Monthly Archives: May 2017

Hạn chót nộp đơn Magnet cho Giai Đoạn 2 là 31 tháng Năm

Những phụ huynh nào vẫn muốn nộp đơn xin vào trường magnet niên khoá 2017-2018 hoặc muốn nộp đơn lại vào trường nguyên thủy mà đơn bị bác hoặc đã rút đơn thì có thể làm như vậy cho đến thứ Tư, 31 tháng Năm.

Những phụ huynh nào đã tham dự Giai Đoạn 1 của thủ tục nộp đơn (30 tháng Chín – 9 tháng Mười Hai, 2016) thì đã được thông báo về tình trạng đơn xin vào thứ Năm, 23 tháng Ba. Giai đoạn 1 chỉ gồm những đơn trong học khu mà thôi.

Tất cả đơn trong Giai Đoạn 1 đã được cứu xét, những học sinh đủ điều kiện Giai Đoạn 2 là những người hội đủ tiêu chuẩn của chương trình thì sẽ được cứu xét theo thứ tự mà đơn được nộp (trên mạng hay trên giấy).

Bất cứ đơn nào của học sinh sống ngoài vòng ranh giới của HISD thì sẽ không được cứu xét cho đến Giai Đoạn 3, dù đơn này được nộp trong Giai Đoạn 2.

Tất cả đơn của những học sinh nào sống bên trong vòng ranh giới HISD hoặc cho con em của nhân viên HISD sống ngoài vòng ranh giới thì sẽ được cứu xét.

Những phụ huynh nào lập các chương mục trên mạng thì có thể tìm thấy kết quả được niêm yết trong “dashboards” của mình, và thư đã được gửi qua bưu điện Hoa Kỳ đến các phụ huynh đã nộp đơn.

Phụ huynh phải email về Magnet@houstonisd.org nếu có yêu cầu.

Nhấn vào đây để đọc những giải thích ngắn về các từ trong kết quả đơn xin.

Sau khi nhận được các kết quả magnet, bước kế tiếp phải làm gì?

Quý vị phải làm gì khi nhận được thông báo về tình trạng đơn xin?

  • Nếu con em được chấp nhận: Nhận chỗ được cấp phát qua mạng hay đích thân. Cung cấp một tờ giấy ưng thuận vào magnet, chứng minh nơi cư ngụ, chứng minh tuổi ( nếu học sinh sẽ phải lớp Vườn Trẻ hay mẫu giáo) cho lục sự nhà trường càng sớm càng tốt. Thứ Năm, 6 tháng Tư, 2017 là ngày cuối để làm việc này, hoặc chỗ dành cho con em sẽ không được bảo đảm. Với những cung ứng vào ngày 6 tháng Tư, 2017 hay sau đó, phụ huynh sẽ có 3 ngày để nhận chỗ, đem đến giấy tờ cần thiết, và ký giấy ưng thuận tại trường để giữ chỗ.
  • Nếu con em không có chỗ (Không Đủ Điều Kiện hay Đang Cứu Xét) hoặc trong danh sách chờ đợi: Vui lòng tiếp tục tìm một chương trình Magnet còn chỗ trống. Hãy lưu ý những thay đổi trong tình trạng đơn xin trong suốt mùa hè bằng các vào trang tình trạng mange. Chúng tôi sẽ cập nhật trang mạng này hàng tuần dựa trên những chương trình còn chỗ và còn nhận đơn. Hạn chót cho các chương trình Magnet còn chỗ để nhận đơn là 11 tháng Tám, 2017.

Muốn biết thêm thông tin và các chương trình magnet của HISD, kể cả một danh sách những ngày tháng quan trọng, vui lòng vào trang mạng School Choice, và nếu quý vị có những câu hỏi đặc biệt về đơn xin hoặc kết quả, hãy liên lạc phòng Magnet tại magnet@houstonisd.org, hay gọi phòng Magnet số 713- 556-6947.

Dưới đây là những câu thường hỏi trong tiến trình thông báo về magnet.

H: Tôi được sự lựa chọn thứ hai hay thứ ba. Những lựa chọn thấp nhất của tôi thì thế nào?

TL: Các trường ở hạng thấp hơn trường mà đã nhận học sinh thì sẽ được đưa ra khỏi danh sách và không còn có thể chọn.

H: Nếu tôi được nhận vào một trường, nhưng có trường khác gọi tôi, tôi có thể nhận trường thứ hai này không?

TL: Được, quý vị có ba ngày kể từ ngày được cấp chỗ để mang theo giấy tờ sau đến trường mà quý vị muốn nhận chỗ:

  • Chứng minh nơi cư ngụ hiện thời.
  • Chứng minh tuổi (nếu con em quý vị sẽ vào lớp Pre-K hay mẫu giáo).
  • Trường sẽ cung cấp cho quý vị một bản sao giấy ưng thuận mà quý vị phải ký tên vào.
  • Hoàn tất thủ tục ghi danh của trường.

H: Tôi có thể đi thăm trường lần nữa trước khi có quyết định sau cùng không? 

TL: Chúng tôi đề nghị quý vị liên lạc với điều hợp viên Magnet của trường để xem thời giờ nào thuận tiện. Nếu quý vị đã được cấp cho một chỗ trong trường này, hãy nhớ rằng có hạn chót để giữ chỗ.

H: Điều gì xảy ra nếu tôi được vào một trường đứng đầu trong danh sách, nhưng tôi thích học ở trường tôi xếp hạng thấp hơn? Có thể nào tôi được vào trong danh sách chờ đợi mà trường tôi xếp thấp hơn?

TL: Được, quý vị có thể ở trong danh sách chờ đợi nếu có chỗ ở trường hạng thấp hơn. Quý vị không thể giữ hai chỗ cùng một lúc và sẽ cần phải từ chối trường hạng cao để nhận chỗ trong trường hạng thấp. Quý vị có 3 ngày kể từ ngày được chỗ ở trường hạng thấp hơn để trả lời và nộp các giấy tờ cần thiết.

H: Tôi gặp khó khăn với trang mạng HISD và “dashboard”. Tôi phải làm gì?

TL: Gửi một email về magnet@houstonisd.org hay gọi phòng Magnet số 713-556-6947, giải thích chi tiết các khó khăn đang gặp.

H: Tôi không nhớ chi tiết đăng nhập/mật ngữ cho dashboard của cha mẹ tôi. 

TL: Hãy nhấn vào “Forgot your password?” ở cuối trang bên trái của trang phụ huynh đăng nhập https://hisdchoice.com/apply/login.php

HISD hợp tác với “Houston METRO” để cung cấp việc di chuyển miễn phí cho học sinh trong mùa hè

Khu Học Chánh Houston đã hợp tác với METRO để cung cấp chuyến đi miễn phí mùa hè cho mọi học sinh HISD trong chương trình Summer of Fun Pass.

Chương trình “Summer of Fun Pass” cho phép học sinh đi bất cứ xe buýt nào của METRO, xe Park & Ride, hay xe điện “METRO Rail” miễn phí từ 1 tháng Sáu đến 1 tháng Chín, 2017. Chương trình này giúp học sinh tham dự các chương trình hè và đi làm mà không phải lo nghĩ đến sự di chuyển.

“HISD rất cảm ơn Houston Metro khi cung cấp cho học sinh các chuyến đi miễn phí trong thành phố vào hè này,” Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dục là bà Wanda Adams nói. “Việc này sẽ có lợi cho học sinh chúng tôi khi cho phép các em vẫn tích cực trong mùa hè và tham dự các sinh hoạt hè cách dễ dàng.”

Chương trình “Summer of Fun Pass” đòi hỏi phải có sự tham dự và có thể xin trên mạng tại RideMETRO.org, gọi số 713-635-4000, hay đích thân đến một trong các tiệm Metro RideStores, 1990 Main St. hoặc 1001 Travis St. Học sinh phải theo học các lớp từ mẫu giáo đến 12 vào mùa thu này để được tham dự.

Thẻ này giống như một thẻ METRO thường lệ. Người đi xe buýt phải để thẻ của mình vào hộp Q để được miễn phí. Hộp Q ở phía trước xe buýt gần tài xế và trong các trạm xe điện METRORail .

“Khi hệ thống chuyên chở công cộng lớn nhất Houston cùng nhau giúp học sinh chúng tôi, nó cho thấy sự lưu tâm của thành phố đối với các trẻ em,” ông TGĐ HISD là Richard Carranza nói. “METRO đang phục vụ trẻ em trong một cách to lớn, và học sinh sẽ không bỏ qua cơ hội này.”

Sau ngày 1 tháng Chín, thẻ này đổi sang thẻ METRO với giá cho học sinh, nó cho phép học sinh đi xe buýt với nửa giá tiền.

HISD tỏ lòng biết ơn thành phần bảo trì của học khu

Các quản lý từ Sở Dịch Vụ Cơ Sở của HISD đã dừng chân tại trường Tiểu Học Atherton tuần này để tỏ lòng kính trọng và đem thức ăn trưa cho các người làm việc trong hậu trường để giữ cho các trường được sạch sẽ.

Việc ngừng chân này nằm trong chiến dịch vinh danh các nhóm thợ chăm chỉ đã giao 1,300 bữa trưa cho các trường HISD và cơ sở của học khu.

“Thật khó để lấp đầy những vị trí này, nên khi tìm thấy công việc tốt hay người tốt, quý vị muốn biết chắc là họ được nhận biết,” Alishia Jolivette nói, bà là viên chức của sở Facilities Services. “Khi thấy họ thi hành tốt, quý vị phải dừng lại và nói, ‘Cảm ơn.’”

Trong khi một số nhân viên HISD có được thời gian nghỉ ngơi trong mùa hè, một vài tháng tới ghi dấu thời điểm bận rộn nhất trong năm cho 1,275 người quản gia và 1,900 người phục vụ cơ sở của khu học chánh. Chuẩn bị các trường cho ngày tựu trường niên khoá tới vào tháng Tám là một nỗ lực chung mà nó bắt đàu ngay khi tiếng chuông cuối cùng reo lên vào tháng Năm.

“Có một người làm việc rất khó nhọc trong học khu, và rất khiêm tốn trong sự phục vụ,” Trưởng Phòng Hoạt Động Brian Busby nói. “Tôi vui khi là một phần của tổ chức mà nó nhận biết sự chính trực của công việc mà nhóm quản gia thi hành, ngày này sang ngày nọ.”

Quản Lý Hoạt Động Quản Gia là Pervy Francis đồng ý. Bà bắt đầu sự nghiệp trong HISD là một quản gia và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bày tỏ sự biết ơn với những người lau chùi và bảo trì trường.

“Họ cần được nghe điều đó,” Francis nói. “Tôi thích tỏ lòng biết ơn nhân viên.”

Khi niên khoá chấm dứt, việc lau chùi mùa hè bắt đầu. Nhiệm vụ của nhóm quản gia gồm quét, lau, đánh bóng sàn nhà, và lau chùi các phòng vệ sinh, cũng như bất cứ công việc nào cần để giữ sạch cơ sở.

Quản gia bốn năm là Kenneth Degree, ông làm việc trong trường Atherton, đã mỉm cười khi thấy đồ ăn trưa. “Thật sung sướng khi được nhận biết,” ông Degree nói.

Việc xây cất trường Northside HS tiến hành

 

Việc xây cất trường Northside HS đang tiến hành, nơi đây các toán thợ đã bắt đầu phá hủy lối vào ở mặt tiền cũ và cửa nhỏ cũng như tân trang thư viện ở lầu hai.

Vào cuối hè này, công việc ở thư viện – một phần sẽ biến đổi thành các lớp học – cũng như công việc ở các phòng vệ sinh, chỗ họp chung, và các tiện ích trong toàn thể cơ sở này, sẽ được hoàn tất, và các căn nhà tạm sẽ được dựng xong.

Các lớp học mới trong chỗ thư viện và các nhà tạm sẽ được dùng để chứa học sinh trong khi các toán thợ tân trang lầu ba và xây thêm hai nhánh mới. Lầu một sẽ là chỗ sau cùng được tân trang, với đồ án nhiều giai đoạn trị giá $66.4 triệu sẽ được hoàn tất vào tam cá nguyệt thứ ba của 2018.

“Khi chúng tôi hoàn tất một phần, chúng tôi giao nó lại và làm một phần khác,” Giám Thị Đồ Án của

Satterfield & Pontikes là ông Wayde Troxler nói về đồ án xây cất có giai đoạn này. “Giao lại, lấy một phần khác. Giao lại, lấy một phần khác.”

Trường Northside High School thuộc 40 trường, gồm 29 trường trung học II cấp, đang được tân trang hay xây lại nhờ chương trình Bông Phiếu 2012. Các kế hoạch này cần có hai nhánh mới với đặc điểm là những chỗ tân tiến cho lớp khoa học, chương trình magnet dậy nấu ăn, và trình diễn nghệ thuật. Một sự tân trang lớn cho cơ sở từ 1928 của trường thì cũng nằm trong đồ án này.

Công việc đầu tiên ở đây bắt đầu năm 2016, khi một bãi đậu xe mới được xây cách đường Tackaberry Street. Bước đầu tiên trong đồ án ba giai đoạn, chỗ mới này cho phép trường mở rộng về phía tây, có đất cho những nhánh mới.

Giai đoạn kế, hiện đang tiến hàn, gồm tân trang cơ sở hiện thời và xây cất một trong hai nhánh mới. Một khi công việc hoàn tất, trường tân tiến này sẽ chứa từ 1,500 đến 1,700 học sinh.

Để thuận tiện cho những tân trang và nâng cấp trong mùa hè, các môn hè trường Northside sẽ được tổ chức tại trường gần đó là Marshall Middle School. Trường Northside sẽ có thể vào lầu hai và ba của trường trung học I cấp này, cũng như chỗ cho một văn phòng nhỏ, tạm thời. Các lớp khởi sự vào 31 tháng Năm và kéo dài cho đến 29 tháng Sáu.

“Chúng tôi làm việc rất tốt đẹp với nhóm quản trịn Marshall. Chúng tôi giao tiếp thật tốt,” Hiệu Trưởng  Julissa Alcantar-Martinez nói. “Chúng tôi phấn khởi khi thấy đồ án này tiến triển.”

Alcantar-Martinez nói trường Northside cũng sẽ duy trì các văn phòng hành chánh trong nhà tạm trong mùa hè.

Với việc xây cất bắt đầu cách đứng đắn, các quản trị viên học đường và phần tử Nhóm Cố Vấn Đồ Án cũng bắt đầu hoạch định lễ vỡ đất, mà nó được hy vọng sẽ tổ chức vào mùa thu. Các viên chức học đường nói sẽ có thêm thông tin về sinh hoạt này sau khi chấm dứt phần chi tiết hóa.

Phần tử của Nhóm Cố Vấn Đồ Án là Connie Esparza đã tham dự cuộc họp PAT mới đây và nói bà nóng lòng muốn thấy sự tiến bộ đang được thi hành cho trường này.

Nó chuyển động, và đó là điều quan trọng, Esparza nói, bà cũng là một cựu học sinh. “Thật phấn khởi khi nhìn thấy.”

Lớp 2017 sẽ ra trường trong các nghi thức trên toàn thành phố trong tuần này

Gần 11, 000 học sinh lớp 12 trên toàn học khu Houston sẽ nhận bằng trung học trong các buổi lễ tốt nghiệp tuần này cho Lớp 2017.

Học sinh từ Lớp 2017 của HISD đã được trên 10,000 đại học tiểu bang cũng như các đại học hàng đầu quốc gia chấp nhận. Cho đến nay, toàn thể lớp 12 đã kiếm được hơn $342 triệu và còn tiếp tục tiền học bổng và trợ giúp tài chánh.

Gần 100 học sinh này sẽ tốt nghiệp với hạng đầu trong lớp là các thủ khoa và á khoa. Gần 400 học sinh lớp 12 tốt nghiệp trung học với bằng cán sự trong tay, và nhiều học sinh cũng sẽ tốt nghiệp với chứng chỉ kỹ nghệ trong các lãnh vực kỹ nghệ nhiều đòi hỏi.

HISD đề cập đến một số câu chuyện tốt nghiệp Lớp 2017 năm nay qua một chuỗi phim video, gồm:

  • Qualond Fogleá khoa, Wheatley High School

Qualond nói rằng bất kể những hoàn cảnh đầy thử thách trong một khu nghèo, em không bao giờ quên sự quan trọng của điểm cao và đạt được những kỳ vọng cho ước mơ của em. Em chọn đại học ở gần nhà để giúp đỡ gia đình. https://vimeo.com/218468579

  • Yemile Bazalduathủ khoa, Chavez High School

Yemile, em đến Hoa Kỳ khi 11 tuổi và không biết Anh ngữ, được các giáo chức và cố vấn tại các trường Hartman Middle School và Chavez High School thúc giục em hãy đạt được sự tuyệt hảo chứ không chỉ “giỏi” ở trường. Bây giờ em sẽ lên đại học Harvard University. Phim dài: https://vimeo.com/218682754; phim ngắn: https://vimeo.com/218682505

  • Abigail ParakoyiEnergy Institute High School

Sau khi đến Hoa Kỳ từ Nam Phi lúc 12 tuổi, Abigail phải điều chỉnh đời sống. Nhưng một khi em đã thích nghi, việc giáo dục của em cải tiến cách đáng kể. Em là phần tử của lớp đầu tiên tốt nghiệp từ Energy Institute High School và được nhận vào đại học Wellesley College với học bổng toàn phần – và em chỉ mới 16 tuổi. https://vimeo.com/218674164

Lễ tốt nghiệp đầu tiên khu học chánh sẽ được tổ chức hôm thứ Năm, 25 tháng Năm cho trường Mickey Leland College Preparatory Academy for Young Men. Trường từ lớp 6-12 là một trong hai trường độc phái tính được thiết lập bởi HISD năm 2011. Nghi thức được dự trù vào lúc 2g trưa tại nhà thờ Pleasant Grove Baptist Church (2801 Conti St., 77020).

HISD sẽ cho tốt nghiệp lớp đầu tiên của trường Energy Institute High School lúc 7g tối thứ Bẩy, 27 tháng Năm tại Butler Fieldhouse (13755 S. Main St., 77037).

Các buổi lễ khác sẽ xảy ra từ thứ Năm, 25 tháng Năm và Chúa Nhật, 4 tháng Sáu.

Để biết thêm về học sinh của Lớp 2017 trong HISD, hãy theo hashtag #HISDGrad trong trang truyền thông xã hội và vào trang HoustonISD.org/grads. Để xem lịch trình lễ tốt nghiệp của học khu, hãy vào trang HoustonISD.org/graduationcalendar.

Các học sinh lớp 12 “tốt nghiệp” giúp hứng khởi các học sinh trẻ

Những hoan hô, cổ vũ, và bắt tay vang dội trong hành lang các trường tiểu học HISD tuần này khi các học sinh lớp 12 diễn hành hàng một đi ngang các học sinh trẻ — là một truyền thống “diễn hành tốt nghiệp” mà mỗi năm càng phổ thông.

Việc diễn hành được tổ chức không chỉ đem cho các học sinh lớp 12 sự kiêu hãnh, nhưng còn giúp hứng khởi các học sinh tiểu học để theo bước và tốt nghiệp, trở nên “Global Graduates”.

Các trường trung học II cấp tổ chức diễn hành năm nay gồm: Austin HS, Sterling Aviation HS, Northside HS, Sharpstown HS, Sharpstown International School, Wheatley HS, và Westside HS.

Gần 11,000 học sinh lớp 12 của HISD sẽ tốt nghiệp trong các buổi lễ trên toàn thành phố, bắt đầu từ hôm nay.

Việc xây cất khởi sự trên trường mới Madison HS

Công việc trên trường Trung Học Madison mới hiện đang tiến hành khi các nhóm thợ phá hủy sân vận động và bắt đầu xây cất trên một bãi đậu xe đối diện với cơ sở hiện thời ở bên kia đường.

Công việc này nằm trong giai đoạn đầu của đồ án, mà nó còn bao gồm việc xây cất trường trung học mới. Người đi qua có thể thấy các đà thép được dựng lên trong mùa hè khi các nhóm chính thức khởi công xây cất cơ sở.

“Mục tiêu của chúng tôi vào cuối tháng Sáu hay đầu tháng Bảy là có 100 người hay nhiều hơn làm việc tại địa điểm,” Tổng Giám Thị Công Trường của Satterfield & Pontikes Construction là Tony Ball nói trong cuộc họp mới đây với Nhóm Cố Vấn Đồ Án. “Quý vị sẽ bắt đầu thấy mọi thứ thực sự tiến triển trong một vài tháng.”

Việc xây cất trường mới trị giá $82.7 triệu nằm trong chương trình Bông Phiếu 2012 của học khu. Theo kế hoạch, cơ sở hai tầng lầu này sẽ đối diện đường West Orem Drive trên các sân vận động hiện thời của trường này.

Một khu tiền sảnh hai tầng sẽ gia tăng gấp đôi để làm chỗ ăn chung và chỗ họp rộng, trong khi còn cung cấp nhiều ánh sáng trời. Lối vào trường sẽ bao bọc bởi ba cánh lớp, hai tầng ở phía đông và các chỗ trình diễn nghệ thuật và cộng đồng ở phía tây. Thao đường và khu thể lực sẽ tọa lạc ở phía đông bắc. Cũng ở phía đông bắc là một hồ bơi mới.

Ông Ball nhận xét rằng các nhóm thợ đã đặt sáu nhà tạm ở phía góc đông bắc của bất động sản này. Các nhà này sẽ thay thế sáu cơ sở tạm thời dọc theo trường ở phía đông mà nó sẽ được lấy đi để lấy chỗ xây cất. Các cơ sở mới phải xong để di chuyển vào giữa tháng Sáu, ông nói thêm.

Việc xây cất trường mới được mong sẽ hoàn tất vào cuối tam cá nguyện thứ tư của 2018. Một khi trường mới được xây, các giáo chức và học sinh di chuyển vào, các nhóm thợ sẽ bắt đầu giai đoạn hai, là phá hủy trường cũ để lấy chỗ cho các sân vận động mới.

Buổi lễ vỡ đất được dự trù vào 5g chiều ngày 24 tháng Tám, 2017. Một buổi lễ toàn trường sẽ được tổ chức cùng với sinh hoạt định hướng các học sinh lớp chín của trường. Thông tin thêm về lễ vỡ đất sẽ được cung cấp cho trường trong mùa hè.

Trường Madison thuộc về 40 trường, gồm 29 trường trung học II cấp, trên toàn học khu đang được tân trang hay xây lại nhờ chương trình bông phiếu 2012.

Viên chức Sở Dinh Dưỡng HISD được vinh dự vì phục vụ tuyệt hảo

“Tháng Năm đầy những phấn khởi,” Wiggins nói, bà chính thức gia nhập học khu vào ngày 15 tháng Năm. “Không chỉ vì tôi bắt đầu một vai trò mới trong khu học chánh lớn hàng thứ bẩy toàn quốc, nhưng còn công việc tôi thi hành trong nhiềunăm để hỗ trợ các trẻ em và cộng đồng, và đã được nhận biết bởi đồng nghiệp cũng như những người khác trong kỹ nghệ thực phẩm. Giải thưởng này nhắc nhở tôi lý do tại sao tôi đi làm hàng ngày”.

Được đề cử bởi Schwan’s Food Services, bà Wiggins được vinh dự là người điều hành thực phẩm hàng đầu ở các trường tiểu và trung học.

Bà Wiggins được thuê để tái định hình nhánh cung cấp thực phẩm của HISD và gia tăng khả năng của cơ sở sản xuất này, trong khi thi hành các khởi xướng mới mà nó sẽ đem thực phẩm tươi hơn và chất liệu tốt hơn cho 215,000 học sinh của khu học chánh.

Theo IFMA, sinh hoạt này được thiết lập để vinh danh các người điều hành tài giỏi về dịch vụ thực phẩm toàn quốc, và những người đoạt giải được chọn bởi các nhà lãnh đạo kỹ nghệ vì đã cho thấy sự tuyệt hảo trong lãnh vực của họ. Lấy tên “The Academy Awards of Foodservice,” giải thưởng Gold & Silver Plate Awards, được thành lập năm 1954, được coi là một trong những vinh dự cao quý nhất của kỹ nghệ này.

HISD ra xa lộ để tuyển mộ giáo chức

Các bảng quảng cáo trên toàn thành phố để tuyển mộ các giáo chức song ngữ và giỏi

Nhóm tuyển mộ giáo chức của HISD đang tiến ra xa lộ chung quanh thành phố để tuyển các giáo chức song ngữ cũng như toán và khoa học cho niên khoá 2017-2018 r.

Bốn bảng quảng cáo đã được dựng lên chung quanh thành phố ở một số đường đông xe nhất Houston, gồm 610 East tại đường Kirkpatrick, I-45 tại đường Tidwell, và 610 North tại đường Shepard. Bảng quảng có có hình ảnh sặc sỡ của các học sinh và các tranh khác để quyến rũ người lái xe hãy nghĩ đến nghề dậy học trong HISD.

Các bảng quảng cáo sẽ kéo dài trong vài tháng khi phòng tuyển mộ của HISD tiếp tục đưa thêm các ứng viên giáo chức đủ điều kiện vào nhóm của học khu, cho phép các hiệu trưởng tiếp tục thuê trong mùa hè. Mục tiêu là để bảo đảm tất cả 283 trường HISD được đủ nhân viên vào tháng Tám khi khởi đầu niên khoá 2017-2018.

Nếu quý vị muốn nộp đơn và trở nên một phần của các ứng viên giáo chức của HISD, xin nhấn vào đây.