Monthly Archives: August 2018

Thư Gửi Phụ Huynh Nhân Ngày Tựu Trường

Quý Phụ Huynh HISD Thân Mến,

Ngày mai là ngày chính thức khai giảng niên khoá 2018-2019, và tôi rất phấn khởi để bắt đầu!

Chúng ta khởi sự một niên khoá mới với một nhận xét tích cực từ tin tức thắng lợi của tiểu bang về các thứ hạng của chúng ta theo hệ thống giải trình trách nhiệm mới từ A-F. Tôi vui mừng loan báo rằng 91 phần trăm các trường HISD (251 trong 275 trường được xếp hạng) chiếm được hàng “Met Standard” (đạt tiêu chuẩn) cho niên khoá 2017-2018.

Sáu trường yếu kém nhất của chúng ta – Trung Học Worthing, Tiểu Học Blackshear, Tiểu Học Dogan, Woodson PK-8, Tiểu Học Mading và Tiểu Học Wesley – tất cả đều bỏ được tình trạng “Improvement Required” (cần cải tiến), và các trường khác đang trên đỉnh để cùng tham gia với các trường này.

Các thành tích này cho thấy việc phân bổ thêm các nguồn năng cho nhân viên cần kíp, để hỗ trợ học sinh, và các dịch vụ bao gồm của chương trình Achieve 180 thì có hiệu quả. Tuy tôi hài lòng với những thành quả này, tôi biết chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm.

Chúng ta bắt đầu các khởi xướng để đưa HISD trên đường thành công. Viễn ảnh hướng dẫn các khởi xướng này kêu gọi hãy đặt trẻ em trước hết qua ivệc mở rộng các cơ hội giáo dục, biến đổi kết quả học hành, gia tăng hiệu năng tổ chức, đưa một giáo chức giỏi vào mọi lớp và đảm bảo về sức khỏe, an toàn và lành mạnh cho học sinh.

Một số chiến thuật chung quanh công việc này gồm:

 • Cung cấp bữa ăn sáng, trưa và tối miễn phí cho MỌI học sinh trong HISD, bất kể tình trạng kinh tế xã hội của họ.
 • Mở rộng chương trình “Achieve 180” đến thêm các trường, với một mục đích là giúp học sinh trong tất cả các trường trung học “Achieve 180” kiếm được hai tín chỉ.
 • Phát động “Project Explore”, một nới rộng chương trình EMERGE cho học khu, đến 10 trường trung học I cấp.
 • Phát động “Parent University”, một chương trình hàng tháng tại bốn địa điểm của HISD để đem cho phụ huynh các dụng cụ để giúp con em họ học hành tốt hơn trong trường.
 • Đưa thêm 80 điều hợp viên về hội chứng khó đọc để giúp đỡ nhiều hơn các học sinh có nhu cầu đặc biệt này.
 • Cung cấp sự hỗ trợ học vấn và dựa trên cộng đồng cho các học sinh da mầu mà đang gặp khó khăn học vấn qua chương trình “Ascending to Men”.

Về nhận xét quan trọng năm nay là hệ chuyên chở các học sinh magnet, mà nó sẽ cung cấp các tuyến đường xe buýt đặc biệt cho các học sinh magnet dựa trên khu vực địa lý của họ. Điều này sẽ cải thiện tỉ lệ đến lớp đúng giờ của các học sinh. Vui lòng kiên nhẫn với chúng tôi khi tiến hành hệ thống mới này. Trong một vài ngày đầu của niên khoá, chúng tôi sẽ có thêm nhân viên ở các trạm xe buýt ngừng để giúp đỡ. Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi số 713-556-9400 hoạt động 24/7.

Tôi phấn khởi về các nỗ lực này và tích cực làm việc tại mọi trường trong toàn thể HISD. Cảm ơn quý vị đã tham dự vào việc giáo dục con em và tin tưởng rằng ưu tiên của chúng tôi là giúp các em thành công. Nếu quý vị không có cơ hội để đọc bản tin “Back to School e-newsletter”, vui lòng dành chút thời giờ để xem qua nguồn năng này để biết những gì mới trong niên khoá 2018-2019.

Chúng ta sẽ có được một niên khoá thành công!

 

Trân trọng,

Grenita F. Lathan, Ph.D.

Tổng Giám Đốc HISD Lâm Thời

Tổng giám đốc lâm thời chào đón các người lãnh đạo học khu trở lại niên khoá 2018-2019

Trên 1,000 hiệu trưởng, giám đốc, hiệu phó và lãnh đạo học khu đã đứng chật vận động trường Delmar vào ngày 11 tháng Tám trong sinh hoạt thường niên “Welcome Back” của khu học chánh.

Hàng năm, các người lãnh đạo trường và học khu quy tụ vào đầu niên khoá để ăn mừng những thành công của niên khoá trước và vạch ra các mục tiêu, khởi xướng và thách đố cho niên khoá 2018-2019.

TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan vạch ra quan điểm chiến thuật của bà cho niên khoá 2018-2019, mà nó đặt trẻ em lên hàng đầu, bất kể quá khứ của chúng, và đảm bảo chúng có được một nền giáo dục có phẩm chất cao.

“Khi tôi bắt đầu vạch ra quan điểm chiến thuật cho niên khoá này, tôi muốn chú trọng đến việc chúng ta tiếp tục xây dựng sự công bình trên toàn học khu mà nó hỗ trợ học sinh về xã hội, cảm xúc, và học vấn,” bà Lathan nói.

Đây là những lãnh vực ưu tiên cho niên khoá tới 2018-2019:

 • Đảm bảo sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của học sinh—khu học chánh sẽ chú trọng đến việc mở rộng khởi xướng “Every Community, Every School để phục vụ nhiều học sinh hơn, đưa các em đến với các nguồn năng và các dịch vụ bao gồm, tỉ như thực phẩm, sức khỏe tâm thần, chỗ ở vững vàng, và nhu cầu sức khỏe thân xác.
 • Mở rộng những cơ hội giáo dục—HISD sẽ bắt đầu một nỗ lực chung để gia tăng mạnh việc ghi danh học sinh vườn trẻ trên toàn học khu, sử dụng cách giáo dục sáng tạo, và mở rộng mạnh các chương trình nghệ thuật.
 • Biến đổi các kết quả học vấn—bằng cách ấp ủ lòng yêu mến văn hóa và cải tiến cách chúng ta phục vụ những người lãnh đạo giáo dục đặc biệt, học khu sẽ tiếp tục chú trọng đến dữ kiện mà nó tiếp tục giảm bớt các khoảng cách trong các bài thi STAAR bó buộc của tiểu bang.
 • Vun trồng tài nghệ Nhóm HISD—sẽ có một phương sách toàn bộ được thi hành để phát triển các người lãnh đạo tương lai trở nên khu học chánh đáng lựa chọn trong vùng Houston.
 • Gia tăng hiệu năng của tổ chức—khu học chánh sẽ thiết lập một vài khởi xướng mà nó cải thiện sự minh bạch về tài chánh và thương mãi, gồm việc thành lập nhóm “Houston Education Advocacy Representatives” (HEAR), một nhóm người lãnh đạo họ phục vụ như một nhóm vận động. HISD còn thiết lập một trung tâm luật pháp mới, trung tâm trực tuyến đầu tiên của khu học chánh để giáo dục cộng đồng về cách can dự vào tiến trình làm luật.

“Là các nhà giáo dục, nhiệm vụ chính của chúng ta là hỗ trợ 214,000 học sinh trên toàn học khu và giúp chuẩn bị các em cho một thế giới bên ngoài HISD,” Ts Lathan nói thêm.

Ts. Lathan còn vinh danh và chúc mừng các hiệu trưởng năm đầu của học khu và chào mừng những người mới đến học khu này.

Năm nay, tổ chức này có diễn giả chính là Ts. Victor Rios của trường “University of California – Santa Barbara”. Ông Rios nổi tiếng về nghiên cứu sự công bình giáo dục, và làm thế nào các yếu tố như kỳ thị chủng tộc, bất công, và lớp học đóng một vai trò trong sự thành công của một người trong giáo dục.

HISD đạt được tiêu chuẩn giải trình tiểu bang

Dưới hệ thống xếp hạng giải trình mới, số các trường hạng “Phải Cải Tiến” giảm xuống thấp nhất

Vào hôm thứ Tư,  Nha Giáo Dục Texas (TEA) thông báo rằng tuy Khu Học Chánh Houston được nhãn hiệu “Không Xếp Hạng” vì bị bão Harvey nên được miễn theo tiêu chuẩn của tiểu bang, sau khi tính toán, tổng quát học khu này được hạng B dưới hệ thống giải trình học đường mới của Texas.

Theo các thứ hạng được TEA công bố hôm nay, 91 phần trăm các trường HISD (251 trong 275 trường được xếp hạng) chiếm được hạng “Đạt Tiêu Chuẩn” cho niên khoá 2017-2018.

“Tôi phấn khởi về sự tiến bộ đã đạt được,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Nó cho thấy việc phân bổ nguồn tài nguyên cho vấn đề nhân viên, hỗ trợ học sinh, và dịch vụ bao gồm của Achieve 180 thì có hiệu quả. Tuy chúng tôi phân khởi về tin nhận được hôm nay, chúng tôi vẫn có nhiều việc phải làm.”

Chỉ trong ba năm, HISD đã giảm bớt số trường được coi là “Cần Cải Tiến” (IR) của tiểu bang từ 58 xuống 7. Bảy trường này là các trường đầu tiên loại “IR”, có nghĩa đây là năm đầu tiên các trường này bị xếp hạng “IR”. Thêm 17 trường “Không Xếp Hạng” vì bão Harvey nên được miễn theo tiêu chuẩn tiểu bang. Mười lăm trong 17 trường này sẽ vẫn giữ tình trạng “IR” từ năm trước, đòi hỏi phải phù hợp với kế hoạch cải tiến của tiểu bang và liên bang. Đây là số trường ít nhất của HISD có tình trạng “IR” kể từ 2012.

Sáu trong các trường không được phục vụ xứng đáng của học khu – được gọi là “Superintendent’s Schools” (trường của tổng giám đốc) – trong nhiều năm thuộc tình trạng “IR” thì đã chiếm được hạng “Đạt Tiêu Chuẩn.” Các trường đó là trường tiểu học Woodson PK-8, Blackshear, Dogan, Mading và Wesley, và Trung Học Worthing.

Bốn trường “Superintendent’s Schools” khác, Tiểu Học Highland Heights, Trung Học Henry, và các trường trung học II cấp Kashmere và Wheatley, thuộc 17 trường “Không Xếp Hạng vì bão Harvey.

Thêm vào đó, 27 trường khác thuộc Achieve 180 – các trường kém và không được phục vụ xứng đáng trong học khu – cũng được xếp hạng “Đạt Tiêu Chuẩn”.

Trong 243 trường HISD đủ điều kiện để được hạng định này, 152 trường chiếm được tối thiểu một hạng định vì thành tích về môn Anh Văn/đọc sách, toán, khoa học, hay xã hội học; sự gia tăng học vấn ngoại hạng; thành tích ngoại hạng trong việc giảm bớt thành tích học sinh; hoặc, thành tích ngoại hạng trong việc chuẩn bị hậu trung học. Mười chín trường nhận được các hạng định theo cấp độ học hành.

Lần đầu tiên theo luật “House Bill” (HB) 22, HISD và các khu học chánh khác nhận được lá thư xếp hạng dưới hệ thống xếp hạng mới A-F cho niên khoá 2017-2018. Các học khu nào được hạng A, B, C hay D thì đạt được tiêu chuẩn học vấn của tiểu bang, những trường nào được hạng F thì không đạt.

Việc xếp hạng, chính yếu dựa trên thành tích học sinh cấp tiểu và trung học I cấp về bài thi STAAR của tiểu bang. Với trung học II cấp, việc xếp hạng còn lưu đến tỉ lệ tốt nghiệp, và sự sẵn sàng lên đại học, chọn nghề và vào quân đội. Năm nay, mỗi trường vẫn được xếp hạng “Đạt Tiêu Chuẩn” hay “Cần Cải Tiến”. Vào tháng Tám 2019 các trường sẽ được xếp hạng từ A đến F lần đầu tiên.

Đây là năm đầu tiên Texas xếp hạng các khu học chánh theo hệ thống giải trình mới, mà nó lưu ý đến các yếu tố sau (còn được gọi là “domains” [lĩnh vực]) để đo lường thành tích học vấn của học khu và các trường:

Thành Tích Học Sinh – đo lường cách học sinh thi hành bài thi STAAR và các học sinh trung học II cấp thi hành thế nào về sự sẵn sàng lên đại học, chọn nghề và vào quân đội cũng như tỉ lệ tốt nghiệp.

Tiến Bộ Học Hành (Academic Growth and Relative Performance) – được chia làm hai loại nhỏ để đo lường số học sinh tiến bộ về bài STAAR so với năm trước, cũng như các trường và học khu thi hành thế nào so với các trường và học khu khác có cùng số phần trăm học sinh nghèo.

Giảm Bớt Khoảng Cách Thành Tích – đo lường cách học sinh thi hành dựa trên sắc dân, mức lợi tức, sự khuyết tật và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến học hành.

Nếu không theo điều khoản mới được đưa vào Cẩm Nang Giải Trình 2018 mới của TEA, HISD sẽ có ít hơn hai trường loại “IR”, và ít hơn hai trường loại “Không Xếp Hạng” theo Điều Khoản Bão Harvey.

Được đưa vào cẩm nang này cuối tháng Bảy, điều khoản này khẳng định rằng “Nếu một trường được hạng Phải Cải Tiến trong ba của bốn lãnh vực tính toán (Thành Tích Học Sinh, Tiến Bộ Học Hành, Thi Hành Tương Đối, Giảm Bớt Khoảng Cách), điểm cao nhất một trường có thể nhận được là 59.” Điều này cho thấy điểm cao nhất mà trường Tiểu Học Kandy Stripe Academy và Trung Học Sugar Grove có thể chiếm được là 59, có nghĩa tình trạng “IR”. Điều này cũng khiến Trung Tâm Giáo Dục Reagan K-8 và Trung Học Attucks nhận được hạng “Không Xếp Hạng” thay vì “Đại Tiêu Chuẩn vì hậu quả của Điều Khoản Bão Harvey.

Vì mục đích tính toán những năm thứ hạng liên tục, 2017 và 2019 sẽ được coi là liên tục cho các học khu và trường được hạng “Không Xếp Hạng” năm 2018 vì bão. Các học khu có thể kháng cáo quyết định này, kể cả việc ban bố các miễn trừ.

Những kháng cáo sẽ được quyết định vào cuối năm 2018.

13 trường mới của HISD sẽ mở cửa cho niên khoá 2018-2019

<!–<!–
20180807_new school openings – Images by Houston Independent School District

Vào tháng này, hơn một tá các trường mới sẽ chính thức mở của cho học sinh trong niên khoá 2018-2019 – số cơ sở nhiều nhất mở cửa cùng lúc trong lịch sử của học khu.

“Chúng tôi phấn khởi khi chuyển giao các cở sở mới này cho các trường,” Viên Chức Xây Cất HISD là ông Derrick Sanders nói. “Tôi nghĩ chúng tôi đã thiết lập các môi trường học hành tuyệt vời cho học sinh thế kỷ 21, và chúng tôi nóng lòng được thấy học sinh vui thích với các cơ sở mới này.”

Tiểu Học Askew sẽ mở cửa một cơ sở mới trị giá $31 triệu để chứa đến 850 học sinh. Cơ sở hai tầng có đặc điểm là chỗ học ngập tràn ánh sáng, mầu sắc, các lớp học nhạc và kịch nghệ, và một phòng điện toán nhìn xuống những chỗ học chung.

Học sinh Trung Học Lawson sẽ vui thích với cơ sở mới trị giá $66.2 triệu, trường có thể chứa đến 1,500 học sinh. Đặc điểm của cơ sở này là chỗ ăn rộng, hai phòng thể dục, một sân trung tâm, và cánh học nghệ thuật và một kịch trường loại “black box”

Trung Học Yates sẽ tựu trường trong một cơ sở mới trị giá $65 triệu mà nó có thể chứa đến 1,500 học sinh và với đặc điểm thuận tiện cho chương trình magnet truyền thông của trường. Các đặc điểm khác gồm một cánh ba tầng các lớp với các trung tâm học hành và một cánh có thính đường, các chỗ học nhạc và chương trình JROTC

Trung Học Washington sẽ chào đón học sinh đến một cơ sở mới trị giá $56.5 triệu mà nó chứa đến 1,300 học sinh. Cơ sở mới trưng bày chương trình magnet về công nghệ của trường với kỹ thuật của thế kỷ 21, các phòng kỹ sư và khoa học, và những chỗ học uyển chuyển để hỗ trợ cho sự học hành dựa trên đồ án.

Eastwood Academy được hy vọng sẽ mở cửa giai đoạn hai và sau cùng của một đồ án trị giá $10.9 triệu, nó là một nhánh thêm vào cơ sở và tân trang gồm một thư viện hai tầng và các chỗ học uyển chuyển. Giai đoạn một của đồ án này là một cánh mới gồm lối chính vào trường, chỗ ăn của học sinh và các khu vực đa dụng, và các lớp học.

Trung Học “High School for Law and Justice” sẽ mở cửa một trường mới trị giá $40 triệu với đặc điểm là một tòa án thực tế, phòng điều tra tội ác, một trung tâm thông tin khẩn cấp, một thư viện về luật, và hai cánh lớp được nối bởi một chiếc cầu lơ lửng thật bi tráng. Cơ sở này, hiện tọa lạc tại 3505 Coyle St., còn gồm những chỗ cho ROTC, các học sinh thể lực, nghệ thuật, và các chỗ học truyền thống.

Trường “Garden Oaks Montessori” đã trải qua sự tân trang rộng rãi ba cơ sở, hiện thời có đặc điểm là các lớp được cập nhật và phòng khoa học. Vào tháng Ba, một giai đoạn đầu của việc nâng cấp trường trị giá $30.8 triệu đã hoàn tất với việc mở cửa hai nhánh cơ sở mới thêm vào.

Trường “Wilson Montessori” sẽ mở cửa một đồ án trị giá $24.7 triệu, nó có đặc điểm là các lớp được tân trang trong cơ sở chính lịch sử của trường. Các giai đoạn đầu gồm tân trang cổng chính và các văn phòng quản trị và hai nhánh mới thêm vào cơ sở.

Trường “Young Women’s College Preparatory Academy” sẽ mở cửa giai đoạn sau cùng của đồ án trị giá $31.3 triệu, trường sẽ chứa từ 900 đến 1,000 học sinh. Cơ sở được cập nhật có đặc điểm là các lớp thế kỷ 21, một chỗ ăn chung và bếp mới, và một nhánh thêm vào bao gồm thao trường, các phòng có tủ khóa, các phòng khoa học và rôbô, và những chỗ học chung.

Trường “Pilgrim Academy” sẽ mở cửa một đồ án nới rộng và tân trang trị giá $8 triệu với đặc điểm là một nhánh mới cho chương trình trung học I cấp. Chỗ mới sẽ có một phòng khoa học, một thao đường, các khu học uyển chuyển, chỗ giáo chức làm việc, và thêm các lớp.

Trường Trung Học Energy Institute (không do bông phiếu tài trợ) sẽ mở cửa một cơ sở trị giá $37 triệu được hình thành bởi ba cơ sở riêng biệt và sẽ chứa đến 800 học sinh. Thiết kế kiểu mới bắt chước dáng vẻ của một công ty kỹ thuật cao và đặc điểm là một sân ở trung tâm nối với các cơ sở và một cầu thang lớn có mái che ở tâm điểm.

Học sinh trường Tiểu Học Hilliard (Xây lại vì bão Harvey) sẽ trở lại trường nhà, sau khi được tân trang vì lụt. Ngoài sự sạch sẽ và khử trùng, trường này còn được tân trang nhiều cho các lớp, thư viện, thao đường, và chỗ vào cổng chính.

Trường Braeburn Village (Xây lại vì bão Harvey) sẽ khởi sự niên khoá mới trong các cơ sở tạm, mà được tọa lạc trong trường Welch Middle School. Học sinh Braeburn sẽ ở trường tạm này trong thời gian xây trường mới, được dự trù mở cửa vào đầu năm 2020.

Với việc mở cửa nhóm trường này, hơn 70 phần trăm các đồ án Bông Phiếu 2012 đã hoàn tất, và con số đó được mong đợi gia tăng lên đến 80 phần trăm vào cuối năm 2018. Một khi mọi đồ án hoàn tất, HISD sẽ có một trong những trường trung học thành phố hiện đại nhất nước.

 

HISD yêu cầu phụ huynh điền đơn kinh tế xã hội

Khu Học Chánh Houston sẽ cung cấp bữa ăn sáng và trưa miễn phí cho học sinh trong niên khoá 2018-2019, nhưng phụ huynh cần phải điền một tờ đơn mới để bảo đảm Title I tài trợ cho các trường HISD.

Tất cả các trường HISD hiện thời được đủ tiêu chuẩn để hoạt động dưới điều khoản “Food and Nutrition Service Community Eligibility Provision” của USDA, mà nó cho phép HISD cung cấp bữa sáng, trưa, và tối miễn phí cho mọi học sinh, bớt đi nhu cầu phải nộp đơn xin miễn phí hay giảm giá bữa ăn.

Trong khi phụ huynh sẽ không cần điền và nộp đơn xin miễn phí và giảm giá bữa ăn, họ sẽ cần điền một tờ đơn về kinh tế xã hội (xem bên dưới), được gọi là đơn mầu xanh.

Để các trường nhận được tài trợ của Title I, HISD vẫn phải thu thập và báo cáo tình trạng kinh tế xã hội của từng học sinh cho Nha Giáo Dục Texas (TEA).

Phụ huynh có thể lấy đơn này tại trường của con em và nộp lại cho trường nơi họ ghi danh cho con em. Đơn này không phải điền cho học sinh lớp vườn trẻ.

Mọi phụ huynh phải điền và nộp lại đơn màu xanh vào thứ Sáu, 26 tháng Mười, là ngày tóm lược PEIMS của khu học chánh. Hệ “Public Education Information Management System” (quản trị thông tin giáo dục công cộng) bao gồm mọi dữ kiện được yêu cầu và được nhận bởi TEA về giáo dục công cộng, gồm sĩ số học sinh và thành tích học vấn, thông tin cá nhân, tài chánh, và tổ chức.

HISD chủng ngừa miễn phí cho mọi học sinh trong niên khoá 2018-2019

Khu Học Chánh Houston đang hợp tác với “Healthy Schools” để cung cấp việc chủng ngừa miễn phí cho các học sinh trong niên khoá 2018-2019.

Một nhóm y tá và nhân viên khác từ “Healthy Schools” sẽ luân phiên đến từng trường sinh hoạt khám bệnh nửa ngày trong tháng Mười đến tháng Mười Hai.

Phụ huynh sẽ có thể gửi đi tờ ưng thuận qua điện toán hoặc giấy in. Mọi tờ ưng thuận và bản dịch sẽ được cung cấp cho các trường, và phụ huynh có thể hoặc điền đơn và nộp cho trường trước khi khám bệnh hoặc đưa tờ này cho con em để đem đến trường trong ngày khám bệnh.

Chủng ngừa cúm là một cách chính yếu để bảo vệ quý vị khỏi bị bệnh cúm và là một biện pháp quan trọng trong việc hỗ trợ sự đi học đều trong mùa cúm.

“Healthy Schools” là một tổ chức cung cấp y tế ở trường, nhắm đến việc gia tăng sự chăm sóc sức khỏe miễn phí cho trẻ em.

HISD cung cấp bữa ăn miễn phí cho học sinh trong niên khoá 2018-2019

Các phụ huynh của Khu Học Chánh Hoston sẽ ít tốn kém hơn khi Sở Dinh Dưỡng thông báo rằng mọi học sinh sẽ được các bữa ăn miễn phí trong niên khoá 2018-2019

Tất cả các trường HISD hiện thời được đủ tiêu chuẩn để hoạt động dưới điều khoản “Food and Nutrition Service Community Eligibility Provision” của USDA, nó cho phép HISD cung cấp bữa sáng, trưa, và tối miễn phí cho mọi học sinh, giảm bớt nhu cầu phải nộp đơn xin miễn phí hay giảm giá bữa ăn.

Chương trình này cho phép các trường và học khu nghèo nhất nước được dọn các bữa ăn miễn phí cho mọi học sinh mà không cần phải thu thập đơn xin của các gia đình. Các trường hội đủ điều kiện của chương trình này nếu có số phần trăm học sinh nào đó mà họ đủ điều kiện để được ăn miễn phí hay giảm giá dựa trên đơn xin vào các chương trình như “Supplemental Nutrition Assistance Program” và “Temporary Assistance for Needy Families”.

“Chúng tôi biết là học sinh gặp khó khăn học hành khi các em bị đói. Chương trình này sẽ cho phép chúng tôi cung cấp đến ba bữa ăn trong một ngày cho học sinh,” TGĐ Lâm Thời của HISD là bà Grenita Lathan nói. “Điều này cho phép chúng tôi đáp ứng nhu cầu cấp bách mà nó sẽ giúp học sinh được sẵn sàng và có thể họ trong suốt ngày.”

Theo Viên Chức Sở Dinh Dưỡng HISD là Betti Wiggins, sự ấn định này giúp lấy đi sự kỳ thị những học sinh nào đủ tiêu chuẩn để được hưởng bữa ăn miễn phí hay giảm giá bởi vì bây giờ mọi học sinh được ăn miễn phí.

“Chúng tôi quyết tâm cung cấp cho học sinh thật nhiều cơ hội nếu có thể để giúp các em có được các bữa ăn lành mạnh, đầy đủ. Việc mở rộng chương trình này cho phép chúng tôi lấy đi một trở ngại mà nó cản trở nhiều học sinh,” Wiggins nói. “Nó còn cho phép chúng tôi phát triển chương trình của chúng tôi theo một cách mà nó giúp chúng tôi phục vụ học sinh tốt hơn.”

Các phụ huynh sẽ không còn phải nộp đơn xin bữa ăn miễn phí và giảm giá. Thay vào đó, họ sẽ được yêu cầu điền tờ thông tin về kinh tế xã hội, tờ này sẽ được phân phát cho phụ huynh trong khi ghi danh cho con em, khi giáo chức gặp gỡ và chào hỏi, các sinh hoạt tựu trường, và các sinh hoạt khác trong trường.

Phương cách này giảm bớt các gánh nặng cho gia đình và cả ban quản trị học đường trong khi nó giúp đảm bảo học sinh nhận được các bữa ăn dinh dưỡng. Thông tin thu thập được từ tờ kinh tế xã hội sẽ được dùng để xác định số tài trợ liên bang sẽ được phân bổ cho các trường. Dữ kiện này cũng sẽ được dùng như một dấu chỉ thành tích của học sinh.

HISD sẽ cung cấp bữa ăn miễn phí cho học sinh. Khu học chánh từng cung cấp các bữa sáng miễn phí cho mọi học sinh kề từ 2009. Học khu cũng cung cấp một chương trình ăn tối sinh miễn phí cho học sinh tại 178 trường.

 

‘Trung Tâm Luật Pháp’ mới khích lệ cộng đồng tham dự vào tiến trình làm luật

HISD vừa khởi sự một trụ trực tuyến mới có đầy đủ thông tin về luật pháp để giáo dục cộng đồng và khích lệ họ tham dự trong tiến trình làm luật. Trung Tâm Luật Pháp là một dụng cụ độc đáo được thiết kế để giúp cộng đồng dễ dàng đến với các nhà lập pháp tiểu bang và thuận tiện cho việc thông tin giữa người dân ở Houston và các người quyết định ở Austin.

“Kiên cường sự liên lạc với các đại biểu lập pháp dân cử của chúng ta và các nhà lập pháp khác trên toàn Texas thì tuyệt đối nguy kịch,” Ủy Viên Sue Deigaard của HISD nói. “Cơ quan Lập Pháp Texas có một cơ hội khác để ban hành các giải pháp lâu dài cho hệ thống tài trợ học đường của tiểu bang khi họ gặp gỡ trong khóa họp sắp tới ở Thủ Đô Texas vào năm 2019. Bây giờ là thời điểm để liên lạc và xây dựng các tương giao với nhà lập pháp để làm việc nhằm cải thiện chính sách tài trợ học đường và giáo dục. Tuy Lập Pháp hiện không trong khóa họp, một vài dự luật đã trong tiến trình hình thành.”

Khóa Lập Pháp Texas thứ 86 triệu tập khóa họp thường lệ 140 ngày vào 8 tháng Giêng, 2019.

Quý vị có thể vào Trung Tâm Lập Pháp HISD tại www.houstonisd.org/legislativecenter.