Monthly Archives: June 2017

Sự chú ý đến văn hóa bành trướng đến các trường trung học HISD với “Literacy Empowered”

Trong năm 2014, HISD đã phát động chương trình “Literacy by 3”, một chương trình có mục tiêu là mọi học sinh đọc và viết đúng cấp lớp vào cuối lớp ba vào năm 2019. Trong mùa hè 2016, khu học chánh tiếp theo với chương trình “Literacy in the Middle” nhắm đến các học sinh trung học I cấp. Giờ đây, sự chú ý đến văn hóa đang bành trướng ra các trường trung học II cấp. Được gọi là “Literacy Empowered”, chương trình này huấn luyện các giáo chức cách thể hiện những thực hành tốt nhất để gia tăng văn hóa trong tất cả bốn môn chính.

“Trong niên khoá tới, chúng tôi phân bổ thêm các nguồn năng và dụng cụ của học khu để hỗ trợ và phát triển các học sinh trung học thành những người đọc giỏi, viết giỏi, biết lắng nghe, biết diễn thuyết, và biết suy nghĩ qua sự phát triển chuyên môn, các mô hình huấn luyện trực tuyến, và các khóa đúng lúc,” Trưởng Học Thuật HISD là Grenita Lathan nói.

Các hiệu trưởng trường trung học II cấp được mời tham dự một khóa huấn luyện hai ngày vào giữa tháng Sáu, và mọi giáo chức trung học dậy môn chính được huấn luyện vào tuần 26 tháng Sáu tại trường Waltrip High School. Một cơ hội huấn luyện tiếp theo sẽ được cung cấp cho các giáo chức trung học II cấp trong tuần lễ 17 tháng Bẩy tại trường Ortiz Middle School. Các giáo chức môn Văn Phạm Anh sẽ tham dự huấn luyện bốn ngày 26-29 tháng Sáu, 17-20 tháng Bẩy, hoặc 24-27 tháng Bẩy.

Trong các khóa huấn luyện, các tham dự viên sẽ tìm hiểu và áp dụng các yếu tố của Literacy Empowered, gồm nội dung về kỷ luật, cách dậy tốt nhất, thực tập, và kỹ thuật giảng dậy.

“Trong các khóa huấn luyện, các giáo chức được học về cách tự tập đọc, viết, và thuyết trình, và họ còn được học về các nguồn năng mới sẽ đi vào các lớp vào mùa thu này,” Viên Chức Phát Triển và Học Trình Trung Học là bà Annie Wolfe nói. “Chúng tôi biết rằng hiện thời cần những sự can thiệp cho các học sinh đọc dưới cấp lớp, nhưng chúng tôi cũng muốn đưa hệ thống này vào từ tiểu học lên đến các trường trung học để biết chắc rằng sự giảng dậy cấp một thì đủ để đáp ứng nhu cầu văn hóa của học sinh.”

HISD đã phê chuẩn $2 triệu cho chương trình này. Mọi trường trung học II cấp sẽ nhận được sách và thư viện điện toán – 300 sách cho các lớp ELA và 250 sách cho các lớp khác. Mỗi trường sẽ nhận được một chứng nhận Achieve 3000, mà nó cung cấp các bài cá biệt cho học sinh theo trình độ đọc sách và sở thích. Các trường cũgn sẽ nhận được toàn bộ dụng cụ và có thêm thư viện cho các lớp đọc sách chín và mười.

Điểm nhắm đến sẽ là tự đọc, tự viết, suy nghĩ chín chắn, và học sinh thuyết trinh trong một môi trường lớp học từng người.

Siomara Saenz-Phillips được chọn làm viên chức hỗ trợ học đường cho Vùng Tây

Siomara Saenz-Phillips được chọn làm viên chức hỗ trợ học đường cho Vùng Tây. Gần đây nhất bà phục vụ là Giám Đốc Vùng Tây. Saenz-Phillips từng dậy học ở nhiều cấp lớp, từ tiểu học đến trung học II cấp – cả bên ngoài và bên trong HISD. Bà có nhiều kinh nghiệm về lãnh đạo, kể cả hiệu trưởng chính dẫn dầu việc biến đổi tại trường Tiểu Học Jefferson. Dưới sự lãnh đạo của bà, trường Jefferson đã gia tăng từ tình trạng “Cần Cải Tiến” đến “Đạt Tiêu Chuẩn” của TEA và tiếp tục cho thấy những tiến bộ đáng kể khi giảm bớt khoảng cách thành tích học sinh. Bà Saenz-Phillips có bằng cử nhân về Chính Quyền của Đại Học Texas – Pan American. Bà có bằng cao học về Quản Trị và Giám Đốc Giáo Dục là một “Title III Fellow” trong chương trình “Urban Principals Program” tại Đại Học Houston và đang bắt đầu lấy bằng tiến sĩ tại Đại Học Houston.

Ghi tên tham dự Hội Tựu Trường của HIPPY vào 5 tháng Tám

Tổ chức “Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters” (cha mẹ dạy con tại nhà – HIPPY) của HISD sẽ tổ chức “Back to School Festival” (hội tựu trường) từ 9g sáng đến 1g trưa ngày thứ Bẩy, 5 tháng Tám tại trung tâm Kingdom Builders Center (6011 W. Orem, 77085).

Phụ huynh có con em từ 0-11 tuổi hay trong các lớp vườn trẻ đến lớp 5 thì được khuyến khích tham dự. Trọng tổ chức này, phụ huynh sẽ có thể biết thêm về chương trình HIPPY, liên lạc với HISD và các  nguồn năng trong cộng đồng, được nhận dụng cụ học sinh, và có cơ hội để thắng các giải thưởng. Sẽ có ăn trưa miễn phí.

Để ghi danh, hãy vào trang “HoustonISD.org/HippyFestival hoặc gọi 713-967-5298. Hạn chót ghi danh là 21 tháng Bẩy.

HIPPY làm việc với các phụ huynh có con nhỏ từ 3 đến 4 tuổi để giúp chuẩn bị các em được thành công học vấn. Các giảng viên sẽ đến nhà phụ huynh mỗi tuần một giờ trong 30 tuần liền và chỉ bảo về các khả năng văn hóa, toán, khoa học, các cử động tinh tế, và phát triển ngôn ngữ. Cuộc nghiên cứu cho thấy các học sinh mẫu giáo HISD mà cha mẹ có tham dự chương trình HIPPY thì trổi vượt hơn chúng bạn về đọc sách và toán. Những gia đình nào muốn tham gia thì có thể liên lạc với văn phòng HIPPY ở số 713-967-5298.

Những gì quý vị cần biết về di dân, sự kỳ thị và quyền lợi trong HISD

Bên dưới là những nguồn tài liệu cho học sinh, phụ huynh, và các trường do “National Council of La Raza”, www.nclr.org tổng hợp:

Những nối kết của “National Council of La Raza” với các nguồn tài liệu gồm dữ kiện “Know Your Rights” cho người di dân và những ai ủng hộ họ, các dụng cụ để trình bày “Know Your Rights” bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha, thông tin về dịch vụ sức khỏe tâm thàn, và một dụng cụ để báo cáo sự kiện thù hận và ức hiếp: http://nclr.org/affiliates/post-election-resources

Tài liệu “DACA Q&A” của National Immigration Law Center (nhật tu ngày 8 tháng Năm, 2017): https://www.nilc.org/issues/daca/daca-after-trump-q-and-a/

Thông tin về nộp đơn DACA lấy từ U.S. Citizenship and Immigration Services: www.uscis.gov/childhoodarrivals

“Help for Immigrant Families: Guide for Schools” từ trung tâm Immigrant Legal Resource Center: https://www.ilrc.org/help-immigrant-families-guidance-schools

“Know Your Rights: A Resource for Students, Parents and Guardians” từ Catholic Legal Immigration Network, Inc. cung cấp thông tin về quyền lợi học sinh với hệ thống giáo dục trường công và sự an toàn ở truờng, các quyền của phụ huynh và giám hộ, cách báo cáo sự kiện bị sách nhiễu, và các nguồn để nộp đơn kiện: https://cliniclegal.org/resources/know-your-rights-students

“Protecting Assets and Child Custody in the Face of Deportation” từ Appleseed là một cẩm nang dành cho người di dân và những ai làm việc với họ. Cẩm nang của Appleseed sẽ giúp các gia đình phát triển trước những kế hoạch để đối phó với khủng hoảng tài chánh và vấn đề gia đình trong trường hợp bị trục xuất, bị giam cầm và các trường hợp khẩn cấp khác: http://www.appleseednetwork.org/deportationmanual/

“Model Campus Safe Zones Resolution Language (K-12)” của trung tâm National Immigration Law Center cung cấp sự chỉ dẫn và các câu mẫu cho các học khu K-12 đang suy nghĩ về việc bảo vệ học sinh của mình: https://www.nilc.org/issues/immigration-enforcement/campus-safe-zones-language-k-12/

Immi là một trang mạng miễn phí bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha được hình thành bởi Immigration Advocates Network mà nó bí mật chọn lọc những lựa chọn về di dân, cung cấp ngôn ngữ dễ hiểu để biết quyền lợi của quý vị và các nguồn giáo dục trong cộng đồng, và nối dẫn người sử dụng với hơn 1,000 tổ chức cung cấp dịch vụ luật pháp miễn phí và giá hạ về di dân: www.immi.org

Cornelius Anderson được chọn là tân hiệu trưởng trường “Wesley Elementary School”

Cornelius Anderson được chọn là tân hiệu trưởng trường Tiểu Học Wesley. Anderson từng là một nhà giáo dục trong 16 năm và đã phục vụ trong nhiều vai trò, từ bán giáo chức đến hiệu trưởng. Ông khởi đầu sự nghiệp ở học khu Garland là một bán giáo chức đặc biệt và điều hợp viên về tật nói ngọng trước khi ông vào học khu Denton là một giáo chức mẫu giáo, giám đốc giảng dậy, và hiệu phó. Từ 2014, ông phục vụ là hiệu trưởng của trường “Stafford Intermediate School” thuộc Stafford MSD và được chọn là quản trị viên học khu của năm 2015-2016. Ông Anderson có bằng cử nhân về đa ngành từ đại học Texas Woman’s University, bằng cao học về lãnh đạo giáo dục từ đại học American College of Education, và hoàn tất chương trình giám đốc học khu tại Sam Houston State University.

Các điểm bài thi STAAR đã có: Những gì quý vị cần biết

Cơ Quan Giáo Dục Texas đã thiết kế lại các phiếu điểm của học sinh về bài thi STAAR và duyệt lại cách đặt tên thành tích học sinh về các bài thi STAAR từ lớp 3 – 12. Các kết quả bài thi STAAR tháng Năm 2017 và các bài thi EOC hiện có trên mạng tại “www.TexasAssessments.com”. Hãy đọc bài dưới đây để biết cách xem điểm thi của con em, cách đọc phiếu điểm mới, và những thay đổi về cách đặt tên thành tích theo STAAR.

Truy cập số điểm của con em

Để đăng nhập và biết số điểm của con em, hãy theo chỉ dẫn trong trang mạng Texas Assessments, www.TexasAssessments.com. Quý vị sẽ được yêu cầu đăng nhập vào “Texas Assessment Data Portal” với mã số và ngày sinh của con em. Chi tiết về các hướng dẫn bằng bốn thứ tiếng cũng được biết trong “What’s New for 2017” của trang www.HoustonISD/STAAR, và ở bên phải của trang này.

Cơ Quan Giáo Dục Texas đã cho thêm một đặc điểm mới cho trang này. Lần đầu tiên, các phụ huynh sẽ có thể xem những câu hỏi bài thi và câu trả lời của con em minh về các bài thi STAAR tháng Năm. Có thể xem các câu trả lời vào ngày 30 tháng Sáu cho những học sinh từ lớp 3-8, nhưng học sinh trung học II cấp phải đợi cho đến năm tới mới được xem các câu trả lời của mình.

Các Phiếu Điểm Kín của Học Sinh

Báo cáo điểm STAAR mà con em nhận được thì được gọi là “Confidential Student Report” (CSR – phiếu điểm kín). Phiếu CSR được cập nhật để cải thiện sự thông tin và minh bạch với các nhà giáo dục và gia đình, cũng như để đưa ra một báo cáo thân thiện hơn về sự tiến bộ học sinh mà nó nêu rõ sự tiến bộ và cải thiện cũng như sự thông thạo. Phiếu CSR mới gồm những điều sau:

 • Thông tin về sự gia tăng và tiến bộ
 • Danh sách những sách phải đọc trong mùa hè
 • Trình độ Lexile (đo lường khả năng đọc sách của học sinh) và xu hướng
 • Những loại thành tích mới
 • Các nguồn năng và những đề nghị để phụ huynh sử dụng tại nhà
 • Những câu hỏi đề nghị phụ huynh nêu ra với giáo chức và vị cố vấn

Trang mạng mới CSR gồm sự phân tích ở cấp đề mục cho từng câu hỏi của bài STAAR, các phim video thông tin, và những nối kết với các nguồn khác.

Để giúp phụ huynh và học sinh hiểu hơn về CSR, cơ quan TEA đã lập một trang mạng tại http://tea.texas.gov/studentreport mà nó gồm:

 • Các bản mẫu về phiếu điểm CSR cho từng cấp lớp
 • Một phim video báo cáo về STAAR để đem lại một cái nhìn tổng quát về phiếu mới CSR
 • Một phiếu điểm CSR có chú giải, với những miêu tả của từng phần mới

Cơ quan TEA đã sửa lại cách xếp hạng thành tích học sinh trên những bài thi STAAR trong các lớp từ 3 đến 12, và các thứ hạng mới sẽ được áp dụng cho những học sinh lấy bài thi STAAR vào mùa xuân này (2017). Trước đây, kết quả học hành của học sinh được xếp hạng là Advanced (có tiến bộ), Satisfactory (trung bình), hay Unsatisfactory (dưới trung bình). Các thứ hạng mới như sau:

 • “Masters Grade Level” (thành thạo): Cấp bậc này trước đây được gọi là Advanced (có tiến bộ). Cơ quan TEA mong đợi học sinh ở cấp bậc “Masters Grade Level” được thành công trong lớp kế tiếp hay các môn mà không cần sự can thiệp về học vấn. Những học sinh nào trong loại này thì có khả năng suy nghĩ chín chắn và áp dụng kiến thức cũng như khả năng thẩm định vào nhiều phạm vi khác nhau, quen thuộc cũng như không quen thuộc.
 • “Meets Grade Level” (đúng cấp lớp): Những học sinh ở trình độ này có nhiều phần trăm thành công trong lớp kế tiếp nhưng vẫn cần một số sự can thiệp ngắn hạn, có môn học rõ rệt. Học sinh trong loại này thường có khả năng suy nghĩ chín chắn và áp dụng kiến thức cũng như khả năng thẩm định vào các phạm vi quen thuộc.
 • “Approaches Grade Level” (gần đúng cấp lớp): Cấp bậc này trước đây gọi là Satisfactory (trung bình). Những học sinh ở cấp bậc này thì đạt được những điều kiện thẩm định cho mục đích lên lớp và tốt nghiệp theo “Student Success Initiative”, và được coi là đã đạt được tối thiểu một tiêu chuẩn đậu. Một học sinh đạt được cấp bậc “Approaches Grade Level” thì có thể thành công trong lớp kế tiếp hay môn học với sự can thiệp vào môn học rõ rệt. Học sinh trong loại này thường có khả năng áp dụng kiến thức cũng như khả năng thẩm định vào các phạm vi quen thuộc.
 • “Does Not Meet Grade Level” (không đúng cấp lớp): Loại thành tích này áp dụng cho những học sinh có điểm dưới cấp bậc “Approaches Grade Level”. Học sinh ở cấp bậc này đã không thi đậu, vì thành tích ở cấp bậc này cho thấy một học sinh không thể thành công trong lớp hay môn học kế tiếp nếu không có sự can thiệp hiển nhiên, liên tục về học vấn. Học sinh trong loại này không chứng tỏ được sự hiểu biết đầy đủ về kiến thức và khả năng được thẩm định.

Muốn biết thêm thông tin về phiếu điểm mới và tên thành tích mới, hãy vào trang www.HoustonISD/STAAR, và nhấn vào “What’s new in 2017”. Quý vị cũng có thể liên lạc với hiệu trưởng khi có thắc mắc.

Ông tổng giám đốc HISD thảo luận về công bằng, viễn ảnh của học khu trong hội nghị với các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ gốc Phi Châu

 

Ông TGĐ Richard Carranza của HISD đã nói với các cộng đồng Mỹ-Phi Châu, các người lãnh đạo dân sự và doanh gia vào hôm thứ Ba rằng HISD đặt ưu tiên sự công bằng trong học khu và đề nghị một kế hoạch, được gọi là “Achieve 180”, để nhắm đến 32 trường được phục vụ thấp với các hỗ trợ và tài trợ ngoại hạng.

Ông Carranza đã vạch ra những ưu tiên của ông cho niên khoá sắp tới trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với bà Sonceria Messiah Jiles của “Houston Defender Publisher”, trong chuỗi đàm thoại của Defender là “Conversations and Coffee”.

“Từ một quan điểm công bằng, húng tôi không có các trường được phục vụ thấp trong Houston; về lịch sử chúng tôi có các trường và cộng đồng không được phục vụ đúng mức ở Houston,” ông Carranza nói. “Là một hệ thống học đường chúng tôi có sự kiện rằng một số trường được chúng tôi sắp xếp để thành công trong khi một số trường khác thì không.”

<!–<!–
20170620_Defender – Images by Houston Independent School District
Kế hoạch “Achieve 180” của ông Carranza sẽ củng cố sáu trụ cột chính trong 32 trường thuộc danh sách phải cải tiến của tiểu bang: lãnh đạo trường, dậy dỗ, giáo huấn, hoạch định, hỗ trợ xã hội và cảm xúc cho học sinh, và các tương giao với gia đình và cộng đồng.

Ông Carranza còn đưa ra nhu cầu của học khu về học trình nặng về văn hóa và ông nói điều đó sẽ đưa thêm các bài về đạo đức và LGBTQ vào học trình lịch sử của học khu, tương tự như phong trào LGBTQ đối với các quyền dân sự.

“Tôi nghĩ đó là một phần của lịch sử Hoa Kỳ,” ông Carranza nói. “Bao gồm phần đó trong những gì các em phải học là một bức tranh lớn về con người chúng ta ở Hoa Kỳ.”

Ông Carranza nhấn mạnh đến nhu cầu các dịch vụ bao hàm ở các trường, sửa đổi việc dinh dưỡng học sinh, và củng cố phụ huynh để đóng vai trò lớn hơn trong sự giáo dục con em họ.

Những thực hành có tính phục hồi khi họ duy trì kỷ luật và giảm bớt việc đuổi tạm cũng là một đề tài chính. Ông Carranza nhấn mạnh rằng khu học chánh đang đầu tư vào việc huấn luyện nhân viên học đường và sẽ bảo đảm rằng các trường trong “Achieve 180” có một ý tá, cố vấn, và những người trung gian can thiệp.

“Chúng tôi sẽ đưa các người của chúng tôi – các hiệu trưởng, giáo chức, chuyên gia – vào sự huấn luyện để hình thành các giao thức mới và phương cách khác để giải quyết vấn đề hạnh kiểm mà câu trả lời đầu tiên thì không phải là đuổi tạm,” ông nói.

Ông còn thảo luận về việc tài trợ trường và các thách đố trong Recapture, với số tiền $77.5 triệu để trả cho tiểu bang.

“Sự kiện Học Khu Houston trong Recapture thì tuyệt đối vô lý,” ông Carranza nói. “Khi quý vị có các học sinh mà 80% được ăn trưa miễn phí và giảm giá đó là vấn đề nghèo khó, vấn đề sống trong một môi trường đô thị… các tài nguyên đó cần được sử dụng để tăng cường và xây dựng các cộng đồng từng bị thiệt thòi trong quá khứ.”

Ông tổng giám đốc sơ phác đường hướng của khu học chánh cho niên khoá 2017-18

Học hỏi về xã hội và cảm xúc, kỷ luật phục hồi, và mở rộng dịch vụ bao gồm là những ưu tiên hàng đầu

Còn hai tháng nữa mới khởi sự niên khoá 2017-2018, nhưng ông Tổng Giám Đốc HISD Richard Carranza đang vạch ra một số ưu tiên hàng đầu của học khu cho niên khoá tới.

Ông Carranza vừa mới nói chuyện với trên 1,500 người lãnh đạo trường và học khu trong khóa HISD 2017 Professional Learning Series, là một chuỗi huấn luyện hai ngày có truyền thống là khai mở hướng đi của học khu trong niên khoá sắp tới.

 

Ông Carranza nói với đám đông các người lãnh đạo học khu, các hiệu trưởng, hiệu phó, và giáo chức hãy nghĩ lại sứ mệnh của giáo dục công cộng và để xem các trường HISD như một thánh điện cho học sinh Houston, nhiều em đến đây với các nhu cầu xã hội và cảm xúc vượt trên cả học vấn.

“Các trường công là nơi ẩn náu sau cùng cho nhiều học sinh chúng ta,” ông Carranza nói. “Tất cả quý vị trong phòng này là nơi ẩn náu sau cùng để chấm dứt đường dẫn từ trường đến nhà tù.”

Trong bài diễn văn 20 phút, ông Carranza đã sơ phác tầm quan trọng của việc giáo dục toàn thể đứa trẻ. Ông cũng nhận xét sự quan trọng của việc thiết lập một nền giáo hóa và bầu khí để hỗ trợ mọi học sinh, và tối đa hóa các dịch vụ bao gồm để giải quyết các nhu cầu của học sinh, phụ huynh, và cộng đồng.

Ông Carranza cũng nhấn mạnh đến sự quyết tâm của khu học chánh là nghĩ lại giáo dục đặc biệt trong HISD, chuyển đổi từ một phương pháp lập trình sang một mô hình dịch vụ bao gồm và các chiến thuật Universal Design for Learning.

Ông tổng giám đốc còn hứa tiếp tục đẩy mạnh các việc phục hồi công bằng, mà nó nhắm đến việc quản lý tương giao và đáp ứng các nhu cầu xã hội và tình cảm của học sinh thay vì quản lý lối đối xử và kỷ luật.

Sau bài diễn văn của ông Carranza, các nhà lãnh đạo HISD đã tham dự việc học tập và hợp tác để tái định hình tư duy của mình, duyệt xét các xu hướng tiềm ẩn, và phát triển các phương cách và chiến thuật mới để đáp ứng các nhu cầu của học sinh.

Các tham dự viên được khích lệ chia sẻ cảm nghĩ về việc huấn luyện về truyền thông xã hội.

HISD được gọi là “District of Distinction” vì chương trình hai ngôn ngữ

Tổ chức “Association of Two-Way and Dual Language Education” (ATDLE) đã chọn Khu Học Chánh Houston để được giải thưởng ”2017 District of Distinction” vì chương trình hai ngôn ngữ của học khu.

“Giải thưởng toàn quốc này được tặng cho các trường và khu học chánh dẫn đầu trong việc thiết lập các chương trình vững mạnh để bảo đảm cơ hội song ngữ và song văn hóa cho các học sinh của mình,” bà Rosa Molina nói, bà là giám đốc điều hành của ATDLE. “Các chương trình song ngữ được khởi sự trong HISD đã trên 20 năm, và việc nhìn nhận sự quyết tâm của HISD với công việc này thì lẽ ra phải thi hành từ lâu.”

Giải thưởng toàn quốc này sẽ được trao tặng trong đại hội song ngữ “25th Annual Two-Way Bilingual Immersion Conference” ở   Palm Springs, California vào ngày 27 tháng Sáu.

Bà Molina đã nêu ra sự quyết tâm của HISD với giáo dục song ngữ và chúc mừng các nỗ lực của học khu trong việc cổ vũ song ngữ và song văn hóa.

“Dấu vết của HISD trong công việc này từng có ảnh hưởng lớn lao trong các trường Texas và các học khu bên trong và ngoài HISD,” bà nói. “Chúng tôi rất hãnh diện để vinh danh công việc này.”

Hiện thời, HISD dẫn đầu tiểu bang Texas với 62 chương trình và chính sách về song ngữ và song văn hóa mà nó không chỉ bao gồm tiếng Tây Ban Nha, nhưng còn tiếng Quan Thoại, Ả Rập và Pháp.

Phụ Tá TGĐ về Chương Trình Đa Ngữ là Ts. Altagracia “Gracie” Guerrero đã cảm ơn tổ chức này và ông tiếp tục nhấn mạnh đến sự quyết tâm “củng cố và sắp xếp các chương trình song ngữ hiện thời để số học sinh song văn hóa tốt nghiệp càng gia tăng mỗi năm.”

Chuyến thăm của U.N. đề cao trường “Las Americas Newcomer” của HISD

<!–<!–
20170606_LasAmericas – Images by Houston Independent School District
 

Cao Ủy Liên Hiệp Quốc Kelly Clements mới đến Houston để thảo luận về sự khủng hoảng người tị nạn toàn cầu và tìm hiểu cách người tị nạn được định cư ở Houston với sự hỗ trợ của các cơ quan trên toàn thành phố, bà đã dành thời giờ đến năm trường Las Americas Newcomer School của HISD trong vùng tây nam Houston.

Bà Clements đã quan sát một vài lớp, nói chuyện với học sinh tị nạn, và đã gặp ông Tổng Giám Đốc HISD Richard Carranza. Bà Clements làm việc cho Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, một tổ chức toàn cầu để cứu mạng sống, bảo vệ quyền lợi, và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho người tị nạn và vô quốc gia. Cũng có sự tham dự là cựu ủy viên giáo dục HISD là bà Juliet Stipeche, hiện thời là giám đốc giáo dục cho thành phố Houston.

“Las Americas đang kỷ niệm thành lập thứ 20 vào năm tới, nên đây là một cơ hội tuyệt vời để nói lên công việc chúng tôi làm cho người tị nạn và các dịch vụ cung cấp cho các gia đình,” Hiệu Trưởng Marie Moreno nói, bà giữ chức vụ này 12 năm. “Khi học sinh đến chúng tôi thẩm định ngôn ngữ mẹ đẻ để xác định xem em sẽ học ở cấp lớp nào.”

Những học sinh mới đến Houston và không nói tiếng Anh thường học một năm tại trường Las Americas. Mục đích là để các em đi vào các trường gần nhà càng sớm nếu có thể. Đôi khi các em chỉ cần một năm để có đủ Anh ngữ và tiếp tục học trong trường khu xóm, nhưng một số học sinh cần thêm thời gian vì khoảng cách biệt giáo dục. Và nếu học sinh ghi danh trễ cho niên khoá, các em cũng có thể ở lại trường Las Americas trong năm đó.

Hiện thời, trường Las Americas có 80 phần trăm người nói tiếng Tây Ban Nha, 12 phần trăm là Phi Châu, năm phần trăm người da trắng (hầu hết là người Iraq), và ba phần trăm người Á Châu, với các trẻ em từ 32 quốc gia nói 20 ngôn ngữ khác nhau. Đó là một trường trung học I cấp cho đến tháng Tám 2013, khi các lớp bốn và năm được thêm vào. Mỗi năm số học sinh thay đổi, tùy theo nơi xung đột trên thế giới. Thông thường, niên khoá khởi sự với 60 học sinh và kết thúc với gần 360 em, số học sinh tối đa mà họ có thể chấp nhận.

Chuyến thăm trường Las Americas gồm hai lớp học và “Closet of Hope,” ở đây học sinh lấy miễn phí các y phục và những đồ cộng đồng tặng dữ. Trong lớp tiểu học, giáo chức làm việc với một nhóm nhỏ học sinh, dậy các em “ngồi và vỗ tay, đứng và xoay người, rồi ngồi và hát, đứng và nhảy lò cò.” Các học sinh hăng hái bắt chước cô giáo. Chuyến thăm còn bao gồm các lớp ELA trung học I cấp, ở đây học sinh học tiếng Anh theo nhóm, trong khi các em khá đang giải quyết vấn đề văn hóa trên máy điện toán.

Trong “Closet of Hope”, Hiệu Trưởng Moreno giới thiệu một em gái từ A Phú Hãn với nhóm. “Khi mới đến, em rất buồn, và không ai hiểu em, nên chúng tôi phải thuê một thông dịch viên để làm việc với em. Bây giờ em khá hơn nhiều, đúng không” Em mỉm cười bẻn lẽn và gật đầu.

TGĐ Carranza đã khen ngợi trường vì hiệu quả và nói ông là một người hâm mộ bà Moreno.

“Nếu chúng tôi có thể tạo được một người khác như bà, chúng tôi sẽ thi hành,” ông nói. “Tôi đề cập đến ban quản trị và giáo chức ở đây như là đội cảm tử ESL. Họ tập trung và ngập tràn sự chuẩn bị để thi hành những gì phải làm. Họ có một cách thức rõ ràng để đạt được mục đích.”

Sau chuyến thăm, một vài học sinh tị nạn được giới thiệu và nói chuyện. Kisanga, 13 tuổi, sinh ở Congo và theo cha mẹ đến đây từ Kenya, ở đó em đã đi học. Là một học sinh lớp tám, em đạt được thành tích cao nhất. Bà Clements hỏi em về lớp học thích nhất và em muốn làm gì khi lớn lên.

“Lớp em thích là kỹ thuật, và em muốn trở nên một chuyên viên quay phim,” em nói. Em thích Houston vì gia đình em không phải lo lắng nhiều về tiền bạc. Em mới được $400 học bổng từ tổ chức YMCA International vì bài luận em viết, trong đó em nói em muốn giúp người khác, nhất là mẹ em.

Amanda, 9 tuổi và học lớp năm, và mẹ em đến từ Ecuador vào tháng Mười Hai, ở đó họ sống trong bảy năm, nhưng nguyên thủy họ xuất xứ từ Cuba.

“Điều tốt nhất khi ở đây là thầy cô,” Amanda nói. “Các giáo chức ở Ecuador thường la hét chúng em, ở đây thì không.” Môn em thích là Anh Văn, và em muốn trở thành một giáo chức, trong khi mẹ em đang đi học để làm trợ y.

Hai cựu học sinh của trường Las Americas vẫn giữ tình bạn với nhau ba năm sau khi rời trường Las Americas. Danah, 14, đến từ Syria và theo học trường Wisdom High School, trong khi Khadija, 15, từ Iraq và Dubai và vào trường Sharpstown High School. Cả hai sẽ học lớp 10 năm tới.

“Ở trường này có sự liên lạc rất tốt,” Khadija nói. “Các bạn của chúng em như một gia đình nhỏ trong trường.” Em dự tính trở về Dubai để giúp các học sinh ở đó, và Danah dự đinh lên đại học ở đây.

“Chúng tôi không cần phải quảng cáo,” bà Moreno nói. “Tin đồn khắp khu xóm rằng trường Las Americas là nơi phải đến nếu muốn học Anh văn. Chúng tôi làm cho học sinh cảm thấy được chào đón, và các phụ huynh muốn biết là con em họ được an toàn.”