Monthly Archives: May 2019

Ghi tên tham dự hội “Back to School” của thị trưởng trước ngày 12 tháng Bảy

Hiện đang nhận ghi tên tham dự “Back to School Fest” (hội tựu trường) của Thị Trưởng Sylvester Turner, một sinh hoạt hàng năm để giúp các học sinh tiểu học trong toàn thành phố có được các nguồn năng miễn phí mà các em cần để thành công học vấn, tỉ như học cụ, cặp đựng sách, và các dịch vụ y tế.

Mọi tham dự viên phải ghi tên lấy hẹn trước ngày thứ Sáu, 12 tháng Bảy để được tham dự. Để ghi tên, hãy vào trang này. Các gia đình cũng có thể ghi tên tham dự bằng cách gọi số 311 hay 713-837-0311 để lấy hẹn.

Sinh hoạt này, được tổ chức trong sự hợp tác với hãng Shell và Đại Học Houston, là một cơ hội tốt cho các gia đình ở Houston tận dụng các nguồn năng được cung cấp bởi Thành Phố Houston và các tổ chức bảo trợ khác.

Điều kiện tham dự là phải ghi tên trước cho các học sinh từ mẫu giáo cho đến lớp năm và cư ngụ trong Thành Phố Houston. Các tham dự viên sẽ nhận được cặp đựng sách với đầy đủ các dụng cụ học sinh và sẽ được khám mắt, chủng ngừa, tham dự lớp vệ sinh về răng, và nhiều thứ khác.

Sinh hoạt này cung cấp cơ hội cho học sinh HISD chuẩn bị cho niên khoá tới qua việc nhận các học cụ và dịch vụ cần để khởi sự khoá học cách thích hợp.

Muốn biết thêm thông tin hay muốn giúp đỡ ghi danh trực tuyến, vui lòng gọi số 311 hoặc 713-837-0311 từ 8g sáng đến 5g chiều

TGĐ Lâm Thời đề ra Chiến Thuật Ưu Tiên cho niên khoá 2019-20 của HISD

TGĐ Lâm Thời HISD Lathan vừa mới trình lên các Ủy Viên Giáo Dục trong một cuộc hội thảo và với các hiệu trưởng của học khu trong cuộc họp hàng tháng về năm “Strategic Priorities” (chiến thuật ưu tiên) cho niên khoá 2019-2020: 

 • Mở Rộng Cơ Hội Giáo Dục 
 • Đảm Bảo Sức Khỏe, Sự An Toàn và Tốt Lành của Học Sinh
 • Biến Đổi Kết Quả Học Thuật 
 • Gia Tăng Hiệu Năng Tổ Chức 
 • Vun Xới Tài Năng Nhóm HISD

Mở rộng cơ hội giáo dục là một ưu tiên cao đối với bà Lathan, bà dự định xây dựng trên mô hình học trình sáng tạo và năng động để không chỉ thách đố kiến thức của học sinh nhưng còn trau dồi óc sáng tạo.

Ưu tiên này gồm việc nới rộng giáo dục nghệ thuật trong toàn khu học chánh. Một đề nghị đã được trình lên Ủy Ban Giáo Dục để có thêm 37 giáo chức nghệ thuật ở cấp tiểu học, cũng như đưa nghệ thuật vào học trình Anh văn và văn phạm.

“Có khoảng 20,000 học sinh tiểu học không được dạy về các môn nghệ thuật qua âm nhạc hay nghệ thuật tổng quát,” bà nói, khi nhận xét rằng cần có thêm nữa để đạt được các mục tiêu nghệ thuật của học khu. “Đó là hướng nhắm của chúng ta – như thế mọi trẻ em đều có cơ hội học hành.”

Bà Lathan còn nhấn mạnh đến quyết tâm chuẩn bị cho tương lai học sinh qua chương trình học nghề và kỹ thuật (CTE) và chuẩn bị lên đại học. CTE sẽ được nới rộng ra chín trường trung học II cấp trên toàn học khu, kể cả việc đưa thêm một chương trình thiết kế mỹ thuật tại trường Waltrip High School, chương trình thẩm mỹ tại trường Madison High School, và chương trình xây cất tại trường Milby High School. 

Một số thách đố lớn lao nhất mà các nhà giáo phải đối diện gồm việc đáp ứng các nhu cầu của học sinh qua việc học hỏi về xã hội và cảm xúc. Trong khi học thuật thì quan trọng nhất trong học khu, bà Lathan nhấn mạnh rằng việc đảm bảo sức khỏe, sự an toàn và tốt lành của học sinh cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của bà trong niên khoá tới.

“Đảm bảo học sinh có được chỗ an toàn, chuyên chở, hỗ trợ sức khỏe tâm thành và thực phẩm phải tiếp tục là một ưu tiên cho học khu chúng ta,” bà nói.

Được khởi đầu vào năm 2017, khởi xướng Every Community Every School” trở nên một khí cụ thiết yếu. Học khu sẽ chú trọng đến việc mở rộng chương trình này để phục vụ thêm nhiều học sinh, đưa họ đến với các nguồn năng và dịch vụ bao gồm.

Việc gia tăng sức khỏe tâm thần và thể chất cho học sinh HISD cũng đứng đầu trong danh sách các ưu tiên của bà Lathan cho niên khoá 2019-2020. Ban quản trị dự định gia tăng các chuyên gia tâm lý trong các nhóm giải quyết khủng hoảng của học khu, nhóm này cung cấp sự giúp đỡ và đáp ứng với mọi trường trong học khu. Còn có các kế hoạch để thực hiện chương trình “Youth Mental Health First Aid” Program (SEL), chương trình này được đề ra để dạy người lớn biết cách giúp một học sinh khi bị khủng hoảng tâm thần.

Trong vài năm vừa qua, khu học chánh đã tận tụy làm việc để biến đối kết quả học hành của học sinh HISD, và bà Lathan nói rõ là học khu sẽ tiếp tục thi hành những gì cần để hỗ trợ các nỗ lực học vấn của các học sinh.

“Từ giáo dục đặc biệt đến văn hóa,” bà nói, “chúng ta phải cung cấp sự hướng dẫn và trợ giúp cần để thành công.”

Học khu dự định tinh luyện lại chương trình hỗ trợ nhiều cấp bậc Achieve 180, có nghĩa là các trương nào từng ra khỏi mức độ IR trong ba năm thì sẽ chuyển trở về khuôn khổ dưỡng dục nguyên thủy và được cung cấp mức độ hỗ trợ nào đó.

Sự thúc dục ham học cả đời còn là một lãnh vực chính được chú trọng, cũng như nhấn mạnh đến tầm quan trọng của song ngữ và song văn hóa cho mọi học sinh. Học khu sẽ mở rộng các nguồn văn hóa cho các học sinh học tiếng Anh, để củng cố ngôn ngữ đầu tiên khi các học sinh học ngôn ngữ thứ hai.

Gia tăng hiệu năng tổ chức, bao gồm việc thiết lập một cơ cấu hiệu quả, củng cố các nỗ lực và hoạt động cách minh bạch cũng là một yếu tố cho sự thành công nói chung.

Khi học khu tiếp tục cố đạt được sự tuyệt hảo học vấn, bà Lathan nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc vun xới tài năng HISD.

“Vốn nhân sự là một trong những sở hữu lớn nhất của học khu chúng ta,” bà nói. “Chúng ta phải thu hút các giáo chức năng động và vun xới các người lãnh đạo trong chúng ta.”

Tuần qua, Ủy Ban Giáo Dục đã đồng lòng tiếp tục khởi xướng “Teach Forward Houston Initiative”. Sự hợp tác này cung cấp cho học khu các sinh viên tốt nghiệp có chiều hướng lãnh đạo mà họ cam kết sẽ dậy học trong HISD.

Một kế hoạch cũng được thi hành để giúp cải tiến hiệu năng giáo chức và hiệu trưởng qua một sự hợp tác với Khan Academy mà nó sẽ cung cấp cho các giáo chức trong toàn học khu sự truy cập việc phát triển chuyên môn.

Hãy khám phá những điều không biết qua chương trình đọc sách mùa hè của Thư Viện Houston

Mùa hè là thời gian tốt nhất để học sinh rèn luyện khả năng đọc sách, và nhờ sự hợp tác với Thư Viện Houston, các em có sự vui thích khi làm việc đó.

HISD khích lệ các học sinh hãy tham dự chương trình đọc sách mùa hè của Thư Viện Houston dành cho trẻ em và thiếu niên, được gọi là “Explore the Unknown,” được khởi sự 1 tháng Sáu cho đến 1 tháng Tám.

Học sinh có thể nhận được một cuốn sách miễn phí và dây cột chỉ bởi ghi danh. Ở mỗi cấp bậc giải thưởng, học sinh có thể kiếm được một cuốn sách khác và các kim (pin) để trang hoàng dây buộc này và để khoe sự thành công của mình. Các em có thể kiếm được các kim khi đạt được mục tiêu đọc sách, tham dự sinh hoạt thư viện, và trở nên một phần tử tích cực trong cộng đồng mình.

Có thể kiếm thêm các giải thưởng bởi đến thăm một Thư Viện trong vùng và tham dự một số chương trình dành cho trẻ em và thiếu niên. Cũng có các giải thưởng cho gia đình, như thế để mọi người đọc sách vào hè này.

Ghi danh, đăng nhập, và thắng giải với một vài bước nhẹ nhàng: 

 • Hãy vào trang houstonlibrary.org/summer
 • Nhấn vào “registration button” và theo các chỉ dẫn. 
 • Đăng nhập bất cứ lúc nào để theo dõi các mục tiêu đọc sách và tham dự sinh hoạt. 
 • Mở khóa “badges” bởi đăng nhập 20 phút hàng ngày, theo dự các chương trình thư viện, và nhiều điều khác. 
 • Bất cứ gì đọc cũng được tính! Thật dễ để mở khóa “badges” và kiếm được các kim chỉ bởi đọc sách 20 phút hàng ngày.

Không phải học bù cho ngày nghỉ vì thời tiết hôm thứ Sáu, 10 tháng Năm

Các trường HISD đã đóng cửa hôm thứ Sáu, 10 tháng Năm, vì thời tiết khắc nghiệt. Lịch học sinh niên khoá 2018-19 của Ủy Ban Giáo Dục HISD đã dành thời gian nhiều hơn cả những gì đòi buộc để phù hợp với luật tiểu bang. Kết quả là, học sinh HISD không phải học bù cho ngày nghỉ này.

Cảnh Sát HISD mừng Tuần Lễ Cảm Kích Cảnh Sát

Tuần này, các viên chức công lực trong HISD và trên toàn quốc sẽ cử hành sự phục vụ và hy sinh của họ trong tuần lễ “Law Enforcement Appreciation Week”.

Việc cử hành thường niên này đã được thiết lập vào năm 1962 khi TT John F. Kennedy ký một tuyên cáo đặt ngày 15 tháng Năm là ngày Tưởng Nhớ Các Viên Chức Bảo An (Peace Officers Memorial Day), và tuần lễ có ngày đó là tuần “Law Enforcement Appreciation Week” (tuần cảm kích sự thực thi luật pháp).

“Hàng năm chúng ta dành thời gian này để tưởng nhớ đến giá trị của các viên chức bảo an cho xã hội chúng ta và sự hy sinh lớn lao của họ hàng ngày để bảo vệ cộng đồng,” Cảnh Sát Trưởng HISD là Paul Cordova nói. “Trong tuần lễ này chúng tôi muốn vinh danh những người còn sống cũng như đã chết mà họ đã dành cả cuộc đời để phục vụ người khác.”

Để cử hành tuần lễ này, Sở Cảnh Sát HISD sẽ tổ chức một buổi ăn sáng để cảm ơn và trao giải thưởng tại trường mới “High School for Law and Justice” vào thứ Sáu để vinh danh các viên chức, cựu cảnh sát, cảnh sát viên hồi hưu, và đội quân khuyển K9. Quý vị có thể tỏ lòng cảm kích bằng cách gửi lời cảm ơn đến một viên chức cảnh sát HISD hoặc các viên chức cảnh sát trong các cơ quan cảnh sát lân cận. Quý vị cũng có thể hỗ trợ bằng cách tự chụp hình mình trong y phục mầu xanh dương và đăng tấm hình này trên mạng truyền thông xã hội với hashtags #LawEnforcementAppreciationWeek và #HISDPolice. Nhớ gửi về @HISDPolice, và chúng tôi sẽ trao đổi tin với quý vị.

Các trường HISD được có hạng trong các Trường Trung Học Tốt Nhất

44 trường được chọn, kể cả các trường trong danh sách Best STEM, Best Charter và Best Magnet

Báo cáo “U.S. News & World Report” đã liệt kê 44 trường của Khu Học Chánh Houston – với bốn trường đứng đầu 100 trường trên toàn quốc – trong các xếp hạng Trường Trung Học Tốt Nhất 2019 (2019 Best High Schools).

Các trường HISD được xếp hạng gần đầu của danh sách các trường trung học công lập tốt nhất là:

 • DeBakey High School for Health Professions, xếp hạng #3 trong Texas, #17 trên toàn quốc
 • Carnegie Vanguard High School, xếp hạng #4 trong Texas, #24 trên toàn quốc
 • Eastwood Academy High School, xếp hạng #9 trong Texas, #97 trên toàn quốc
 • Challenge Early College High School, xếp hạng #10 trong Texas, #102 trên toàn quốc

“Chúng tôi rất hãnh diện về các trường được xếp hạng cao trong danh sách tiểu bang và toàn quốc,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Chúng tôi tích cực làm việc hàng ngày để chiếm được các hạng cao hơn nữa vào năm tới.”

Việc xếp hạng của tờ “U.S. News & World Report” nhận diện các trường trung học tốt phục vụ mọi học sinh – bất kể tình trạng kinh tế xã hội. Danh sách này được xác định bởi nhìn đến các kết quả từ các bài thi tiểu bang, cũng như mức độ chuẩn bị vào đại học của học sinh tại từng trường. Tỉ lệ tốt nghiệp cũng được bao gồm như một yếu tố trong việc xếp hạng.

Mỗi trường trong danh sách năm nay từng được chọn nhiều lần trước đây.

“Một lần nữa chúng tôi lại được vinh dự bởi tờ U.S. News & World Report,” Hiệu Trưởng Agnes Perry của trường DeBakey High School for Health Profession nói. “Chúng tôi hãnh diện về các tiêu chuẩn cao của chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và điều hành chương trình học vấn tuyệt hảo.”

Trường DeBakey còn được chọn xếp hạng #10 trong danh sách công lập các trường magnet, và hạng #11 trên toàn quốc các trường STEM hàng đầu.

Trường Carnegie Vanguard cũng được chọn gần đứng đầu danh sách các trường magnet tốt nhất, xếp hạng #12 trên toàn quốc.

“Chúng tôi cảm kích vì lại có tên trong danh sách này,” Hiệu Trưởng Ramon Moss nói. “Chúng tôi không thể nhận được những khen thưởng như thế nếu không có sự chăm chỉ và tận tâm của các giáo chức, nhân viên, học sinh và phụ huynh.”

Trường Eastwood Academy không chỉ xếp hạng cao trong danh sách các trường trung học công lập, nhưng còn trong danh sách các trường charter tốt nhất, xếp hạng #23 trên toàn quốc.

“”Thật cảm động, và chúng tôi muốn cảm ơn toàn thể cộng đồng vì chiếm được vinh dự này,” Hiệu Trưởng Brandi Lira của trường nói. “Tất cả chúng tôi tích cực hoạt động để bảo đảm học sinh đều ganh đua, tập trung và được chuẩn bị học vấn để có kết quả tuyệt hảo.”

Trường Challenge Early cũng được xếp hạng cao trong các danh sách trường charter và các trường magnet tốt nhất, đứng hạng #24 và #28 toàn quốc, theo thứ tự tương ứng.

“Chúng tôi có các học sinh không thường được để ý trong các môn Advanced Placement, nhưng sự chăm chỉ đó thì quan trọng để thành công ở đại học,” Hiệu Trưởng Tonya Miller nói. “Chúng tôi cảm ơn tờ ‘U.S. News & World Report’ vì lại bao gồm chúng tôi, và chúng tôi cảm ơn các phụ huynh vì cho phép chúng tôi thúc giục học sinh để đạt được khả năng trọn vẹn. Chúc mừng tất cả các trường HISD trong danh sách này.”

Muốn biết danh sách đầy đủ các trường trung học công lập tốt nhất trên toàn quốc, hãy nhấn  vào đây.

Đề nghị ngân sách HISD cho 2019-2020 không bao gồm cắt giảm ngân quỹ trường, không tăng lương

Trưởng Phòng Tài Chánh Học Khu Houston là Rene Barajas hôm nay đã đệ trình lên các ủy viên Giáo Dục một đề nghị ngân sách cho niên khoá 2019-2020. 

Ngân sách được đề nghị dựa trên luật hiện hành và bao gồm số tiền nợ $36 triệu. Số tiền này do bởi sự ước lượng một vài yếu tố then chốt, trong đó quan trọng nhất là giá trị bất động sản, số học sinh ghi danh, và tiền phải trả lại cho tiểu bang.

Theo đề nghị này, sự phân bổ cho trường theo đơn vị (PUA), sẽ không bị cắt bớt $73, và như thế sẽ không có cắt giảm đối với các trường và các sở. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản các sở tổ chức lại. Ngân sách đề nghị không bao gồm sự gia tăng tiền lương hay gia tăng bậc cho bất cứ nhóm nhân viên nào.

Barajas nói rằng, với các hành động lập pháp không chắc chắn đang ảnh hưởng đến tài chánh trường cho niên khoá 2019-20, đường lối hoạt động khôn ngoan nhất là đệ trình xin thông qua ngân sách 2019-20 mà nó được soạn thảo theo luật hiện hành.  

“Một khi chúng ta có luật tài chánh cho biết sự tài trợ trường trong hai năm tới, chúng ta có thể trình bày lại với các ủy viên giáo dục để sửa đổi ngân sách 2019-2020 được tính toán theo bất cứ chi phí nào luật buộc và các đề nghị quản trị khác dựa trên ngân quỹ hiện có, điều này có thể bao gồm sự tăng lương cho nhóm nhân viên,” Barajas nói.   

Học khu tiếp tục theo dõi luật tài chánh trường và bất cứ luật nào khác có ảnh hưởng đến ngân sách trong hai năm tới. Một khi ảnh hưởng của luật tài chánh trường sau cùng được quyết định cũng như các nguồn năng nào hiện có, ban quản trị học khu sẽ đệ trình lên Ủy Ban Giáo Dục một sửa đổi ngân sách vào tháng Chín.

Ủy Ban Giáo Dục HISD sẽ biểu quyết về việc thông qua ngân sách 2019-2020 trong phiên họp thường lệ hàng tháng vào ngày 19 tháng Sáu.

Tại trường YWCPA, 100% học sinh lớp 12 được nhận vào đại học

Hôm thứ Năm là một ngày vui khi học sinh tại trường “Young Women’s College Preparatory Academy” của Khu Học Chánh Houston tổ chức ăn mừng 100% học sinh lớp 12 được nhận vào đại học.

Trong cuộc tụ họp đặc biệt toàn trường, các học sinh WYCPA đã bước trên thảm đỏ để công bố trường đại học là nơi họ sẽ tiếp tục theo đuổi học hành. Một số được nhận vào các đại học uy tín nhất quốc gia, gồm trường Bryn Mawr College, University of Virginia, Berea College và Texas A&M University. 

“Chúng tôi rất phấn khởi và hãnh diện về tất cả các em,” Hiệu Trưởng April Williams nói với đám đông học sinh, phụ huynh và nhân viên đang reo hò, “Hãy trở lại thăm trường và giúp chúng tôi xây dựng một tinh thần YWCPA vững mạnh.” 

Đó là một năm chiến thắng cho Lớp 2019 trường YWCPA. Cho tới nay, Lớp 2019 đã được nhận vào 58 đại học trên 21 tiểu bang và đã nhận được trên $4.1 triệu tiền học bổng.  

Tại trường YWCPA, ban quản trị cung cấp sự hướng dẫn và hỗ trợ để chuẩn bị vào các viện đại học ngay từ lớp sáu. Mỗi học sinh được biết đến một chuỗi các trường đại học trên toàn quốc, đi thăm trường và được biết về các hướng ngành nghề.

Ngày cam kết vào đại học của trường YWCPA được tổ chức không chỉ mừng các học sinh lớp 12 vào đại học, nhưng còn khích lệ một nền văn hóa hướng về đại học trong các lớp thấp hơn. “Hãy nhớ đến giây phút này,” ông Williams nói với các học sinh lớp dưới. “Hãy nhìn đến các đàn chị của mình – sẽ đến lượt các em chỉ trong vài năm thôi!”

Giai đoạn nộp đơn chuyển trường chấm dứt ngày 31 tháng Năm

Sau ngày 31 tháng Năm, 2019, các đơn xin chuyển sang các trường hay chương trình muốn chọn cho học sinh HISD hiện thời sẽ không còn được chấp nhận.

Hiện có đơn trên mạng trong trang “Office of School Choice”  của HISD. Đơn có thể được dùng để xin chuyển trường vào các chương trình muốn chọn, tỉ như song ngữ và “international baccalaureate”, cũng như các chương trình kỹ thuật và học nghề, và nhiều thứ khác.

Đơn trên mạng có thể tìm thấy ở đây

Điều quan trọng cần biết là đơn này không được dùng cho bất cứ chương trình Magnet nào của học khu. Phụ huynh vẫn có thể nộp đơn vào các chương trình Magnet qua trang mạng “HISD School Choice” hoặc www.HISDChoice.com.  Để được giúp đỡ thêm, phụ huynh và học sinh có thể đến “Office of School Choice” (phòng chọn trường) tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 West 18th St., Level 1SE Houston, TX 77092), qua điện thoại số (713-556-6784) hay email về studenttransfer@houstonisd.org.

HISD lần đầu tiên tổ chức ngày “Academic College Signing Day”

Lần đầu tiên, HISD tổ chức “Academic College Signing Day” (ngày ghi tên đại học) cho các học sinh hàng đầu thuộc University Interscholastic League (UIL) Academics, Music, One Act Play.  

Gần 190 học sinh từ 32 trường trung học II cấp đã ký tên vào lá thư nói lên ý định của mình trước sự hiện diện của gia đình, giáo chức, và bạn cùng lớp.

Diễn giả chính và cựu học sinh trường Yates là Jonathan Howard đã nhấn mạnh đến sự quan trọng của một đời sống tốt lành, mà anh tin rằng sẽ giúp người ta vượt qua các trở ngại và được thành công trong đời.

“Nếu các bạn coi sự tốt lành như một lối sống, không ai có thể từ chối các bạn chỗ ngồi ở bất cứ bàn nào,” anh nói với cử tọa. “Khi các bạn có ý định sống một đời tốt lành, không ai có thể từ chối bạn.” Các UIL Academics đã hứa vào những đại học uy tín tỉ như Yale và Columbia, Trinity College, và University of Texas at Austin.