Monthly Archives: September 2014

Bay với sự tự tin: Các máy mô phỏng tại trường Sterling chuẩn bị học sinh cất cánh

Một vài phúc sau khi tiếng chuông reo kết thúc một môn học trong ngày, học sinh Jacqueline Vickers của trường Sterling thắt giây an toàn trong một máy bay mô phỏng và chuẩn bị cất cánh.

Với bàn tay đặt trên cần lái, em duyệt lại bảng kiểm soát và nhìn đến màn ảnh trải rộng buồng lái và cho thấy quang cảnh Houston bằng điện toán.

“Em thích mọi thứ về máy bay – khi biết rằng em ở trên không và đang thi hành điều gì đó mà hầu hết người ta nghĩ là không thể được,” Vickers nói trong khi tập bay trong một máy huấn luyện tại trường Sterling.

Các máy mô phỏng Redbirds vừa được thiết kết trong lớp học hàng không của Sterling để cải tiến chương trình magnet khoa học hàng không với các dụng cụ huấn luyện bay cho 60 học sinh. Chương trình này được tài trợ bởi Sở Chuẩn Bị Ngành Nghề của học khu, cho phép học sinh tập bay trước sự thực sự ngồi trên máy bay thật.

Một vài khu học chánh trên toàn quốc cung cấp các máy mô phỏng cho học sinh, và các máy này thường được sử dụng để huấn luyện người lớn. học sinh có thể dùng máy mô phỏng bay từ bất cứ phi trường nào trên thế giới, ghi nhận giờ bay, và xem phim về chuyến bay của mình.

Các máy mô phỏng thì rất giá trị vì chúng đem nhiều cơ hội để hợp tác và học hỏi cho mọi học sinh,” Hiệu Trưởng Edward Mitchell của trường Sterling nói. “Điều này sẽ cho phép học sinh chúng tôi có cơ hội không chỉ giải quyết khó khăn khi bay nhưng còn nhìn đến các dụng cụ và thủy lực ở mức độ tiểu vi.”

Các máy mô phỏng phụ giúp cho học sinh về những gì đã học trong lớp hàng không về kỹ thuật máy bay và chuyên chở, bằng cách cung cấp cho các em cảm nghiệm thực tế và tương tác. Trong máy mô phỏng, học sinh có thể cảm thấy như thế nào khi ở máy bay thật và biết cách kiểm soát sự di chuyển và lướt gió của máy.

Các cuộc họp cộng đồng để cho biết các ý niệm và kế hoạch cho các trường trong bông phiếu 2012

Khu Học Chánh Houston đang tổ chức một chuỗi buổi họp cộng đồng cho năm trường để thảo luận về sự tiến bộ trong chương trình bông phiếu 2012, mà nó sẽ tân trang hay xây lại 40 trường để thành các cơ sở của thế kỷ 21.

Các cuộc họp sẽ tổ chức trong tháng Mười cho các trường được chọn trong hai nhóm trường đầu tiên dự định sẽ xây cất. Mục tiêu là để trình bày công việc đã làm cho tới nay trong tiến trình thiết kế và để chia sẻ các đồ án địa điểm, bản vẽ mặt tiền và, trong hầu hết các trường, các thiết kế sau cùng và chương trình xây cất.

Khu học chánh đã hứa tổ chức tối thiểu ba cuộc họp cộng đồng cho từng trường trong các giai đoạn khác nhau của chương trình xây cất: hoạch định, thiết kế và xây cất.

Với hầu hết các trường, các cuộc họp ghi dấu việc quy tụ cộng đồng lần thứ ba trong một tiến trình được đề ra để khích lệ sự hợp tác và tham dự. Các cuộc họp cộng đồng vòng đầu đã được tổ chức vào tháng Mười và Mười Một năm qua để thu thập ý kiến về các thiết kế và ý niệm tiên khởi. Vòng thứ hai được tổ chức vào tháng Hai, Ba và Tư để đúc kết các thiết kế. Bây giờ, các cuộc họp lần thứ ba để giúp mở đầu giai đoạn xây cất của chương trình.

Một trường – Energy Institute High School – sẽ tổ chức buổi họp cộng đồng đầu tiên. Đồ án $37 triệu đó không được tài trợ bởi chương trình bông phiếu, nhưng từ các nguồn khác, kể cả tư nhân tặng.

Ý kiến từ các cuộc họp cộng đồng được dùng để dẫn dắt công việc của các nhóm giáo chức, nhân viên, ban quản trị, học sinh và phần tử cộng đồng, được gọi là Nhóm Cố Vấn Đồ Án. Mọi đồ án phải qua sự duyệt xét tài chánh sau cùng trước khi xây cất để bảo đảm trong vòng ngân sách được cử tri tán thành.

Mọi cuộc họp sẽ từ 6g30 đến 7g30 tối. Xem thời khóa biểu bên dưới:

Thứ Ba, 14 th. Mười High School for the Performing and Visual Arts
4001 Stanford
Thứ Năm, 16 th. Mười Condit Elementary School
7000 South Third, Bellaire
Thứ Hai, 20 th. Mười Lee High School
6529 Beverly Hill St.
Thứ Ba, 21 th. Mười Energy Institute High School
1808 Sampson
Thứ Ba, 28 th. Mười DeBakey High School
3100 Shenandoah

Tìm hiểu ‘trách nhiệm được chia sẻ của chúng ta’ trong Tháng An Toàn Trên Mạng 2014

Tháng Mười là tháng “National Cyber Security Awareness Month” (ý thức sự an toàn trên mạng), và chủ đề năm nay là “chia sẻ trách nhiệm.”

Học sinh và phụ huynh có thể biết thêm về vai trò của mình trong trách nhiệm được chia sẻ khi vào phần “cybersafety” của trang mạng http://www.houstonisd.org/cybersafety. Ở đó, họ sẽ tìm thấy các bài về đủ mọi thứ từ sự đạo văn và ức hiếp trên mạng cho đến “sexting” (khiêu gợi tính dục) và sự an toàn trực tuyến.

HISD cũng sẽ tổ chức một ngân hàng điện thoại tại Univision vào thứ Tư, 1 tháng Mười, để trả lời qua điện thoại. Ngân hàng điện thoại sẽ được điều khiển bởi nhân viên học khu. Hãy gọi số 1-855-841-4545 từ 5g chiều đến 7g30 tối đêm đó để tham gia.

Những người tình nguyện “Read Houston Read” chuẩn bị chia sẻ việc yêu đọc sách với học sinh

Trên 300 người lưu tâm đã tình nguyện làm việc trực tiếp với học sinh lớp một qua khởi xướng Read Houston Read của HISD, và nhiều người đã đến Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White ngày 26 tháng Chín để học cách quản lý thời giờ với học sinh.

“Chúng tôi muốn điều này thì vui thích,” Giám Đốc Văn Hóa HISD là Cindy Puryear giải thích. “Chúng tôi không cần quý vị là một giáo chức hay một người kỷ luật. Chúng tôi lo được phần đó. Nhưng một điều quý vị không thể có thêm là thời giờ, do đó, sự kiện quý vị ở đây, cho thời giờ của quý vị, có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi.”

Puryear nhấn mạnh rằng học sinh được chọn để làm việc từng người với một người lớn thì không phải là các em có phế tật về học hành cần chữa trị, và người tình nguyện sẽ được cung cấp nhiều sinh hoạt hơn là họ y vọng để làm trong thời gian đó. “Hãy nhớ rằng, những học sinh này chỉ sáu tuổi, nên mọi người còn đang học. Nhưng chúng tôi muốn đem cho học sinh này một cơ hội để đọc sách với một người lớn – và đó là điều quý vị đến đây.”

HISD vẫn cần người tình nguyện đích thân và trên mạng cho chương trình này. Nếu quý vị muốn trở nên một người tình nguyện, vui lòng vào trang mạng Read Houston Read.

Trường Rodriguez và Wharton là các trường IB mới của HISD

Trường Tiểu Học Rodriguezl và trường “Wharton Dual Language Academy”  vừa được chính thức hoạt động là trường “International Baccalaureate (IB) World Schools”. Sự cho phép này đưa tổng số trường IB trong học khu lên 16 trường.

“Chúng tôi chiếm được tình trạng IB qua sự làm việc tích cực, hợp tác và sự tận tụy của nhân viên, học sinh và phụ huynh,” Hiệu Trưởng Jennifer Day của Wharton nói. “Hành trình này đã đưa trường đến việc thể hiện nhiệm vụ của chúng tôi là tăng cường học sinh để trở nên những người đáng tôn trọng, biết hai thứ tiếng, kéo dài cả đời, là những công dân có trách nhiệm của thế giới.”

“Việc cho phép IB phản ánh sự quyết tâm liên tục của chúng tôi cho thành phần học sinh đa dạng của cộng đồng Gulfton,” Hiệu Trưởng Elena Martinez-Buley của trường Rodriguez nói. “Chúng tôi quyết định khép bớt khoảng cách thành tích học sinh bằng cách cung cấp một học trình nghiêm ngặt, có ý nghĩa, và toàn bộ mà nó sẽ mở rộng kiến thức học sinh và cung cấp cho các em những dụng cụ để trở nên công dân hữu hiệu cho xã hội và trên toàn thế giới.”

Để được phép là trường IB, các trường phải hoàn tất hai thủ tục nộp đơn và chuẩn bị cho cuộc viếng thăm từ nhóm xác nhận IB. Trong thủ tục kiểm toán, các trường có trách nhiệm huấn luyện giáo chức về chương trình International Baccalaureate và cơ cấu. Thủ tục cho phép này có nhiều bước, gồm quan sát lớp, duyệt xét học trình, và phỏng vấn ban giám đốc, học sinh, phụ huynh, đại diện Ủy Ban Giáo Dục, và ban quản trị.

Được thành lập năm 1968, IB là một tổ chức vô vị lợi nhằm cung ứng các chương trình giáo dục nhiều thách đố cho học sinh từ 3 đến 19 tuổi để phát triển trí tuệ, cá tính, cảm xúc, và khả năng xã hội để sống, học hỏi và làm việc trong một thế giới toàn cầu hóa nhanh chóng.

Các trường tiểu học Durham, Harvard, Northline, River Oaks, Roberts, School at St. George Place, và Twain; các trường trung học Lanier, Fondren, HoggGrady; và các trường trung học Lamar, Bellaire, và Reagan cũng được phép cung cấp các chương trình IB.

Các trường HISD khác vẫn trong tiến trình duyệt xét là: Briargrove, Briarmeadow Charter, Herrera, Poe, và Rusk.

Quản lý mới của “Energy & Sustainability” có đồ án tiết kiệm năng lượng lớn cho HISD

Trong tuần này, mục “I Am HISD”, để đề cập đến các học sinh, cựu học sinh, nhân viên, và các phần tử khác của HISD, chúng tôi nói chuyện với người quản lý mới của Energy & Sustainability là Kellie Williams về kinh nghiệm của bà khi ở học khu Fort Bend ảnh hưởng đến các quyết định ở đây, là nỗ lực có thể duy trì trong khu học chánh này, và điều gì ở chân trời cho HISD về các khởi xướng “lục hóa”.

Bà tham gia HISD vào thắng Năm làm quản lý mới cho  “Energy & Sustainability. Hướng đi của bà là gì cho sở đó trong những năm sắp tới?

Tôi muốn nhìn thấy HISD trở nên một tập thể dẫn đầu trong cách quản lý môi trường, tham dự trong vào khởi xướng về năng lượng, và được nổi tiếng toàn quốc vì thành tích ngoại hạng.

Chúng tôi cũng sẽ khởi sự một kế hoạch chính về năng lượng, và đưa một số nhà cố vấn và kỹ sư để nhận biết và giải quyết những khiếm khuyết khởi sự từ năm nay với một cách tiếp cận thực sự táo bạo. Trước hết họ sẽ thu thập dữ kiện, tỉ như cách sử dụng tiện ích và tỉ lệ số cửa sổ và tường, sau đó thu thập thông tin về loại cơ sở, tỉ như mức độ ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm. Mục tiêu là để hoàn tất việc điều tra toàn bộ và nhận biết những cơ hội tiết kiệm.

Cho đến tháng Bẩy 2013, HISD có 17 trường được xác nhận LEED và trên 13 trường nữa đang chờ chứng nhận này. Con số đó có thay đổi không, và các mục tiêu ngắn và dài hạn của học khu là gì trong lãnh vực đó?

Mục tiêu của tôi là để nhận ra sự cải tiến năng lượng của mỗi trường. Hiện thời, các cơ sở loại LEED chỉ bởi chương trình bông phiếu của HISD, nhưng nằm trong kế hoạch chính về năng lượng, chúng tôi sẽ tìm kiếm chứng nhận LEED hoặc Energy Star cho các cơ sở hiện thời; và nếu một cơ sở không hội đủ điều kiện cho cả hai điều này, tối thiểu chúng tôi sẽ nhận biết để cải tiến nói chung.

Sở Chuyên Chờ HISD được nhận biết nhiều lần vì tính cách lâu dài, tỉ như những nỗ lực giảm bớt chất thải khi đổi sang các xe buýt dùng nhiên liệu dầu cặn sinh vật hay khí đốt, và thi hành chính sách không nổ máy khi dừng xe lâu. Có những nỗ lực nào khác đang tiến hành trong học khu mà người ta có thể không biết đến?

Chúng tôi sẽ khởi sự một chương trình mới rất phấn khởi về năng lượng vào 1 tháng Mười, trong đó các trường ganh đua nhau giảm bớt sự tiêu thụ năng lượng. Chúng tôi hợp tác với chương trình Eco-Schools của National Wildlife Federation, và các trường có thể kiếm được đến $1,300 tiền thưởng vào cuối chương trình, là 1 tháng Ba.

Chúng tôi còn nói về mua điện loại tiết kiệm qua “Request for Proposals” (RFP), thay các đèn loại LED trong các lớp và vô số cải thiện về tư bản. Đặc biệt trong những trường hợp có điều gì đó cần được cập nhật, chúng tôi sẽ dùng những thay thế có hiệu năng cao, và phần thưởng là, chúng tôi được thưởng từ CenterPoint khi làm điều đó.

Trong chức vụ sau cùng của bà ở Fort Bend ISD, bà là quản lý năng lượng và HVAC. Kinh nghiệm đó sẽ giúp bà thế nào trong vai trò mới ở đây?

Ở Fort Bend, chúng tôi được nhận biết bởi cơ quan Bảo Vệ Môi Sinh (Environmental Protection Agency) vì giảm bớt 20 phần trăm hay hơn năng lượng dùng tại ba trường chỉ trong một năm khi sử dụng các phương cách ít hay không tốn phí, và là một học khu, chúng tôi đi từ một học khu bết nhất vùng Houston sang học khu tốt nhất.

Tôi được đưa đến đây để thi hành cùng loại chiến thuật trong HISD, nhưng ở đây, tôi cảm thấy chúng ta được trang bị tốt hơn để có ảnh hưởng lớn hơn. Chúng ta từng có một nhóm kỹ sư, cố vấn vững mạnh, và những người lưu tâm để giải quyết những khiếm khuyết trong học khu này. Tôi thấy phấn khởi.

Chiều hướng nào bà nhận thấy sau này mà bà muốn đưa vào HISD?

Tôi muốn gia tăng ý thức rằng mỗi học sinh và nhân viên có góp phần trong tổng số sử dụng. Tôi hình dung ra các quán tại mỗi trường, nó cho thấy sự tiêu thụ năng lượng thực sự, điều đó biến thành điều gì có ý nghĩa, giống như bao nhiêu cây chúng ta tiết kiệm được.

Khi quý vị nghe nói, “Ô, cái đó tiết kiệm một kílô điện,” không ai thực sự biết điều đó có nghĩa gì. Tôi muốn người ta có điều này ngay trong tầm tay, do đó, họ có thể thấy những gì trường đang làm và những gì họ tiêu thụ. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải minh bạch với cộng đồng. Nó là trách nhiệm của chúng ta, và tôi muốn thông tin đó lúc nào cũng sẵn sàng.

Tôi biết bà mới chỉ một vài tháng, bà còn chân ướt chân ráo, nhưng nếu bà muốn nói một điều với những ai lưu tâm về năng lượng của HISD và chương trình bảo trì ngay bây giờ, đó sẽ là điều gì?

Đây chỉ là khởi đầu. Chúng tôi sẽ khởi sự một số khởi xướng rất lớn để khích lệ học sinh và nhân viên tham dự. Đó là một cơ hội hiiếm có mà mọi người có thể trở nên một người lãnh đạo trong việc quản lý môi trường. Chúng tôi sẽ thêm sức cho họ để thách đố nhau hãy giảm bớt sự tiêu thụ năng lượng của HISD. Đó là một biến chuyển lớn về văn hóa mà chúng tôi đang bắt tay.

Học sinh về xe hơi trường Sterling được huấn luyện với công ty xe tải

Chương trình xe hơi của trường Trung Học Sterling đang được đẩy mạnh nhờ sự hợp tác với International Trucks of Houston – Kyrish Trucks, công ty này cung cấp cho học sinh việc huấn luyện tại chỗ, và cơ hội làm việc trong công ty.

Công ty này đã nhận năm học sinh vào chương trình này trong một buổi lễ hôm thứ Tư vì sự tận tụy của các học sinh trong thời gian thực tập. Các người lãnh đạo chương trình Chuẩn Bị Ngành Nghề của HISD đã có cơ hội để đi thăm cơ sở làm xe tải và nhìn thấy sự hợp tác qua hành động khi học sinh làm việc cùng với các chuyên viên thợ máy.

“Sau khi em tốt nghiệp trung học, em muốn có một bằng cấp trong kỹ thuật dầu cặn và kiếm được bằng cử nhân trong thương mãi để em có thể làm chủ một cơ sở như thế này,” học sinh trường Sterling là Jemore Buckingham nói.

Các học sinh đã đến thăm trung tâ Kyrish Trucks hai tuần một lần để gặp người dìu dắt của mình trong nhiều lãnh vực của kỹ nghệ xe tải.

“Khi học sinh đến nơi làm việc, các em làm việc trong sở về cơ phận, làm việc sửa chữa hộp số, chẩn đoán hư hỏng, và một số sửa chữa khác,” giảng viên và trưởng ngành xe hơi trường Sterling là John Chilo Sr. nói.

Một khi học sinh tốt nghiệp, Chilo nói các em được bảo đảm một công việc với Kyrish Trucks một khi các em vẫn tập sự ở đây. Kyrish Trucks cũng sẽ trả học phí cho học sinh tại một trường học nghề hay đại học cộng đồng nếu họ tiếp tục làm việc với công ty này tối thiểu từ hai đến ba năm.

“Đây là một hợp tác quan trọng vì chúng tôi chuẩn bị những học sinh để trờ thành người lãnh đạo tương lai và để đáp ứng các nhu cầu trong khu vực,” Chánh Sở Điều Hành của Kyrish Trucks là Duane Kyrish nói như thế.

Tưởng Nhớ: Francis Marcile Hollingsworth (1924–2014)

Nhà giáo dục về hưu này đã đóng góp rất nhiều cho sở khoa học HISD đến nỗi học khu phải đặt tên bà cho trung tâm của mình sau khi bà từ trần. Bà (Francis) Marcile Hollingsworth đã từ trần hôm 26 tháng Chín, 2014, hưởng thọ 90 tuổi.

Hollingsworth, bà đã tham gia Nhóm HISD là một huấn luyện viên khoa học năm 1961, dành 36 năm cho học sinh HISD khi là một giáo chức và sau đó là giám đốc khoa học cho mọi lớp. Bà viết các hướng dẫn học trình và cẩm nang phòng thí nghiệm về hóa học và vật lý của HISD, và chính vì nỗ lực của bà mà HISD đã thành lập sở Oceanography Department, mà đã phát triển thành Living Resource Center (trung tâm tài nguyên sống động).

“Tôi phụ tác cho bà trong một vài năm, và bà đã dậy tôi mọi đường lối,” Barbara Foots nói, bà là người đã tiếp nối bà Hollingsworth làm quản lý sở khoa học của HISD cho đến khi về hưu năm 1998. “Tuy bà là người chịu trách nhiệm, bà không bao giờ làm tôi cảm thấy là bà rất hống hách. Bà luôn để ý đến ý kiến của tôi, và dành thời giờ cho các giám thị và giáo chức để thực sự làm việc với bà về các chương trình khoa học.”

Bà Hollingsworth tốt nghiệp Đại Học Texas ở Austin với bằng cử nhân hóa học. Bà dậy lượng giác cho các phi công trong thời Thế Chiến II khi là một sĩ quan Hải Quân Hoa Kỳ và khởi sự nghề dậy dân sự ở Mexia, Texas, nơi bà sinh trưởng.

Chi tiết tang lễ chưa được biết, nhưng việc chôn cất sẽ tại Nghĩa Trang Tưởng Nhớ Cựu Chiến Binh.

Ký giả được giải “Pulitzer” đem ‘Enrique’s Journey’ đến ban quản trị HISD

Hàng chục người trong ban quản trị HISD có thêm nhiều ý tưởng hay khi đối diện với một số học sinh di dân vào ngày 26 tháng Chín, khi ký giả đoạt giải Pulitzer là Sonia Nazario đến thăm trụ sở trung ương khu học chánh để chia sẻ câu chuyện của bà.

Bà Nazario viết Enrique’s Journey (hành trình của Enrique) để kêu gọi sự chú ý đến hoàn cảnh gay go mà nhiều thiếu niên đơn độc rời Trung Mỹ để tìm cha mẹ, và bà đã chia sẻ một số kinh nghiệm của chính mình từ việc tái tạo câu chuyện đứa con trai tìm mẹ và những gì nhà giáo dục có thể làm để giúp những học sinh này một khi họ đến Houston.

Các em đến Hoa Kỳ bằng cách leo lên nóc các xe lửa chở hàng hóa thì không chỉ thường xuyên đối diện với nhiều yếu tố, nhưng còn lo sợ bị cướp, hãm hiếp, hay bị giết bởi các viên chức công lực thối nát, họ kiểm soát các yếu điểm hay các băng đảng, chúng cũng đi theo xe và kiểm soát các trạm ngừng.

“Thật lạ lùng với những gì các em này phải trải qua,” Nazario nói. “Tôi không thể tưởng được mức độ quyết tâm này. Các em này phải ngủ trong bụi cây và ống cống để tránh bị phát giác. Các em bị khát và phải dùng áo của mình để lọc nước cống mà uống. Nhưng thảm kịch đó không chỉ trong cuộc hành trình này. Nó còn sự xa rời với cha mẹ.”

Nazario đã khen ngợi ban quản trị HISD khi nhận ra các nhu cầu độc đáo của các thiếu niên đơn độc, và bà khích lệ các viên chức học khu hãy tiếp tục nghĩ về các em này với lòng thương xót.

“Tôi thật ấm lòng khi thấy HISD tiếp nhận các em này,” Nazario nói. “Và tôi được cảm kích khi quý vị muốn mở các trường cho những em mới đến này.”

Phần còn lại của cuộc thăm viếng của bà Nazario là trình bày và trả lời các câu hỏi của học sinh trường Chávez High School, một tiệc trà bàn tròn với Tiểu Ban Cố Vấn Người Nói Tiếng Tây Ban Nha của HISD, và chuyến thăm trường Las Americas Newcomers School với ông tổng giám đốc Terry Grier.

Những nhận xét mới tạo ra biết bao cơ hội cho học sinh HISD

Hầu như hàng ngày, tôi gặp được một thí dụ của sự thay đổi mà học đường đã tạo ra trong cuộc đời tôi biết chừng nào – và làm thế nào HISD đang ở tuyến đầu trong việc trân quý các phương pháp mới để cải tiến kiến thức và sự thịnh vượng của học sinh chúng ta.

Sau đây là ba cách chúng ta đang thực hiện mà ông nội tôi có lẽ do dự gọi là “nhận xét mới.”

Sinh hoạt cơ thể khi tôi là một học sinh thì có nghĩa là một sự nghỉ ngơi sống động (với các trò chơi không còn nữa như dodgeball) ở các lớp dưới, với P.E. và một vài thi đua thể thao ở các lớp cao. Tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi được tập yoga trong trường một ngày nào đó. Tuy nhiên tuần này, tôi vui thích để giới thiệu một sự hợp tác với Sonima Foundation vào HISD mà nó sẽ đem chương trình lành mạnh dựa trên yoga vào 12 trường trong các trường của chúng ta.

Ngày nay chúng ta thật vui sướng khi có một thân thể khỏe mạnh trong một tâm trí lành mạnh, và chương trình này sẽ giúp học sinh tập trung, bớt căng thẳng, và kiểm soát được hành động – cũng như phát triển thân xác.

Kế đến, chương trình học hỏi điện toán của Microsoft là “Bing in the Classroom”, một chương trình thực tế đưa vào đời sống sự biến đổi cách dậy và học qua kỹ thuật. Các trường tiểu học Memorial và Park Place thuộc 10 trường Hoa Kỳ có chương trình này, sử dụng máy điện toán & tablet, Skype, và các dụng cụ khác để thám hiểm trái đất và học hỏi.

Quý vị có thể tưởng tượng rằng, là một đứa trẻ, nghiên cứu về bướm monarch khi chúng bay qua Houston, sau đó đối thoại sống động với các học sinh ở Mễ không? Đó là điều mà một giáo chức mẫu giáo trường Memorial dự định.

Thí dụ sau cùng của tôi là thí dụ được hoàn tất. Thời của tôi, điều thông thường cho người trẻ là được mọi sự giúp đỡ cần thiết cho một nghề nghiệp cả đời, có kết quả từ một sự huấn luyện tại chỗ. Bây giờ, các trường Futures Academy của chúng ta đang làm sống lại ý niệm đó – cộng với việc học hành nghiêm nhặt – để đem cho học sinh trung học cơ hội có thêm kiến thức, kinh nghiệm làm việc và các chứng chỉ hay bằng cán sự trước khi tốt nghiệp trung học.

Chúng tôi vừa mới chính thức hóa sự hợp tác giữa trường Jane Long’s Futures Academy of Pharmacy Technology và Walgreens để đem cho 200 học sinh một bước nhảy vọt vào ngành nghề đó. Chúng tôi đã có các chương trình Futures về kỹ thuật công trình, kỹ thuật tiến hành, quản trị mạng và điện toán, cung cấp hậu cần và toàn cầu, kỹ thuật xây cất, và ngành nghề y học tại các trường trung học trên toàn học khu.

Thật khó để tưởng tượng ra kiểu cách con cháu chúng ta sẽ học hỏi như thế nào, nhưng chúng sẽ may mắn để lớn lên trong một nền văn hóa đón nhận những nhận xét mới.