Monthly Archives: July 2020

HISD phát động chiến dịch “Students Within Reach/Return Strong” để bảo đảm mọi trẻ em tham dự học hành

Khu Học Chánh Houston sẽ phát động chiến dịch “Students Within Reach/Return Strong” vào ngày 3 tháng Tám với mục tiêu là đưa trở lại các học sinh nào đã không tham dự vào việc học ở nhà trong thời gian đại dịch COVID-19.

Chiến dịch này  sẽ là một nỗ lực đến với những học sinh nào mà họ đã không tiếp xúc với trường kể từ khi học trực tuyến bắt đầu từ tháng Ba. Khu học chánh cũng sẽ tìm cách đến với một nhóm nhỏ hơn mà đã mất liên lạc sau ngày 1 tháng Năm.

“Là một học khu, điều quan trọng là biết chắc mọi học sinh được tham gia việc giảng dạy đầy ý nghĩa và luôn luôn học hành,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD Grenita Lathan nói. “Chúng tôi sẽ bền bỉ trong nỗ lực đến với mọi trẻ em, và khi chúng tôi thi hành, chúng tôi sẽ bảo đảm các em có các nguồn năng và sự giúp đỡ cần thiết để theo các môn học trực tuyến.”

Continue reading

HISD tạm ngưng chính sách đồng phục cho niên khóa 2020-21

HISD vừa thông báo việc tạm ngưng chính sách đồng phục cho niên khóa sắp tới.

Khu học chánh hiểu rằng đại dịch COVID-19 đã tạo ra hoặc gia tăng những thách đố kinh tế mà một số gia đình phải đương đầu. Hy vọng việc nới lỏng điều kiện đồng phục sẽ đem lại một vài khuây khỏa cho phụ huynh khi họ chuẩn bị cho niên khóa mới.

Nếu học sinh có đồng phục và muốn sử dụng, các em được tự nhiên thi hành. Học sinh vẫn được mong đợi tuân theo quy cách y phục đặc biệt bởi từng trường. Các hướng dẫn đó có thể tìm thấy trong trang mạng của mỗi trường. Muốn biết thêm thông tin về kế hoạch cho niên khóa 2020-2021, hãy vào trang HoustonISD.org/Reopening.

Continue reading

HISD tổ chức “Camp Spark” để tăng cường học vấn cho đến ngày khai giảng

Sở Học Thuật của HISD đang tổ chức một trại ảo “Academic Enrichment Camp” được đề ra để tăng cường học vấn cho học sinh cho đến ngày khai giảng niên khóa 2020-21 trong khi củng cố các khả năng học thuật.

“Camp Spark”, sẽ được tổ chức từ 24 tháng Tám đến 3 tháng Chín, miễn phí cho mọi học sinh HISD từ lớp vườn trẻ cho đến lớp 12.

Học sinh sẽ tham dự các sinh hoạt tương tác hấp dẫn về khoa học, toán, văn chương, kỹ thuật, và nghệ thuật. Các học sinh lớp chín sẽ tham dự trong một khóa tìm hiểu về trung học II cấp. Một chuỗi bài “College and Career Readiness Series” sẽ có cho học sinh từ lớp 10 đến 12. Các sinh hoạt khác gồm:

Continue reading

HISD khởi sự “HISD @ H.O.M.E. Hotline” để hỗ trợ việc học từ xa trong mùa thu

Khu Học Chánh Houston sẽ khởi sự đường dây điện thoại “HISD @ H.O.M.E. Hotline” để cung cấp các câu trả lời đúng lúc cho những câu hỏi của học sinh và phụ huynh về việc học từ xa trong mùa thu.

Bắt đầu từ thứ Hai, 3 tháng Tám, học sinh và phụ huynh có thể gọi đường dây “HISD @ H.O.M.E. Hotline” số 713-556-INFO (4636), thứ Hai đến thứ Sáu từ 7g sáng đến 7g tối. Điện thoại viên sẽ có mặt để trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha liên quan đến “HISD @ H.O.M.E.”

HISD đã khởi sự “HISD @ H.O.M.E.” (Home-based Online Mobile Education), một kế hoạch học hỏi từ xa, trong mùa xuân để bảo đảm các nhu cầu học vấn và ngoài học vấn của học sinh được đáp ứng khi các trường và văn phòng học khu đóng cửa để phòng ngừa COVID-19.

Continue reading

Các ủy viên HISD lên tiếng hỗ trợ kế hoạch ‘Reconnect Safely, Return Strong’

Trong một cuộc họp đặc biệt, các ủy viên Khu Học Chánh Houston công khai hỗ trợ kế hoạch mở cửa lại của học khu “Reconnect Safely, Return Strong” để bắt đầu niên khóa 2020-2021.

Để bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của học sinh, nhân viên và gia đình khi Thành Phố Houston đương đầu với số trường hợp dương tính COVID-19 gia tăng, HISD sẽ bắt đầu niên khóa vào ngày 8 tháng Chín thay vì 24 tháng Tám.

Các lớp sẽ tiếp tục trên mạng trong sáu tuần. Các lớp diện đối diện sẽ bắt đầu ngày 19 tháng Mười, tùy thuộc vào các tình hình COVID-19 trên toàn Thành Phố Houston và sự hướng dẫn của các viên chức y tế địa phương, tiểu bang và liên bang.

Continue reading

HISD hợp tác với “Rice University” để nghiên cứu sự công bằng giáo dục trên toàn học khu

HISD hợp tác với “Houston Education Research Consortium” (HERC) của Rice University, là một chương trình của “Kinder Institute for Urban Research and School of Social Sciences”, để thực hiện một nghiên cứu toàn diện về sự công bằng giáo dục trên toàn khu học chánh.

Nhận biết trách nhiệm của mình là tiếp tục cải tiến thành tích học vấn cho mọi học sinh,  HISD và HERC sẽ xem xét việc truy cập công bằng các chương trình giáo dục, các nguồn năng, sự hỗ trợ, cơ sở và cơ hội cho học sinh theo sắc tộc, tình trạng kinh tế, còn học Anh ngữ và các hệ số khác.

“Thực hiện một cuộc nghiên cứu toàn học khu về sự công bằng giáo dục – ở sự quy mô này – thì đáng chú ý, và thực sự bất ngờ trong nhiều phương cách,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD là bà Grenita Lathan nói. “Chúng tôi biết rằng một số học sinh, chỉ có sự truy cập công bằng các cơ hội và nguồn năng thì có thể không đủ sự hỗ trợ mà các em cần để đạt được khả năng học vấn lớn lao nhất. Cuộc nghiên cứu này sẽ cho biết quyết định quan trọng liên quan đến sự công bằng và bớt đi khoảng cách thành tích trên toàn thành phố.”

Mục đích cuộc nghiên cứu này, được gọi là “The Equity Project”, là để nhận biết các động lực mà HISD có thể sử dụng để cải tiến sự công bằng và thực sự giảm bớt các khoảng cách trong thành tích và kết quả giáo dục.

“The Equity Project” sẽ gồm một chuỗi nghiên cứu các đề tài sau:

 • Chương trình học vấn và ngoại khóa
 • Các nguồn năng COVID-19
 • Cơ sở
 • Các nguồn tài chánh
 • Nguồn lực nhân sự
 • Hỗ trợ học sinh
 • Kỹ thuật

“Trong HERC, sứ mệnh của chúng tôi là bảo đảm rằng sự nghiên cứu của chúng tôi đóng một vai trò trong việc giúp các khu học chánh bớt đi các khoảng cách cho học sinh,” Ruth López Turley nói, giám đốc HERC, phụ tá giám đốc của Kinder Institute và giáo sư xã hội học của đại học Rice. “Khi HISD hỏi chúng tôi có thể hợp tác trong đồ án này không, chúng tôi nắm lấy cơ hội này để giúp họ nhận biết đâu là nhu cầu lớn nhất của học sinh và phát triển một kế hoạch về cách giải quyết các nhu cầu đó.”

“The Equity Project” được dự trù kết thúc vào cuối hè 2021. Tìm hiểu thêm trong trang HoustonISD.org/EquityProject.

Để biết thêm về HERC, hãy vào trang https://kinder.rice.edu/herc.

“Parent University” mở đầu năm thứ ba với các khóa họp ảo

Khu Học Chánh Houston sẽ mở đầu sinh hoạt “Parent University” năm thứ ba vào thứ Ba, 15 tháng Chín với khóa hội thảo đầu tiên của sáu khóa trên mạng.

Các khóa hội thảo sẽ giới thiệu phụ huynh và con em đến các nguồn được cung cấp bởi học khu để thiết lập các sự nghiệp học vấn thành công cũng như các môi trường an toàn và lành mạnh ở nhà và ở trường.

Chủ đề của khóa đầu tiên là “2020-2021 School Year 101” (niên khóa 2020-2021) và sẽ chú trọng đến kế hoạch mở cửa lại của học khu “Reconnect Safely, Return Strong”. Sau khóa tháng Chín, các khóa ảo “Parent University” sẽ xảy ra trên căn bản hàng tháng: 

 • Thứ Ba, 20 tháng Mười –Gia Đình Tham Dự
 • Thứ Ba, 17 tháng Mười Một – Digital Citizenship (Công Dân Kỹ Thuật Số)
 • Thứ Ba, 19 tháng Giêng – Chuyển Đổi Cấp Bậc Trường
 • Thứ Ba, 16 tháng Hai – Hỗ Trợ Ngoài Học Vấn trong HISD
 • Thứ Ba, 20 tháng Tư – Hỗ Trợ Nhu Cầu Xã Hội và Tình Cảm của Con Em

Mọi gia đình HISD được khuyến khích tham dự. Nhiều loại nguồn năng cộng đồng sẵn có cho phụ huynh, và sẽ có thông dịch viên Tây Ban Nha. Việc ghi danh và thông tin khác về mỗi sinh hoạt thì có thể tìm thấy trong trang HoustonISD.org/ParentUniversity.

HISD sẽ mở 12 địa điểm phân phát thực phẩm “Curbside Summer Meals” vào thứ Hai

Bảy địa điểm cung cấp thực phẩm cho học sinh và gia đình trong sự hợp tác với Ngân Hàng Thực Phẩm Houston

Khi Khu Học Chánh Houston mở lại chương trình phát thực phẩm “curside” mùa hè vào thứ Hai, 20 tháng Bảy, nó sẽ được thực hiện tại 12 địa điểm trong toàn thành phố.

Bảy trong những địa điểm này sẽ hoạt động trong sự hợp tác với Ngân Hàng Thực Phẩm Houston, cho phép các gia đình lấy thức ăn cho học sinh trong vài ngày cũng như các gói rau trái – và các sản phẩm khác nếu có – cho các gia đình.

Sở Dinh Dưỡng HISD trước đây hoạt động tại một vài địa điểm nhỏ hơn nhưng tinh giản để tối đa hóa các nguồn năng trong những khu có nhiều nhu cầu nhất và giảm bớt số nhân viên khi số trường hợp COVID-19 tiếp tục gia tăng trên toàn thành phố này.

Continue reading

20 học sinh HISD được học bổng “National Merit Scholarship”

Tổng số 20 học sinh Khu Học Chánh Houston từ sáu trường trung học II cấp đã được chọn để nhận học bổng “National Merit Scholarships” năm nay với bốn học sinh được chọn trong tuần này.

Tổ chức “National Merit Scholarship Corporation” (NMSC) hàng năm chọn học sinh trong ba loại: các học bổng được tài trợ bởi các công ty thì được chọn vào tháng Tư, các học bổng được tài trợ bởi NMSC được chọn vào tháng Năm, và các học bổng được bảo trợ bởi các viện đại học thì được chọn vào tháng Sáu. Bốn học sinh sau cùng của HISD được chọn thì thuộc về nhóm hai và sau cùng, những người được bọc bổng bởi các đại học hai và bốn năm.

Những học sinh sau cùng được học bổng là:

Continue reading

Hạn chót nộp đơn được kéo dài cho trợ cấp Pandemic Electronic Benefit Transfer

Các gia đình HISD hiện có cho tới 31 tháng Bảy để nộp đơn cần thiết để nhận trợ cấp “Pandemic Electronic Benefit Transfer” (P-EBT), một loại trợ cấp chỉ có một lần cho những gia đình nào bị mất các bữa ăn miễn phí hay được giảm giá vì các trường đóng cửa.

 Đơn có thể lấy trên mạng tại yourtexasbenefits.com/Learn/PEBT.

Chương trình trợ cấp $1 tỉ này được phê chuẩn bởi Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ để giúp các gia đình mua thực phẩm trong cơn đại dịch COVID-19. Trợ cấp chỉ một lần này có thể đến $285 sẽ được cấp trên thẻ EBT, mà nó có thể được sử dụng như một thẻ ghi nợ (debit) để giúp gia đình mua thực phẩm tại bất cứ chợ nào có nhận thẻ “Texas Lone Star Card.”

Những gia đình đủ điều kiện gồm con em cho đến 21 tuổi mà được cho hưởng các bữa ăn miễn phí hay giảm giá tại trường trong Texas niên khóa 2019-2020, cũng như tất cả những trẻ em nào theo học một trường có cung cấp các bữa ăn miễn phí qua điều khoản “Community Eligibility Provision”.

Continue reading