Monthly Archives: January 2020

HISD chọn trưởng phòng tài chánh lâm thời

Glenn Reed, một người kỳ cựu từng làm việc 20 năm trong Phòng Hoạch Định Tài Chánh & Ngân Sách của Khu Học Chánh Houston, được chọn làm trưởng phòng tài chánh lâm thời cho Khu Học Chánh Houston.

Ông Reed đã ngay lập tức đảm nhận vai trò mới, báo cáo cho TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan.

“Kiến thức của ông Reed về khu học chánh và ông nổi tiếng từ lâu là một nguồn đáng tin cậy về các vấn đề tài chánh của học khu này giúp ông trở nên một ứng viên lý tưởng cho vai trò này,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng ông sẽ tiếp tục tiêu chuẩn tuyệt hảo hiện có trong sở tài chánh.”

Là trưởng phòng tài chánh lâm thời, ông Reed sẽ chịu trách nhiệm hoạch định và quản lý ngân sáng thường niên của học khu và hình thành các kế hoạch ngân sách dài hạn để bảo đảm sự ổn định tài chánh và phát triển của học khu. Ông cũng sẽ điều khiển phòng kiểm toán của học khu, hoạch định ngân sách/tài chánh, tài trợ Medicaid, các lợi ích, quản lý thu mua và sự rủi ro.

Ông Reed bắt đầu làm việc trong HISD như một phân tích gia ngân sách các trường phía Đông năm 2000. Từ từ ông được thăng cấp, phục vụ là một phân tích gia ngân sách cao cấp, giám thị ngân sách II, quản lý ngân sách, quản lý cao cấp về ngân sách, giám đốc, và là viên chức trong Sở Hoạch Định Tài Chánh & Ngân Sách.

Ông Reed là một thành viên của hội “Texas Association of School Business Administrators” (TASBO), có chứng chỉ cao nhất là một “Registered Texas School Business Administrator” (RTSBA). Ông còn là một thành viên của tiểu ban “Accounting and Finance Research Committee” và chủ tịch của tiểu ban “Information Technology Research Committee” của TASBO. Ông Reed có bằng Cử Nhân Khoa Học về Accounting của đại học Lubbock Christian University và bằng MBA về Tài Chánh của đại học “Baker College Center for Graduate Studies”.

HISD theo dõi kỹ sự lan tràn của độc tố “coronavirus”

Khu Học Chánh Houston đang theo dõi kỹ sự lan tràn bệnh về hô hấp gây nên bởi một loại độc tố mới “coronavirus” để cung cấp tin tức mới nhất cho phụ huynh, học sinh và nhân viên.

Cho đến hôm nay, hãy an tâm rằng không có trường hợp nào được xác nhận trong tiểu bang Texas về căn bệnh này mà nó được đầu tiên nhận biết ở Wuhan, Trung Cộng.

Nằm trong sự cần mẫn phải có để bảo đảm các trường và cơ sở được an toàn và lành mạnh, chúng tôi đã huấn luyện nhân viên trên toàn học khu, họ theo dõi cá nhân nào bị sốt, ho, và hơi thở ngắn. Trong trường hợp này, họ còn hỏi về việc du hành mới đây của người ấy.

Trong khi HISD và trung tâm “Centers for Diseases Control and Prevention” (CDC – Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật) tiếp tục theo dõi độc tố “coronavirus” cách cặn kẽ, học sinh và nhân viên được khuyên hãy theo các biện pháp vệ sinh căn bản về rửa tay và ho để ngăn ngừa cảm cúm, và “coronavirus”.

Cách tốt nhất để tránh bệnh là tránh tiếp xúc với một độc tố. CDC đề nghị các biện pháp phòng ngừa hàng ngày để giúp sự lan tràn các độc tố về hô hấp, gồm:

 • Rửa tay với nước và xà phòng tối thiểu 20 giây. Nếu không có nước và xà phòng, hãy dùng loại thuốc rửa tay có chất cồn với tối thiểu 60 phần trăm là “alcohol”.
 • Tránh chạm vào mắt, mũi, và miệng với tay chưa rửa.
 • Tránh tiếp xúc gần với người bị bệnh.
 • Ở nhà khi bệnh và cho đến khi không còn sốt trong 24 giờ mà không dùng thuốc giảm sốt.
 • Che miệng khi ho hay hắt hơi với khăn giấy, sau đó vất giấy này vào thùng rác.
 • Lau chùi và khử trùng những đồ vật thường chạm đến.

Nếu quý vị đã du hành đến Wuhan, có tiếp xúc với ai đó từng đến vùng này, hoặc biết có người đang được thẩm định về sự nhiễm độc coronavirus, quý vị phải gọi cơ quan chăm sóc sức khỏe ngay lập tức.

Nhóm “FMO Code Compliance” chú trọng đến sự an toàn của học sinh, nhân viên

Chỉ trong một ngày, các phần tử của nhóm “Code Compliance” nhận được nhiều lần gọi – báo cáo về việc thang máy bị hư, rác quá đầy, và ngay cả những vi phạm về cứu hỏa.

Cho một nhóm tám người, đó là một công việc mất cả ngày.

“Nó về vấn đề an toàn đời sống,” Quản Lý Khu Vực của “Code Compliance” là Anne Washington nói, người đứng đầu nhóm này. “Chúng tôi ở đàng sau, nhưng công việc của chúng tôi là bảo đảm rằng chúng ta phù hợp với luật cứu hỏa để như thế trong trường hợp khẩn cấp, nhân viên và học sinh có thể ra khỏi cơ sở một cách an toàn.”

Là một của “Facilities, Maintenance, and Operations” của HISD, nhóm “Code Compliance” có nhiệm vụ bảo đảm học khu luôn phù hợp với các luật cứu hỏa và hủy bỏ chất nguy hiểm.

Nhóm này được hình thành gồm Washington, một người về giấy phép và thanh tra đứng đầu nhóm, hai đại diện cho luật cứu hỏa, một đại diện về việc hủy bỏ chất nguy hiểm, và ba đại diện con buôn. Họ làm việc chặt chẽ với các thành phố Houston, Bellaire, Jacinto, và West University Place.

Trưởng Nhóm về Giấy Phép và Thanh Tra là Yolanda Mathis nói nhóm “Code Compliance” không do dự khi làm việc với nhau.

“Họ thật tuyệt vời,” Mathis nói. “Không có gì khi tôi yêu cầu mà họ lại không đến giải quyết.”

Các đại diện tuân thủ luật cứu hỏa thường đi với trưởng cứu hỏa của thành phố khi họ thanh tra một cơ sở để có thể giải quyết ngay bất cứ vấn đề gì, bà Washington nói, khi nhận xét rằng những tương giao vững mạnh đã đưa đến sự giảm bớt thấy rõ về những giấy phạt gởi cho học khu này.

Nhóm này còn gìn giữ các giấy phép hoạt động và giấp phép stormwater, lần lượt tiến hành hơn 1,600 giấy phép hàng năm. Hai tháng trước khi hết hạn, các người bán và đại diện “Code Compliance” bắt đầu thu thập các giấy tờ cần thiết để nộp đơn lại và các giấy tờ cũng như trả tiền cho thành phố.

Khi giấy phép sẵn sàng, họ đi lấy và cập nhật hồ sơ dữ kiện. Họ còn điều hành việc điều tra địa điểm với tác nhân liên hệ, nếu giấy phép đòi hỏi.

Thêm vào đó, nhóm “Code Compliance” điều hợp dịch vụ tái chế và chất thải cho các trường, giữ giấy tờ thanh tra và giấy phép, sửa chữa thang máy tại địa điểm, và đáp ứng với những vấn đề tuân thủ luật của trường.

“Chúng tôi dập tắt ngọn lửa này và đi sang ngọn lửa khác,” Washington nói. “Tôi không giao khoán cho bên ngoài. Có cả một kiến thức phong phú trong sở này. Chúng tôi là một kho tàng ẩn giấu.”

Sở Chuyên Chở giải quyết vấn đề với “app” SafeStop

Sở Chuyên Chở tiếp tục làm việc với SafeStop để giải quyết những trục trặc kỹ thuật vì cấu hình ứng dụng không đúng.

Với các phụ huynh xem những tuyến đường trong SafeStop, dường như xe buýt bất động ở trạm xe buýt.

Để giúp giải quyết vấn đề này cũng như các vấn đề khác, phụ huynh được khuyến khích hãy biết chắc là đã tải xuống những cập nhật nhu liệu SafeStop để bảo đảm là họ có được dữ kiện mới nhất.

“Phụ huynh từng đến với chúng tôi về các vấn đề với SafeStop,” Tổng Quản Lý Sở Chuyên Chở là John Wilcots nói. “Chúng tôi đang làm việc với SafeStop để bảo đảm các vấn đề của họ được giải quyết và họ có thể sử dụng ‘app’ này đến mức tối đa.”

Những phụ huynh nào tiếp tục có vấn đề với SafeStop hoặc bất cứ lưu tâm nào có liên quan đến chuyên chở thì phải liên lạc với Sở Chuyên Chở qua Let’s Talk!, là nền thông tin và phục vụ khách hàng trực tuyến của sở này.

Nhân viên được đưa thêm vào để giải quyết các vấn đề SafeStop qua Let’s Talk!.

Sở này đã bắt đầu sử dụng SafeStop vào đầu niên khoá 2019-2020. Ứng dụng này cung cấp cho phụ huynh một bản đồ để họ có thể thấy chính xác xe buýt chở con em của họ đang ở đâu trong tuyến đường. Nó còn cho biết giờ đến tại mỗi trạm ngừng.

Đã có tình trạng về đơn xin chọn trường

Những phụ huynh và học sinh nào đã nộp một đơn xin vào chương trình học cho niên khoá 2020-21 trong Giai Đoạn I (27 th. Chín – 6 th. Mười Hai, 2019) thì có thể kiểm tình trạng của đơn trên mạng.

Nững phụ huynh nào đã lập một chương mục trực tuyến  thì sẽ có thể biết kết quả trong “dashboards” của mình trong trang www.hisdchoice.com.  Nếu quý vị quên mật khẩu và muốn đặt lại, vui lòng trực tiếp liên lạc với Phòng Chọn Trường số 713-556-6947 hay qua email: SchoolChoice@houstonisd.org.

Những Bước Kế Tiếp

Một khi quý vị nhận được tình trạng về đơn xin, có những bước quý vị phải thi hành để giữ chỗ:

Nếu con em quý vị được thu nhận: Có thể chấp nhận chỗ này hoặc trực tuyến (cho những phụ huynh đã nộp đơn trực tuyến) hoặc đích thân. Cung cấp cho trường các giấy tờ bên dưới và ký tên đồng ý vào trường, nếu áp dụng. Quý vị sẽ có 2 tuần để nhận chỗ ban cấp và thu xếp với trường để nộp các giấy tờ sau:

 • Minh chứng nơi cư ngụ hiện thời
 • Minh chứng tuổi (nếu con em vào lớp Pre-K hay mẫu giáo)
 • Trường sẽ có thể đưa ra một bản sao tờ cam kết theo học mà quý vị phải ký nhận.

Với những ban cấp Giai Đoạn 2 vào ngày 28 th. Hai, 2020 hay sau đó, phụ huynh sẽ có một tuần lễ để chấp nhận chỗ ban cấp và thu xếp với trường để nộp giấy tờ phải có và ký tên tờ cam kết theo học để giữ chỗ này.

Nếu con em quý vị trong danh sách chờ đợi: Hãy theo dõi những thay đổi trong tình trạng đơn xin từ bây giờ cho đến suốt mùa hè bằng cách vào “dashboard” của quý vị và trang tình trạng chọn trường. Quý vị cũng có thể nộp đơn vào các chương trình còn chỗ trống được niêm yết trên trang mạng của chúng tôi (ChooseHISD.com) và nôp đơn trong Giai Đoạn II. Nộp đơn Giai Đoạn III dành cho những học sinh mới vào HISD hoặc những học sinh Ngoài Học Khu mà muốn ghi danh vào HISD lần đầu tiên. Để biết câu trả lời cho những câu thường hỏi về magnet và tình trạng chọn trường, hãy đọc “School Choice FAQ”.

Nếu quý vị cần giúp đỡ về thủ tục chọn trường, hay gặp khó khăn khi đăng nhập vào “dashboard”, hoặc có bất cứ câu hỏi nào, hãy email về SchoolChoice@houstonisd.org, gọi cho Phòng Chọn Trường ở số 713-556-6947 hay liên lạc với điều hợp viên chuyển trường thích hợp.

Phụ huynh có thể biết thêm về những trường có chỗ trống trong buổi hội “Spring School Choice Fair” từ 9g sáng đến trưa ngày 15 tháng Hai, 2020 tại Northside High School.

Muốn biết thêm thông tin về các chương trình magnet của HISD, kể cả một danh sách đầy đủ những ngày quan trọng, vui lòng vào trang School Choice.

Học sinh thể lực của HISD ký tên cam kết trong ngày “National Signing Day”

Các học sinh thể lực hàng đầu của Khu Học Chánh Houston sẽ ký tên vào các lá thư nói lên ý định của mình trước sự hiện diện của gia đình, huấn luyện viên và đồng đội trong buổi lễ thường niên của học khu vào thứ Tư, 5 tháng Hai.

Các học sinh thể lực nam nữ của HISD sẽ cam kết chơi thể thao các môn bóng chày, bóng rổ, chạy đường trường, dã cầu, đánh gôn, lacross, đá banh, bóng mềm, bơi lội, quần vợt, chạy đua, bóng chuyền, bóng nước, và đô vật trong các trường đại học trên toàn quốc.

Diễn giả trong sinh hoạt năm nay sẽ là cựu học sinh tốt nghiệp trường Westside và hiện là tay đô vật của đại học Texas A&M là Ty’Rae Carter. Anh sẽ chia sẻ kinh nghiệm khi chơi thể thao từ trung học lên đại học mà vẫn thành công về học vấn.

Có thể theo dõi sinh hoạt này trên mạng tại HoustonISD.org/LiveTV. Theo dõi trên Twitter — @HoustonISD, @HISDEspanol — để biết những cao điểm của sinh hoạt này. Muốnbiết thêm thông tin, hãy vào trang Houstonisd.org/Athletics

“Teacher Recruitment” tổ chức tuyển mộ giáo chức vào 8 tháng Hai

“Teacher Recruitment” của Khu Học Chánh Houston đang tổ chức việc tuyển mộ giáo chức trên toàn học khu cho các giáo chức có kinh nghiệm vào thứ Bảy, 8 tháng Hai từ 9g sáng đến 1g trưa tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 West 18th St., 77092).  

Khu học chánh đang tìm các giáo chức có chứng nhận trong các lãnh vực thiếu hụt trầm trọng sau: giáo dục song ngữ, khoa học trung cấp, toán trung cấp, và giáo dục đặc biệt.

Các ứng viên sẽ có cơ hội gặp các hiệu trưởng và người lãnh đạo trong cuộc phỏng vấn tại chỗ và nhận việc cho niên khoá 2020-2021. Hãy đến để trở nên một phần tử của khu học chánh lớn nhất Texas với hơn 280 trường và phục vụ gần 209,000 học sinh.  Những ai quan tâm phải ghi tên ở đây. Tham dự viên còn được khuyến khích nộp đơn trước ngày tuyển mộ.

Học sinh trường Crespo thắng cuộc thi “MLK Jr. Oratory”

Học sinh lớp bốn trường Tiểu Học Crepo là Brandon Curbow giải quyết các đề tài hợp thời về sự an toàn trong trường và kiểm soát vũ khí trong khi trình bày bài diễn thuyết thắng giải của em trong cuộc thi hùng biện thường niên lần thứ 24 “Martin Luther King Jr. Oratory Competition”. 

Curbow được giải nhất vì bài diễn thuyết đã đưa khán thính giả qua những tâm tình mà một học sinh phải đương đầu trong cuộc thực tập khi có bắn nhau trong trường.

Sinh hoạt này được tổ chức vào hôm thứ Sáu tại nhà thờ “Antioch Missionary Baptist Church of Christ” ở trung tâm Houston. Curbow thuộc về 12 học sinh HISD tham dự vòng chung kết của cuộc thi được bảo trợ bởi “Foley & Lardner LLP”.  

Chương trình này mời gọi các học sinh lớp bốn và năm hãy viết và trình bày một bài diễn thuyết ngắn mà nó hình dung ra thông điệp của cố Mục Sư King trong thế giới ngày nay. Chủ đề năm nay là “What would Dr. King’s vision be for America in 2020?” (Viễn ảnh của Mục Sư King sẽ là gì cho nước Mỹ trong 2020?)

“Việc kiểm soát vũ khí vẫn là một vấn đề khó khăn ảnh hưởng đến chúng ta ngày nay,” Curbow nói trong bài diễn thuyết của em. “Nếu Mục Sư King có mặt hôm nay, em tin chắc là ông sẽ có một kế hoạch để làm cho nước Mỹ lại được an toàn.”

Người thắng giải hai là Ayomide Lawrence của trường Tiểu Học Blackshear đào xới tinh túy của Ts. King trong bài diễn thuyết của mình, và người thắng giải ba là Jenny Teague của trường Tiểu Học Sutton đã mời khán thính giả đi vào thế giới của mình qua YouTube: Jenny Justified.  

Trong cuộc thi này, các học sinh được chấm điểm dự trên cách trình bày, y phục, nội dung bài diễn thuyết, và trí nhớ. Giải nhất được thưởng $1,000. Giải hai được $500 trong khi giải ba được tặng $300. Các học sinh được vào chung kết được tặng $100.

“Học sinh của chúng ta cùng nhịp điệu và liên kết với những gì đang xảy ra trong thành phố và cả quốc gia của chúng ta,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Tôi vô cùng cảm kích với tất cả các học sinh tham dự hôm nay.”

Trên 200 học sinh trong vòng loại ở trường được tổ chức trong năm qua để chọn 24 em đại diện cho trường trong vòng bán kết. Sau đó mười hai em được chọn để vào chung kết.

Học sinh thắng giải còn được vinh danh trong buổi lễ mừng Mục Sư King tại Bảo Tàng Viện Trẻ Em ở Houston vào hôm thứ Hai. Có thể xem các bài nói thắng giải trên mạng tại Facebook.com/HoustonISD

Các học sinh vào chung kết là:  

Các ủy viên mới gia nhập Ủy Ban Giáo Dục HISD, thành hình một ban quản trị đầu tiên toàn nữ giới

Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston vào hôm thứ Năm đã chào mừng bốn tân ủy viên là những người tham gia với năm ủy viên đương nhiệm trong cuộc họp đầu tiên năm 2020.

Các tân ủy viên là Patricia K. Allen (Học Khu IV), Daniela “Dani” Hernandez (Học Khu III), Kathy Blueford-Daniels (Học Khu II) và Judith Cruz (Học Khu VIII). 

Sinh hoạt đầu tiên của tân ủy ban – ban giáo dục đầu tiên toàn nữ giới trong lịch sử khu học chánh – là chọn các viên chức cho 2020: Susan Deigaard (Học Khu V) được chọn là Chủ Tịch, Wanda Adams (Học Khu IX) được chọn là Đệ I Phó Chủ Tịch, Judith Cruz (Học Khu VIII) được chọn là Đệ II Phó Chủ Tịch, Patricia K. Allen (Học Khu IV) được chọn là Tổng Thư Ký, và Daniela “Dani” Hernandez (Học Khu III) được chọn là Phụ Tá Tổng Thư Ký. 

Ủy ban đã tán thành $3.8 triệu từ chương trình “Verizon Innovative Learning”, mà nó sẽ cung cấp các “tablet” và sự nối kết miễn phí cho mọi học sinh, giáo chức, và ban quản trị tại sáu trường trung học I cấp của HISD.

Các trường này là Edison, Fleming, Hartman, Henry, Holland và Tanglewood. Mỗi trường phải hoàn tất một thủ tục ganh đua nghiêm ngặt để được chọn vào chương trình này, là chương trình được ban hành trong sự hợp tác với Digital Promise, một hợp tác viên vô vị lợi của Verizon. Chương trình của Verizon nhằm nối lại sự chia cách về kỹ thuật số hiện có trong các trường không được phục vụ đúng mức bằng cách cung cấp cho học sinh các nối kết, nguồn năng kỹ thuật, sự chỉ dẫn và các khả năng cần thiết để thành công trong một nền kinh tế cao độ về kỹ thuật. Chương trình này sẽ khởi sự tại các trường khi giáo chức được cung cấp cho các dụng cụ và sự huấn luyện. Học sinh sẽ nhận được các dụng cụ này vào tháng Tám khi bắt đầu niên khoá 2020-2021. 

Ủy ban đã biểu quyết chấp nhận một ngân khoản $240,000 cho chương trình sau khi tan học của Thị Trưởng Thành Phố Houston để mở rộng chương trình này cho các học sinh tiểu và trung học.

Các ủy viên cũng chấp nhận bản báo cáo sự tiến bộ của TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan về việc thi hành những đề nghị về Ngân Sách Lập Pháp của tiểu bang để cải tiến hoạt động trong HISD.

Tháng Giêng là “School Board Recognition Month” (vinh danh ủy ban giáo dục) và Khu Học Chánh Houston đang tham gia với các học khu trên toàn tiểu bang để vinh danh các nhà lãnh đạo địa phương vì sự tận tụy và sẵn sàng phục vụ như những người hỗ trợ trường công lập. Để biết thêm về các Tân Ủy Viên, hãy nhấn vào đây (Anh ngữ).

Học sinh HISD sẽ thi hùng biện trong cuộc thi hàng năm “Martin Luther King Jr. Oratory Competition”

Mười hai học sinh HISD sẽ tiếp tục một truyền thống để vinh danh cố Tiến Sĩ Martin Luther King Jr. khi các em thi đua vòng chót của cuộc thi Hùng Biện “Gardere MLK Jr.” vào thứ Sáu. 

Đã hơn 20 năm, các học sinh lớp bốn và năm từ hai chục trường HISD từng thi đua trong cuộc thi hàng năm, để thách đố học sinh viết và trình bày một bài nói ngắn về một đề tài có liên quan đến cái chết của nhà lãnh đạo nhân quyền. Chủ đề năm nay là, “What would Dr. King’s vision be for America in 2020?” (Viễn ảnhcủa Ts. King sẽ là gì cho Hoa Kỳ trong 2020?)

Theo dõi cuộc thi sống động trong Houstonisd.org/LiveTVhay trên Twitter Twitter.com/HoustonISD 

Các học sinh được chấm điểm về cách thuyết trình, diễn xuất và nghi thức, giải thích nội dung, và trí nhớ ở ba cấp độ thi (ở trường, sơ cấp, và chung cấp). Giải nhất là $1,000; giải hai là $500; và giải ba là $300. Các học sinh được vào chung kết sẽ được thưởng $100. 

Cuộc thi chung cấp của sinh hoạt thường niên lần thứ 24 này được dự trù vào thứ Sáu, 18 tháng Giêng, 2020 tại nhà thờ Antioch Missionary Baptist Church of Christ (500 Clay St., 77002) từ 10g sáng đến 12g30 trưa. 

Các học sinh vào chung kết năm 2019-2020 là: 

 • Aniyah Williams — Burrus ES 
 • Kaydence Fletcher — Gregory-Lincoln 
 • Leo Serrano — Windsor Village ES 
 • Symphony Stoud — Lockhart ES 
 • Ananya Cherkuri — Askew ES 
 • David Ozuzu — Cornelius ES 
 • Hanah Hamilton — Pleasantville ES 
 • Gabrielle Marshall — Valley West ES 
 • Ayomide Lawrence — Blackshear ES 
 • Brandon Curbow — Crespo ES 
 • Jenny Teague — Sutton ES 
 • Sean Gair — Thompson ES 

Nhấn vào đây để biết học sinh thắng giải năm vừa qua, Nyla Johnson của trường tiểu học Lockhart, và các học sinh khác.