Monthly Archives: June 2020

Cập Nhật Chương Trình Curbside Summer Meal

Khu Học Chánh Houston tạm đóng cửa hầu  hết các địa điểm phân phát thức ăn mùa hè, bắt đầu từ thứ Sáu, 3 tháng bảy, vì những hướng dẫn của các viên chức y tế công cộng và số trường hợp COVID-19 gia tăng trên toàn thành phố.

Năm địa điểm chiến thuật cung cấp các bữa ăn mùa hè và chương trình trợ giúp thực phẩm của Houston Food Bank – nó cung cấp cho các gia đình các hộp 30 cân thực phẩm – sẽ vẫn mở cửa.

Các địa điểm đó là “Sam Houston Math, Science, and Technology Center”, Revere Middle School, và các trường trung học II cấp Kashmere, Chavez, và Milby.

Continue reading

Chương trình giao sản phẩm Fresh Bus sẽ kết thúc tuần này

Chương trình giao sản phẩm Fresh Bus sẽ kết thúc vào cuối tuần này vì tài trợ từ chương trình Rau Trái Tươi của Nha Nông Nghiệp Texas đã chấm dứt.

Chương trình giao sản phẩm sau cùng được dự trù vào thứ Năm thì bị hủy bỏ vì thời tiết xấu.

Những gia đình có nhu cầu được khích lệ hãy đến một trong các địa điểm phát thức ăn mùa hè Curbside Summer Meals của học khu, ở đây họ có thể lấy thức ăn cho vài ngày từ thứ Hai đến thứ Năm.

Ngoài ra, chương trình trợ giúp thực phẩm vì đại dịch của Ngân Hàng Thực Phẩm Houston – nó cung cấp cho gia đình với hộp sản phẩm 30 cân – sẽ được cung cấp trong sự phối hợp với năm địa điểm được ấn định là các nơi Curbside Summer Meals.

Continue reading

Trì trệ mở cửa bốn trường đang xây lại vì thiệt hại bởi Bão Harvey

Bốn trường tiểu học đang được xây lại vì hậu quả của bão Harvey hiện được dự định mở cửa vào tháng Tám 2020 – chậm trễ ba tháng vì đại dịch COVID-19.

Các trường tiểu học Kolter, Braeburn, Mitchell, và Scarborough lúc đầu được dự trù mở cửa vào tháng Sáu 2020.

Viên Chức Dịch Vụ Xây Cất HISD là ông Derrick Sanders nói thời điểm mới này là hậu quả của việc thiếu nhân lực gây nên bởi những đòi hỏi bó buộc về khoảng cách giao tiếp vì đại dịch COVID-19.

Continue reading

Học sinh HISD chiếm được học bổng nước ngoài trong đại hội mở đầu “Global Issues Summit” của học khu

Hai học sinh HISD đã chiếm được học bổng nước ngoài sau khi diễn thuyết đầy hứng khởi trong đại hội ảo của học khu “HISD Global Issues Summit” và thi diễn thuyết.

Ritika Gupta, một học sinh lớp tám trường Lanier Middle School đã có bài nói đầy đam mê về bình đẳng phái tính, và Nusaibah Arif, một học sinh lớp 11 trường Sharpstown International High School, trình bày sự đa dạng của Houston qua bài nói của em bằng tiếng Bengali về Phong Trào Ngôn Ngữ Bengali. Hai học sinh này sẽ được học bổng toàn phần để học ở nước ngoài – khi an toàn du hành toàn cầu trở lại – từ các hợp tác viên “HISD Abroad”, tổ chức Puranik FoundationAmigos de las Américas.

Tiến nói của hai học sinh HISD này được lan rộng bởi UNICEF USA, người công bố các học sinh thắng giải và bao gồm các bài nói của các em trong một bài viết được đăng trong trang mạng của UNICEF USA.

Continue reading

HISD đủ điều kiện để được trợ cấp COVID-19 theo luật “CARES Act”.

Trong tháng Ba 2020, dự luật “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act”, còn được gọi là “CARES Act”, được ký thành luật. Dự luật này dành $13.2 tỉ cho các trường K-12 qua quỹ “Elementary and Secondary School Education Relief Fund” (ESSERF). HISD đủ điều kiện để nộp đơn xin trợ cấp ESSERF theo luật “CARES Act”.

Nha Giáo Dục Texas (TEA) đã ban các quyền này cho HISD theo luật “CARES Act”, ESSERF. Đây không phải là trợ cấp thêm cho HISD, chúng được sử dụng để bù đắp cho sự thất thoát việc tham dự trung bình của học sinh hàng ngày (ADA) qua chương trình “Foundation School Program” (FSP) dưới sự tài trợ các trường Texas.

Đơn xin tài trợ CARES Act, ESSERF phải được nộp cho TEA vào thứ Hai, 24 tháng Tám, 2020. Quyền của HISD để được hưởng Cares Act, ESSERF, được trù liệu là $81,721,075.

Công chúng có cơ hội để cho biết ý kiến phản hồi về cách học khu sử dụng tài trợ ESSERF được phân bổ theo luật CARES Act. Quý vị có thể tru cập bản thăm dò để cho biết ý kiến ở đây. Bản thăm dò này sẽ chấm dứt vào 8 tháng Bảy.

Việc xây cất tiếp tục trên các đồ án được tái điều chỉnh của Bông Phiếu 2012

Tuy Khu Học Chánh Houston đóng cửa vì đại dịch COVID-19, việc xây cất đã tiếp tục trên một vài đồ án Bông Phiếu 2012 được tái điều chỉnh trên toàn học khu.

Các đồ án tái điều chỉnh là những đồ án mới, được ủy ban phê chuẩn mà nó không thuộc về phạm vi nguyên thủy của công việc nhưng được tài trợ bởi ngân khoản bông phiếu thặng dư. Các đồ án này gồm hồ bơi trong nhà tại các trường trung học Milby, Washington, và Yates, chái nhà nghệ thuật của trường Trung Học Westbury, và vòm khu ăn uống của trường Sharpstown International School.

Hồ bơi của trường Milby đã hoàn tất 98 phần trăm. Sở Dịch Vụ Xây Cất đang hợp tác với sở Kỹ Thuật HISD và Bảo Trì An Ninh HISD cho phần công việc nhỏ còn lại. Hồ bơi này sẽ sẵn sàng cho niên khóa 2020-2021.

Continue reading

Trường Học Mở Cửa Lại

Sau lời kêu gọi toàn tiểu bang giữa các tổng giám đốc khu học chánh và Cao Ủy Giáo Dục Mike Morath, tôi muốn cung cấp thông tin mới về các kế hoạch cho niên khóa 2020-2021 – mà nó vẫn chờ để hoàn thiện.

Khi các trường hợp COVID-19 vẫn tiếp tục gia tăng, tình hình vẫn luôn thay đổi khi chúng tôi cố xác định những bước kế tiếp về niên khóa tới sẽ như thế nào. Trong phần trình bày, cao ủy này nhấn mạnh rằng Nha Giáo Dục Texas (TEA) đang làm việc với các cố vấn y tế của Thống Đốc Greg Abbott để đưa ra những hướng dẫn y tế cho các khu học chánh. Trong khi thông tin sơ khởi đã được TEA cung cấp, hướng dẫn sau cùng thì phải chờ đến giữa tháng Bảy.

Trong thời gian này, HISD đã tự thành lập tổ chức “Communicable Diseases Plan Task Force” — gồm các chuyên gia y tế, phụ huynh, học sinh, nhân viên, và các phần tử cộng đồng — để giúp xác định các hướng dẫn và nghi thức để hoạt động lại tại các trường và các cấp bậc hành chánh. Học khu đang lưu tâm đến ba lựa chọn sau:

Continue reading

Việc xây cất trường Bellaire HS vượt quá một nửa

Việc xây cất tại trường Trung Học Bellaire hiện hoàn tất hơn 50 phần trăm, với trường mới được mong sẽ sẵn sàng cho học sinh vào thời gian này năm tới.

Các nhóm thợ đã thiết lập cấu trúc mái cho cơ sở mới, mà nó bao gồm các cánh cơ sở cho học thuật, nghệ thuật, và thể dục. Cánh học thuật hiện đóng lại và thiết kế hệ máy lạnh, với các nhóm thợ hiện làm việc trên những việc sau cùng, gồm mái và sàn nhà.

Các nhóm thợ còn làm việc trên các trần nhà cao trong thính đường, đào giếng cho hồ bơi, và xây cất các tường bên trong của khu vực thể lực. Hệ điều hòa không khí được mong hoạt động trong toàn thể cơ sở này vào cuối tháng Bảy.

Continue reading

Ghi danh trại hè miễn phí Virtual Camp Adventure ngay bây giờ

Hiện đang nhận ghi danh cho “Virtual Camp Adventure,” một trại hè miễn phí với đầy các sinh hoạt phấn khởi STEAM mà có thể thi hành thoải mái ở nhà.

Được bảo trợ bởi “The Children’s Museum of Houston” và “Barbara Bush Houston Literacy Foundation”, “Camp Adventure” cung cấp một cảm nghiệm STEAM phấn khởi và độc đáo. Cảm nghiệm ảo sống động này xảy ra từ 20 tháng Bảy đến 24 tháng Bảy.

Trại miễn phí, nhưng số chỗ có hạn. Trại được mở cho các em sẽ vào lớp mẫu giáo cho đến lớp năm. Mỗi trại sinh sẽ nhận được một gói “Camp Adventure”, gồm mọi dụng cụ cần thiết để đi theo các cảm nghiệm trực tuyến hàng ngày, các hội thảo, âm nhạc, vui đọc sách và nhiều thứ khác.

Việc ghi danh sẽ được dựa trên căn bản ai đến trước sẽ được phục vụ trước. Ghi danh bây giờ tại www.cmhouston.org/campadventure. Muốn biết thêm thông tin, hãy liên lạc campadventure@cmhouston.org

HISD hợp lý hóa các chương trình phân phát thực phẩm để phục vụ cộng đồng tốt hơn

Khu Học Chánh Houston đang hợp lý hóa các chương trình phân phát thực phẩm mùa hè và khởi sự một hợp tác mới với Ngân Hàng Thực Phẩm Houston để phục vụ tốt hơn các gia đình có nhu cầu.

Sở Dinh Dưỡng đang sửa đổi các chương trình “Curbside Summer Meals” và “Fresh Bus”, hợp nhất các địa điểm phân phát để chuyển hướng các nguồn năng về các cộng đồng có nhu cầu cao nhất.

Nằm trong sự cập nhật này, HISD tham gia với Ngân Hàng Thực Phẩm Houston để phát động chương trình “Coronavirus Food Assistance”, nó sẽ cung cấp cho gia đình các hộp 30 cân sản phẩm tại năm địa điểm chiến lược tọa lạc trên khắp khu học chánh.

Continue reading