Giảm bớt phí phạm bởi gia tăng ý thức: HISD tổ chức huấn luyện “Reduce, Reuse, Recycle”

Nhân sự của các cơ sở và bảo trì cũng như các chuyên viên điều khiển công trường trong HISD đã quy tụ tại thao đường Barnett Stadium vào hôm thứ Ba, 12 tháng Tư, để tham dự một cuộc huấn luyện được tổ chức bởi sở “Energy and Sustainability Department” (năng lượng và bền vững) của HISD trong sự hợp tác với công ty “Republic Waste”. Cuộc huấn luyện này gồm phần chiếu hình được điều hợp bởi Fernando Cedillo, quản lý các Hoạt Động của “Republic Waste”, ông trình bày cùng lúc bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Ông Cedillo đã đưa các huấn luyện viên qua chu kỳ của một bãi rác, cho thấy tại sao bãi rác không phải là một giải pháp bền vững cho việc xử lý rác rưởi.

Phần trình chiếu đi vào chi tiết về rác thành phố và có bao nhiêu thứ có thể tái chế mà người ta thường vứt vào thùng rác. Trong khi HISD đã khích lệ việc tái chế, các quy trình tái chế các vật liệu nào đó thì đòi hỏi nhiều bước hơn và kiến thức hơn. Với một số nhân viên HISD tham dự, bài học này thì mở rộng tầm mắt.

“Tôi được biết sự khác biệt của những con số in trên đồ nhựa có nghĩa gì,” bà Loria Sublet nói, bà làm việc tại trung tâm huấn luyện cảnh sát học khu ở đường Bertwood. “Tôi vứt mọi thứ tái chế trong một túi và tự nhủ, ‘họ có thể tách rời các thứ này trong quy trình.’ Tôi không biết rằng [quý vị không phải làm điều đó]”

Một số người đặt câu hỏi làm thế nào họ có thể khuyến khích học sinh và nhân viên trong trường hay cơ sở tuân theo các hướng dẫn tái chế mà họ học hỏi được. Stephanie Walker với sở “Energy and Sustainability” của HISD thì đang trong tiến trình xếp đặt cơ hội giáo dục – giống như phần trình bày của ông Cedillo – cho học sinh và nhân viên mà nó sẽ giúp các nhân viên điều khiển công trường dẫn đầu việc giảm bớt khí thải các-bon trong khu học chánh.

“Nhìn đến trước, vì chúng ta có hơn 280 trường, chúng ta sẽ khởi sự với 20 trường thí điểm,” bà Walker nói. “Trong 20 trường đầu tiên đó, các trường sẽ nhận diện một quán quân và quán quân đó sẽ trực tiếp liên lạc với tôi về những gì trường đó cần để tái chế. Chúng tôi muốn các em tham gia để công việc đó vui thích.”

Khi nói đến việc tái chế, theo ông Cedillo, sự thay đổi tích cực được tạo nên với sự quyết tâm và đam mê. Ông nói, “Điều cần là sự đam mê để thi hành công việc này.”

HISD quyết tâm đem cho nhân viên bảo trì và điều khiển công trường các dụng cụ cần thiết để tạo ra những thay đổi bền vững và có những bước tiến gây ảnh hưởng tích cực trên học khu và trái đất này.

“Chúng ta nắm cả thế giới trong bàn tay chúng ta,” bà Walker nói. “Chủ đề của chúng ta là ‘Reduce, Reuse, Recycle’, và chúng ta muốn là một phần của việc tạo ra sự khác biệt.”