Monthly Archives: November 2017

Trường Wisdom HS tổ chức cuộc họp chung về di trú vào ngày 3 tháng Mười Hai

Trường Trung Học Wisdom sẽ tổ chức một cuộc họp chung vào Chúa Nhật, được điều hợp bởi Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố là bà Amanda Edwards về việc thông qua dự luật 4 (SB4) Thượng Viện Texas và chấm dứt chương trình “Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA).

Cuộc họp với chủ đề “Be The Solution: Youth & Family Immigration Town Hall” sẽ được tổ chức tại trường này (6529 Beverly Hill, 77057) từ trưa đến 3g30 chiều và sẽ gồm bữa ăn trưa và trưng bày các nguồn năng, và một cuộc thảo luận bàn tròn với Charles C. Foster, Luật Sư Di Trú và Chủ Tịch của Foster LLP; Cảnh Sát Trưởng Houston Art Acevedo; Norma Torres Mendoza, DREAMer; Jill Campbell, Luật Sư Di Trú của BakerRipley; Juliet Stipeche, Giám Đốc Giáo Dục cho Thành Phố Houston; và Joy Alessi, Đồng Giám Đốc của Adoptee Rights Campaign.

Cuộc họp này sẽ được dịch sang tiếng Tay Ban Nha.

Để ghi danh, vui lòng nhấn vào đây.

Học sinh ở New Jersey được hứng khởi tìm đến HISD sau bão Harvey

Cũng như hàng triệu người khác trên toàn quốc, Aleyna Kilic, một học sinh lớp bẩy ở Jersey City, NJ, đã theo dõi tin tức về Bão Harvey và không thể tin nổi sự thiệt hại mà cơn bão đã gây ra.

Thay vì nghĩ rằng, “ai đó phải làm một số việc,” Kilic biết rằng đích thân cô phải tiếp tay.

Vì không rõ phải hành động thế nào tốt nhất, cô đến với vị cố vấn ở trường là Shanelle Muse của “The Learning Community Charter School”. LCCS là một trường PK-8 với 585 học sinh đến từ khắp nơi trong Jersey City, là thành phố đa dạng nhất trên toàn quốc.

Bà Muse, người dậy học Kilic trước đây, nói rằng một đồ án phục vụ cộng đồng trước đây về cách quyên tiền cho Southern Sudan có thể “đã nẩy sinh trong đầu em.”

“Nhưng chúng tôi không thể dành công trạng này cho mình,” bà Muse nói. “Là một trường, sứ mệnh của chúng tôi ảnh hưởng đến một học trình được dựa trên nhu cầu và sở thích của mọi học sinh, cho nên khi thấy học trình của chúng tôi hữu hiệu và mở rộng sự giao tiếp của chúng tôi, đó là một điều tốt.”

Bà Muse gửi Kilic đến bà Jennifer Hughes, giám đốc phát triển học đường, bà này trông coi việc gây quỹ toàn trường, và cả hai đưa ra một kế hoạch.

“Chúng tôi nói về việc những người được tặng phẩm sau một thảm họa thường phải qua nhiều trở ngại, và làm thế nào tiền được sử dụng tốt hơn,” bà Hughes nói. Họ quyết định tìm một trường tiểu học ở vùng Houston để các học sinh trong Jersey City liên lạc với các trẻ em có nhu cầu ở Texas.

Bà Hughes giúp Kilic tìm thông tin trên mạng về các trường trong HISD và đã liên lạc với “Family And Community Empowerment” (FACE) của HISD. Sau khi duyệt qua một số trường bị ảnh hưởng, trường Tiểu Học Mitchell – một trong những trường bị thiệt hại nặng nhất và phải dời chỗ vì bão Harvey – là trường cần giúp đỡ.

“Em muốn tiếp tay vì em biết em không thể ngồi đó và không làm gì cả,” Kilic nói. “Em cũng tìm tòi và thấy nhiều đồ tiếp liệu sau cùng bị bỏ quên trong các nhà kho và người ta không có được các đồ họ cần, điều đó khiến em càng muốn giúp đỡ họ hơn nữa.”

Kilic quyết định tổ chức các nơi bán bánh – một ở Thành Phố Nữu Ước nơi cha mẹ có một tiệm tạp hóa, một ở bên ngoài trường, và một trong công viên.

Kilic biết là quy luật y tế tiểu bang không cho phép em bán bánh trong công viên. Em vận động khoảng một chục học sinh khác là người nướng bánh, bán bánh, và tổ chức. Em gửi một email cho Thị Trưởng Thành Phố Jersey là ông Steven Fulop, kiếm được một số tiền từ nhà chính trị này và một ghi chú trong email rằng “cảm ơn em vì những gì em đang làm.”

Sau cùng, Kilic và nhóm này đã kiếm được $1,324.55.

“Em học được rằng em phải lãnh trách nhiệm và trở nên người đứng đầu, nhưng đồng thời phải biết chắc là mọi người muốn tham gia,” Kilic nói, em còn thuộc về nhóm chạy đua, câu lạc bộ toán, ban đại diện học sinh, hướng dẫn chiêm niệm, và dậy kèm các học sinh nhỏ. “Em vui thích việc này vì chắc chắn đó là một cảm nghiệm mới cho em, và em chưa bao giờ làm như vậy”.

Sứ Mệnh, Viễn Ảnh, Niềm Tin, Hạn Chế, và Mục Tiêu của Ủy Ban Giáo Dục được cập nhật, chú ý đến sự bình đẳng, cải tiến trình độ học sinh

Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston vừa thông qua những thay đổi đối với Viễn Ảnh và Niềm Tin của Học Khu, và đã tán thành cho thêm Sứ Mệnh, Hạn Chế, và Đo Lường Tiến Bộ Mục Tiêu, để làm bản đồ của học khu dẫn đến sự thành công.

“Cùng với nhau, Sứ Mệnh, Viễn Ảnh, Niềm Tin, Hạn Chế, và các Mục Tiêu tiêu biểu cho một sự tập trung sắc bén hơn trên những bước rõ rệt mà chúng tôi, một khu học chánh, phải đi theo để cải tiến trình độ học sinh. Các ủy viên của Ủy Ban Giáo Dục đã hợp nhất trong lời hứa để bảo đảm HISD sẽ cung cấp nền giáo dục bình đẳng cho mọi học sinh trong học khu của chúng ta,” Chủ Tịch UBGD là bà Wanda Adams nói.

Sứ Mệnh, Viễn Ảnh, Giới Hạn, và Mục tiêu củng cố sự quyết tâm của HISD đối với sự bình đẳng, nối lại khoảng cách thành tích, đáp ứng các nhu cầu của toàn thể đứa trẻ, cá biệt hóa việc học cho từng học sinh, tạo lập các môi trường an toàn, vui học, giữ lại nhân viên có điểu kiện và hữu hiệu, hoạt động minh bạch trong toàn thể cac sở, và tham dự có ý thức vào mọi quyết định lớn.

SỨ MỆNH

SỨ MỆNH CỦA ỦY BAN GIÁO DỤC LÀ GIÁO DỤC ĐỒNG ĐỀU TOÀN THỂ ĐỨA TRẺ ĐỂ MỌI HỌC SINH RA TRƯỜNG CÓ CÁC DỤNG CỤ HẦU ĐẠT ĐƯỢC TRỌN VẸN KHẢ NĂNG CỦA MÌNH.

VIỄN ẢNH

Mọi trẻ đều có cơ hội đồng đều và có quyền được hưởng một nền giáo dục hữu hiệu và cá biệt trong một môi trường giáo dục và an toàn. Học sinh sẽ ra trường như những người biết suy nghĩ và giải quyết các khó khăn; chúng sẽ biết và hiểu cách làm thế nào để thành công trong một xã hội rộng lớn.

NIỀM TIN

 • Chúng tôi tin rằng sự bình đẳng là lăng kính mà qua đó mọi quyết định về chính sách được thành lập.
 • Chúng tôi tin rằng không thể có khoảng cách thành tích giữa các nhóm khác biệt về kinh tế xã hội hay các trẻ em thuộc sắc tộc đa dạng.
 • Chúng tôi tin rằng khu học chánh phải đáp ứng các nhu cầu của toàn thể đứa trẻ, phải cung cấp các dịch vụ bao hàm và hỗ trợ về xã hội cũng như cảm xúc.
 • Chúng tôi tin rằng lớp/trường của chúng ta phải là những nơi an toàn, sinh động, vui tươi mà học sinh được bảo đảm quyền được hưởng một nền giáo dục nhiều thách đố và sâu xa.
 • Chúng tôi tin rằng sự giảng dậy phải được cá biệt hóa để đáp ứng với các nhu cầu học hỏi cho từng trẻ em, kể cả các học sinh khuyết tật, học sinh giỏi và có tài, và người đang học Anh Văn, để họ có được sự hỗ trợ và cơ hội cần thiết để phát triển.
 • Chúng tôi tin rằng sự tuyển mộ và giữ lại các nhân viên giỏi và hữu hiệu là chìa khóa để gia tăng phẩm chất giáo dục và gia tăng thành tích học sinh.
 • Chúng tôi tin rằng cộng đồng có quyền biết đến hoạt động minh bạch trên toàn học khu trong các trường, các sở, và các chi nhánh.
 • Chúng tôi tin rằng sự tham dự đầy ý nghĩa của cộng đồng thì quan trọng trong mọi quyết định lớn.

MỤC TIÊU 1

Số phần trăm học sinh biết đọc và viết đúng cấp lớp 3 hay cao hơn về môn Anh Văn II sẽ gia tăng 3 phần trăm chấm hàng năm từ mùa xuân 2017 cho đến mùa xuân 2020.

ĐO LƯỜNG SỰ TIẾN BỘ MỤC TIÊU 1.1:

Dựa trên dữ kiện đọc sách được biết vào tháng Chín trên toàn học khu của học sinh từ lớp K đến 12 sẽ cho thấy sự tiến bộ về số phần trăm học sinh đọc đúng cấp lớp vào khoảng thời gian thi giữa niên khoá và cuối năm với số tối thiểu là 1.5 phần trăm chấm.

ĐO LƯỜNG SỰ TIẾN BỘ MỤC TIÊU 1.2:

Dữ kiện sẽ được thu lượm từ những học sinh trong các lớp 4 và 7 vào tháng Chín, Mười Hai, và Hai từ danh sách các học sinh làm luận dựa trên một đề mục của học khu; số phần trăm học sinh được điểm đậu sẽ gia tăng cân xứng với 90% vào tháng Hai so với tháng Chín.

MỤC TIÊU 2

Số phần trăm học sinh tốt nghiệp đạt được các tiêu chuẩn “Global Graduate” sẽ gia tăng 3 phần trăm chấm hàng năm từ 2017 lên đến 85% vào năm 2022.

ĐO LƯỜNG SỰ TIẾN BỘ MỤC TIÊU 2.1:

Con số và số phần trăm học sinh hoàn tất (được điểm 70 hay cao hơn) một môn về ngành nghề và kỹ thuật (CTE), họ được coi là một học sinh lấy môn học liên tục (CTE2 hay CTE3) sẽ được báo cáo cho từng lục cá nguyệt và sẽ cho thấy sự tiến bộ từ lục cá nguyệt của năm trước và từ các lục cá nguyệt mùa thu đến mùa xuân.

ĐO LƯỜNG SỰ TIẾN BỘ MỤC TIÊU 2.2:

Con số và số phần trăm học sinh hoàn tất (được điểm 70 hay cao hơn) một môn Advanced Placement (AP) hay International Baccalaureate (IB) sẽ được báo cáo cho từng lục cá nguyệt và sẽ cho thấy sự tiến bộ từ lục cá nguyệt của năm trước và từ các lục cá nguyệt mùa thu đến mùa xuân.

ĐO LƯỜNG SỰ TIẾN BỘ MỤC TIÊU 2.3:

Con số và số phần trăm học sinh hoàn tất (được điểm 70 hay cao hơn) một môn hai tín chỉ sẽ được báo cáo cho từng lục cá nguyệt và sẽ cho thấy sự tiến bộ từ lục cá nguyệt của năm trước và từ các lục cá nguyệt mùa thu đến mùa xuân.

MỤC TIÊU 3

Trong các học sinh mà trình độ dưới trung bình trên các bài thi tiểu bang, số phần trăm những học sinh cho thấy sự gia tăng học vấn tối thiểu một năm sẽ gia tăng 3 phần trăm chấm hàng năm về môn đọc sách và toán giữa mùa xuân 2017 và mùa xuân 2020.

ĐO LƯỜNG SỰ TIẾN BỘ MỤC TIÊU 3.1:

Sự tiến bộ hàng tháng của những học sinh từ lớp K đến 12 mà được nhận biết là dưới cấp lớp về đọc sách và/hoặc toán sẽ cho thấy sự tiến bộ tối thiểu một tháng cho đến bài thi Cuối Năm.

ĐO LƯỜNG TIẾN BỘ SỰ HẠN CHẾ

HẠN CHẾ 1

Tổng giám đốc sẽ không cho phép học khu hoạt động mà không có một trường cộng đồng và khuôn khổ dưỡng dục, gồm một sự xác định, các thủ tục, và các mục tiêu.

 • ĐO LƯỜNG TIẾN BỘ SỰ HẠN CHẾ 1.1:

Khu học chánh sẽ khởi đầu đội một của “Every Community, Every School” với tối thiểu 15 trường vào cuối niên khoá 2017–2018 và sẽ gia tăng hàng năm cho đến khi mọi trường đều được phục vụ vào năm 2022.

 • ĐO LƯỜNG TIẾN BỘ SỰ HẠN CHẾ 1.2:

Khu học chánh sẽ đưa ra các dụng cụ cho các trường để thi hành việc thẩm định các nhu cầu, để truy nhập một cơ sở cung cấp dữ liệu, theo dõi dữ liệu, và phát triển chuyên môn trong niên khoá 2017-2018, và sẽ gia tăng việc sử dụng hàng năm cho đến khi mọi trường đều có các dụng cụ và huấn luyện này vào năm 2022.

HẠN CHẾ 2

Tổng giám đốc sẽ không đòi các giáo chức phải ra bài thẩm định nhiều hơn hai bài cho từng lục cá nguyệt.

 • ĐO LƯỜNG TIẾN BỘ SỰ HẠN CHẾ 2.1:

Số bài thẩm định học khu đòi hỏi, học khu đưa ra sẽ không quá hai bài cho từng lục cá nguyệt, bắt đầu từ mùa thu 2017.

HẠN CHẾ 3

Tổng giám đốc sẽ không cho phép những khoảng cách thành tích trong các nhóm học sinh, gồm Phi Châu, Mễ, học sinh bất lợi về kinh tế, học sinh được giáo dục đặc biệt, và người học Anh Văn, được gia tăng về đọc sách, luận văn, và toán.

 • ĐO LƯỜNG TIẾN BỘ SỰ HẠN CHẾ 3.1:

Khoảng cách thành tích về đọc sách sẽ giảm 1 phần trăm chấm hàng năm cho các nhóm học sinh, gồm Phi Châu, Mễ, học sinh bất lợi về kinh tế, học sinh được giáo dục đặc biệt, và người học Anh Văn cho đến 2020.

 • ĐO LƯỜNG TIẾN BỘ SỰ HẠN CHẾ 3.2:

Khoảng cách thành tích về luận văn sẽ giảm 1 phần trăm chấm hàng năm cho các nhóm học sinh, gồm Phi Châu, Mễ, học sinh bất lợi về kinh tế, học sinh được giáo dục đặc biệt, và người học Anh Văn cho đến 2020.

 • ĐO LƯỜNG TIẾN BỘ SỰ HẠN CHẾ 3.3:

Khoảng cách thành tích về toán sẽ giảm 1 phần trăm chấm hàng năm cho các nhóm học sinh, gồm Phi Châu, Mễ, học sinh bất lợi về kinh tế, học sinh được giáo dục đặc biệt, và người học Anh Văn cho đến 2020.

HẠN CHẾ 4

Tổng giám đốc sẽ không cho phép các trường kém được hoạt động mà không có các nhà lãnh đạo và giáo chức có phẩm chất cao trong các môn chính.*

 • ĐO LƯỜNG TIẾN BỘ SỰ HẠN CHẾ 4.1:

Số phần trăm ban quản trị các trường kém được coi là hữu hiệu hay cao hơn sẽ gia tăng 2 phần trăm chấm hàng năm cho đến 73% vào năm 2020.

 • ĐO LƯỜNG TIẾN BỘ SỰ HẠN CHẾ 4.2:

Số phần trăm giáo chức năm đầu tại các trường kém sẽ giảm 2 phần trăm chấm hàng năm cho đến 4% vào năm 2020.

 • ĐO LƯỜNG TIẾN BỘ SỰ HẠN CHẾ 4.3:

Số phần trăm các môn chính tại các trường kém được dậy bởi giáo chức có chứng nhận trong các môn được chỉ định sẽ gia tăng từng lục cá nguyệt cho đến khi đạt đến 100% và được duy trì cho đến 2020.

* Các trường kém sẽ gồm các trường Improvement Required (IR – Cần Cải Tiến), các trường trước đây loại IR, và các trường có nguy cơ bị IR. Phẩm chất giáo chức phải kể đến giấy chứng nhận và kinh nghiệm.

Trường Austin chuyển sang trường tạm vào tháng Giêng

Các học sinh và nhân viên trường Austin High School sẽ dời chổ vào tháng Giêng sang một trường tạm để chuẩn bị cho việc xây cất cơ sở mới.

Việc xây cất “Temporary Learning Center” — được các viên chức học đường mệnh danh “TLC” và gồm các cơ sở tạm thời — thì gần hoàn tất, với các kế hoạch để học sinh và nhân viên sử dụng địa điểm này vào 8 tháng Giêng, là ngày đầu tiên của lục cá nguyệt mùa xuân.

Trường tạm thời được xây để đảm bảo học sinh và nhân viên được an toàn trong thời gian xây cất. Nó tọa lạc dọc theo đường South Lockwood Drive, ngay sau cơ sở trường hiện thời.

“Nó đang trở nên một hiện thực. Việc dời chỗ đang bắt đầu,” Hiệu Trưởng Steve Guerrero của trường Austin nói trong cuộc họp mới đây của Nhóm Cố Vấn Đồ Án. “Nó vẫn chưa xong, nhưng chúng tôi hoạt động để biết chắc là việc chuyển đổi này thật êm xuôi nếu có thể.”

Được tọa lạc trong vùng Cận Đông của Houston, trường trung học toàn diện này đã được 80 tuổi thì đang được xây lại theo chương trình Bông Phiếu 2012 của Khu Học Chánh Houston được cử tri tán thành. Các kế hoạch cho đồ án trị giá $79.6 triệu này kêu gọi một cơ sở mới mà nó giữ được cơ cấu kiến trúc nguyên thủy của trường và có thể chứa đến 2,000 học sinh.

Học sinh và nhân viên sẽ ở trong trường tạm thời trong suốt thời gian xây cất, được dự trù chấm dứt vào cuối 2019. Trong khi ở trường tạm, học sinh sẽ có cùng các chương trình, sinh hoạt, câu lạc bộ, và các môn thể thao hiện được cung ứng ở cơ sở cũ.

Một cuộc họp của tiểu ban bông phiếu được dự định vào lúc 6g30 chiều thứ Ba, 12 tháng Mười Hai, trong thính đường trường Austin High School. Trong cuộc họp này, các phần tử cộng đồng sẽ biết thêm về trường tạm, cũng như chương trình xây cất và thời khóa biểu cho cơ sở vĩnh viễn.

Học sinh trường Carnegie Vanguard được chọn là Nhà Thơ Trẻ của Houston

Trong ba năm liền, Nhà Thơ Trẻ của Houston là một học sinh HISD, và năm nay, vinh dự này đến với học sinh lớp 12 trường Carnegie Vanguard High School là Rukmini Kalamangalam.

Kalamangalam có những kế hoạch lớn cho năm tới. Nằm trong công việc này, cô là một cố vấn về văn hóa trong Hội Đồng Người Trẻ của Thị Trưởng Turner.

“Tôi muốn thành lập một chỗ mà các nhà thơ trẻ cũng như các nghệ nhân khác có thể hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm của mình,” cô nói. “Tôi cũng muốn khởi sự  một cột trong tờ báo địa phương mà học sinh có thể đăng các bài thơ ưa thích của họ, và tôi muốn thực hiện việc đọc thơ nơi công cộng có nhiều người tụ họp.”

Hiệu Trưởng Ramon Moss rất hãnh diện về Kalamangalam.

“Rukmini là một gương mẫu rất tốt của một học sinh có tài mà cô có thể minh họa sự hiểu biết của mình vừa bằng chữ và bằng lời, không chỉ trong lớp nhưng còn ngoài lớp học,” ông nói. “Chúng tôi luôn mong đợi sự trình diễn của cô trong những lúc trường tập họp, nhất là những cuộc vận động, ở đây cô khích động học sinh với cái  nhìn tích cực. Chúng tôi mong được thấy cô hứng khởi người khác khi cô là Nhà Thơ Trẻ của Houston 2018.”

Địa vị Nhà Thơ Trẻ (Youth Poet Laureate) được thành lập bởi tổ chức “Writers in the Schools” (các văn sĩ học đường) với Thư Viện Houston, Thành Phố Houston, và Phòng Thị Trưởng. Cuộc thi đua này thì quyết liệt, và Kalamangalam quen thuộc với thủ tục nộp bài, vì cô đã từng nộp bài ba lần: năm bài thơ, bà bài tiểu luận, và một bài tiểu sự tóm lược. Năm học sinh vào chung kết được phỏng vấn bởi một ban chuyên môn và được thu hẹp xuống còn hai người. Thị trưởng là người có quyết định sau cùng, và học sinh thắng giải được công bố trong buổi hội thường niên của tổ chức WITS, năm nay sẽ vào ngày thứ Năm, 9 tháng Mười Một.

Kalamangalam là một người gốc Ấn Độ, nhưng cô sinh ở Anh, ở đây cha mẹ gặp nhau trong đại học. Họ di chuyển đến Hoa Kỳ khi cô sáu tuổi, và cô là một sản phẩm của HISD, theo học các trường Roberts ElementaryLanier Middle trước khi vào trường Carnegie Vanguard. Cô dự tính theo học về kinh tế ở đại học và sau đó là luật quốc tế. Công việc mơ ước của cô là được làm việc trong Liên Hiệp Quốc. “Tôi muốn giúp xã hội chúng ta tiến bộ như một tổng thể, nên tôi cần một nền tảng kiến thức vững chắc về vị thế hiện tại của chúng ta để chú trọng đến tương lai và những gì thực sự quan trọng.”

Kalamangalam từng viết văn từ lâu, nhưng cô không thích làm thơ cho đến khi học lớp tám, khi cô được tuyển vào Meta-Four của Houston, một nhóm thi sĩ trẻ.

“Tôi không đủ điều kiện vào năm đó, nhưng năm tới tôi sẽ đạt được. Chúng tôi đến Atlanta để tham dự đại hội thi sĩ trẻ quốc tế (International Youth Poetry Slam Festival) vào mùa hè, và tôi ở đó với 600 thi sĩ trẻ trên toàn thế giới. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu sức mạnh của tiếng nói chúng tôi và ý niệm về công bằng xã hội. Tôi từng sống trong một bong bóng, và bong bóng đó đã bể.”

Ủy Ban Giáo Dục HISD tán thành kế hoạch biến đổi cho Trung Học Kashmere

Vào hôm thứ Năm Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston đã tán thành một kế hoạch biến đổi đã được chỉnh sửa cho trường Trung Học Kashmere trong một phiên họp đặc biệt.

Đây là năm thứ tám liên tục trường Kashmere được cho là “cần cải tiến” – một trong những định danh được cơ quan TEA sử dụng để xác định xem những trường nào đạt được các tiêu chuẩn của tiểu bang. Một hậu quả là khu học chánh phải nộp cho tiểu bang một kế hoạch với các chi tiết để cải tiến thành tích học sinh trong trường này.

HISD đã nộp một kế hoạch biến đổi tiên khởi vào 19 tháng Mười, nhưng nó đã bị từ chối vào tuần qua bởi Ủy Viên Giáo Dục Texas là Mike Morath, ông yêu cầu học khu nộp lại một kế hoạch với nhiều chi tiết về ngân sách, nhân viên, và nguồn tài chánh cần có để thi hành sự biến đổi này.

Ủy viên này còn yêu cầu rằng kế hoạch được chỉnh sửa phải vạch ra bất cứ nguồn phụ thêm nào được học khu cung cấp, cũng như loại thay đổi cơ bản mà nó cần để giải quyết những thiếu hụt dai dẳng ở trường này.

Kế hoạch được chỉnh sửa phải được nộp cho cơ quan TEA vào thứ Sáu. Theo luật tiểu bang, Ủy Viên Giáo Dục Texas phải chấp nhận một kế hoạch biến đổi hoặc có một trong ba hành động sau: ấn định một ban quản trị để điều khiển toàn thể học khu, ra lệnh cách quản lý khác cho trường, hoặc ra lệnh đóng cửa trường.

Ủy Ban Giáo Dục đã biểu quyết với tỉ lệ 6-0 để tán thành kế hoạch biến đổi được chỉnh sửa này.

“Kashmere đã có sự tiến bộ đáng kể, và chúng tôi tin rằng kế hoạch và nguồn năng hiện có sẽ giúp trường này thành công,” TGĐ HISD là ông Richard Carranza nói.  “Chúng tôi cũng tiin là kế hoạch được chỉnh sửa này mà Ủy Ban phê chuẩn sẽ giải quyết những lưu tâm của Ủy Viên và cung cấp cơ hội lớn cho trường Kashmere để đạt được tiêu chuẩn tiểu bang năm nay.”

Cũng trong cuộc họp đặc biệt hôm thứ Năm, Ủy Ban đã kiểm và chấp nhận các kết quả chính thức của cuộc bầu cử ngày 7 tháng Mười Một và đồng ý quyết định ra lệnh một cuộc bầu cử sau cùng cho các ủy viên học khu I và III.

Lịch học đường niên khoá 2018-19 hiện có trên mạng

Lịch học đường niên khoá 2018-2019, đã được Ủy Ban Giáo Dục phê chuẩn vào tháng này, hiện có trên mạng. Lịch được soạn thảo với ý kiến từ một tiểu ban được hình thành bởi các hiệu trưởng, đại diện nghiệp đoàn, và các sở trên toàn học khu, cũng như Tiểu Ban Cố Vấn Học Khu.

Ngày tựu trường của học sinh sẽ là 27 tháng Tám, và ngày sau cùng của học sinh sẽ là 31 tháng Năm. Lịch học đường cho học sinh và nhân viên một tuần lễ nghỉ trong dịp lễ Tạ Ơn. Trong khi đó, ngày lễ Mùa Thu được đặt là thứ Hai, 10 tháng Chín, một ngày trùng hợp với ngày thứ nhất của lễ Rosh Hashana của Do Thái Giáo.

Xem lịch bằng Anh Ngữ và Tây Ban Nha ở đây.

Các trường “Achieve 180” dùng tài nguyên mới để giúp đỡ học sinh

Sự lọc lựa phổ quát cho phép các giáo chức nhận ra các học sinh kém và cung cấp kế hoạch hành động đúng mục tiêu

Tất cả các trường HISD đang dùng một tài nguyên mới để bảo đảm những học sinh nào cần sự giúp đỡ về đọc sách và/hoặc làm toán sẽ nhận được sự giúp đỡ cần thiết.

Tài nguyên này, được gọi là một lọc lựa phổ quát, cho phép các giáo chức đo lường khả năng hiện thời của một học sinh khi sử dụng một bài thẩm định ngắn được thi hành ba lần trong một niên khoá. Dữ kiện thu thập được từ các thẩm định này cho phép giáo chức nhận biết những học sinh cần giúp đỡ, hoạch định một chương trình hành động nhắm đến các nhu cầu học vấn, và theo dõi sự tiến bộ trong suốt niên khoá.

“Bởi sử dụng sự lọc lựa phổ quát và dữ kiện cung cấp ngay lập tức, chúng tôi có thể khởi sự giúp đỡ ngay từ tuần thứ nhất, không phải chờ đợi,” Lysette Cooper nói, bà là hiệu trưởng trường “Cook Elementary”. Trường Cook là một trong 45 trường thuộc về “Achieve 180”, là kế hoạch hành động dựa trên nghiên cứu để hỗ trợ các trường có khó khăn về học vấn và không được phục vụ đúng mức.

HISD quyết định thi hành một sự lọc lựa phổ quát, nó được cung cấp bởi Renaissance 360, trên toàn học khu cho niên khoá 2017-2018.

Đây là lần đầu tiên một sự lọc lựa phổ quát từ K-12 về toán và đọc sách được thi hành cho mọi trường trong học khu.

Trong cuộc họp Ủy Ban Giáo Dục 9 tháng Mười Một, bà Cooper, cùng với một vài hiệu trưởng khác và các viên chức hỗ trợ học đường, khen ngợi tài nguyên mới này và nói nhiều về cách các trường sử dụng dữ kiện này để đưa ra sự giảng dậy và thi hành những giúp đỡ.

“Bốn mươi chín phần trăm học sinh tại các trường ‘Achieve 180’ thuộc loại cần giúp đỡ về đọc sách,” Viên Chức Hỗ Trợ Học Đường Dana Arreola nói với ủy ban. ”Đối với chúng tôi, đây là một trách nhiệm rất nặng nề đặt trước chúng ta. Chúng tôi đang làm việc với các giáo chức và hiệu trưởng A180 về việc nhận diện các chiến thuật văn hóa nào để bảo đảm học sinh nhận được đúng sự giúp đỡ.”

“Ngay cả các chuyên gia đọc sách từ các trường tiểu học được kết đôi với các giáo chức ở cấp trung học, họ thường không quen thực hành sự giúp đỡ về đọc sách, để giúp chia sẻ cách thực hành tốt nhất,” bà nói.

Mọi giáo chức và hiệu trưởng HISD đã được huấn luyện về “Renaissance 360”, và mọi trường đều thi hành sự thẩm định học sinh lần thứ nhất. Hiện thời các giáo chức đang sử dụng dữ kiện để hướng dẫn cách giảng dậy trong lớp và dự định cách can thiệp cho từng học sinh dựa trên khả năng và nhu cầu của các em. Các trường “Achieve 180” cũng sẽ dùng dữ kiện từ sự lọc lựa phổ quát để thêm sức mạnh cho phụ huynh.

“Tôi thực sự phấn khởi khi Sở Gia Đình và Cộng Đồng sẽ chia sẻ dữ kiện lọc lựa phổ quát với các phụ huynh – nó có nghĩa gì, nó hoạt động thế nào – trong một chương trình mới mà họ hình thành,” TGĐ Richard  Carranza nói với các ủy viên giáo dục. “Điều này sẽ cho phép các phụ huynh đàm thoại tốt hơn với giáo chức của con em và biết những lãnh vực nào các em gặp khó khăn.”

Ủy Ban Giáo Dục HISD phê chuẩn cách thực hành riêng cho những học sinh thuộc giáo dục đặc biệt

Vào hôm thứ Năm, Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston đã tán thành một giải pháp để củng cố các dịch vụ hiện thời được cung cấp cho những học sinh HISD có nhu cầu đặc biệt để thành công trong lớp học phổ thông.

Giải pháp này đề ra một chuỗi thực hành tốt nhất đề gia tăng thời gian mà các học sinh giáo dục đặc biệt có trong lớp phổ thông, trong khi cung cấp thêm các dịch vụ và sự giúp đỡ cần thiết. Học khu nhìn nhận nhu cầu phải gia tăng những mong đợi nơi các học sinh khuyết tật và giáo dục họ trong môi trường ít giới hạn nhất.

“Khi học khu chú trọng đến sự công bằng trong mọi lớp, chúng tôi hiểu các học sinh có nhu cầu đặc biệt thì đáng được hưởng mọi nguồn năng mà chúng tôi cung cấp để bảo đảm họ được thành công,” ông TGĐ Richard Carranza nói.  “Giải pháp này là một bước cần thiết để cung cấp các dịch vụ họ cần.”

Các ủy viên cũng tán thành một giải pháp để trả lương cho các nhân viên đã nghỉ làm vì học khu đóng cửa hôm 3 tháng Mười Một vì cuộc diễn hành Houston Astros.

Việc đóng cửa này, ngoài sự hỗ trợ các viên chức thành phố để nâng cao tinh thần cộng đồng, nó còn tiên đoán những khó khăn về đường xá và xe cộ trên xa lộ, ảnh hưởng đến các xe buýt trong học khu, và phản ánh những lưu tâm về việc vắng mặt nhân viên và học sinh.

Khi tán thành giải pháp này, Ủy Ban đảm bảo các nhân viên học khu, kể cả nhân viên theo giờ, được trả cho ngày bị mất đó.

Ủy Ban còn tán thành lịch học đường cho niên khoá 2018-2019. Lịch này được soạn ra với ý kiến của một tiểu ban gồm các hiệu trưởng, các đại diện nghiệp đoàn và các sở trong toàn học khu, cũng như Tiểu Ban Cố Vấn Học Khu.

Ngày tựu trường học sinh sẽ là 27 tháng Tám, và ngày mãn khóa sẽ là 31 tháng Năm. Lịch học đường cho phép học sinh và nhân viên được nghỉ một tuần trong dịp lễ Tạ Ơn. Trong khi đó, Lễ Mùa Thu được đặt vào ngày thứ Hai 10 tháng Chín, trùng hợp với ngày lễ Rosh Hashana của Do Thái Giáo.