Monthly Archives: December 2019

Sở Chuyên Chở tập trung đến nỗ lực tuyển mộ trong năm mới

Sở Chuyên Chở Khu Học Chánh Houston trong năm mới sẽ chú trọng đến nỗ lực tuyển mộ khi sở sẽ tuyển một thêm 30 tài xế vào tháng Ba.

Sở sẽ bắt đầu tổ chức tuyển mộ tài xế xe buýt hàng tháng từ tháng Hai 2020 để tiếp tục nỗ lực đảm bảo mọi tuyến đường có đầy đủ nhân viên, và có sẵn các tài xế khác để cung cấp việc thay thế khi nhân viên vắng mặt.

Tổng Quản Lý Sở Chuyên Chở là John Wilcots IV nói có ba buổi tuyển mộ sẽ được tổ chức hàng tháng – một vào thứ Bảy và hai vào những ngày trong tuần. Những buổi tuyển mộ sắp đến được mong đợi sẽ đem cho sở này một sự khởi đầu kiếm nhân sự cho mùa hè và niên khoá 2020-2021.  

“Chúng tôi có các tài xế đang được huấn luyện bây giờ, và chúng tôi vẫn thấy đơn xin việc tài xế nộp vào,” ông Wilcots nói. “Chúng tôi khích lệ bất cứ ai làm việc với học sinh và muốn trở nên một tài xế xe buýt thì hãy nộp đơn. Đây là một cơ hội tốt cho mọi người, kể cả những ai về hưu và đang tìm công việc bán thời gian vì chúng tôi cũng có thể cung cấp ca làm việc phù hợp với thời khóa biểu của họ.”

Trong các buổi tuyển mộ, nhân viên Sở Chuyên Chở sẽ duyệt đơn, phỏng vấn ngay tại chỗ, và thử cần sa ma túy, với những cung ứng rộng mở cho các ứng viên đủ điều kiện. Mọi người nộp đơn phải mang theo bằng lái xe có giá trị, thẻ An Sinh Xã Hội hay thẻ cho phép làm việc/giấy chiếu khán, nếu áp dụng.

Lương sơ khởi của tài xế xe buýt là $18 một giờ và sẽ được cung cấp sự huấn luyện CDL miễn phí. Các phúc lợi khác gồm bảo hiểm sức khỏe, răng, và mắt, được tham dự “Teacher Retirement System” và trả tiền cho những chuyến đặc biệt.  Mọi ứng viên phải tối thiểu 18 tuổi có bằng lái xe của Texas và hồ sơ lái xe ít hơn sáu chấm.  Họ phải có thể qua được sự điều tra quá khứ, thanh lọc ma túy và rượu, và có sức khỏe. Mọi ứng viên phải có thể giao tiếp bằng Anh ngữ – lời nói và cả chữ viết.

Hạn Chót Nộp Đơn Chọn Trường Giai Đoạn 2 là 28 Tháng Hai

Những phụ huynh nào vẫn còn muốn nộp đơn trong chương trình chọn trường cho niên khoá 2020-2021 thì phải thi hành việc này cho đến ngày thứ Sáu, 28 tháng Hai, 2020.

Sau khi mọi đơn xin trong Giai Đoạn 1 đã được cứu xét, các học sinh Giai Đoạn 2 đủ điều kiện của chương trình sẽ được cứu xét theo tình trạng có còn chỗ trống hay không.

Bất cứ đơn xin nào cho những học sinh sống ngoài ranh giới của HISD sẽ không được cứu xét cho đến Giai Đoạn 3, dù đơn được nộp trong Giai Đoạn 2.

Tất cả những đơn xin cho học sinh sống bên trong ranh giới HISD hoặc là con của nhân viên HISD đang hoạt động nhưng sống ngoài ranh giới HISD sẽ được cứu xét trong Giai Đoạn 2.

HISD cung cấp một chuỗi chương trình magnet tại 112 trường để đáp ứng tốt nhất với các nhu cầu học vấn và sở thích của các học sinh. Các chương trình magnet trong khu học chánh gồm:

HISD còn cung cấp sự chọn lựa (Program Choice) chuyển đến các trường ở cấp bậc khác nhau và các đơn này được cứu xét theo toàn quyền hành động của hiệu trưởng trong trường. Các chương trình “Program Choice” trong khu học chánh gồm: 

 • Boundary Option (tùy thuộc ranh giới)
 • Career and Technical Education (CTE – Học nghề và kỹ thuật) 
 • Dual Language (song ngữ)
 • International Baccalaureate (IB – Tú tài quốc tế) 

3 BƯỚC ĐỂ NỘP ĐƠN VÀO CHƯƠNG TRÌNH MUỐN CHỌN  

Bước 1: Cân nhc nhng la chn 

Hãy tham d bui hi chn trường để hiểu thêm về các chương trình trên toàn học khu: 

 • 15 th. Hai: 9g sáng đến trưa tại Northside High School, 1101 Quitman, 77009 

Thăm trường: Các chuyến thăm trường magnet của HISD và chuyển trường muốn chọn thì tùy theo trường, hãy liên lạc với trường ấy.

Hãy vào trang https://www.houstonisd.org/schoolchoicehay gi s 713-556-6947. Nếu quý vị muốn vào một chương trình Vanguard (Gifted & Talented), hãy vào trang HoustonISD.org/GT hoặc gọi cho sở “Advanced Academics” số 713-556-6954 để biết thêm về các điều kiện/ngày thi.

Bước 2: Np đơn trc tuyến hay trên giy 

Các gia đình có thể chọn tới 10 chương trình, và tối đa là 5 chương trình magnet. Phụ huynh phải xếp hạng các chương trình này từ 1 đến 10, lựa chọn hàng đầu là số 1.

Lưu ý: Nếu quý v np đơn vào 5 chương trình Vanguard, và con em không được nhn biết là Gifted and Talented (gii và có tài), con em quý v không được cu xét cho bt c chương trình Vanguard nào đã chn. 

 • Np đơn trc tuyến tHISDChoice.com (Nếu quý vị đã từng sử dụng hệ thống này, vui lòng dùng trương mục trước đây) hay đin đơn trên giy.(Lấy một tờ đơn tại trường muốn chọn, từ phòng Chọn Trường hay tải xuống ở đây.) 
 • Thường xuyên kim email hay đin thoxem những gì có liên can đến đơn xin. (Kiểm trong phần thư rác [spam] và đừng dùng trương mục Hotmail – dịch vụ này thường chặn email từ HISD.) 
 • Np đơn trước ngày 28 tháng Hai để được cứu xét trong Giai Đoạn 2. 

Lưu ý: 28 tháng Hai là ngày cuối ghi danh học sinh trong HISD để nộp đơn cho một chương trình muốn chọn trong niên khoá 2020-2021 school year.  

Bước 3: Gi ch 

 • Thông báo v tình trng đơn xin sẽ được gởi vào đầu xuân qua email và cũng có thể xem trên mạng trong “dashboard” của phụ huynh. Ngoài ra, một lá thư về tình trạng đơn xin được gởi qua bưu điện Hoa Kỳ cho phụ huynh của các người nộp đơn Giai Đoạn I. 
 • Nếu con em quý v được cp cho mt ch, quý vị có hai tuần để trả lời cho sự ban cấp này, và sắp xếp với trường để cung cấp giấy chứng minh nơi cư ngụ và ký tên cam kết theo học. Việc này sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của quý vị trong các danh sách chờ đợi những trường xếp cao hơn.

Thông điệp đặc biệt của Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan

Khởi xướng “Let’s Connect” cung cấp sự hỗ trợ cho học sinh về nhiều vấn đề

Trong HISD, chúng tôi tin rằng quý vị không thể giáo dục một đứa trẻ mà không lưu ý đến TOÀN THỂ đứa trẻ, và điều đó bao gồm việc cổ vũ và cung cấp sự hỗ trợ về tâm thần và sức khỏe thể chất.

Phòng “Student Support Services” (dịch vụ hỗ trợ học sinh) cung cấp các nguồn năng và thông tin hữu ích về các vấn đề mà học sinh phải đối diện – kể cả thuốc hơi (vaping), buôn bán người, ngăn ngừa tự tử, và ngăn ngừa ức hiếp – qua một chương trình được gọi là “Let’s Connect”. Khởi xướng “Let’s Connect” khích lệ học sinh trong HISD hãy tìm đến một người lớn đáng tin cậy trong trường, tỉ như một giáo chức, các sự xã hội, y tá, cố vấn, hiệu trưởng, hoặc quản thư.

Sở “Social and Emotional Learning” (học hỏi về xã hội và cảm xúc) của chúng tôi giúp học sinh phát triển các khả năng để kiểm soát cảm xúc của mình, thiết lập các tương giao tích cực, thông cảm với người khác, và có những quyết định đúng đắn. Khu học chánh có các chuyên gia tâm lý sẵn sàng đảm trách việc ngăn ngừa tội ác và cố vấn trong những hoàn cảnh nghiêm trọng hay nhiều thách đố, mà chúng đòi hỏi sự can thiệp về tâm lý và/hoặc để hỏi ý kiến.

Chúng tôi quyết tâm hỗ trợ mọi học sinh, không chỉ về học vấn – nhưng còn về tâm thần, tinh thần, và cảm xúc. Giúp chúng tôi nghe biết hoặc nói với những ai có nhu cầu là yếu tố then chốt để hỗ trợ toàn thể đứa trẻ. Chúng ta không thể ngờ rằng sự tử tế của chúng ta có thể trở nên một điểm biến đổi cho ai đó trong sự khủng hoảng.

Đại hội “Dream Summit” năm thứ năm thu hút đám đông học sinh muốn lên đại học

Mười chín năm cho đến ngày Ts. Jose Luis Zelaya được tái đoàn tụ với gia đình ở biên giới, hàng trăm học sinh và gia đình đã bàng hoàng theo dõi vào hôm Bảy khi anh đạt được điều mà trước đây tưởng là một giấc mơ bất khả thi.

Cả bầu khí im lặng lấp đầy thính đường Hattie Mae White khi một học sinh tốt nghiệp HISD và là một DREAMer, di dân đến Hoa Kỳ từ Honduras vào lúc 13 tuổi sau hành trình 45 ngày gian khổ, được cha mẹ bảo bọc để lấy bằng tiến sĩ về “Urban Education” của đại học Texas A&M University. 

“Sự tốt nghiệp của tôi xảy ra vào phút này vì cả một hệ thống hỗ trợ tôi, vì những người còn tin nơi tôi,” Zelaya nói, anh là diễn giả chính cho đại hội “Dream Summit” thường niên lần thứ năm của HISD. “Có những khi tôi không có tiền để mua thức ăn, nhưng vẫn có ai đó tin tưởng nhiều vào tôi, không biết từ đâu đến giúp tôi.”

Phòng “College and Career Readiness” và “Multilingual Programs DREAM Summit” được tổ chức hàng năm để giúp cho các học sinh loại “HISD DREAMers”, đang nhận “DACA” (Deferred Action for Childhood Arrivals), có hộ chiếu, thường trú nhân, người tị nạn, và xin tị nạn, cùng với gia đình của họ.

TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan đã khích lệ học sinh và gia đình hãy tận dụng các nguồn năng và các khóa được cung cấp – và để tiếp tục giấc mơ lớn cho tương lai của mình.

“Chúng tôi ở đây hôm nay để giúp các em tìm kiếm và hiểu được các nguồn năng đó,” bà Lathan nói. “Chúng tôi ở đây để giúp các em đạt được các mục tiêu và giúp các em được thúc đẩy trong khi theo đuổi sự thành công học vấn.”

Phụ Tá TGĐ về Chuẩn Bị Đại Học là ông David Johnston đã khen ngợi trên 400 học sinh và gia đình đến tham dự vì quyết tâm với tương lai.

“Tôi khen ngợi các em vì hôm nay đã làm chủ việc giáo dục của các em,” ông Johnston nói với cử tọa. “Tôi khuyến khích các em hãy lắng nghe tiếng nói mà nó nói rằng các em có khả năng – và bộ óc – để theo đuổi đại học.”

Các đại diện thu nhận từ nhiều đại học Texas đã có mặt để trả lời những câu hỏi và tổ chức khóa thông tin về “Texas Application for State Financial Aid” (TASFA –  trợ cấp tài chánh của tiểu bang). Đại hội này còn bao gồm một cuộc triển lãm về đại học và nguồn năng, và một phòng giúp nộp đơn xin trợ cấp tài chánh cho các học sinh lớp 12.

Ngày này được chấm dứt với một nhận xét về sự thành công của số người tham dự, kể cả Vanessa Cruz Arreola, một học sinh tốt nghiệp trường “East Early College High School” và sinh viên đại học “University of Houston – Downtown”, em đến sinh hoạt này để chia sẻ câu chuyện đời em và một thông điệp quan trọng trong nỗ lực linh hứng người khác.

Em nói, “Đừng bỏ cuộc. Tôi biết nó khó, và nhiều người sẽ nói là bạn không thể làm được, nhưng bạn luôn tìm thấy một cách để thi hành điều bạn muốn và những gì bạn biết là đáng được.”

HISD tiến hành Tuần Ngăn Ngừa Thuốc Hơi với các sinh hoạt nâng cao ý thức

“Vaping Prevention Week” (tuần lễ ngăn ngừa thuốc hơi) từ 16-20 tháng Mười Hai, và trong một nỗ lực cảnh giác sự nguy hiểm liên can đến “vaping” và “e-cigarette” nơi người trẻ, các trường HISD sẽ chú trọng đến một sinh hoạt khác nhau cho từng ngày.

Các trường sẽ nâng cao ý thức với các hoạt động hàng ngày sau đây trong lớp:

 • Thứ Hai, 16 tháng Mười Hai: Nhân viên học đường sẽ chia sẻ “anti-vaping PSA” của HISD với các học sinh để khởi sự cuộc đối thoại về cách ngăn ngừa và ý thức.  
 • Thứ Ba, 17 tháng Mười Hai: học sinh sẽ tìm hiểu các chất độc chứa trong “e-cigarettes” và các ảnh hưởng phụ ngắn và dài hạn của từng hóa chất này đối với cơ thể.  
 • Thứ Tư, 18 tháng Mười Hai: Sinh hoạt sẽ gồm cuộc phỏng vấn một người lớn đáng tin tưởng về kinh nghiệm và kiến thức của họ về “vaping”, sau đó các học sinh sẽ chia sẻ với chúng bạn những gì họ học biết được.  
 • Thứ Năm, 19 tháng Mười Hai: Học sinh sẽ thiết lập một nhãn hiệu bắt mắt để cảnh giác về “e-cigarettes” với mục đích thông tin cho người tiêu thụ về thực tại và tiềm năng nguy hiểm của sản phẩm này. 
 • Thứ Sáu, 20 tháng Mười Hai: Học sinh sẽ hình thành một kế hoạch hành động “Your Life. Your Choice” về cách họ phản ứng và lựa chọn khôn ngoan đối với “e-cigarettes”.  

Thuốc lá và “e-cigarette” thì bị cấm trong các trường và cơ sở, xe buýt, sân chơi, và tại sinh hoạt thể thao cũng như sau khi tan học của HISD. Những học sinh nào sở hữu hay tìm thấy đang dùng “vaping” hay “e-cigarette” thì bị kỷ luật theo Tác Phong Học Sinh của HISD. Ngoài ra, một luật mới của tiểu bang có hiệu lực vào ngày 1 tháng Chín, 2019 đã nâng cao tuổi hợp pháp để “vaping” hay hút thuốc ở Texas là 21 tuổi.

Trong tuần “Vaping Prevention Week”, hãy chia sẻ hình ảnh, phim video, và thông tin hỗ trợ trên truyền thông xã hội qua việc sử dụng #SayNoToVaping và #HISDEmpowers. Hãy truyền bá thông tin rằng “vaping” và “e-cigarettes” thì nguy hiểm và có hại cho sức khỏe của trẻ em.

Đại Hội Dream Thường Niên được dự trù vào 7 tháng Mười Hai

Sinh hoạt này để giúp học sinh nộp đơn xin vào đại học, và học bổng

Các sở “College Readiness” và “Multilingual Programs” sẽ tổ chức đại hội thường niên lần thứ năm “Dream Summit” để giúp đỡ học sinh nộp đơn vào đại học và xin trợ cấp tài chánh vào thứ Bảy, 7 th. Mười Hai, từ 9g sáng đến 1g30 trưa tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 W. 18th St., Houston 77092. 

Học sinh trung học và gia đình được khích lệ tham dự sinh hoạt miễn phí này. Học sinh phải liên lạc với điều hợp viên đại học, cố vấn trong trường về vấn đề chuyên chở. Năm học sinh lớp 12 sẽ có cơ hội để thắng một học bổng trị giá $500. 

Sinh hoạt này nhắm giúp các “DREAMers” của HISD, các học sinh tình trạng DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), có giấy hộ chiếu, thường trú nhân, người tị nạn, và được tị nạn, cùng với gia đình. Học sinh sẽ có thể nói chuyện với các đại diện học khu về điều kiện trợ cấp tài chánh và được giúp đỡ nộp đơn vào đại học.

Đại diện từ nhiều trường đại học ở Texas sẽ có mặt để trả lời những câu hỏi và tổ chức những khóa thông tin về trợ cấp tài chánh của Texas (Texas Application for State Financial Aid – TASFA). 

Đại hội này cũng sẽ bao gồm các khóa thông tin về đại học, trình bày về đại học và các nguồn năng, và một phòng nộp đơn xin trợ cấp tài chánh cho các học sinh lớp 12. Học sinh sẽ có thể hoàn tất tờ khai có tuyên thệ rằng họ là một cư dân ở Texas trong ba năm, là một điều kiện thu nhận của các học sinh. Muốn biết thêm thông tin, hãy đọc trong trang mạng HISD DREAMers ở đây

Gần đến hạn chót nộp đơn Chọn Trường giai đoạn 1 cho niên khoá 2020-2021

Các phụ huynh nào muốn con em theo học các chương trình tuyển chọn của khu học chánh trong niên khoá 2020-2021 thì phải nộp đơn trước ngày thứ Sáu, 6 tháng Mười Hai, để được cứu xét trong đợi đầu tiên.

Bất cứ đơn nào nhận được sau hạn chót Giai Đoạn I, 6 tháng Mười Hai thì chỉ được cứu xét nếu trường còn chỗ trống.

Các phụ huynh nào vẫn chưa biết con em theo học trường nào vào niên khoá tới thì được mời tham dự chuyến thăm trường sau cùng vào thứ Năm, 5 tháng Mười Hai. Nhớ đến lúc 9g sáng cho các trường tiểu học và K-8, và lúc 1g trưa cho các trường trung học.

HISD cung cấp nhiều chương trình magnet tại 112 trường để đáp ứng với các nhu cầu và ý thích của học sinh. Các chương trình magnet trong học khu gồm:

3 BƯỚC ĐỂ NỘP ĐƠN VÀO MỘT CHƯƠNG TRÌNH MAGNET

Bước 1: Cân nhắc những lựa chọn 

Hãy tham dự buổi hội chọn trường để hiểu thêm về các chương trình trên toàn học khu: 

 • 15 th. Hai: 9g sáng đến trưa tại Northside High School, 1101 Quitman, 77009 

Đi thăm bất cứ trường HISD nào vào các ngày thứ Năm. Đến lúc 9g để thăm các trường tiểu học và K-8, và lúc 1g cho các trường trung học: 5 th. Mười Hai

*Tất cả các trường sẽ cung cấp các chuyến thăm lúc 9g sáng và 1g trưa trong hai ngày này

Cần liên lạc với từng trường để biết có chương trình chuyển trường muốn chọn.

Hãy vào trang https://www.houstonisd.org/schoolchoice hay gọi số 713-556-6947. Nếu quý vị muốn vào một chương trình Vanguard (Gifted & Talented), hãy vào trang HoustonISD.org/GT hoặc gọi cho sở “Advanced Academics” số 713-556-6954 để biết thêm về các điều kiện/ngày thi.

Bước 2: Nộp đơn trực tuyến hay trên giấy 

Các gia đình có thể chọn tới 10 chương trình, và tối đa là 5 chương trình magnet. Phụ huynh phải xếp hạng các chương trình này từ 1 đến 10, lựa chọn hàng đầu là số 1.

Lưu ý: Nếu quý vị nộp đơn vào 5 chương trình Vanguard, và con em không được nhận biết là “Gifted and Talented” (giỏi và có tài), con em quý vị không được cứu xét cho bất cứ chương trình Vanguard nào đã chọn. 

 • Nộp đơn trực tuyến tại HISDChoice.com (Nếu quý vị đã từng sử dụng hệ thống này, vui lòng dùng trương mục trước đây) hay điền đơn trên giấy.(Lấy một tờ đơn tại trường muốn chọn, từ phòng Chọn Trường hay tải xuống ở đây.) 
 • Thường xuyên kiểm email hay điện thoại xem những gì có liên can đến đơn xin. (Kiểm trong phần thư rác [spam] và đừng dùng trương mục Hotmail – dịch vụ này thường chặn email từ HISD.) 
 • Nộp đơn trước ngày 6 tháng Mười Hai để được cứu xét trong giai đoạn đầu tiên. 

Bước 3: Giữ chỗ 

 • Thông báo về tình trạng đơn xin sẽ được gởi vào đầu xuân qua email và cũng có thể xem trên mạng trong “dashboard” của phụ huynh. Ngoài ra, một lá thư về tình trạng đơn xin được gởi qua bưu điện Hoa Kỳ cho phụ huynh của các người nộp đơn Giai Đoạn I. 
 • Nếu con em quý vị được cấp cho một chỗ, quý vị có hai tuần để trả lời cho sự ban cấp này, và sắp xếp với trường để cung cấp giấy chứng minh nơi cư ngụ và ký tên cam kết theo học. Việc này sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của quý vị trong các danh sách chờ đợi những trường xếp cao hơn.

Học sinh tốt nghiệp HISD học tại Yale được chọn là Rhodes Scholar

Cựu học sinh trường Bellaire và chương trình EMERGE là Liana Wang thuộc về 32 học sinh Hoa Kỳ được chọn cho vinh dự này.

Học sinh tốt nghiệp Khu Học Chánh Houston là Liana Wang đã được chọn để tham dự lớp “2020 Rhodes Scholarship” từ một số học sinh gần 1,000 người nộp đơn vào các đại học hàng đầu trên toàn quốc.

“Đây là một chứng từ cho cộng đồng mà nó đã đưa em tới đây: gia đình, bạn hữu, giáo chức, và những người giúp đỡ em trong suốt cuộc đời, gồm các giáo chức và người dìu dắt trong EMERGE và HISD,” Wang nói. “Họ khích lệ công việc của em, và em hy vọng thời gian ở trường Oxford sẽ giúp em đạt được các mục tiêu theo đuổi là xây dựng một xã hội công bằng và chính trực hơn.”

Sinh viên đại học Yale này là một học sinh tốt nghiệp trường Trung Học Bellaire. Em và 31 học sinh khác trên toàn quốc được theo học tại đại học Oxford ở Anh Quốc vào tháng Mười 2020.  Họ sẽ được sự tham gia của hàng chục sinh viên khác từ các quốc gia khác. Tỉ lệ được nhận vào chương trình “Rhodes Scholarship” thì ít hơn một phần trăm.

“Đây là một tin bất ngờ cho Liana, cha mẹ của cô ấy, Đại Học Yale, trường Bellaire và toàn thể khu học chánh này,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Cô ấy đưa sứ mệnh của chúng tôi lên một cấp bậc mới. Có được một cựu học sinh được chọn để theo học ở Oxford cũng nói lên công việc tốt đẹp của chương trình EMERGE mà Liana đã hoàn tất.”

Chương trình EMERGE của HISD tăng cường và chuẩn bị các học sinh giỏi trong các cộng đồng không được phục vụ đúng mức, để họ có thể theo học và tốt nghiệp từ các đại học hàng đầu trên toàn quốc.

Trưởng Phòng Chiến Thuật và Sáng Kiến của HISD là ông Rick Cruz đã thành lập chương trình chuẩn bị đại học này và ông nhớ rằng Wang là một học sinh ngoại hạng.

“Liana nổi bật, ngay giữa các học sinh rất ham học và ưu tú,” ông Cruz nói. “Chúng tôi đã ăn mừng khi cô được nhận vào Yale, bây giờ chúng tôi phấn khởi mừng cô được chọn bởi Rhodes Trust. Tôi biết chính cô và gia đình thì quá vui sướng. Chúng tôi chỉ có thể mường tượng ra những điều vĩ đại ở trước mặt cô ấy.”

Wang là một học sinh tốt nghiệp trường Trung Học Bellaire của HISD năm 2016.

“Tôi nhớ cô ấy đạt được nhiều thành tích cao,” Hiệu Trưởng Michael McDonough của trường Bellaire nói. “Chúng tôi thật cảm kích khi cô được nhận vào trường Yale và thật bàng hoàng khi giờ đây cô lại được nhận vào trường Oxford. Trường Bellaire High School vô cùng hãnh diện khi được là một phần trong đời cô.”

Wang lấy môn chính là Kinh Tế ở trường Yale. Cô nghiên cứu về biến chuyển của sự bất bình đẳng ở Hoa Kỳ và ảnh hưởng của hệ thống thuế và phúc lợi khi giải quyết sự bất bình đẳng này. Cô là sinh viên đầu tiên chưa tốt nghiệp được là đồng giám đốc về luật nhân quyền ở Yale, và cô từng làm việc với những người xin tị nạn. Cô Wang cũng là người tình nguyện để giúp khai thuế cho những cư dân nghèo ở New Haven.

Wang là người đầu tiên trong gia đình vào đại học. Ở Oxford, cô sẽ theo đuổi một bằng cấp về chính trị mà nó sẽ cung cấp việc huấn luyện trong ngành nghiên cứu và phương pháp học và chuẩn bị cho cô lấy bằng tiến sĩ.

Chương trình EMERGE của HISD được diễn tả là một chương trình đưa ý tưởng vào đầu, đưa sự hứng khởi vào con tim và đưa cơ hội vào đôi tay.

Muốn biết thêm về chương trình EMERGE của HISD và xem phim video, hãy nhấn vào đây.

Ban Giám Đốc trường Rhodes định nghĩa chương trình học bổng quốc tế của mình là một chương trình nhằm “quy tụ và phát triển những người ngoại hạng trên toàn thế giới, và trong mọi lĩnh vực nghiên cứu, là những người không chấp nhận những gì bình thường và có can đảm để hành động.” Để xem danh sách đầy đủ các sinh viên ưu tú của 2020 American Rhodes Scholars, hãy nhấn vào đây.