Monthly Archives: August 2017

Các trường, văn phòng HISD đóng cửa nguyên tuần vì lý do thời tiết

Các trường và văn phòng Khu Học Chánh Houston sẽ đóng cửa nguyên tuần, từ thứ Hai, 28 tháng Tấm cho đến thứ Sáu, 1 tháng Chín, vì sự thiệt hại rộng lớn của cơn bão Harvey.

Tất cả các viên chức HISD đã theo dõi dự báo thời tiết và quyết định rằng những cơn bão và mưa lớn đã ảnh hưởng đến nhiều phần của thành phố và gây ra các điều kiện nguy hiểm cho các trường nếu tựu trường sớm hơn. Nhiều người trong HISD sẽ phải đối phó với công việc dọn dẹp những thiệt hại do bão Harvey để lại. Hậu quả là các trường và văn phòng HISD sẽ phải đóng cửa nguyên tuần.

Các trường và văn phòng hy vọng sẽ mở cửa lại theo thời giờ thường lệ vào thứ Ba, 5 tháng Chín (thứ Hai, 4 tháng Chín là lễ Lao Động).

Muốn biết thêm các cập nhật khác, vui lòng vào trang www.HoustonISD.org, hoặc gọi đường dây nóng

“HISD Inclement Weather Hotline” ở số 713-556-9595. Quý vị cũng có thể ghi danh nhận mẩu tin HISD để biết tin tức mới về tình hình các trường bằng cách “texting YES” đến số 68453. Quý vị cũng có thể theo dõi học khu trên Twitter và Facebook: twitter.com/houstonisd và facebook.com/houstonisd.

HISD hủy bỏ các lớp học hôm thứ Hai vì sự đe dọa của thời tiết khắc nghiệt

Các tổ chức, sinh hoạt của học khu trong ngày thứ Sáu, và thứ Bẩy bị hủy bỏ hay trì hoãn

Mọi trường và văn phòng hành chánh HISD sẽ đóng cửa ngày thứ Hai, 28 tháng Tám và mọi trường và sinh hoạt của học khu bị hủy bỏ vì sự đe dọa của thời tiết khắc nghiệt.

Các lớp được dự định tiếp tục vào thứ Ba, 29 tháng Tám. Tuy nhiên, khu học chánh sẽ tiếp tục theo dõi điều kiện thời tiết và sẽ quyết định là các lớp có thể tiếp tục an toàn vào thứ Ba hay không. Học khu sẽ có quyết định này vào trưa Chúa Nhật, 27 tháng Tám.

Mọi sinh hoạt trường và học khu HISD – kể cả các khóa phát triển chuyên môn và tuyển mộ – sẽ xảy ra sau 2g chiều thứ Sáu, 25 tháng Tám, đều bị hủy bỏ. Ngoài ra, Sở Thể Lực HISD hủy bỏ mọi sinh hoạt thể lực vào thứ Sáu, 25 tháng Tám và thứ Bẩy, 26 tháng Tám. Sự hủy bỏ này gồm các tập dợt, trận đấu và bất cứ trận đấu nào được dự định.

Để đề phòng, mọi nhân viên không thiết yếu tại các trường và văn phòng trung ương sẽ ra về vào 2g chiều thứ Sáu. Các nhân viên thiết yếu, gồm nhân viên về cơ sở và chuyên chở, sẽ ra về vào thời gian ấn định của sở. Các viên chức HISD sẽ theo dõi thời tiết, và nếu cần, thời gian ra về sẽ được cập nhật là sớm hơn một giờ.

Để biết những cập nhật thêm, vui lòng theo dõi trang HoustonISD.org hay gọi đường dây nóng “HISD Inclement Weather Hotline” số 713-556-9595. Chúng tôi cũng khuyến khích mọi nhân viên và phụ huynh HISD hãy ghi tên nhận bản tin cảnh báo để biết thông tin mới nhất về việc đóng cửa trường hay mở cửa trễ bằng cách gửi chữ “YES” về số 68453. Vui lòng bảo đảm là số điện thoại của quý vị thì mới nhất cho trường. Quý vị cũng có thể theo dõi học khu trên Twitter và Facebook: Twitter.com/HoustonISD và Facebook.com/HoustonISD.

Hãy tham dự khóa thông tin cho phụ huynh về các chương trình “Gifted and Talented” của HISD

HISD cung cấp hai chương trình tùy ý chọn cho học sinh Gifted and Talented (G/T – giỏi và có tài) – các chương trình Vanguard Magnet và Vanguard Neighborhood. Các chương trình “Vanguard Neighborhood” được đề ra để đáp ứng các nhu cầu của học sinh G/T tại trường mà các em thuộc về khu vực, và các chương trình “Vanguard Magnet” cung cấp một môi trường mà các học sinh G/T có thể làm việc với đồng bạn tại một trường “Vanguard Magnet School”.

Mọi trường HISD từ lớp K đến 12 đều có các chương trình được đề ra để đáp ứng các nhu cầu của học sinh G/T. Cả hai chương trình cung cấp một học trình khác biệt bởi thay đổi chiều sâu, tính phức tạp, và nhịp độ của chương trình phổ thông.

Sở “Advanced Academics” của HISD cung cấp ba khóa thông tin cho phụ huynh về “Gifted and Talented” như sau:

5g30 – 7g thứ Tư, 20 tháng Chín, 2017
Roosevelt Elementary
6700 Fulton St., Houston 77022

5g30 – 7g thứ Tư, 18 tháng Mười, 2017
Carrillo Elementary
960 South Wayside Dr., Houston 77023

5g30 – 7g thứ Tư, 15 tháng Mười Một, 2017
Windsor Village Elementary
14440 Polo St., Houston 77085

Trong các khóa này, những chuyên viên G/T sẽ có mặt để trả lời mọi thắc mắc của quý vị, gồm:

 • “Gifted and Talented” là gì?
 • Con tôi có phải là “Gifted and Talented” không?
 • Những dịch vụ nào HISD cung cấp cho các học sinh “Gifted and Talented”?
 • Làm thế nào để nộp đơn xin vào một chương trình “Gifted and Talented” của HISD?

Các khóa này dành cho những phụ huynh nào muốn hiểu biết thêm về chương trình G/T của HISD, khi sở G/T sẽ trình bày tổng quát về các chương trình này. Mỗi khóa sẽ có cùng nội dung. Học sinh không buộc phải tham dự, và sẽ có giữ trẻ.

Để xem danh sách các câu thường được hỏi, xin nhấn vào đây (pdf).

Với những câu hỏi về các khóa thông tin phụ huynh sắp tới, hãy liên lạc Cecily Hale qua số 713-556-6954 hoặc email CHale1@HoustonISD.org.

Muốn biết thêm thông tin, hãy vào trang “Gifted and Talented Education” tại HoustonISD.org/Page/31858.

Hãy ghi danh hôm nay để tham dự Đại Hội Phụ Huynh Giáo Dục Đặc Biệt của HISD

Chủ Tịch UBGD HISD Wanda Adams và Tiểu Ban Đặc Biệt Giáo Dục Đặc Biệt kính mời các phụ huynh tham dự Đại Hội Phụ Huynh Giáo Dục Đặc Biệt tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, ở đây các chuyên gia từ HISD và trên toàn quốc sẽ có mặt trong các khóa thông tin và để giúp phụ huynh hỗ trợ việc học hành của con em mình.

Phụ huynh được yêu cầu hãy ghi tên tham dự đại hội, vào ngày thứ Bẩy, 16 tháng Chín từ 9g sáng đến 3g chiều.

Chủ đề của đại hội là “Your Voice, Our Commitment,” và phụ huynh có thể tham dự các khóa hội thảo về sức khỏe, khả năng học hành, sự bao gồm, huyến luyện việc làm, tiến trình giáo dục đặc biệt, và nhiều đề tài khác, cũng như nói chuyện với nhân viên quản trị, được khám sức khỏe, và thưởng thức thực phẩm cũng như chăm sóc trẻ em.

Sở Giáo Dục Đặc Biệt HISD quyết tâm gia tăng sức mạnh cho phụ huynh để trở thành hợp tác viên có tiếng nói trong tương lai của con em mình, và khu học chánh dự định các cuộc họp tương tai cho các phụ huynh, giáo chức, và nhân viên để tham dự khóa huấn luyện về chia sẻ những ý tưởng về dịch vụ giáo dục đặc biệt trong HISD.

Hãy ghi tên bên dưới để tham dự “Special Education Parent Summit” vào thứ Bẩy, 16 tháng Chín.

Special Education Parent Summit
9g sáng – 3g chiều
Thứ Bẩy, 16 tháng Chín, 2017
Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White
4400 West 18th St.
Houston, TX 77092

Nhấn vào đây để ghi danh tham dự đại hội

Phụ huynh được yêu cầu điền bản thăm dò như một phần duyệt xét ở bên ngoài

Các phụ huynh đang được yêu cầu điền bản thăm dò về các cảm nghiệm khi có con theo học trong HISD như một phần duyệt xét của phần tử thứ ba đang được thực hiện bởi công ty American Institutes for Research (AIR).

Các câu trả lời từ bản thăm dò sẽ được dùng để cải tiến các dịch vụ giáo dục đặc biệt do HISD cung cấp. Mọi phụ huynh, kể cả những người không có con em nhận dịch vụ các giáo dục đặc biệt của học khu, cũng được yêu cầu tham dự.

Bản thăm dò này hiện có bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Việt Nam, và Ả Rập. Nó hoàn toàn tự nguyện và kín đáo – các kết quả sẽ không liên kết với gia đình và con em quý vị.

Important Parent Survey (tiếng Anh)

Thăm Dò Quan Trọng Ý Kiến Phụ Huynh (tiếng Việt)

Trong tháng Tư, Ủy Ban Giáo Dục HISD đã chọn công ty AIR để thi hành một cuộc duyệt xét toàn bộ về chương trình Giáo Dục Đặc Biệt. Bản thăm dò này sẽ nhận ra cách can thiệp tích cực cho các học sinh kém, đưa ra đề nghị về thủ tục thẩm định sự giới thiệu, và khảo sát thủ tục khi nhận diện học sinh có khuyết tật. Sự duyệt xét này cũng sẽ thẩm định sự phát triển của chương trình giáo dục cá biệt (IEP).

Vào cuối tháng Chín và Mười, AIR sẽ thực hiện các chuyến thăm trường là một phần của cuộc nghiên cứu.

Christina Lovette được chọn là tân hiệu trưởng trường MC Williams Middle School

Ts. Christina Lovette được chọn là hiệu trưởng trường MC Williams Middle School. Ts. Lovette từng là một nhà giáo dục trong 23 năm, khởi đầu sự nghiệp với HISD là một giáo chức dậy sử tại trường Patrick Henry Middle School và phục vụ trong nhiều vai trò lãnh đạo trên toàn học khu, kể cả điều hợp viên học khu và hiệu phó. Từ 2010-2017, Ts. Lovette phục vụ là một hiệu trưởng và giám đốc học trình và giảng dậy trong Khu Học Chánh Alvin. Bà có bằng cử nhân về sử của đại học Dillard University ở New Orleans và một bằng cao học về lãnh đạo giáo dục của đại học University of Houston-Clear Lake.

Các sinh hoạt trở lại trường được hoạch định trên toàn học khu

Đã đến lúc chuẩn bị cho ngày tựu trường, và chúng tôi đã chuẩn bị một danh sách các sinh hoạt và nguồn năng để bảo đảm con em quý vị được sẵn sàng cho niên khoá 2017-2018.

Diễn hành “back-to-school” của các trường thuộc vùng Worthing

Các trường trung học Worthing và South Early College cũng như các trường thuộc vùng phân bổ thân mời các học sinh và gia đình đến tham dự “Family Fun Day” thường niên lần thứ hai, ở đây học sinh sẽ được miễn phí chủng ngừa, khám răng, đồng phục, học vụ, và được phiếu cắt tóc miễn phí từ 10g – 1g trưa thứ Bẩy, 19 tháng Tám, tại trường Worthing High School, 9215 Scott St., Houston 77051. 

Phát cặp sách “Back to School” của Thị Trưởng

Thị Trưởng Houston Sylvester Turner, Phó Thị Trưởng Lâm Thời Jerry Davis, và DJ Mr. Rogers đang tổ chức một buổi liên hoan “Back-to-School” tại Tidwell Park. Sẽ có phát miễn phí cặp sách, chủng ngừa, khám sức khoẻ, và cắt tóc, cũng như thức ăn và nước uống từ McDonald’s Houston, các trò chơi cho gia đình, và hòa nhạc từ Boost Mobile và 20.10 Media LLC từ 11g đến 2g trưa thứ Bẩy, 19 tháng Tám, tại Tidwell Park, 9720 Spaulding, Houston. 

Sinh hoạt miễn phí thường niên lần thứ ba của “jacobs ladder”

Sẽ phát miễn phí học cụ, cặp sách, đồng phục, và thức ăn từ 10g sáng đến 2g trưa ngày thứ Bẩy, 19 tháng Tám, tại Edgewood Park, 5803 Bellfort, Houston 77033. 

Cuối tuần “Back2school” tại “Worship Center”

Các nguồn năng y tế, cắt tóc miễn phí và thực phẩm miễn phí cùng các quà tặng khác từ 1g–4g chiều thứ Bẩy, 19 tháng Tám, 2017, tại Worship Center, 9522 Veterans Memorial Drive, Houston 77038. 

“HISD Back-to-School Extravaganza”

Phát miễn phí cặp sách, học cụ, giầy, khám sức khỏe và chủng ngừa, và nhiều thứ khác cho các gia đình HISD có lợi tức thấp. Học sinh phải đem theo hồ sơ chủng ngừa để được chủng ngừa miễn phí. Ngoài ra sẽ có thực phẩm tươi cho các gia đình và giúp làm đơn xin Medicaid, CHIP, và SNAP từ 9g đến 1g trưa ngày thứ Sáu, 25 tháng Tám, 2017, tại Bethel’s Empowerment Center, 12660 Sandpiper Dr., Houston 77035.

“Back to School Bash” với nhạc sống

500 cặp đựng sách sẽ được phát miễn phí với thức ăn và âm nhạc, tranh bóng rổ có giải thưởng, và thẻ tặng quà của Footlocker sẽ được phát đi từ 12g-6g chiều thứ Bẩy, 26 tháng Tám, tại All Saint MBC, 6724 Finch Street, Houston 77028. 832-732-7874 hoặc 713-423-4882.

Cắt tóc miễn phí với Ủy Viên HISD Wanda Adams

Miễn phí đồng phục, cặp đựng sách, cắt tóc, thức ăn, và nhiều đồ khác từ các tổ chức bảo trợ là Kut-N-Zone Barber, Academy, H-E-B, United Healthcare, và nhiều tổ chức khác từ 3g -7g tối Chúa Nhật, 20 tháng Tám, 2017, tại Kut-N-Zone Barber, 2919 Westridge Rd., Houston 77054. 713-412-0707

Chủng ngừa và khám sức khỏe 

City of Houston Health Centers

http://www.houstontx.gov/health/HealthCenters/

Harris Health Troubleshooters

https://www.harrishealth.org/en/our-community/outreach-services/pages/troubleshooters-immunization.aspx

Texas Children’s Mobile Clinics

http://www.texaschildrens.org/departments/mobile-clinics/services

Hướng Dẫn Nguồn Năng Cộng Đồng HISD FACE

Hãy vào trang “Family and Community Engagement Resource Guide” tại  www.houstonisd.org/communityresource và tìm các nguồn sau đây:

 • Dụng cụ học sinh để đi học lại (Back-to-School Supplies)
 • Giúp đỡ về y phục (Clothing Assistance)
 • Chăm sóc sức khỏe (Healthcare)

Lễ khánh thành cho trường Milby mới được dự định vào thứ Năm

Trường Milby High School sẽ tổ chức lễ khánh thành vào thứ Năm lúc 5g chiều để mừng việc hoàn tất cơ sở mới, được xây lại theo chương trình Bông Phiếu 2012 của Khu Học Chánh Houston.

Đồ án ba tầng, trị giá $79 triệu là một tổng hợp của xây cất mới và tân trang để giữ lại mặt tiền lịch sử trong khi thiết lập một môi trường học hành hiện đại cho 2,000 học sinh.

Mặt tiền lịch sử của cơ sở chính được biến đổi thành một chỗ sáng sủa, rộng mở với một khu ăn chung, học chung, và các cửa sổ lớn từ sàn nhà đến trần nhà nhìn ra một sân rộng.

Bên cạnh cơ sở chính là các cánh lớp học với nhiều chỗ cho các phòng thí nghiệm khoa học và kỹ sư, hàn, thẩm mỹ, in, và nấu ăn. Các đặc điểm khác gồm các văn phòng hành chánh mới và một thính đường với “black box theater”, cũng như một phòng thể dục mới, phòng học vũ và các tủ đựng sách vở.

Buổi lễ này sẽ gồm những phần trình bầy đặc biệt cho các gia đình của Cố Ủy Viên Giáo Dục HISD là ông Manuel Rodríguez Jr. và gia đình mà trường lấy tên Charles H. Milby. Sau nghi thức, các tham dự viên sẽ có thể tự đi thăm trường mới. Việc thả bươm bướm cũng sẽ được tổ chức trong sân trường để tưởng nhớ Ủy Viên Rodriguez, ông đã trông coi học khu này mà trong đó có trường Milby và ông làm việc không biết mệt cho trường này.

Trường Milby thuộc 40 trường trên toàn khu học chánh đang được tân trang hay xây lại theo chương trình Bông Phiếu 2012. Việc xây cất hiện đang tiến hành tại gần ba mươi trường – nhiều hoạt động hơn bất cứ thời gian nào trong lịch sử học khu. Vào cuối hè này, gần một nửa các đồ án sẽ được hoàn tất. Một khi mọi việc hoàn tất, HISD sẽ hãnh diện về một chuỗi các trường trung học hiện đại nhất nước.

TIN VỀ CHỖ ĐẬU XE
Vì chỗ đậu xe có giới hạn, các tham dự viên được khuyên hãy dùng xe “shuttle” tại một trong sáu bãi đậu xe được ấn định trước. Các xe “shuttle” sẽ chạy liên tục từ 4g đến 5g30 chiều và từ 6g đến 7g30 tối.

Các trạm ngừng của xe “shuttle” ở các địa điểm sau:

 • Davila Elementary, 7610 Dahlia
 • Sanchez Elementary, 2700 Berkley
 • Deady Middle School, 2500 Broadway
 • Primera Iglesia Evangelica, 2306 Broadway
 • Mission Milby, 2220 Broadway
 • Sellers Bros, 8011 Elvera

Achieve 180” khởi sự với các sinh hoạt tựu trường

Các sinh hoạt tựu trường nhằm củng cố sự hợp tác với phụ huynh và cộng đồng

Các trường được bao gồm trong khởi xướng “Achieve 180 của HISD đang khởi sự niên khoá 2017-2018 cho phụ huynh, học sinh, và cộng đồng chung quanh trường với các buổi liên hoan và diễn hành cho đến việc phát dụng cụ học sinh, chủng ngừa, và khám răng miễn phí.

Ba mươi hai trường được bao gồm trong “Achieve 180”, là một khởi xướng mới của học khu trong niên khoá 2017-2018 để hỗ trợ, củng cố, và tăng cường cho các trường kém và thiệt thòi của HISD. Một yếu tố chính của khởi xướng này là tăng cường cho gia đình và cộng đồng.

Các trường “Achieve 180” trong cùng một khuôn khổ dưỡng dục hy vọng sẽ củng cố sự tham dự của phụ huynh và cộng đồng trong trường bằng cách tuyển mộ và kết hợp các người tình nguyện, các nhóm vô vị lợi, trong nhà thờ, và các doanh gia để giúp họ tổ chức các sinh hoạt chào mừng. Một số tổ chức, tỉ như “NorthForest Feeder Pattern Back-to-School Bash” vào ngày 10 tháng Tám, đã thu hút gần 1,000 người trong cộng đồng, họ được ăn miễn phí, được học cụ và dụng cụ y tế, và ngay cả cưỡi bò máy và chơi đùa với thú vật cho các em nhỏ.

Ngoài việc tăng cường cho gia đình và cộng đồng, “Achieve 180” gồm năm trụ cột chính: sự lãnh đạo giỏi, dậy giỏi, thiết kế trường, và hỗ trợ về xã hội và cảm xúc. Tổng cộng, “Achieve 180” được mong sẽ ảnh hưởng đến hơn 1,000 giáo chức và gần 20,000 học sinh và gia đình.

Hai sinh hoạt tựu trường khác của Achieve 180 được dự định trong tuần này. Các trường thuộc khuôn khổ dưỡng dục của Westbury sẽ tụ họp từ 4g đến 6g chiều thứ Năm, 17 tháng Tám tại trường Trung Học Westbury. Vào thứ Bẩy, 19 tháng Tám, ông TGĐ Richard Carranza sẽ đến tham dự với các trường thuộc khuôn khổ dưỡng dục Worthing từ 10g sáng đến 2g trưa trong sinh hoạt “Southside Takeover.” Sinh hoạt này, được tổ chức tại trường Worthing High School, sẽ có diễn hành, khám răng miễn phí, chủng ngừa và các màn văn nghệ.

Có thêm trường HISD đạt được tiêu chuẩn gắt gao của tiểu bang trong niên khoá 2016-2017

Số các trường của Khu Học Chánh Houston đạt được các tiêu chuẩn của tiểu bang thì hiện cao hơn bao giờ hết dưới hệ thống giải trình khó khăn của Texas mà nó được bắt đầu từ 2012.

Theo các thứ hạng được cho biết hôm nay bởi Cơ Quan Giáo Dục Texas, 90 phần trăm các trường HISD (251 trong 278) được xếp hạng “met standard” (đạt tiêu chuẩn) cho niên khoá 2016-2017. Đồng thời, số trường được xếp hạng “improvement required” (cần cải tiến) thì ít hơn 11 trường.  HISD chiếm được hạng “met standard” cho toàn học khu.

Đây là năm thứ năm mà trong đó Texas xếp hạng các trường dùng hệ thống giải trình hiện thời, mà nó để ý đến bốn yếu tố của toàn thể học sinh, và cho các nhóm sắc tộc và thiểu số. Các yếu tố đó gồm:

 • Thành quả trên bài thi State of Texas Assessment of Academic Readiness (STAAR)
 • Sự tiến bộ của học sinh từ năm này sang năm khác
 • Bớt đi khoảng cách thành tích
 • Sẵn sàng lên đại học

Gần một nửa (18 trong 38) các trường HISD được coi là “improvement required” năm trước thì đã đạt được hạng “met standard” năm 2017. Các trường đó là Bellfort Early Childhood Center, Advanced Virtual Academy (AVA), Foerster, Gallegos, Bruce, C. Martinez, Young, Cook, Lewis, và Kashmere Gardens. Còn có trong danh sách này là các trường trung học I cấp E-Stem Central, HS Ahead, Edison and Forest Brook, và trung học II cấp Liberty, Milby, and Westbury high schools.

Một trường được xếp hạng “improvement required” năm trước thì không được xếp hạng năm nay (Harper Alternative). Thêm vào đó, các trường Victory Prep North và South được xếp hạng “improvement required” năm 2016 trước khi sát nhập vào HISD. Cả hai được xếp hạng “met standard” trong niên khoá 2016-17. Điều này có nghĩa trong tất cả, 21 trường ra khỏi danh sách “improvement required” cho niên khoá 2016-2017.

Sự tiến bộ này xảy ra bất kể các tiêu chuẩn khó khăn nhất kể từ khi thi hành hệ thống giải trình trách nhiệm mới của tiểu bang. 90 phần trăm các trường HISD được xếp hạng “met standard” là số cao nhất học khu chưa từng thấy và kể cả các trường được thêm vào khu học chánh.