Monthly Archives: April 2016

Ai là thầy cô anh dũng của quý vị?

Hãy chia sẻ hình ảnh, phim, và thông tin trên truyền thông xã hội

Trong khi họ có thể không đội nón, các giáo chức HISD thực sự là những siêu nhân thực tế. Là một phần của tuần lễ Biết Ơn Thầy Cô Toàn Quốc (National Teacher Appreciation Week) 2-6 tháng Năm, HISD yêu cầu học sinh, phụ huynh, và nhân viên cảm ơn một giáo chức anh dũng trong đời mình và chia sẻ điều đó trong truyền thông xã hội.

Hãy chụp hình với giáo chức ưa thích của mình (quá khứ hay hiện tại) hay chụp hình con em với giáo chức nó ưa thích và đăng trên truyền thông xã hội qua hashtags #HISDHero và #ThankATeacher. Nếu giáo chức ưa thích của quý vị không gần bên, hãy tự chụp hình với mẩu giấy có hàng chữ cảm ơn thầy cô, người đã tạo sự khác biệt trong đời quý vị.

Hoặc tốt hơn nữa, hãy làm ngạc nhiên một giáo chức HISD bằng cách dùng máy hình trong điện thoại chụp hình và nói với họ tại sao họ là giáo chức anh dũng của quý vị. Hãy xem phim video dưới đây và xem các học sinh trường Trung Học Westbury đã bất ngờ cảm ơn các giáo chức và hiệu trưởng

EMBED VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=qpsGEGSncXE.

HISD sẽ chia sẻ những đóng góp này trong các trang truyền thông xã hội của học khu, do đó hãy nhớ theo dõi chúng tôi trong Twitter @HoustonISD và hãy “like” chúng tôi trong Facebook.com/HoustonISD.

Tiểu bang công bố các kết quả sơ khởi về môn toán và đọc sách STAAR cho lớp 5 và 8

Hôm nay Cơ Quan Giáo Dục Texas đã cho công bố số điểm sơ khởi về toán và đọc sách cho các học sinh lớp năm và tám về bài thi State of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR).

Các học sinh buộc phải trả lời đúng nhiều câu hỏi hơn trong năm nay để được chấm đậu.

Tỉ lệ sơ khởi đậu bài thi STAAR như được báo cáo cho HISD như sau đây. Đây là số phần trăm sơ khởi được báo cho HISD, và tiểu bang chưa cập nhật việc tính toán để bao gồm bất cứ dữ kiện nào mà các trường HISD nhận được từng phần sau 19 tháng Tư.

Đọc Sách Lớp Năm: 64%

Toán Lớp Năm: 72%

Đọc Sách Lớp Tám: 73%

Toán Lớp Tám: 64%

HISD cùng với các khu học chánh khác trong vùng Houston đã nêu lên những lưu tâm về việc ra bài thi STAAR năm nay. Hồi đầu tháng này, HISD thuộc 50 khu học chánh trong vùng báo cáo các vấn đề về chuyên chở và nhận bài thi, thi trực tuyến, và mã hóa tài liệu được gây nên bởi công ty tư cho bài thi mà Texas đã thuê để ra bài thi STAAR.

Các người phân tích dữ kiện của HISD khám phá ra bảng tóm tắt số điểm của học khu do công ty thi cung cấp thì thiếu gần 1,600 hồ sơ bài đọc và 1,400 bài toán của các học sinh lớp tám và 200 hồ sơ cả hai bài toán và đọc sách của học sinh lớp năm. Năm trường lúc đầu không nhận được bất cứ dữ kiện nào từ bài thi STAAR thường lệ. Cơ quan TEA đã thông báo cho HISD biết hồ sơ đầy đủ sau cùng của các trường và khu học chánh sẽ được niêm yết vào ngày 5 tháng Năm.

Theo luật tiểu bang, học sinh Texas trong lớp 5 và 8 phải đậu được bài thi đọc sách và toán STAAR để được lên lớp kế tiếp. Những học sinh nào không đậu được các bài thi này thì có cơ hội để thi lại vào giữa tháng Năm, và một cơ hội thứ ba vào tháng Sáu. Luật tiểu bang đòi hỏi những học sinh nào không đậu được các bài thi này thì phải ở lại lớp hiện thời – trừ khi phụ huynh kháng cáo việc ở lại lớp và một tiểu ban xếp lớp trong trường đồng ý cho lên lớp.

Ông JJ Watt làm hai trường ngạc nhiên với những quà tặng, nói về những lựa chọn trong đời

Các học sinh thể lực tại các trường trung học Deady và Stevenson hiểu được giá trị của sự chăm chỉ làm việc và những tương giao lâu dài nhờ một cuộc viếng tăm của cầu thủ đội Houston Texans là ông JJ Watt, và những quà tặng tổng cộng hơn $53,000 từ JJ Watt Foundation.

Nói với các học sinh thể lực quy tụ tại mỗi trường, ông Watt nhấn mạnh đến sự quan trọng của những lựa chọn cho tương lai mà học sinh quyết định hôm nay, và làm thế nào để có những người bạn tốt, họ sẽ thúc giục, tạo những khác biệt. Sau đó, ông Watt đã chụp hình với các học sinh.

“Một trong những thông điệp chính của ông là, ‘Bạn là một phản ảnh của 4-5 người chung quanh bạn. Hãy biết chắc là bạn có những người giúp bạn trở nên tốt hơn’,” Hiệu Trưởng Ruth Ruiz của trường Stevenson nói.

Tổ chức Justin J. Watt Foundation có sứ vụ cung cấp cơ hội thể lực sau khi tan học cho các học sinh trung học I cấp. Cả hai trường này đã dùng số tiền tặng bởi tổ chức này để cung cấp dụng cụ và đồng phục cho các đội thể thao trong trường.

“Đây là một cơ hội tốt để nghe những lời tích cực từ ông JJ Watt và tổ chức của ông.” Hiệu Trưởng Richard Smith của trường Deady nói. “Các em sẽ nhớ điều này mãi mãi.”

Ngày Bán Nước Chanh ở Houston đem cho học sinh cơ hội để tự hình dung là người buôn bán

Trên 4,000 học sinh tiểu và trung học của Khu Học Chánh Houston sẽ mở tiệm vào cuối tuần này với quầy bán nước chanh để học hỏi thêm về cách khởi sự, làm chủ và hoạt động thương mãi.

Lemonade Day (ngày nước chanh), chính thức được dự trù vào Chúa Nhật, là một chương trình học tập trên toàn thành phố được bảo trợ bởi Prepared 4 Life, một tổ chức vô vị lợi chuyên để tăng cường cho trẻ em tuổi trung học I cấp. Tổ chức này nhằm dạy học sinh cách trở nên người buôn bán thành công với một phương pháp 14 bước, bao trùm những ý tưởng về chi tiêu, tiết kiệm, và chia sẻ với cộng đồng. Học sinh HISD sẽ tham dự sinh hoạt Lemonade Day vào thứ Sáu và Chúa Nhật.

Các học sinh từ trường Tiểu Học Neff sẽ bán nước chanh và trà pha nước chanh, tặng một phần lợi tức cho nỗ lực cứu trợ lụt của Houston.

Các học sinh lớp sáu từ trường Young Women’s College Preparatory Academy đã pha chế nước chanh dâu để vinh danh cố nhạc sĩ Prince. Các học sinh sẽ dùng lợi tức kiếm được trong Lemonade Day để gây quỹ cho chuyến đi đến Miami để tham dự cuộc thi toàn quốc STEM (Science, Technology, Engineering and Math).

Những học sinh nào tham dự Lemonade Day tại Blue Triangle sẽ được chấm điểm và sẽ được giải thưởng cho nước chanh ngon nhất, quán đẹp nhất, và trình bày hay nhất.

Chi tiết tổ chức gồm:

Thứ Sáu, 29 tháng Tư

  • Lanier Middle School (2600 Woodhead St.), 11:30 a.m. to 2 p.m.
  • High School Ahead Academy Middle School (5320 Yale St.), 1 to 4 p.m.
  • Neff Elementary School (8301 Neff St.), 2 to 3:30 p.m.

Chúa Nhật, 1 tháng Năm

  • Jones Memorial Church (2504 Almeda-Genoa Road), 9:45 a.m. to 12:45 p.m., học sinh từ trường Frost Elementary School tham dự
  • Lemonade Day at Blue Triangle (3005 McGowen St.), 1 to 4 p.m., học sinh từ trường Codwell Elementary School và Young Women’s College Preparatory Academy tham dự
  • Lemonade Day on Esplanade (2600 Navigation Blvd.), 10 a.m. to 2 p.m., học sinh từ các trường tiểu học Burnet và Davila tham dự

Trường Tiểu Học Katherine Smith tổ chức cắt băng khánh thành nhánh cơ sở mới

Các học sinh, nhân viên, phụ huynh và phần tử cộng đồng trường Tiểu Học Katherine Smith đã tụ họp vào sáng thứ Tư để mừng việc hoàn tất và chính thức khánh thành nhánh cơ sở mới của giai đoạn ba và cuối cùng của trường này.

Đồ án xây cất này gồm một thư viện mới và nơi đa dụng làm nhà ăn/thính đường, mà còn có thể là một thao đường. Những phân đoạn trước đây của đồ án này, nó là một phần của các chương trình bông phiếu 2002 và 2007, gồm Giai Đoạn 1 xây cất 26 lớp và Giai Đoạn 2 xây cất các lớp còn lại, phần phụ, các văn phòng giáo dục đặc biệt và hành chánh.

Các trưởng lớp học sinh chào mừng khoảng 75 tham dự viên trong thính đường mới, ở đây họ khởi sự lễ khánh thành với phần trình diễn của học sinh bởi ca đoàn K. Smith và các học sinh ưu tú lớp hai.

“Chúng em rất phấn khởi khi thấy, cuối cùng, trường mới của chúng em đã được hoàn tất,” học sinh lớp năm là Reneijah Richardson nói với đám đông.

Trưởng Phòng Hỗ Trợ Học Sinh của HISD là ông Mark Smith và Trưởng Học Đường Karla Loria và Sam Sarabia đã phát biểu trong biến cố này và đã đề cao công lao của Hiệu Trưởng Gloria Salazar khi chứng tỏ sự kiên trì qua một chương trình xây cất lâu dài, bảo đảm đồ án được hoàn tất, và giữ được một chương trình học vấn mạnh mẽ.

“Đây là một nghi lễ, nhưng việc quan trọng phải có ưu tiên. Kate Smith (học sinh và nhân viên) đã trình diễn bất kể sự xao lãng hay bất tiện vì xây cất,” Sarabia nói. “Cơ sở này thật đáng cảm kích, nhưng chương trình giảng dậy còn hơn thế nữa.”

Ủy Viên Rhonda Skillern-Jones vọng lại lời khen ngợi bà Salazar, người về hưu vào hè này sau 40 năm trong học khu. “Bà Salazar không ngừng ủng hộ trường, nhân viên, và quan trọng nhất là học sinh,” bà Skillern-Jones nói. “Học sinh các thế hệ tới sẽ được lợi nhờ sự phục vụ của bà.”

Bà Salazar đã bày tỏ sự biết ơn với tất cả những người đã góp phần cho việc biến đổi cơ sở mới này thành hiện thực, và đã cảm ơn học sinh, nhân viên, phụ huynh, và cộng đồng vì sự kiên nhẫn trong thời gian xây cất.

“Trong 40 năm tôi ở với HISD, không bao giờ tôi nghĩ là sẽ ở trong cơ sở của một ngôi trường xinh đẹp từ dưới lên trên,” bà Salazar nói, khi bà, bà Skillern-Jones và các người khác cắt băng khánh thành để chính thức khai mạc nhánh cơ sở mới.

“Tôi có thể an tâm về hưu năm nay khi biết rằng học sinh và cộng đồng giờ đây có được một cơ sở mới, xinh đẹp mà họ đáng được,” bà Salazar nói.

Các phần trình bày đặc biệt cũng được thể hiện bởi các đại diện của Nữ Nghị Viên Sheila Jackson Lee, Dân Biểu Jessica Farrar, và Ủy Viên Quận Harris County Commissioner Jack Cagle.

Sau nghi lễ, phần tiệc trà được tổ chức trong thư viện mới của trường.

”Thấy trường cũ biến đổi thành cơ sở mới này thì thực sự là một điều gì đó,” Dora Luter nói, bà có con và cháu theo học trường này. “Tôi thích nhất là thư viện. Tôi không ngờ là nó đẹp như thế này.”

Tổng giám đốc lâm thời nhấn mạnh đến những nối kết giữa kỹ nghệ và giáo dục trong hội nghị chuyên đề “East End Chamber”

“Điều thật quan trọng là học sinh chúng ta ngày nay có nhiều hơn là giáo dục căn bản,” TGĐ Lâm Thời của HISD là Ken Huewitt nói với các tham dự viên trong tổ chức thường niên lần thứ tư Houston East End Chamber of Commerce Education Symposium: Building an Effective Workforce. “Các em đi vào một thị trường toàn cầu, và điều đó có nghĩa các em phải biết hai ngôn ngữ và hai văn hóa.”

Là diễn giả chính trong bữa điểm tâm, ông Huewitt bắt đầu với việc đề cao những sự hợp kỹ nghệ giữa các trường HISD và các doanh gia East End, gồm trường Energy Institute và BP; trường Chavez và NASA; trường Austin và các kỹ nghệ hàng hải; và trường Rusk và Baylor College of Medicine.

“Những hợp tác kỹ nghệ này cho phép học sinh HISD biết đến các ngành nghề thực tại qua việc giáo dục hàng ngày,” ông Huewitt nói.

Được tổ chức vào ngày thứ Tư, 27 tháng Tư, tại Federal Reserve Bank, mục tiêu của hội nghị chuyên đề này là xây dựng một nhịp cầu giữa kỹ nghệ và giáo dục để bảo đảm rằng lực lao động tương lai sẽ có thể đáp ứng các nhu cầu của giới thương mãi trong vùng East End của Houston.

“Hội nghị này là một cách cho các kỹ nghệ, nhà giáo dục, và nhà lãnh đạo cộng đồng cùng đến với nhau để giúp thiết lập một ống dẫn mà nó sẽ đưa con em chúng ta từ trung học lên đại học và đi làm,” Chủ Tịch Phòng Thương Mãi East End là Frances C. Dyess nói.

Ông Huewitt còn để cập đến việc thiết hụt ngân quỹ $107 triệu của HISD sẽ ảnh hưởng thế nào đến East End, ông nói, “Điều quan trọng là các chương trình sáng tạo có ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh phải nở rộ. Tôi đang làm việc với Ủy Ban Giáo Dục để bảo đảm rằng các trường HISD có số đông học sinh thuộc diện nghèo sẽ được chia sẻ đồng đều các ngân quỹ của khu học chánh.”

Ông tổng giám đốc lâm thời còn đề cập đến nhu cầu của lớp Vườn Trẻ (Pre-K) nguyên ngày; sự quan trọng của văn hóa; việc mở rộng các trường có hai ngôn ngữ của HISD; và những tiến bộ lớn HISD đã thực hiện khi giúp học sinh được nhận vào các đại học và có học bổng để trả học phí.

“Chúng tôi hãnh diện về Teach Forward Houston, sự hợp tác mở đầu với Đại Học Houston để giúp tuyển mộ và huấn luyện thế hệ giáo chức sắp tới ngay ở đây trong cộng đồng chúng ta,” ông Huewitt nói. “Chúng tôi hứa với các học sinh lớp 12 rằng HISD sẽ trả học phí đại học để đổi lấy bốn năm phục vụ trong một trường HISD thiệt thòi.”

Ông Huewitt kể ra sự kiện rằng hơn một nửa nhóm đầu tiên của Teach Forward Houston là người nói tiếng Tây Ban Nha, cũng như số gia tăng các giáo chức và ban quản trị nói tiếng Tây Ban Nha trong HISD.

Ông Huewitt còn nhắc rằng chương trình bông phiếu của HISD đang cung cấp ngân khoản để xây lại hay tân trang các trường trong vùng East End, gồm Milby High School, Eastwood Academy, Austin High School.

Các nhà lãnh đạo HISD khác có trong hội nghị này gồm Phụ Tá TGĐ về Chuẩn Bị Ngành Nghề Mike Love, Hiệu Trưởng Roy de la Garza của trường Milby, Hiệu Trưởng Steve Guerrero của trường Austin, và Phụ Tá TGĐ về “Linked Learning” là Kregg Cuellar. Nghị Viên Texas Sylvia Garcia và Giám Đốc Giáo Dục Thành Phố Houston Juliet Stipeche cũng tham dự.

HISD, ông thị trưởng chúc mừng hơn 100 học sinh lớp 12 tiến vào các đại học hàng đầu quốc gia

Khu Học Chánh Houston cùng với ông Thị Trưởng Sylvester Turner sẽ vinh danh 164 học sinh tốt nghiệp được vào các đại học hàng đầu quốc gia trong tổ chức thường niên lần thứ ba EMERGE Senior Celebration vào thứ Năm.

Qua EMERGE, các học sinh ưu tú từ 28 trường trung học vừa chiếm được vinh dự năm nay đang được nhận vào các trường đại học gồm Yale, Harvard, Rice, Brown, Stanford, Smith, Dartmouth, Duke, Wake Forest, Northeastern, Pomona, và Boston University.

Chương trình EMERGE nhằm giúp các học sinh có lợi tức thấp, giỏi được nhận vào và tốt nghiệp từ các đại học hàng đầu trên toàn quốc. Các học sinh ưu tú của chương trình EMERGE sẽ được vinh danh vì sự chăm chỉ và quyết tâm trong một buổi tiệc trà được tổ chức vào thứ Năm, 28 tháng Tư lúc 6g30 chiều tại Rice University trong Tudor Fieldhouse. Thị Trưởng Turner dự định sẽ phát biểu trong chương trình này cùng với TGĐ Lâm Thời của HISD là Ken Huewitt.

“Những người trẻ này tiêu biểu cho một tương lai rất sáng lạn không chỉ cho gia đình, khi các em dẫn lối cho những người đi sau, nhưng còn cho quốc gia chúng ta,” Chủ Tịch UBGD HISD là ông Manuel Rodriguez Jr. nói. “Các em đại diện cho những gì của quê hương này: rằng ngay cả từ một khởi sự khiêm tốn, sự vĩ đại có thể đạt được qua sự kiên trì và quyết tâm. Tất cả những gì cần là đúng cơ hội, và chương trình EMERGE thì đúng như vậy.”

Trong những học sinh được vinh dự trong tổ chức này là Lesbia Espinal Rodriguez, thủ khoa trường Madison High School.  Sinh quán ở Honduras, Rodriguez học tiếng Anh trong HISD và theo học các trường tiểu học Anderson và trung học Johnston. Rodriguez sẽ là người đầu tiên trong gia đình em lên đại học. Em dự định theo học trường Brandeis University, một đại học tư về nghệ thuật tự do mà em được học bổng ở đây, em không phải trả lệ phí và học phí nào cả.

Niên khoá năm nay, chương trình EMERGE được mở rộng ra 42 trường trung học II cấp trong HISD, khởi sự với các lớp mười. Việc mở rộng này được tài trợ bởi một ngân khoản $5.5 triệu của Houston Endowment. Những học sinh trong chương trình này tham dự các khóa hội thảo về xin vào đại học, trại huấn luyện SAT và đi thăm các đại học để các em quen với đời sống đại học. Lớp EMERGE trước đây, trung bình, nhận được $50,000 trợ cấp tài chánh và học bổng mỗi năm để theo học các trường đại học hàng đầu.

“Học sinh chúng tôi có thể vào những đại học mơ ước, nhất là sinh viên thế hệ thứ nhất,” ông Huewitt nói. “Khi chúng tôi khích lệ học sinh đặt những kỳ vọng cao hơn cho chính mình, các em thấy rằng giáo dục là chìa khóa để thành công trong tương lai. Tôi hãnh diện về hiện trạng của những học sinh này và về tương lai các em hướng tới.”

Tài xế, người phụ giúp xe buýt hỗ trợ nỗ lực văn hóa của HISD với chương trình “Reading While Riding”

Hàng ngày sau khi tan học, bà Betty Beal, người phụ giúp xe buýt của HISD, rảo qua thùng sách, cẩn thận chọn một vài cuốn để đọc cho các học sinh trên xe buýt đi từ trường Tiểu Học Law.

Bà Beal là một trong 150 người hiện được giao cho các tuyến đường đặc biệt trong học khu và là một phần tử tích cực của chương trình Reading While Riding của HISD, nhằm bảo đảm mọi học sinh được thành công qua việc chú trọng đến văn hóa và phát triển từ vựng. Chương trình này bổ túc cho khởi xướng đọc sách Literacy By 3 của học khu, nhằm giúp mọi trẻ em đọc sách đúng cấp lớp khi học xong lớp ba.

“Tôi thích đọc sách cho các học sinh hàng ngày và thấy khuôn mặt chúng sáng lên khi chúng thấy các hình ảnh,” bà Beal nói. “Tôi nghĩ chương trình này thì có lợi vì nó khởi sự khi các em còn nhỏ nên khi chúng lớn lên chúng sẽ yêu thích đọc sách.”

Trong tuần 25-20 tháng Tư, sở Chuyên Chở HISD và tổ chức Houston Education Support Personnel Union sẽ cử hành chương trình này bằng cách khích lệ người phụ giúp xe buýt đọc sách cho các học sinh trên xe buýt đến trường hay về nhà.

Trong năm thứ hai, cộng đồng này được đề ra để đưa vào các nhân viên hỗ trợ mà họ làm việc với các học sinh có nhu cầu đặc biệt ở ngoài lớp học. Hàng ngày, xe buýt HISD chuyên chở trên 5,000 học sinh có nhu cầu đặc biệt. Người phụ giúp xe buýt được giao cho các học sinh có nhu cầu đặc biệt, nhưng còn giúp trông coi các trẻ em khác trên xe buýt.

“Các tài xế phấn khởi về chương trình này. Bất cứ cách nào mà chúng tôi có thể giúp học sinh đạt được thành tích và học hành, chúng tôi muốn có thể thi hành phần vụ của mình trong sở này,” Tesha Foster nói, bà là Tổng Quản Lý cho Sự An Toàn Chuyên Chở của HISD. “Mọi người hăng hái tham dự và muốn biết những sách gì chúng tôi có được vào năm nay.”

Chủ Tịch của Houston Education Support Personnel Union là bà Wretha Thomas, bà đại diện các tài xế và người phụ giúp xe buýt HISD, nói rằng chương trình văn hóa này bắt đầu được sự lưu ý ở ngoài HISD, với các khu học chánh khác trong Texas đang bày tỏ sự lưu tâm đến việc khởi sự một chương trình tương tự.

“Chúng tôi muốn cộng đồng biết rằng các tài xế và người phụ giúp xe buýt của chúng tôi thì ưu tư đến văn hóa,” bà Thomas nói. “HISD đặt ra chuẩn mực về vài vấn đề trong vòng ba năm qua và từng là người dẫn đầu, và chương trình này là một trong những điều đó.”

Cynthia Cormier, một tài xế xe buýt kỳ cựu 17 năm, lái xe buýt mà bà Beal được ấn định. Bà nói bà thích làm việc với bà Beal để chống với nạn mù chữ ở Houston.

“Tôi yêu thích trẻ em, nên khi HISD nảy ra ý tưởng để thí nghiệm chương trình này, tôi hậu thuẫn,” Cormier nói. “Mọi thứ chúng tôi làm thì từ con tim vì đây là những con nhỏ của tôi.”

Ủy Viên Dávila điều hợp về chuẩn bị đại học Family Learning Academy

Ủy Viên Giáo Dục HISD Diana Dávila hợp tác với tổ chức Family Learning Academy và sở Chuẩn Bị Đại Học để tổ chức “Parent Summit on College Readiness” của học khu VIII vào thứ Tư, 4 tháng Năm.

Sinh hoạt miễn phí này sẽ xảy ra tại trường Jackson Middle School (5100 Polk St., Houston, TX 77023) từ 5g30 đến 8g tối và sẽ giúp các gia đình liên lạc với các nguồn tài trợ để giúp con em hoạch định hậu trung học.

Sinh hoạt sẽ có phần trình bày về những cách chuẩn bị đại học, một ban phụ huynh chia sẻ kinh nghiệm khi giúp con em mình lên đại học, và trưng bày các nguồn năng cộng đồng và đại học.

Sở Chuẩn Bị Đại Học cũng sẽ cung cấp ba học bổng trị giá $500 cho học sinh đủ điều kiện từ lớp 6 cho đến 12.

Ngoài ra, thực phẩm sẽ được cung cấp, và cũng có dịch vụ chuyên chở, cũng như giữ trẻ. Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng vào trang www.houstonisd.org/FLA, hay gọi cho sở Family and Community Engagement Department (sinh hoạt gia đình và cộng đồng) ở số 713-556-7290.

Tiểu Ban Giám Sát Bông Phiếu thăm việc xây cất trường mới Sterling, duyệt xét sự tiến bộ tam cá nguyệt đầu

Nón và áo an toàn là y phục phải có cho Tiểu Ban Giám Sát Bông Phiếu (BOC) của Khu Học Chánh Houston trong cuộc họp ba tháng một lần, trong đó họ đi thăm địa điểm xây cất trường mới Sterling Aviation High School.

Chuyến thăm bắt đầu ở nhà chứa máy bay, được dùng là tâm điểm của trường mới cũng như nhắm đến khoa hàng không. Nhà này còn được dùng là nơi cho học sinh làm việc với các máy bay và động cơ, và các cửa sổ lớn cho phép học sinh và nhân viên nhìn thấy nhà kho này – từ nhiều điểm, kể cả cổng chính.

“Đó là một cơ sở vĩ đại. Tôi bị ngột ngạt bởi kích thước của nó,” thành viên BOC là ông Sonny Flores nói, khi ông và các thành viên khác bước vào một cơ cấu ba tầng, rộng 230,000 bộ vuông.

Trường Sterling Aviation High School là một trong 40 trường trong học khu được tân trang hay xây lại thuộc chương trình bông phiếu 2012 của học khu này. Chuyến đi thăm này mở đầu cuộc họp tháng Tư của Tiểu Ban Giám Sát Bông Phiếu của khu học chánh.

Được xây để chứa 1,600 đến 1,800 học sinh và hỗ trợ cho kỹ thuật mới nhất, trường này cũng sẽ bao gồm các phòng thí  nghiệm khoa học hiện đại, nhiều khu vực học chung, và các lớp học uyển chuyển. Cơ sở này dự trù sẽ hoàn tất vào tam cá nguyệt thứ tư của năm nay.

Trong khi đi thăm, tiểu ban có cơ hội thấy khu vực hành chánh mới của trường, cũng như các bậc thang học hành, là một sáng tạo không chỉ dùng làm cầu thang nhưng còn là một chỗ học cho nhóm nhỏ hay những bài diễn thuyết bất ngờ.

“Tôi vui khi thấy sự tiến bộ nhiều,” thành viên BOC là Jessica Diaz nhận xét khi bà rảo bước trong cơ sở này. “Vị hiệu trưởng dường như rất vui. Quý vị có thể thấy các đặc điểm của thế kỷ 21 mà chúng tôi nói đến nhiều.”

Chuyến đi này còn gồm những chặng dừng chân trong thính đường, thao đường chính, và khu vực ăn chung, mà sẽ mở thông ra hành lang chính và có những chỗ ngồi uyển chuyển cho các nhóm nhỏ họp mặt và học hỏi trong ngày học.

“Từ bên ngoài, quý vị không thấy được những chỗ thoáng rộng và ánh sáng trời,” thành viên BOC là ông Bob Eury nhận xét. “Thật ngạc nhiên.”

Sau chuyến đi này, tiểu ban đến thư viện trường Sterling để nghe biết những nhật tu về sự tiến bộ của chương trình bông phiếu vào đầu tam cá nguyệt. Các viên chức Nhóm Bông Phiếu nhận xét rằng khu học chánh có 22 địa điểm đang xây cất vào cuối tam cá nguyệt đầu tiên, thêm bảy nơi nữa khởi sự vào đầu tam cá nguyệt. Ngoài ra, bảy giao kèo xây cất được tiến hành, kể cả hai đồ án trên toàn học khu.

Tam cá nguyệt đầu còn thấy đồ án bông phiếu đầu tiên hoàn tất. Cơ sở xây thêm tại trường Tanglewood Middle School, trước đây là Grady Middle School, đã chào đón học sinh vào tháng Hai.

Ngoài một vài câu hỏi đặc biệt về đồ án này, các thành viên BOC hỏi về thời điểm bán bông phiếu, ngân quỹ để bảo trì các cơ sở mới, và huấn luyện người sử dụng các dụng cụ và kỹ thuật mới.

Nhìn sớm đến tam cá nguyệt sắp tới, các viên chức nhóm bông phiếu còn cho tiểu ban này biết ngắn gọn về một vài đồ án gần xong gồm: North Houston Early College, South Early College, và Worthing (Giai Đoạn 1), Mark White và Condit, Mandarin Immersion Magnet School và Delmar Fieldhouse.

“Tôi rất hài lòng về hiện trạng; về giá cả chúng tôi thấy thì rất khích lệ,” ông Lenny Schad nói, ông là trường điều hành tạm thời của HISD. “Chúng tôi theo đúng kỳ hạn để có tất cả những giao kèo còn lại được ký vào cuối năm nay, ngoại trừ một.”

Cuộc họp tam cá nguyệt sắp tới của Tiểu Ban Giám Sát Bông Phiếu được dự định vào 26 tháng Bẩy.