houstonisd.org/Page/58432

Khóa ảo “Parent University” dự định vào 20 tháng Mười để chú trọng đến sự tham gia của gia đình 

Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức khóa hội thảo ảo “Parent University” lần tới từ 6g đến 8g tối vào thứ Ba, 20 tháng Mười.

Chủ đề của khóa thứ hai này sẽ là “Family Engagement” (sự tham gia của gia đình). Hội thảo này sẽ bắt đầu với một khóa chung theo sau là các khóa riêng mà nó sẽ gồm thông tin về các chương trình trong học khu, sự tham gia của phụ huynh, các nguồn năng trong cộng đồng, và cách phụ huynh có thể trở nên hợp tác viên tích cực trong sự giáo dục tốt đẹp cho con em.

Trong suốt niên khoá 2020-2021, các khóa ảo “Parent University” sẽ xảy ra trên căn bản hàng tháng:

Continue reading

Khi tình trạng sức khỏe công cộng cải thiện, HISD chuyển mức độ đo lường COVID-19 từ đỏ xuống cam

Khi tình trạng sức khỏe công cộng tiếp tục cải thiện dựa trên dữ kiện,  Khu Học Chánh Houston sẽ chuyển mức độ “COVID Gauge” từ đỏ xuống cam, một sự đo lường mà nó cho phép học sinh trở lại lớp và nhân viên trở lại làm việc toàn thời gian.

Quyết định thay đổi từ màu đỏ sang màu cam được dựa trên tỉ lệ COVID-19 trung bình 14 ngày trong quận Harris (14-Day Average Harris County COVID-19) cùng với việc thi hành các thể thức an toàn được cải thiện và sự hướng dẫn của các viên chức y tế công cộng và giáo dục.

Dữ kiện cho thấy rằng số trung bình 14 ngày trong quận Harris thì ở dưới mức 7 phần trăm trong hơn hai tuần. Theo thước đo COVID của HISD, sự di chuyển xuống màu cam đòi hỏi mức trung bình ở giữa 4 và 7 phần trăm.

Continue reading

Sở chuyên chở đang kết thúc các tuyến đường mới cho học sinh trở lại lớp, phụ huynh sẽ được thông báo tuần tới

Dịch Vụ Chuyên Chở đang hoàn tất các tuyến đường xe buýt cho học sinh nào đủ điều kiện mà họ cho biết là sẽ trở lại trường học diện đối diện và chuẩn bị thông báo phụ huynh về các tuyến đường ấn định vào tuần tới.

Dịch vụ xe buýt học đường sẽ bị giới hạn khi việc giảng dạy diện đối diện trở lại vào 19 tháng Mười vì khoảng cách thể lý và ảnh hưởng của nó đến sức chứa của xe buýt. Theo kế hoạch HISD Communicable Disease Plan, xe buýt sẽ hoạt động một nửa khả năng với 26 học sinh.

Để thích ứng với khả năng bị giảm bớt, dịch vụ xe buýt sẽ được giới hạn cho các học sinh loại giáo dục đặc biệt, vô gia cư, tiểu học, và trường đặc biệt. Dịch vụ này cũng có thể được cung cấp cho một số học sinh trung học I cấp cũng như những học sinh sống dọc theo các tuyến đường nếu có nguồn năng.

Continue reading

HISD chuyển đổi sang hai tuần một lần việc lấy thức ăn học sinh từ lề đường, bắt đầu phân phát thức ăn hàng tuần cho cộng đồng

Khi học khu chuẩn bị trở lại học diện đối diện tháng này, Dịch Vụ Dinh Dưỡng đang chuyển đổi việc lấy thức ăn học sinh ở lề đường từ hàng ngày sang hai tuần một lần và bắt đầu hai “Neighborhood Supersites” như một phần của khởi xướng phân phát thức ăn hàng tuần cho cộng đồng.

Việc chuyển sang thức ăn lề đường hai tuần một lần ở trường sẽ bắt đầu vào thứ Hai, 12 tháng Mười nhờ một sự miễn trừ của Bộ Canh Nông Hoa Kỳ. Nó cho phép các gia đình lấy các bữa ăn có giá trị trong vài ngày mỗi lần lấy – ba phần vào các ngày thứ Hai và bốn phần vào các ngày thứ Năm.

“Neighborhood Supersites” được đặt ra để cung cấp thời gian và địa điểm nhất định mà cộng đồng có thể lấy 32 cân thực phẩm – gồm rau trái, sản phẩm bơ sữa, và thịt – cho gia đình, cũng như các bữa ăn cho học sinh đủ một tuần.

Continue reading

Ủy Ban HISD tán thành sửa đổi ngân sách $41 triệu

$2.3 triệu tiền trợ cấp cho sức khỏe tâm thần, những hỗ trợ sau khi tan học cũng được thông qua

Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston đã bỏ phiếu 8-0 với một phiếu vắng mặt để thông qua một sự sửa đổi ngân sách $41 triệu để tài trợ những giúp đỡ thêm cho giáo dục đặc biệt, trả cho các dụng cụ bảo vệ cá nhân (PPE), cải tiến dịch vụ lau chùi và đồ tiếp liệu, và các máy điện toán và “hotspot”.

Tài trợ thêm cho giáo dục đặc biệt lên đến $17 triệu và từng được cứu xét từ tháng Tám 2020. Ngân khoản này chính yếu sẽ trả cho các chuyên gia bệnh lý về tiếng nói để họ đến các trường mà học sinh có nhu cầu được nhận biết và cho phép mở rộng con số nhóm “Intensive Intervention” hiện có. Ngân khoản này cũng sẽ trả cho số chuyên gia tâm thần để giải quyết các thách đố về cảm xúc và hành vi của học sinh. Khu học chánh cũng sẽ dùng ngân khoản bổ sung để gia tăng số các chuyên gia vật lý trị liệu và các chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật.

Continue reading

Hãy tham dự một khóa thông tin ảo cho phụ huynh trong chương trình “Gifted and Talented”

Sở “Gifted and Talented” của HISD đang cung cấp các khóa thông tin ảo cho phụ huynh về “Gifted and Talented”, thường được đơn giản đề cập là G/T, cho những phụ huynh nào muốn tìm hiểu thêm và các chương trình G/T của HISD.

HISD cung cấp hai sự chọn lựa chương trình G/T cho những học sinh trong các chương trình Vanguard Magnet và Vanguard Neighborhood. Các chương trình “Vanguard Neighborhood” được đề ra để đáp ứng các nhu cầu của học sinh G/T tại trường trong vùng của họ, và chương trình “Vanguard Magnet” cung cấp một môi trường mà học sinh G/T có thể làm việc với chúng  bạn tại một trường “Vanguard Magnet School.” 

Tất cả các trường K-12 của HISD đều cung cấp các chương trình này được đề ra để đáp ứng với nhu cầu của học sinh G/T. Cả hai chương trình này cung cấp một giáo trình khác biệt bởi thay đổi chiều sâu, sự phức tạp, và nhịp độ của chương trình tổng quát.

Sở “Gifted and Talented” của HISD đang cấp các khóa thông tin phụ huynh mà họ sẽ trình bày tổng quát về từng chương trình. Mỗi khóa sẽ cung cấp cùng một nội dung:

Continue reading