Monthly Archives: February 2018

Sự thiếu hụt ngân sách của HISD được giảm bớt

Khi HISD tiếp tục chuẩn bị một ngân sách cho niên khoá 2018-19, khu học chánh dự đoán một sự chước giảm thiếu hụt từ $208 triệu xuống $115 triệu.

Khi HISD bắt đầu thành lập ngân sách cho niên khoá 2018-2019, đó là lúc ngay sau trận bão Harvey. Dùng hoàn cảnh tệ hại nhất, nhóm tài chánh của học khu dự đoán một số thiếu hụt là $208 triệu dựa trên bốn yếu tố năng động: vụ kiện “Local Optional Homestead Exemption” (LOHE – khấu trừ tiền thuế nhà), tiền trả lại cho tiểu bang, thuế bất động sản có thể giảm dự đoán số học sinh ghi danh giảm. Một số những yếu tố này đã thay đổi, vì thế sự thiếu hụt ngân sách của HISD đã giảm bớt.

Nhóm luật pháp của học khu tin tưởng mạnh mẽ rằng tiểu bang sẽ thắng vụ kiện LOHE. Với HISD, điều này có nghĩa một sự giảm bớt trong số tiền trả lại cho tiểu bang vì TEA sẽ công nhận một nửa số khấu trừ tiền thuế nhà được trả lại cho chủ nhân bất động sản. Một quyết định về vụ kiện này có thể được đưa ra vào mùa xuân sau khi được xử. Sự thắng kiện sẽ giảm bớt tiền trả lại của HISD là $51 triệu.

Theo Luật Giáo Dục Texas, Ủy Viên TEA Mike Morath có quyền điều chỉnh giá trị bất động sản. Dựa trên sự thiệt hại gây ra bởi bão Harvey và ảnh hưởng lâu dài của cơn bão trên học sinh và nhân viên, chúng tôi tiên đoán ủy viên này sẽ điều chỉnh giá trị bất động sản, mà lần lượt sẽ giảm bớt số tiền trả lại của chúng tôi. Thống Đốc Greg Abbott, Phó Thống Đốc Dan Patrick, và các nhà lãnh đạo tiểu bang khác đã công bố sự hỗ trợ của họ cho quyết định này. HISD ước lượng khoảng $42 triệu tiền điều chỉnh.

Ngoài ra, Ủy Ban Giáo Dục HISD đồng ý việc duyệt xét ngân sách sẽ được thi hành bởi một công ty mà trước đây đã từng hoạt động với các ngân sách của khu học chánh lớn. Đề mục này được dự đoán sẽ đưa ra trong cuộc họp ủy ban tháng Tư 2018. Nếu được thông qua, một cuộc kiểm toán sẽ bắt đầu ngay lập tức với ngày hoàn tất được định vào cuối năm nay.

Phụ huynh có thể ghi tên tham dự các cuộc họp nhắm đến Giáo Dục Đặc Biệt

Nha Giáo Dục Texas (TEA) sẽ tổ chức các cuộc họp nhóm vào thứ Hai, 26 tháng Hai cho các phụ huynh có con em khuyết tật thuộc mọi lứa tuổi và mọi cấp lớp đang hưởng các dịch vụ giáo dục đặc biệt.

Trong niên khoá 2016-2017, Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, Phòng Giáo Dục Đặc Biệt (Office of Special Education Programs – OSEP)  đã thực hiện một chuỗi viếng thăm địa điểm để duyệt xét việc Texas tuân thủ luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (Individuals with Disabilities Education Act – IDEA). Bản báo cáo sau cùng được cung cấp cho TEA vào ngày 10 tháng Giêng, 2018.

Kết quả từ bản báo cáo này đòi hỏi TEA phải đưa ra một kế hoạch đề cập đến bốn hành động chấn chỉnh. Một phần của tiến trình phát triển kế hoạch này sẽ là thu thập ý kiến từ những người lưu tâm trong Texas.

Trung Tâm ESC 4 đang giúp TEA gửi thông cáo cho các phụ huynh lưu tâm về các cuộc họp sau đây và chỉ dẫn cách ghi tên. Mỗi cuộc họp dài một tiếng sẽ được xếp đặt để thu thập ý kiến phản hồi của tham dự viên về kế hoạch sơ khởi của TEA. Các cuộc họp này thì kín đối với truyền thông và công chúng để bảo vệ sự bí mật của học sinh và gia đình.

Những tham dự viên chỉ có thể ghi danh/tham dự một khóa mà thôi.

Các Điều Kiện của Thành Phần Nhóm Phụ huynh và học sinh khuyết tật thuộc mọi lứa tuổi/cấp lớp cư ngụ trong một khu học chánh công và nhận được dịch vụ từ học khu này, hoặc trong trường charter tọa lạc trong vùng mà cuộc họp được tổ chức (Phụ huynh được định nghĩa trong 34 CFR §300.30)
Chọn lựa và Ghi danh Ghi danh tại https://www.eventbrite.com/e/tea-parent-focus-groups-registration-42989139674.  Mỗi cuộc họp sẽ bao gồm đến 25 tham dự viên. Có thể cần thêm cuộc họp sau này để thích nghi với mọi người ghi danh. Phụ huynh phải ghi danh để được tham dự.
Chương Trình Họp Nhóm Phụ Huynh TEA
Địa điểm

Region 4 ESC

Ngày

26 tháng Hai, 2018

Thời gian

10:30, 12:30, 2:00, 3:30, và 5:00

Chương trình Thời lượng Mục đích / Kết quả
Chào đón và Tóm lược 15 phút Thông tin ngắn gọn cho nhóm để

·  Hiểu các lãnh vực viện dẫn và những điều kiện cho các hành động chấn chỉnh

Thảo Luận Nhóm Nhỏ 30 phút Những câu hỏi đưa ra để có kết quả trong

·  Bản ý kiến viết tay

·  Ý kiến được tổng hợp thành ý kiến phản hồi

Nhận Xét Kết Thúc 15 phút Kết thúc thảo luận và cho biết các bước kế tiếp

Phụ huynh và phần tử cộng đồng được mời cho biết nhận xét tổng quát và ý kiến phản hồi về kế hoạch này theo bản thăm dò ý kiến USDE Corrective Action Draft Plan Online Survey  vào ngày 18 tháng Hai, 2018 hoặc gửi email về TEA tại TexasSPED@tea.texas.gov.

Carranza, nhân viên công lực khích lệ cộng đồng HISD giúp ngăn ngừa biến nạn, đe dọa trong trường

Sau thảm kịch tại trường Trung Học Stoneman Douglas ở Parkland, Fla., TGĐ HISD Richard Carranza vào hôm thứ Tư đã yêu cầu các phụ huynh, học sinh, và nhân viên trường phải là tuyến đầu bảo vệ khi giữ an toàn cho học sinh HISD.

“Cách ngăn ngừa tốt nhất là một văn hóa thông tin trong trường – một thành phần học sinh mà chúng cảm thấy thoải mái khi cung cấp thông tin,” ông Carranza nói.

Ông thúc giục học sinh rằng nếu chúng “thấy điều gì đó thì hãy nói cho biết” và báo cáo bất sự lưu tâm nào cho một người lớn.

Ông được sự tham gia của Trưởng Cảnh Sát Houston Art Acevedo và Cảnh Sát Trưởng Quận Harris Ed Gonzalez trong việc kêu gọi phụ huynh hãy nói với con em về hậu quả khi chế diễu hay đe dọa đối với sự an toàn học đường trên mạng thông tin xã hội, cá nhân, hay qua các phương tiện khác. Những đe dọa – ngay cả được người chế diễu coi là trò đùa – cũng được coi là tội ác.

“Một trong những điều các em đừng chế diễu, bất kể đó là gì, là sự đe dọa,” ông Acevedo nói. “Nó được coi là một sự đe dọa khủng bố, và các em sẽ bị điều tra và kết tội.” Ông nói thêm là văn phòng của ông có thể nhận diện những người hăm dọa vô danh trên mạng truyền thông xã hội.

Ông Gonzalez khích lệ công chúng hãy mạnh dạn báo cáo bất cứ ai mà họ nghi ngờ là đang hoạch định một việc bạo động chống với nhà trường.

“Chúng tôi coi trọng sự báo cáo của quý vị, và chúng tôi sẽ mau chóng điều tra,” ông nói.

Ông cũng thúc giục các phụ huynh hãy nói với con em về mạng truyền thông xã hội và cách báo cáo các sự kiện ức hiếp hay đe dọa.

“Hơn bao giờ hết, chúng ta cần những học sinh can đảm cho biết những thông tin mà nó sẽ giúp nhân viên công lực ngăn ngừa những cuộc tấn công và còn chặn đứng những ai hăm dọa,” ông Gonzalez nói.

Ông Carranza nói HISD đang duyệt lại kế hoạch đáp ứng với sự khẩn trương và sát cánh làm việc với Sở Cảnh Sát Houston và Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Harris. Ông nói các trường sẽ thực tập một vài thao diễn an toàn trong những tuần sắp tới.

Ông cũng cho biết rằng học sinh trên toàn quốc đang chuẩn bị một vài cuộc xuống đường phản đối trong một vài tuần tới để lôi kéo sự chú ý đến vấn đề súng trong trường sau vụ bắn giết ở Parkland, ông nói rằng HISD đang chuẩn bị cho những hoàn cảnh như thế với sự an toàn. Ông nói các giáo chức đã điều khiển các cuộc thảo luận về đề tài này trong lớp.

“Chúng tôi mạnh mẽ cảm thấy rằng nơi an toàn nhất cho học sinh là ở trong trường. Các giáo chức của chúng tôi được chuẩn bị để có những thảo luận như thế – thật vậy họ đã có những thảo luận đó với học sinh – để các em có thể phát biểu ý kiến,” ông Carranza nói. “Tôi tin vào Tu Chính Án thứ Nhất, và nếu học sinh muốn nói lên cảm tưởng của mình, đó là điều chúng tôi dậy học sinh để có thể thi hành – hãy tự bày tỏ trong một cách êm đềm.”

Ông nói thêm là ông không khích lệ xuống đường và nhấn mạnh rằng chỗ an toàn nhất cho học sinh là trong lớp.

Chứng từ của các cá nhân minh họa cách xây dựng lại, tạo lại hình ảnh giáo dục của HISD

‘Chúng tôi có thể ở bất cứ đâu, và chúng tôi vẫn là Robinson’

Nếu ai có thể tìm thấy một tia hy vọng giữa sự tàn phá gây nên bởi bão Harvey, đó là Hiệu Trưởng Paige Fernandez-Hohos của trường Tiểu Học Robinson. Sau khi bị lụt với hơn nước cao hơn một bộ, trường Robinson bị dời chỗ và học sinh phải chia đôi giữa hai trường sát cạnh nhau. Tuy không lý tưởng, hoàn cảnh này đã khiến bà hiệu trưởng Fernandez-Hohos quyết định phải giúp học sinh cảm thấy bình thường. Các phòng trống và hành lang bỗng sống dậy với những trang hoàng. Thính đường và chỗ tập thể dục được biến đổi thành các lớp ấm cúng để có chỗ cho học sinh. Bà Fernandez-Hohos đi lại giữa hai trường. Nếu bà khởi sự một ngày để chào đón học sinh ở một trường, bà sẽ chấm dứt một ngày với lời chào tạm biệt ở trường khác. Bà nói, điều quan trọng là mọi lớp được trông thấy bà hàng ngày. Các học sinh trường Robinson đã trở lại trường nhà vào tháng Giêng, nhưng bà Fernandez-Hohos nói cơn bão này đã dậy bà một bài học giá trị về tinh thần học đường: “Khi mọi thứ mất hết, tất cả những gì còn lại là mối giây giữa các giáo chức và học sinh. Chúng tôi có thể ở bất cứ đâu, và chúng tôi vẫn là Robinson.”

 

Nuôi ăn các gia đình sau cơn bão nhiều thiệt hại

Betti Wiggins — mọi người gọi bà là Ms. Betti — phát tiết ra sự ấm áp thân thiện của một người bạn thân hay một bà dì đáng mến. Tuy nhiên, đằng sau cử chi dịu dàng đó là một sức lực tự nhiên – là loại để chống trả một thảm họa như Bão Harvey bằng cách thi hành những gì bà biết rõ: nuôi ăn các gia đình. Bà Wiggins, viên chức sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng của HISD, dẫn đầu việc cung cấp bữa ăn sáng, ăn trưa, và ăn tối cho người ở Houston trong chín địa điểm trên toàn thành phố sau cơn bão. Khi các trường mở cửa lại, bà muốn biết chắc là các học sinh được ăn miễn phí cho cả năm, bớt đi gánh nặng trên các gia đình khi họ xây dựng lại cuộc đời. Những trường ở một số khu vực bị thiệt hại nặng đã thêm vào chương trình ăn tối để học sinh có thể có được ba bữa ăn nóng hổi hàng ngày. Công việc của bà Wiggin thì còn lâu mới hết. Bà và nhóm của bà đang thiết lập các tương giao với các nông trại trong vùng, các đầu bếp, và tổ chức trong cộng đồng, mở rộng sứ mệnh của họ lên trên cả việc ăn uống. Bà Wiggins từng được ăn mừng là một “rebel lunch lady,” thắng giải thưởng James Beard, và người tiên phong các bữa ăn lành mạnh trong trường. Bây giờ bà có thể thêm Harvey Hero vào danh sách.

 

Một nguồn chữa trị sau thảm họa Harvey

Khi chuông reo tại trường Trung Học Welch, y tá Stephanie Carter bước dọc theo hành lang để kiếm soát các học sinh khi chúng từ lớp này sang lớp khác. “Các em có khỏe không? Ngày hôm nay thế nào?” Có khi một khuôn mặt đau khổ hiện rõ trong đám đông. Những lần khác bà Carter tìm những học sinh mà bà biết cần chú ý đặc biệt, tỉ như hai anh em từ phía tây Houston bị dời chỗ sau cơn bão Harvey. “Các em cảm nghiệm chấn động khác với người lớn,” bà Carter nói. “Quý vị không thể thấy các dấu hiệu đau khổ trong nhiều tuần hay ngay cả nhiều tháng sau.” Sau bão Harvey, nhân viên HISD được huấn luyện sâu rộng về cách nhận biết những dấu hiệu chấn thương và là một nguồn năng giúp các gia đình phục hồi sau cơn bão. Với sự giúp đỡ của Dịch Vụ Y Tế và Sức Khỏe của HISD, bà Carter mua dụng cụ y tế cho một học sinh bị lụt, khuyên các học sinh về chủng ngừa vì đụng đến nước bẩn, và giúp các gia đình tiếp xúc với những hợp tác viên cộng đồng để giúp xây dựng lại những gì bão Harvey đã tiêu hủy. Ngày nay, khi bà Carter nhìn thấy hai anh em bị ảnh hưởng bởi lụt Harvey, chúng đã ôm chầm lấy bà. Đó là chuyện nhỏ nhưng là một phần thưởng lớn cho một công việc được chu toàn tốt đẹp.

 

Xây dựng lại với sự giúp đỡ của cộng đồng

Đó là ác mộng của một giáo chức khi chào đón học sinh với các bức tường trơ trụi và thật ít học cụ vào ngày khai giảng. Nhưng đó là thực tại của giáo chức năm đầu Shameka Provost sau khi nước lụt của bão Harvey đã tàn phá nhà của bà và làm thiệt hại các vật liệu lớp học mà bà đã xếp gọn và cất ở đó. Trong khi bà Provost vẫn còn đang làm lại cuộc đời, lớp của bà đã được toàn vẹn trở lại nhờ tổ chức HISD Foundation. Bà Provost là một trong hơn 140 giáo chức được tặng gần $180,000 tiền trợ cấp, lên đến $1,500 để giúp họ làm lại các lớp và thay thế những gì đã mất trong cơn bão. Bây giờ, gần sáu tháng sau bão Harvey, thật hấp dẫn khi nhìn bà hướng dẫn các học sinh lớp bốn về sự quan trọng của cộng đồng khi chúng truyền tay nhau các tấm giấy bìa, keo dán, và bút mầu để làm các bản đồ trong lớp tập đọc. Cảm nghiệm này không chỉ dậy cho bà Provost khả năng phục hồi nhưng còn đem cho cac học sinh một bài học về sự quan trọng khi đến với nhau trong lúc khó khăn nhất để giúp đỡ những ai có nhu cầu.

 

Đồ án nghệ thuật có kết quả trong thông điệp hy vọng

“Ước mơ của em không bị tiêu hủy, chúng chỉ cần thời gian để khô ráo” học sinh lớp tám trường Trung Học Pin Oak là Olivia Scott nói như vậy. Nhà của em thoát khỏi sự thiệt hại của bão Harvey, nhưng giáo chức nghệ thuật, bà Cindy Sather, thì không may mắn như vậy. Nhà của bà Sather ở vùng Meyerland bị ngập nước, nên khi bà nghe biết về “Project aDOORe”, bà biết đó là cách trị liệu mà bà – và các học sinh của bà – cần đến. “Project aDOORe” xếp các trường bị ảnh hưởng bởi bão Harvey với các cánh cửa bị hư bởi bão, và hơn 8,500 học sinh đã ghi nhận bằng hình ảnh về sự ảnh hưởng của cơn bão này. Cánh cửa “Drying Dreams” của Scott vẽ một y phục không gian, áo Astros, yếm làm bếp, áo cưới, mũ tốt nghiệp, giầy vũ ballet, và ống nghe của bác sĩ được treo trên một giây phơi đồ. Scott giúp một gia đình duy trì các hình ảnh và các vật dụng khác bằng cách phơi khô. “Tuy nước hủy hoại nhiều thứ, nó không có nghĩa chấm dứt các mơ ước của bạn,” Scott nói. “Em nghĩ ý tưởng phơi khô các mơ ước của mình là một ẩn dụ hay để giúp có triển vọng.”

 

Các chỗ nhiều sáng tạo cho lớp nấu ăn thế kỷ 21

Giáo chức dậy nấu ăn trường Trung Học Milby là Carlos Ramos thì không chỉ dậy học sinh cách nấu nướng. Ông dậy chúng cách kiếm tiền sinh sống trong kỹ nghệ nhà ăn. Ông Ramos tạo lại hình ảnh về cách dậy nấu ăn phải được dậy nhờ một nhà bếp đầy sáng tạo và một nhà hàng ăn trong trường Milby mới, mà nó được xây lại theo chương trình Bông Phiếu 2012. Thay vì chỉ chuẩn bị và dọn thức ăn, học sinh lớp nấu ăn trường Milby đang điều hành một nhà hàng ăn – duy nhất trong HISD – và có được cảm nghiệm thực sự trong tiến trình này. Các công việc được ấn định như trong một nhà ăn kiếm lợi tức. Các học sinh nấu các món chính, tiếp đón và phục vụ khách, và kiểm kê thực phẩm trong một kho lạnh lớn. Những nơi này cung cấp hai chức năng. Các bàn chuẩn bị thức ăn trở nên một nơi để học theo nhóm nhỏ, trong khi phòng ăn kiểu thời thập niên 1950 – có máy chiếu và bảng “smart” – biến thành phòng thuyết trình. Ông Ramos sẽ nói với quý vị rằng điều hành một nhà ăn thì không chỉ có nấu nướng. Ông đang dậy các bài học trong đời cho các thế hệ kế tiếp.

 

Nuôi dưỡng óc sáng tạo, diễn tả qua nghệ thuật

“Em thích vũ vì nó làm cho em cảm thấy có sức mạnh,” học sinh lớp 11 trường Northside High School là Jesus Juarez nói. Em đang học mọi loại vũ, nhưng chính qua nhạc jazz mà em nổi bật, hướng dẫn viên Sandra Reyna-Urbina cho biết: “Jesus vũ với đam mê nên quý vị không thể không chú ý”. Em Juarez thường giỏi trong các môn nghệ thuật, học hát ở trường tiểu học và kịch nghệ ở trường trung học. Nhưng sau khi xem nhóm Northside Pantherettes trình diễn, em biết em sẽ học vũ. HISD muốn nuôi dưỡng sự đam mê nghệ thuật của mọi học sinh dưới sự hướng dẫn của Sở Nghệ Thuật K-12 mới thành lập. Khi biết đến nghệ thuật, nó không chỉ cải tiến học hành và đi học đều hơn, nhưng còn giúp học sinh phát triển một ngôn ngữ vô ngôn giúp các em trở nên người truyền đạt có kết quả. Hè năm qua, sau khi bà Reyna-Urbina đưa em và 11 học sinh khác đến Nữu Ước để lấy các lớp vũ và xem một trình diễn Broadway, Juarez đã có thể thấy một nghề nghiệp tương lai: “Cuối cùng, em muốn lên Nữu Ước để học vũ một cách chuyên nghiệp.”

 

Sáng tạo, kiểu học dựa trên đồ án dẫn đến đam mê “robotic”

Michael Sanchez mười sáu tuổi thích cường độ và áp lực. Để em nói về vai trò của em trong nhóm “robotic” tại trường Energy Institute High School, và người ta có thể nghĩ em là một tay đua trong NASCAR. Sanchez “lái” một cỗ máy do em và 30 bạn học thiết kế, và năm qua các em này đã đem về nhà hạng hai trong cuộc thi toàn quốc với gần 7,000 đội từ hơn 30 quốc gia. Năm nay, các em dành nhiều giờ cùng hợp tác làm việc để tìm  người bảo trợ, gây quỹ, và thực hiện sự sáng tạo mới nhất với sự giúp đỡ của hai cựu kỹ sư NASA. Người ta có thể so sánh cảm nghiệm làm việc trên một đồ án trong thế giới công ty. Thật vậy, đó là điều mọi học sinh trong các lớp sáng tạo, dựa trên đồ án của HISD cảm nghiệm được. Các em học qua thực hành, điều tra, và giải quyết khó khăn. Sanchez nói các đồ án từng thách đố và thúc giục em nhưng cũng dẫn em đến sự đam mê “robotic” mà em không biết là có. Trong cuộc thi năm nay, em nhìn đến giải nhất.

 

Điều hợp viên dịch vụ kiêm gồm chăm sóc các nhu cầu ngoài lớp học

Không có hai ngày giống nhau với bà Wagma Isaqzoy. Có thể một ngày bà phân phát quần áo ấm cho các gia đình trong mùa đông, trong khi ngày khác bà lại hợp tác với một tổ chức vô vị lợi để điều khiển khóa hội thảo cho học sinh. Là một điều hợp viên dịch vụ bao gồm tại trường Trung Học Wisdom, bà giúp học sinh của trên 40 ngôn ngữ khác nhau và từ khắp nơi trên thế giới đang lần mò trong một quốc gia mới. Nhưng đừng để tiếng nói nhỏ nhẹ của bà làm bạn lầm tưởng. Tự nhận là người cổ vũ cho “người mới đến”, bà đến Hoa Kỳ chỉ ba năm trước, nhưng bà say mê với công việc. Bà Isaqzoy nói hầu hết học sinh trường Wisdom gặp khó khăn không chỉ làm bài tập nhưng còn những nhu cầu ngoài lớp học: nơi ở, thực phẩm, và y tế, cũng như các vấn đề tự tin và tín nhiệm. Bà Isaqzoy là một phần của khởi xướng “Every Community Every School” của HISD, mà nó đã ăn sâu trong hơn 40 trường để giải quyết những thách đố ngoài học thuật cản trở học sinh trong việc học hành. Bất kể một ngày như thế nào, bà Isaqzoy biết sứ mệnh của bà: đảm bảo rằng mọi học sinh có thể để mọi lo lắng bên ngoài lớp học.

 

Khám phá một con đường lên đại học qua người dìu dắt quan trọng

Học sinh lớp 12 trường Westside High School là Carlos Soriano không bao giờ mơ ước một tương lai kể cả lên đại học. Là một đứa trẻ ở El Salvador, em gặp khó khăn học hành trong một trường quá đông, ở đây em ra vào các lớp không đủ rộng cho mọi học sinh. Việc học có thể mất nửa ngày, và em phải dùng xe buýt về nhà. Ngày nay, người học sinh lớp 12 rất quý trọng cơ hội mà em có được trong HISD. Em kiêu hãnh về số điểm 4.56 GPA, xếp hạng 29 trong 621 học sinh, và thuộc 5% học sinh đứng đầu lớp. Đó là một thành tích đáng kể khi quý vị biết em có thêm trách nhiệm là chăm sóc đứa em 3 tuổi sau khi tan học để mẹ em đi làm. Soriano cho rằng sự thành công này là nhờ cố vấn đại học, bà Joy Maguire, đã thúc đẩy em cố gắng hơn nữa. Bà dìu dắt em qua bài tiểu lận và nộp đơn vào các chương trình kỹ sư tại các đại học UT, A&M, UH, University of Colorado, và Virginia Tech. Bây giờ, trong năm cuối trung học sau khi đến Hoa Kỳ lúc 9 tuổi, Soriano có thể hình dung ra những tiềm năng của một người có giáo dục đại học.

Tâm Thư của Tổng Giám Đốc HISD

Cộng Đồng HISD Thân Mến:

Khu học chánh chúng ta cùng toàn quốc thương tiếc sự mất mát thảm khốc tại trường Trung Học Stoneman Douglas ở Parkland, Florida vào hôm thứ Tư vừa qua. Khi cơn bão Harvey đập vào Houston, các Trường Quận Broward là những người đầu tiên đứng lên để giúp học sinh chúng ta, và hôm nay chúng ta cùng đứng với họ sau sự tấn công vô nghĩa này.

Chúng tôi muốn quý vị biết rằng sự an toàn của học sinh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục có những biện pháp tích cực trong mọi trường để bảo đảm hiệu quả của các biện pháp an ninh và để nhận biết và đáp ứng với các nguy cơ có thể xảy ra. Sở Cảnh Sát HISD và Nhóm Quản Lý Nguy Cơ hiện đang duyệt lại các chính sách và thủ tục khi khẩn trương, và chúng tôi sẽ ngay lập tức gia tăng việc thực tập báo động tại các trường. Chúng tôi cũng thành lập một nhóm mới, họ được huấn luyện để đáp ứng đặc biệt với những đe dọa và trường hợp khẩn cấp, và các phần tử của nhóm này sẽ hiện diện trong toàn thể học khu. Thêm vào đó, Sở Cảnh Sát HISD đã tổ chức huấn luyện thường niên cho các viên chức về cách đáp ứng mau chóng với kẻ bắn hại, và trong những tháng gần đây sở này đã cung cấp thêm dụng cụ an toàn cho nhân viên như một đáp ứng về chiến thuật với những đe dọa trong trường.

Chúng tôi cũng biết rằng học sinh chúng ta có thể cảm thấy lo buồn sau khi biết được thảm họa ở Florida hay nhìn thấy những hình ảnh trên truyền hình và truyền thông xã hội, nên chúng tôi cũng có các người tư vấn học sinh tại các trường.

Một trong những sự bảo vệ đầu tiên của chúng ta là cộng đồng. Chúng tôi thúc giục quý vị hãy khuyên học sinh lên tiếng khi chúng thấy hay nghe biết bất cứ gì mà có thể đó là một đe dọa cho sự an toàn. Hãy nhắc nhở các em rằng nếu “Thấy điều gì, hãy cho biết,” và nói các em hãy cho một người lớn biết về sự lưu tâm của mình.

Tôi cảm kích sự hỗ trợ của quý vị khi chúng ta tiếp tục làm việc để cung cấp một môi trường an ninh và an toàn để dậy dỗ và học hỏi trong mọi trường của chúng ta.

Trân trọng

 

 

 

 

Richard A. Carranza
Tổng Giám Đốc HISD

TGĐ Carranza thúc giục cộng đồng thương mãi và nhà lập pháp tiểu bang hãy tán thành những thay đổi trong hệ thống tài trợ giáo dục công cộng

<!–<!–
20180215_State of the Schools – Images by Houston Independent School District

Chủ Tịch UBGD HISD là bà Rhonda Skillern-Jones nói ủy ban hứa hợp tác về chiến thuật và sáng kiến vì học sinh.

Nói trước đám đông, ông TGĐ HISD Richard Carranza và bà Chủ Tịch UBGD Rhonda Skillern-Jones thúc giục các thương gia và nhà lập pháp tiểu bang hãy làm việc với khu học chánh để bênh vực những thay đổi trong hệ thống tài trợ giáo dục công cộng.

“Lần sau cùng tiểu bang Texas cập nhật hệ thống tài trợ học đường là khi ông Ronald Reagan là Tổng Thống Hoa Kỳ. Đó là năm 1984, và có nhiều thay đổi kể từ 1984,” ông Carranza nói. “Chúng ta cần một hệ thống tài trợ học đường mà nó sẽ phản ánh các nhu cầu của học sinh ngày nay và không quá lệ thuộc vào thuế bất động sản địa phương để tài trợ các trường. Chúng tôi tiếp tục làm nhiều mà ngân quỹ ít vì tiểu bang không cho các khu học chánh được chia sẻ đồng đều trong giáo dục công cộng. Chúng tôi có các nhà lập pháp trong căn phòng này ngay bây giờ và chúng tôi thúc giục họ hãy hỗ trợ một hệ thống mà nó cung cấp nền giáo dục tốt hơn cho con em chúng ta trong thế kỷ 21.”

Ông Carranza và bà Skillern-Jones gửi đi thông điệp này cho hơn 1,500 quan khách trong buổi tiệc trà Tình Trạng Các Trường thường niên của khu học chánh, được tổ chức tại Hilton Americas-Houston và được khoản đãi bởi HISD Foundation. Phù hợp với chủ đề “Rebuild and Reimagine” (xây lại và làm lại hình ảnh), cả hai người đề cao sự quyết tâm của học khu với sáng kiến, đảm bảo sự công bằng trong các trường, và thiết lập một học khu có hạng trên thế giới bất kể những thách đố sau trận bão Harvey.

“Chúng ta có một năm gian lao trước mặt,” bà Skillern-Jones nói. “Harvey tàn phá nhân viên và học sinh chúng ta cũng như toàn thể thành phố. Nước đã rút, nhưng sự thiệt hại của nó vẫn còn. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để xây lại và làm lại hình ảnh.”

Được khoản đãi bởi HISD Foundation và được bảo trợ bởi Chevron, chương trình này đề cao các học sinh, giáo chức, và các trường trên toàn khu học chánh. Trong những tham dự viên là ban nhạc Mickey Leland College Preparatory Academy for Young Men Barbershop Quartet, All-District Honors Jazz Band, các vận động viên trường Lamar High School, và các thuyết trình viên trình diễn độc thoại cho cuộc triển lãm “Project aDOORe”.

“Tiệc Trà Tình Trạng các Trường là một cơ hội phấn khởi để cộng đồng trực tiếp nghe từ ông Tổng Giám Đốc về các ưu tiên của Khu Học Chánh Houston cũng như một cách tốt đẹp để trình bày một số sáng kiến và những điều phấn khởi đang xảy ra với các học sinh trong trường cũng như toàn thể khu học chánh,” Giám Đốc HISD Foundation là Ann Scott nói. “Chúng tôi cũng biết ơn các quan khách đã giúp đỡ HISD Foundation gây quỹ để hỗ trợ cho Innovation Fund, nó cho phép chúng tôi đầu tư trong các trường và cổ vũ những cơ hội sáng kiến cho học sinh để học hành và phát triển.”

Trong bài nói chuyện thứ hai kể từ khi đảm nhận vai trò lãnh đạo khu học chánh từ niên khoá trước, ông Carranza đề cập đến một số thử thách lớn lao của HISD, gồm một sự thiếu hụt được dự đoán là $208 triệu và hệ thống tài trợ học đường của tiểu bang này, mà nó đã khiến HISD phải trả lại tiền. Ông Carranza nói việc trả lại tiền là vấn đề cấp bách nhất cho HISD ngày nay. Tuy HISD phục vụ 76 phần tăm học sinh bất lợi về kinh tế, HISD được coi là “giầu tài sản” và buộc phải gửi hàng triệu đô la tiền thuế bất động sản cho tiểu bang để phân phối cho các học khu nghèo.

“Năm nay, chúng tôi sẽ phải viết một chi phiếu được ước lượng là $260 triệu cho tiểu bang Texas vì recapture,” ông Carranza nói. “Thật mỉa mai, nếu chúng tôi không phải trả lại số tiền này, chúng tôi có thể giảm bớt sự thiếu hụt trong HISD và có thêm ngân quỹ để cung cấp các nguồn năng cho học sinh trong các trường có nhu cầu nhiều nhất.”

Bất kể những thách đố về ngân sách, ông Carranza nói HISD vẫn quyết tâm hơn bao giờ hết với bổn phận giáo dục toàn thể đứa trẻ và cung cấp các dịch vụ thiết yếu mà học sinh cần để thành công. Là một phần của sự quyết tâm này, học khu đang tái tạo lại hình ảnh về cách hỗ trợ học sinh bên ngoài lớp, mở rộng các dịch vụ tỉ như nơi ở, thực phẩm, hay y tế qua các dịch vụ bao gồm.

TGĐ Carranza còn đề cập đến tình trạng của HISD là một trong những chủ nhân lớn nhất trong vùng, với gần 31,000 nhân viên mà thành phần trực tiếp là 214,000 học sinh ghi danh trong HISD và sự hợp tác thì rất quan trọng cho tương lai của học khu.

“214,000 học sinh này không lâu sẽ là lực lao động của quý vị. Do đó chúng ta hãy nói về cách cùng nhau hoạt động để xây một số học viện để chúng ta có thể đưa vào một số khả năng và sáng kiến mà quý vị muốn khi chúng tôi cho các học sinh này tốt nghiệp. Sự hợp tác của quý vị thì quan trọng bởi vì cùng nhau, chúng ta giáo dục bộ máy kinh tế tương lai cho cộng đồng chúng ta. Đối diện với sự thiếu hụt hơn $200 triệu và không có sự đầu tư của những người như quý vị, các chương trình sáng kiến sẽ không có cho các học sinh, và điều đó không công bằng cho lực lao động tương lai của chúng ta.”

Sinh hoạt này bao gồm các đồ án được tài trợ bởi Innovation Fund của HISD Foundation qua các ngân khoản kiếm được trong buổi tiệc trà Tình Trạng Các Trường 2017. Các đồ án đó gồm trường Tiểu Học Hartsfield, trường dùng máy in 3 chiều để làm một chiếc xe lăn cho con chó để nó không thể dùng các chân sau. Còn có các học sinh trường Trung Học M.C. Williams dùng máy in 3 chiều để làm một cánh tay giả cho học sinh lớp sáu tại trường Mandarin Immersion Magnet School.

Trong tổ chức này, ba trường đã công bố các trường được tài trợ Innovation Grants. Trường Tiểu Học Berry sẽ nhận được $3,100 từ HISD Foundation’s Innovation Fund, trường Trung Học McReynolds sẽ nhận được $7,000, và trường Trung Học Sharpstown sẽ nhận được $20,000. Trường Berry sẽ dùng tài trợ này để mua học cụ và dụng cụ để thiết lập một “Makers Space” cho các học sinh mẫu giáo. Trường McReynolds sẽ dùng tài trợ này cho một chương trình STEM và văn hóa được gọi là “Robots and Literature: Rolling in the Genres.” Trường Sharpstown sẽ dùng tài trợ này để mua đồ tiếp liệu, học cụ, và vật liệu cho đồ án Sharpstown Storytelling, là một đồ án kể chuyện bằng điện toán, nó sẽ giúp học sinh không chỉ gia tăng văn hóa và khả năng liên lạc, nhưng còn cho phép các học sinh chia sẻ câu chuyện của mình.

“Điều này có thể thực hiện được, tất cả là nhờ sự độ lượng đóng góp cho Innovation Fund của HISD Foundation,” ông Carranza nói.

Để biết toàn thể các bài nói chuyện, hình ảnh, và phim video từ tổ chức này, hãy vào HoustonISD.org/StateoftheSchools (Anh ngữ).

Giáo chức giúp học khu đạt kỷ lục về đọc sách được chọn là Giáo Chức của Tháng

<!–<!–
20180206_Teacher of the month – Images by Houston Independent School District

Giáo chức Becky Orr của trường tiểu học Milne đang nâng cao thành tích cho các giáo chức mới khi được chọn là Giáo Chức Tháng Hai của “Sterling McCall VIP Services”.

Vào hôm thứ Ba giáo chức ELA lớp ba này được vinh dự vì điểm đọc sách của các học sinh của cô trên trung bình không chỉ ở trong trường nhưng còn ở toàn thể khu học chánh.

“Cái nhìn tích cực của cô Orr về học sinh thì lan tràn mạnh, và thăm lớp của cô là một niềm vui.” Hiệu Trưởng Terese Pollard nói.  “Cô luôn là người đầu tiên thi hành và thể hiện một phương pháp mới trước các đồng nghiệp trong PLC, và cô không chán ao ước học hỏi và phát triển.”

Các học sinh của cô Orr không thể giữ nổi sự náo nhiệt khi cô bị ngạc nhiên bởi ông TGĐ Richard Carranza và Ủy Viên Giáo Dục Wanda Adams đến thăm. Với những học sinh như Erin Cooper, thật khó giữ được nước mắt vui sướng cho người giáo chức mà em yêu mến.

“Cô Orr luôn thúc đẩy chúng em cố gắng hết sức mình và nói với chúng em rằng, chúng em có thể thay đổi thế giới,” học sinh Erin Cooper nói. “Cô tích cực hoạt động để biết chắc chúng em giỏi hơn ngày hôm qua, và em rất vui khi cô được vinh dự này.”

Trong năm thứ hai dậy học, cô Orr đã gia tăng học vấn của học sinh bằng cách thêm giờ học, cũng như dậy kèm thứ Bẩy và các lớp hoạch định. Trong một vài thứ Bẩy tới, cô Orr sẽ đến trường với chiếc xe “2018 Acura RDX”, do sự ưu đãi của hãng “Sterling McCall Acura”.

“Chúng tôi muốn vinh danh các giáo chức như Cô Orr, là người cố gắng nhiều trong lớp,” Ủy Viên Giáo Dục Wanda Adams nói. “Chúng tôi muốn các giáo chức biết rằng sự chăm chỉ của họ không bị quên lãng và khích lệ họ hãy tiếp tục bớt đi khoảng cách thành tích trong các môn dậy.”

“Tôi thật sung sướng khi được vinh dự này,” Giáo Chức Becky Orr nói. “Dậy học là một đam mê của tôi và tôi tin rằng tương lai chúng ta sẽ sáng lạn hơn vì các em, điều đó tiếp tục thúc đẩy tôi đến lớp. Điều này cho thấy mọi sự chăm chỉ đều được bù đắp.”

Nằm trong chương trình “Teacher of the Month” (giáo chức của tháng), ông TGĐ HISD Richard Carranza sẽ làm ngạc nhiên một giáo chức cùng với một đại diện từ hãng “Sterling McCall VIP Services”. Mỗi tháng, giáo chức này sẽ nhận được một giải thưởng, một gói quà, và thẻ tặng quà $150, và một chiếc xe cho thuê.

Mỗi một giám đốc của bảy vùng học khu HISD sẽ chịu trách nhiệm chọn lựa một giáo chức trong vùng để được vinh dự này từ tháng Mười Một 2017 cho đến tháng Năm 2018. Các hiệu trưởng nào muốn đề nghị giáo chức trong trường thì phải trực tiếp liên lạc với Viên Chức Hỗ Trợ Học Đường trong vùng của mình.

HISD tổ chức các cuộc họp chung về các trường Phải Cải Tiến

Chủ Tịch UBGD HISD là Rhonda Skillern-Jones, Ủy Viên Jolanda Jones, và Ủy Viên Wanda Adams đang tổ chức một chuỗi cuộc họp tại các trường hiện đang trong tình trạng “phải cải tiến” (IR), như được xếp loại bởi Nha Giáo Dục Texas.

Mười trường HISD từng vất vả về học vấn trong bốn năm hay nhiều hơn và phải đạt được các tiêu chuẩn của tiểu bang vào năm nay. HISD đề nghị những thay đổi tại 10 trường này cũng như bốn trường khác. Luật tiểu bang nói rằng nếu bất cứ nào trường nào trong loại IR bốn năm hay lâu hơn thì không đạt được tiêu chuẩn của tiểu bang vào năm nay, tiểu bang sẽ đóng cửa trường hoặc giao cho Ban Quản Lý để điều khiển khu học chánh này.

Luật Thượng Viện 1882 cung cấp những lựa chọn để ngăn ngừa các biện pháp chế tài này: thành hình một sự hợp tác với bên ngoài hoặc đóng cửa và khởi sự lại một trường.

Đề nghị hiện nay cho tám trường này là được quản lý bởi các tổ chức bên ngoài tỉ như một tổ chức vô vị lợi hay một tổ chức giáo dục cao hơn. Đó là các trường tiểu học Dogan và Mading, Trung Học Henry, và các trường trung học II cấp Kashmere, Madison, North Forest, Wheatley và Worthing. Sáu trường còn lại  – các trường tiểu học Blackshear, Highland Heights, Hilliard và Wesley, Trung Học Cullen và Woodson PK-8 – sẽ bị đóng cửa và mở cửa lại để phục vụ các lớp giới hạn.

Các ủy viên và ban quản trị HISD sẽ thảo luận về những đề nghị trong chuỗi các cuộc họp chung ở những trường mà có thể bị ảnh hưởng tai hại.

Mọi cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 6g chiều

 

Thứ Ba, 6 tháng Hai

Wheatley High School

4801 Providence St.

 

Thứ Tư, 14 tháng Hai

Cullen Middle School

6900 Scott St.

 

Thứ Năm, 15 tháng Hai

Highland Heights Elementary School

865 Paul Quinn St.

 

Thứ Ba, 20 tháng Hai

Madison High School

13719 White Heather Dr.

 

Thứ Tư, 21 tháng Hai

Mading Elementary School

8511 Crestmont St.

 

Thứ Ba, 27 tháng Hai

Wesley Elementary School

800 Dillard St.

 

Thứ Ba, Feb. 27 tháng Hai

Blackshear Elementary School

2900 Holman Ave.

 

Thứ Tư, 28 tháng Hai

Kashmere High School

6900 Wileyvale

 

Thứ Năm, 1 tháng Ba

Dogan Elementary School

4202 Liberty Rd.

 

Thứ Ba, 6 tháng Ba

North Forest High School

10725 Mesa Dr.

 

Thứ Ba, 20 tháng Ba

Henry Middle School

10702 E Hardy Road

 

Thứ Tư, 21 tháng Ba

Hilliard Elementary School

10719 Seneca St.

 

Thứ Tư, 1 tháng Ba 1

Worthing High School

9215 Scott St.

(Cả hai trường Worthing High School và Woodson PK-8 sẽ cùng thảo luận trong cuộc họp này)

 

Trường Milby HS được chứng nhận “LEED Silver”

<!–<!–
20180202_Milby LEED – Images by Houston Independent School District

Trường Trung Học Milby đã được chứng nhận “Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Silver” vì cơ sở mới được xây trong chương trình Bông Phiếu 2012 của HISD.

Được thành hình bởi hội đồng “U.S. Green Building Council”, chứng chỉ LEED xác nhận các đặc điểm xanh của một cơ sở và được sử dụng rộng rãi trong hệ thống xếp hạng cơ sở trên thế giới.

Các trường xanh cung cấp không khí được cải thiện, ánh sáng, kiểm soát nhiệt độ, và âm thanh, cũng như giảm chi phí hoạt động – tất cả để thăng tiến môi trường học hành tổng quát và được chứng tỏ là gia tăng mạnh sức khỏe, điểm thi của học sinh, và giúp giữ lại nhân viên.

“Thật phấn khởi. Giấy chứng nhận LEED thì không phải là đặc tính nhỏ, nhất là khi nó đòi hỏi phải sử dụng lại một cơ sở thời 1920 mà nó không được thiết kế theo tiêu chuẩn năng lượng ngày nay,” Tổng Quản Lý HISD về Thiết Kế Cơ Sở là ông Dan Bankhead nói. “Khi một kiến trúc có thể đáp ứng những đòi hỏi nghiêm nhặt của ‘LEED Silver’, điều đó nói rất nhiều về công ty này.”

Được thiết kế bởi Kirksey Architecture, đồ án ba tầng, trị giá $79 triệu là một tổng hợp của việc xây cất mới và tân trang để duy trì mặt tiền lịch sử của trường này trong khi tạo được một môi trường học hành hiện đại có thể chứa được 2,000 học sinh.

Kế cạnh cơ sở chính nguyên thủy là các nhánh mới gồm các phòng thí nghiệm khoa học và kỹ sư cũng như chỗ học nghề hàn, thẩm mỹ, và nấu bếp, kể cả một nhà hàng ăn do học sinh điều khiển. Các cao điểm khác gồm văn phòng hành chánh mới, một thính đường có “black box theater”, một khu chung rộng lớn, và một sân ngoài trời.

“Chúng tôi rất hãnh diện là trường Milby đạt được tình trạng LEED Silver’,” ông Colley Hodges nói, ông là phó giám đốc ở Kirksey. “Đây là một vinh dự xứng đáng cho đồ án này và là một chứng cớ cho sự quyết tâm với tính cách bền vững của HISD và Kirksey, cũng như các nỗ lực của một nhóm phi thường từ trên xuống dưới.”

Ông Hodges nói việc duy trì phần mặt tiền của cơ sở nguyên thủy trường Milby góp phần cho tính cách bền bỉ kinh ngạc của trường.

“Việc tái sử dụng lại một cơ cấu là vấn đề bền bỉ,” ông Hodges nói. “Thay vì dùng nỗ lực và năng lực để phá đổ và vất đi các đồ phế thải, chúng tôi đem cho nó một sự sống mới.”

HISD hiện có 22 trường được chứng nhận LEED, gồm chín trường có chứng nhận “Silver LEED”, và một trường — Cunningham Elementary — được chứng nhận “Gold LEED” certified.

Các trường được chứng nhận LEED thường hòa nhập các vật liệu xây cất bền bỉ và giảm bớt việc sử dụng các sản phẩm – tỉ như các loại keo, chất sơn lót, và thảm – mà chúng giảm bớt phẩm chất không khí bởi phóng ra hóa chất vào môi trường. Ánh sáng tự nhiên, đèn LED, và các phòng vệ sinh dùng ít nước cũng là điều phổ thông.

Ông Bankhead nói chứng nhận LEED thì quan trọng vì các cơ sở có hiệu năng thì bảo đảm các trường lành mạnh hơn, hiệu quả hơn, ít tốn phí, và gây ra ít căng thẳng cho môi trường này.

“Chúng tôi mong đợi mọi kiến trúc sư đều có những thiết kế mà sẽ được chứng nhận căn bản là LEED. Nhưng chúng tôi khuyến khích họ đi xa hơn nữa đến mức kế tới là ‘Silver’,” ông Bankhead nói. “Công ty Kirksey từng là một hợp tác viên phi thường về trường Milby, và chúng tôi không thể nào vui hơn nữa với kết quả này.”

Milby thuộc 40 trường HISD, gồm 29 trường trung học II cấp, đang được tân trang hay xây lại theo chương trình Bông Phiếu 2012. Một nửa các đồ án bông phiếu 2012 đã hoàn tất và đã mở cửa cho học sinh. Một khi mọi công việc được hoàn tất, HISD sẽ hãnh diện về một trong những chuỗi trường trung học II cấp hiện đại nhất nước.

Khu học chánh đối diện với ngân sách thiếu hụt $208 triệu

Ảnh hưởng tài chánh của bão Harvey và tiền trả lại tạo nên sự thiếu hụt trong niên khoá 2018-19

Khi HISD bắt đầu chuẩn bị một ngân sách cho niên khoá sắp tới 2018-2019, khu học chánh ước lượng một sự thiếu hụt $208 triệu vì hậu quả của ảnh hưởng tài chánh của Bão Harvey và tiền phải trả lại cho tiểu bang (recapture).

HISD đã thấy một sự sút giảm số học sinh ghi danh và đang trù liệu cho sự sút giảm hơn nữa vào niên khoá tới, điều đó có nghĩa sự sút giảm tài trợ của tiểu bang. Khu học chánh cũng dự đoán cơn bão này sẽ ảnh hưởng lớn đến giá trị bất động sản của thành phố, mà nó sẽ được công bố vào tháng Tư 2018. Nguồn tài trợ chính của HISD là tiền thuế bất động sản. Cho đến nay, khu học chánh chưa nhận được một dấu chỉ cho biết bao nhiêu và khi nào sẽ được bồi hoàn vì những chi tiêu có liên hệ đến bão Harvey.

Nhấn vào đây để đọc Những Câu Hỏi về ngân sách 2018-2019 của HISD. Tài liệu này sẽ được cập nhật thường xuyên.

Các yếu tố này, cộng với tiền trả lại tiểu bang niên khoá 2018-2019 của học khu, tạo thành một sự thiếu hụt được ước lượng là $208 triệu và buộc HISD phải có những chọn lựa khó khăn về cách phân bổ ngân quỹ ở cấp học đường và học khu cho niên khoá 2018-2019 sắp tới.

“Trong khi chúng ta có thể vượt qua Bão Harvey, giờ đây chúng ta chắc chắn đang ở trong cơn bão tài chánh,” TGĐ HISD là ông Richard Carranza nói. “Những khó khăn tài chánh gây ra bởi bão Harvey, tiền trả lại, và tài chánh học đường đã đặt chúng ta trong một vị thế khó khăn, nhưng nhiệm vụ của chúng ta là tiến hành một cách chu đáo về các nguồn năng, vật liệu, và nhân viên mà chúng ta cần để bảo đảm đạt được các mục tiêu giáo dục toàn thể đứa trẻ và cung cấp cho mọi học sinh các dịch vụ thiết yếu mà các học sinh cần để thành công.”

Sử dụng một lăng kính công bằng, khu học chánh đã duyệt lại mô hình tài trợ hiện thời và đang đề nghị một chuyển đổi cho niên khoá 2018-2019. Hiện nay, các trường nhận được tài trợ qua “Per Unit Allocation” (Phân Bổ Theo Đơn Vị – PUA), mà nó phân chia tiền theo số học sinh và cho phép hiệu trưởng được quyết định cách sử dụng đồng tiền đó trong trường mình. Theo mô hình nhân lực được đề nghị, hay mô hình “Full-Time Equivalent” (Đương Lượng Toàn Thời Gian – FTE), các hiệu trưởng vận quyết định người được thuê, nhưng học khu sẽ đảm bảo mọi trường có những chức vụ thiết yếu tỉ như một y tá, tư vấn, và quản thư. Các trường cũng sẽ được ấn định các chức vụ thay vì số tiền dựa trên số học sinh họ phục vụ.

Một Tiểu Ban Tư Vấn của Hiệu Trưởng đã được thiết lập để trợ giúp cho tiến trình thành lập mô hình FTE theo một phương cách mà nó đáp ứng với các nhu cầu của mọi trường. Tiểu ban này gồm đại diện từ các học khu, trường các cấp, và các loại trường. Tiểu ban này đã và sẽ tiếp tục gặp gỡ thường xuyên với sở ngân sách của HISD để cho biết ý kiến, mà nó sẽ được bao gồm trong mọi việc trình bày ngân sách cho Ủy Ban Giáo Dục HISD.

Ngoài đề nghị mô hình ngân sách FTE, mọi sở HISD được yêu cầu cắt giảm cho niên khoá tới, tổng cộng là $116 triệu, là 56% của tổng số thiếu hụt $208.

Các Ủy Viên Giáo Dục HISD sẽ duyệt lại một đề nghị ngân sách, mà nó bao gồm các đề nghị từ tiểu ban Tư Vấn Hiệu Trưởng và đề nghị cắt giảm của sở, trong một cuộc hội thảo hôm thứ Năm, 2 tháng Hai, lúc 2g trưa.

Các hội thảo ủy ban tương lai và cuộc họp cộng đồng  sẽ được tổ chức trong những tuần và tháng sắp tới để duyệt lại những thay đổi và những nhật tu đối với đề nghị ngân sách này. Theo luật, Ủy Ban Giáo Dục HISD phải thông qua một ngân sách vào 30 tháng Sáu, 2018.