HISD công bố những người vào chung kết Giải Giáo Chức của Năm 2021-2022, những người thắng giải Giáo Chức Năm Đầu của Năm

Bảy nhà giáo dục đã được chọn vào chung kết giải “2021-2022 Elementary and Secondary Teachers of the Year” của HISD, và ba giáo chức được chọn là “Beginning Teachers of the Year”.

10 người vào chung kết được chọn từ 276 trường dựa trên thành tích và tiêu chuẩn khác. Hai người vào chung kết sẽ được công bố thắng giải “HISD Teachers of the Year” cho niên khoá 2021-2022 và sẽ tiếp tục đại diện cho khu học chánh trong Vùng IV.

Ở cấp độ tiểu học, bốn người vào chung kết Giáo Chức của Năm là:

  • Ana Espinosa từ trường Dogan Elementary School
  • Naomi Ewell từ trường Woodson Elementary School
  • Gina Orzabel từ trường Briargrove Elementary School
  • Maria Soria từ trường Port Houston Elementary School

Ở cấp độ trung học, ba người vào chung kết Giáo Chức của Năm là:

  • Kaylinn McNary từ trường North Forest High School
  • Alejandra Ortiz từ trường Burbank Middle School
  • Sheila Crawford Burley từ trường Barbara Jordan Career Center

Cùng với các người vào chung kết Giáo Chức của Năm, những người thắng giải Giáo Chức Năm Đầu cũng được công bố.

Các Giáo Chức Năm Đầu của Năm là:

  • Madeline Gonynor từ trường School at St. George Place
  • Brittany Dominguez từ trường Ortiz Middle School
  • Briana Edwards từ trường Wheatley High School

Trong tháng Hai, HISD đã công bố Các Hiệu Trưởng Tiểu và Trung Học của Niên Khoá 2020-2021, Trealla Epps từ trường Roberts Elementary School và Rita Graves từ trường Lamar High School. Cả hai sẽ tiếp tục đại diện cho học khu là những người vào chung kết Vùng IV.

Các người vào chung kết Giáo Chức của Năm sẽ được vinh danh, cùng với các Giáo Chức Năm Đầu của Năm, Quản Thư của Năm, Người Huấn Luyện Giáo Dục của Năm, và một vài nhân viên khác, trong sinh hoạt thường niên Các Nhà Giáo Dục của Năm vào thứ Sáu, 13 tháng Năm, 2022.