Monthly Archives: July 2019

HISD nhìn thấy các chứng chỉ CTE gia tăng nhiều

Sở “Career and Technical Education” (CTE – giáo dục nghề và kỹ thuật) trong HISD đang phát triển, với sự gia tăng hơn 2,000 học sinh có chứng chỉ CTE trong niên khoá 2018-2019. 

Trong năm qua, học sinh trên toàn học khu đã kiếm được 2,772 “TEA Industry-Recognized Certifications” (chứng chỉ kỹ nghệ công nhận). So với niên khoá 2017-2018, chỉ có hơn 700 học sinh có được chứng chỉ CTE.

“Sự gia tăng này phản ánh việc chú trọng của học khu và động lực đằng sau sở ‘College and Career Readiness’ (chuẩn bị đại học và ngành nghề) cho mọi học sinh,” Phụ Tá TGĐ của sở này là ông Michael Love nói. “Các chứng nhận kỹ nghệ chỉ là một hình thức của nhiều nguồn năng của đại học và nghề nghiệp mà học khu cung cấp cho học sinh trên toàn HISD.”

Ông Love nói sở “Career Readiness” làm việc sát cánh với sở “Schools Office” và các trường trung học II cấp để cung cấp các kế hoạch cá biệt nhằm gia tăng khả năng cung ứng các cơ hội lấy chứng chỉ. Thêm vào đó, có những sự đầu tư trong học trình và phòng thí nghiệm để bảo đảm mọi học sinh có cơ hội tham dự.

Như được vạch ra trong các chiến thuật ưu tiên của TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan cho niên khoá tới, HISD quyết tâm gia tăng và mở rộng các chương trình CTE. Vào đầu năm nay, các chương trình CTE được thông báo là sẽ nới rộng ra chín trường trung học II cấp trên toàn học khu, kể cả cho thêm một chương trình thiết ký họa đồ tại trường Waltrip High School, một chương trình thẩm mỹ tại trường Madison High School, và một chương trình xây cất tại trường Milby High School. 

“Đảm bảo mọi học sinh có được cơ hội học hành là một trong những ưu tiên hàng đầu của tôi,” bà Lathan nói. “Chúng tôi quyết tâm chuẩn bị học sinh cho một tương lai qua giáo dục nghành nghề và kỹ thuật cũng như chuẩn bị ráo riết để vào đại học và chọn ngành.”

Một sự gia tăng các cơ hội phát triển chuyên môn đặc biệt về chứng chỉ CTE cũng được sẵn sàng cung ứng cho các giáo chức, mà, theo ông Love, có ảnh hưởng trực tiếp đến số chứng chỉ kiếm được.

“Các giáo chức đã thực hiện một công trình to lớn,” ông Love nói. “Sự gia tăng này phản ảnh các nỗ lực của họ.”

Một chứng chỉ kỹ nghệ là một chứng chỉ xác nhận khả năng thi hành những công việc căn bản nào đó thiết yếu cho loại kỹ nghệ đặc biệt. Các chứng chỉ này có giá trị trên toàn quốc và cho phép người được chứng chỉ được trả lương nhiều hơn lương tối thiểu.

Trưởng phòng Chiến Thuật và Sáng Kiến là ông Rick Cruz nói rằng mục tiêu của học khu là tiếp tục gia tăng số chứng chỉ học sinh kiếm được trong vòng 10 năm tới bởi phân bổ các nguồn năng đặc biệt và đầu tư vào các giảng viên có phẩm chất cao.

“Các trường đang tích cực thuê mướn các giáo chức CTE, là người sẽ khuyến khích học sinh lấy các chứng chỉ được kỹ nghệ nhìn nhận,” ông Cruz nói. “Khu học chánh và sở ‘Career Readiness’ đang đầu tư vào các nguồn chương trình mà nó đem lại nhiều cơ hội để học sinh lấy chứng chỉ.”

Muốn biết thêm thông tin về giáo dục CTE trong HISD, hãy vào trang www.HISDCareerReadiness.org.  

HISD thử nghiệm EKG miễn phí cho học sinh thể lực trong chương trình tiếp cận đầu tiên

Hàng ngàn học sinh thể lực cấp trung học của Khu Học Chánh Houston sẽ được đo tim miễn phí (EKGs) trong sinh hoạt đầu tiên của HISD nhằm khám phá những khiếm khuyết của tim nơi người trẻ, để có thể ngăn ngừa bệnh đau tim chết người.

Sinh hoạt này, sẽ được tổ chức tại vận động trường Delmar, từ 8g sáng đến 1g trưa thứ Bảy, 3 tháng Tám. Việc thử nghiệm này cũng được cung cấp cho các vận động viên, ban nhạc, nhóm hoạt động, và các phần tử của nhóm vũ, cũng như những học sinh nào có tham dự trong các sinh hoạt ngoại khóa tương tự.

“Chúng tôi được linh hứng bởi các học khu khác trong vùng để cung cấp chương trình cứu mạng sống này,” Giám Đốc Thể Lực HISD là Andre Walker nói. “Đây là một bước quan trọng để bảo vệ học sinh và giúp phụ huynh được an tâm.”

Máy EKG có thể khám phá những bệnh tật tỉ như “Hypertrophic Cardiomyopathy” (HCM), một tình trạng khiến các vành cơ tim dầy hơn.

Trong sinh hoạt này, các học sinh thể lực sẽ trải qua cuộc thử nghiệm miễn phí tại vận động trường Delmar của HISD. Bình thường đo EKG tốn khoảng $50. Cuộc thử nghiệm khoảng 10 phút. Các kết quả sẽ được biết trong cùng ngày và các nguồn năng cũng như sự giới thiệu sẽ được cung cấp cho những học sinh nào cần.

Học sinh phải đem theo thẻ học sinh. Để ghi tên, hãy nhấn vào đây.

HISD mở rộng chương trình vườn trẻ nguyên ngày, miễn phí trên toàn học khu

HISD đang mở rộng chương trình vườn trẻ (pre-K) nguyên ngày, miễn phí trên toàn học khu để giúp các em 3 và 4 tuổi có cơ hội tham dự một chương trình có phẩm chất cao để xây dựng một nền tảng vững chắc về học vấn và hỗ trợ các nhu cầu của gia đình.

Tổng cộng 12 trường tiểu học trên toàn học khu sẽ mở rộng các lớp pre-K với tổng số là 38 lớp pre-K. Các trường này là: Isaacs ES, R. Martinez ES, Rucker ES, Love ES, Browning ES, Shadowbriar ES, Askew ES, Mitchell ES, Garden Villas ES, DeAnda ES, Wesley ES và Neff ECC .

Hai trường – Hillard ES và Oates ES – lần đầu tiên có lớp pre-K.

“Những năm thơ ấu thì đầy hứa hẹn để phát triển trí óc và khả năng,” Giám Đốc Early Childhood của HISD là Mechiel Rozas nói. “Pre-K cung cấp một nền tảng to lớn và đem cho trẻ em cơ hội phát triển và lớn lên trong khi còn học được các khả năng cần để thành công trong đời sau này.”

Các trường tích cực cho khu xóm biết về chương trình thơ ấu này. Các em phải sống trong vòng ranh giới của HISD nhưng không phải thuộc về riêng một trường nào để có thể tham dự chương trình pre-K.

Những học sinh nào tham dự chương trình pre-K trong niên khoá 2019-2020 sẽ có lợi để tham dự, được học đúng tuổi, tập đọc tập viết, cũng như:

 • Các giáo chức giỏi trong từng lớp  
 • Tùy ý chọn lớp song ngữ
 • Giữ trẻ sau khi tan học (tùy theo trường) 
 • Ăn sáng, trưa và tối miễn phí 
 • Bàn ghế và học mới trong từng lớp 
 • Được hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và thể chất, được thực phẩm và chỗ ở, và nhiều điều khác
 • Lớp dành cho phụ huynh 

Cách Ghi Danh

Giữ chỗ bằng cách đến thăm trường từ thứ Hai – thứ Năm từ 8g sáng đến 3g chiều với giấy tờ sau. Có giúp đỡ điền đơn.

 • Lợi tức của cha mẹ (chi phiếu, thư giới thiệu, trợ cấp con, SSD)  
 • Chứng minh nơi cư ngụ (biên lai tiền điện, ga, nước, hay thuê nhà)  
 • Giấy khai sinh của con em  
 • Thẻ An Sinh Xã Hội của con em  
 • Hồ sơ chủng ngừa của con em  
 • Thẻ căn cước của phụ huynh  

Phụ huynh cũng có thể vào trang www.houstonisd.org/prek để ghi danh. 

Ai có thể ghi danh 

Lớp pre-K nguyên ngày, miễn phí dành cho các trẻ em 3 và 4 tuổi dựa trên một trong những tiêu chuẩn sau:

 • Không nói và không hiểu tiếng Anh 
 • Kinh tế yếu kém (đủ điều kiện để tham dự chương trình National School Lunch Program) 
 • Con cái của một quân nhân U.S. Armed Forces 
 • Từng trong tình trạng con nuôi 
 • Vô gia cư (không cần giấy tờ để ghi danh) 

Một cuộc nghiên cứu mới đây của đại học Rice tihấy rằng chương trình pre-K của HISD đã giúp các em sẵn sàng vào lớp mẫu giáo dù chỉ sau một năm học, so với những em không tham dự chương trình pre-K. Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy những học sinh nào tham dự lớp pre-K thì học giỏi hơn từ lớp K – 12, và nhiều khả năng để tốt nghiệp, và kiếm được lương cao khi trưởng thành.

Muốn biết thêm thông tin về pre-K, hãy gọi số 713-556-6835 hay vào trang HoustonISD.org/PreK. 

Ủy Ban Giáo Dục HISD tán thành ngân sách để tăng lương tối thiểu lên $14 một giờ

Với biểu quyết 5-1, Ủy Ban Giáo Dục HISD đã thông qua ngân sách cho niên khoá 2019-2020 mà nó sẽ tăng lương tối thiểu của khu học chánh từ $12 một giờ lên $14 một giờ.

Các ủy viên đã đề nghị và thông qua một tu chính bao gồm sự cắt giảm $17 triệu nhưng sự giảm bớt nhân viên sẽ được bù đắp bởi việc sử dụng ngân quỹ cân bằng.

Kế hoạch chi tiêu này đòi hỏi không được gia tăng tiền bảo hiểm sức khỏe của nhân viên học khu.

Ngân sách này tán thành việc tăng lương cho giáo chức, tư vấn toàn thời gian, y tá toàn thời gian, quản thư toàn thời gian và các chuyên gia giáo dục khác từ 3.5 phần trăm lên 8 phần trăm, tùy theo số năm phục vụ trong HISD.

Các ủy viên cũng tán thành việc gia tăng lương tối thiểu của tài xế xe buýt lên $18/một giờ.

Ủy ban còn thông qua một tu chính để không tăng lương cho nhân viên có số lương nhiều hơn $75,000 một năm. Thay vào đó, các nhân viên này sẽ được tiền thưởng một lần là $1000 và có thêm hai ngày nghỉ.

Ban quản trị của HISD đã trình lên Ủy Ban Giáo Dục một ngân sách cân bằng để cứu xét mà nó bao gồm việc tăng lương cho mọi nhân viên của học khu và không cắt giảm nhân viên.

Một vài tu chính khác đã được các Ủy Viên thi hanh mà các nhân viên quản trị sẽ phân tích trong một vài ngày tới để đưa vào ngân sách này.