Monthly Archives: September 2021

“G-Unity Business Lab” của nhân vật huyền thoại nhạc hip-hop “50 Cent” giúp giới trẻ HISD

Vào thứ Hai, thế giới nhạc hip-hop và HISD cùng đến với nhau để đền ơn cộng đồng với hai sự kiện tách biệt. Tại trường Trung Học Wheatley, một trong những ngôi sao nhạc rap của thập niên 2000, ông “50 Cent”, đã đưa các nỗ lực từ thiện của ông đến HISD với “G-Unity Business Lab Kickoff”.

Tổ chức “G-Unity Business Lab Kickoff” là một phần của sự hợp tác giữa G-Unity Foundation và HISD. Trong sinh hoạt này, Thị Trưởng Sylvester Turner, Tổng Giám Đốc Millard House, các ủy viên giáo dục HISD, nhân viên HISD, Dân Biểu Alma Allen, phần tử Nha Giáo Dục Tiểu Bang Lawrence Allen Jr., và Phó Chủ Tịch của “Horizon United Group” Al Kashani đã cùng với ông “50 Cent” và tổ chức của ông giới thiệu 75 học sinh “G-Star” từ các trường trung học Wheatley, Worthing, và Kashmere. Tổ chức “G-Unity Business Lab” thích hợp với khởi xướng “Complete Communities Initiative” của Thị Trưởng Turner.

Các học sinh tham dự trong chương trình này đã lên tiếng cảm ơn tổ chức “G-Unity Business Lab” đến với HISD. Học sinh Dunley Sanders muốn dùng kinh nghiệm này để mở một nhà quàn với mẹ của mình.

“Đó là một cách tốt hơn để đưa chúng tôi vào một vị thế để tương lai sáng lạn,” Sanders nói. “Chúng em chỉ cố tận dụng điều đó trong khi có thể.”

“G-Unity Business Lab” nhằm giáo dục giới trẻ trong các thành phố với một hướng giáo dục về thương mãi và tinh thần kinh doanh phù hợp với các ý niệm của MBA trong một chương trình sau khi tan học mà nó sẽ kéo dài 12 tuần với đặc điểm là được sự dìu dắt của các nhà lãnh đạo thương mãi nổi tiếng. Vào lúc chấm dứt, các học sinh sẽ thi đua trong một kiểu thi đua “Shark Tank” được gọi là “The Hustle Tank.” Chương trình thí điểm này được đồng tài trợ bởi “G-Unity Foundation”, đang đầu tư $300,000 trên hai năm, với ngân khoản tương xứng của HISD thành tổng cộng là $600,000.

“Chương trình này phù hợp với nhãn quan của HISD về giáo dục đồng đều toàn thể đứa trẻ bằng cách cung cấp sự hỗ trợ học vấn và ngoài học vấn cần để bảo đảm rằng học sinh chúng tôi có thể ganh đua trong nền kinh tế toàn cầu,” Tổng Giám Đốc House nói.

Tại trường Trung Học Fleming, đồng sáng lập viên “Reading With A Rapper” là Jarren Small, Trưởng Phòng Nhân Sự HISD Silvia Trinh, và các đại diện từ BET và Foot Locker đã nói về sự quan trọng của văn hóa, sự đại diện, và phẩm chất giáo dục. Chương trình “Reading With A Rapper” sử dụng kỹ thuật, lời bài hát về xã hội, và phim video có liên quan đến nội dung ELA. Nằm trong phần kỹ thuật là các máy nghe cản tiếng ồn và các “tablet Surface Pro” của Microsoft.

Tại trường Wheatley cũng có sự vui thích bất ngờ, khi ông “50 Cent” trình bày một bài ngẫu hứng của ông “In Da Club” để mừng sinh nhật Thị Trưởng Turner.

Hiện đang sống ở Houston, ông “50 Cent” đặc biệt nhắm đến các trường HISD là một phần của “G-Unity Business Lab”.

“Chương trình này cung cấp các cơ hội mà khi tôi còn đi học thì không có, đó là cách tôi trả lại, và tôi có một nhóm chung quanh tôi,” ông “50 Cent” nói. “Tôi biết tôi có thể đến với các em này trong một phương cách khác biệt – có được các em mà thường không muốn tham dự trong một chương trình sau khi tan học, để làm một điều gì đó là năng lượng tích cực.”

Chọn Phụ Giáo, Phụ Giáo Tận Tâm “Achieve 180” của Tháng

Phòng Tài Năng (Office of Talent) của HISD đang trong năm thứ ba của sự chọn lựa các Phụ Giáo ngoại hạng trong khu học chánh. Các Phụ Giáo và Các Phụ Giáo Tận Tâm “Achieve 180” có ảnh hưởng quan trọng đến học sinh. Quý vị có biết một Phụ Giáo phi thường hay Phụ Giáo Tận Tâm “Achieve 180” không?

Phòng này muốn vinh danh Phụ Giáo và Phụ Giáo Tận Tâm “Achieve 180” có ảnh hưởng tích cực trong trường của quý vị. Hãy đưa trường quý vị vào tham dự và nói cho chúng tôi biết các phụ giáo đã tạo ảnh hưởng khác biệt như thế nào. Hãy nhớ bao gồm các ví dụ cụ thể về người được đề cử đã vượt quá nhiệm vụ của họ như thế nào.

Hãy nhấn vào đây để đề cử một Phụ Giáo của Tháng!

Hãy nhấn vào đây để đề cử một Phụ Giáo Tận Tâm “Achieve 180” của Tháng!

Kể từ tháng Mười, hàng tháng sẽ có một Phụ Giáo và một Phụ Giáo Tận Tâm “Achieve 180” được chọn, và nhóm “Associate Teacher Prize Patrol” sẽ nhận biết những người thắng giải!

Hãy giúp chúng tôi tán dương các phụ giáo chăm chỉ làm việc!

Đây là cách chọn Y Tá của Tháng

Hàng tháng, phòng Tài Năng (Office of Talent) và Dịch Vụ Y Tế và Sức Khỏe của HISD sẽ vinh danh một Y Tá Trường Tiểu Học của Tháng, và một Y Tá Trường Trung Học của Tháng. Chúng tôi nhận biết các y tá phi thường đã hoạt động vượt quá nhiệm vụ cũng như chăm sóc học sinh và nhân viên hàng ngày. Trong niên khoá 2021-2022, 16 y tá ngoại hạng sẽ nhận được vinh dự  “Nurse of the Month” (Y Tá của Tháng), kể cả sự vinh danh công cộng.

Hãy nhấn vào các nối kết để điền đơn để cử một y tá mà họ đã hoạt động quá mức. Vui lòng khích lệ nhân viên trường quý vị đề cử một y tá. Hãy nhớ bao gồm các ví dụ cụ thể về người được đề cử đã vượt quá nhiệm vụ của họ như thế nào.

Hãy nhấn vào đây để đề cử một Y Tá Tiểu Học của Tháng.

Hãy nhấn vào đây để đề cử một Y Tá Trung Học của Tháng.

Hàng tháng một y tá của từng cấp sẽ được chọn và nhóm “Human Resources Prize Patrol” sẽ nhận biết những người thắng cuộc trong tháng Mười.

Hãy giúp chúng tôi nhận biết và tán dương y tá ngoại hạng của HISD!

HISD hợp tác với Thành Phố Houston cung cấp thử nghiệm COVID-19 trong trường

Khu Học Chánh Houston đang hợp tác với Sở Y Tế Houston để cung cấp thử nghiệm COVID-19 miễn phí cho học sinh và nhân viên tại nhiều trường.

Việc ưu tiên thử nghiệm sẽ dành cho các cộng đồng có tỉ lệ lây nhiễm COVID-19 cao và tỉ lệ chủng ngừa thấp. Chương trình thử nghiệm sẽ bắt đầu vào cuối niên khoá này. Phụ huynh tại các trường tham dự sẽ nhận được giấy ưng thuận mà họ phải ký tên để con em tham dự cuộc Thử Nghiệm COVID-19 trong trường.

“Nhờ Sở Y Tế Houston chúng tôi đang tiếp tục mở rộng sự bảo vệ mà nó đang giúp cho học sinh và nhân viên được an toàn khỏi độc tố chết người của thời đại chúng ta,” Tổng Giám Đốc HISD Millard House II nói. “Đầu tiên, chúng tôi ra lệnh đeo khẩu trang trong các trường, và bây giờ Thành Phố Houston đang cung cấp việc thử nghiệm mà nó có thể bắt được COVID-19 trước khi lan tràn khắp các trường. Sự hợp tác với Thành Phố Houston sẽ cứu nhiều sinh mạng.”

Việc thử nghiệm COVID-19 thường xuyên thì quan trọng cho trẻ em dưới 12 tuổi là những người không thể chủng ngừa. Sự thử nghiệm này cũng cần thiết cho các gia đình và nhân viên có con nhỏ ở nhà và những ai không chủng ngừa hoặc có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao.

“Chúng tôi biết học sinh học hành tốt trong lớp và giữ cho trường mở cửa để an toàn diện đối diện, đó là một điều tiên quyết,” Thị Trưởng Sylvester Turner nói. “Tôi khuyên cha mẹ hãy cho phép con em tham dự trong chương trình thử nghiệm này. Mục tiêu của chúng tôi là giữ cho nhân viên trường, học sinh, và gia đình được lành mạnh trong khi ngăn ngừa việc đóng cửa trường vì sự bùng nổ của COVID-19.”

HISD và Sở Y Tế Houston đang hợp tác với Fulgent Genetics để tổ chức thử nghiệm. Các thử nghiệm PCR dùng một cây bông gòn ngắn chỉ thọc sâu vào mũi từ nửa đến ba phần tư “inch” và xoay ba lần trong mỗi lỗ mũi. Các chuyên gia y tế chuẩn mực sẽ thi hành việc này. Sau đó, một phòng thí nghiệm có chứng nhận sẽ thực hiện việc thử nghiệm và kết quả được mong đợi trong vòng một ngày.

Thông Tin Phòng Chọn Trường

Khu Học Chánh Houston cung cấp nhiều sự lựa chọn học hành cho từng trẻ em. Tất cả các phụ huynh tương lai và người chăm sóc các lớp PK-12 được mời tham dự ảo các chuyến thăm trường magnet. Ngoài việc hiểu biết thêm về văn hóa của từng trường, phụ huynh và người chăm sóc sẽ có cơ hội để đích thân nói chuyện với các đại diện của các trường, để biết chắc là họ chọn trường thích hợp nhất.

Các trường magnet sẽ cung cấp các chuyến thăm ảo vào mỗi ngày thứ Năm cho đến hạn chót nhận đơn Chọn Trường Giai Đoạn 1, là thứ Sáu, 12 tháng Mười Một.

· Thứ Năm, 23 tháng Chín

· Thứ Năm, 30 tháng Chín

· Thứ Năm, 7 tháng Mười

· Thứ Năm, 14 tháng Mười

· Thứ Năm, 21 tháng Mười

· Thứ Năm, 28 tháng Mười

· Thứ Năm, 4 tháng Mười Một

· Thứ Năm, 11 tháng Mười Một

Các trường tiểu học và tổng hợp K-8 sẽ cung cấp các chuyến thăm ảo lúc 9g sáng. Các trường trung học I và II cấp sẽ cung cấp các chuyến thăm ảo lúc 1g trưa. Tất cả các trường Magnet sẽ cung cấp các chuyến thăm ảo lúc 5g chiều. Để biết các nối kết của các trường muốn tham dự, hãy vào trang www.HoustonISD.org/SchoolTour.

Hãy nhớ theo dõi “Office of School Choice” (Phòng Chọn Trường) trên Twitter @HISDChoice và nếu có câu hỏi hãy gọi số 713-556-6734.

Hạn chót được kéo dài cho đến 15 tháng Mười để nhận đơn vào “Capital Planning Steering Committee”

Khu Học Chánh Houston đang tìm những người tình nguyện để phục vụ trong Tiểu Ban Chỉ Đạo Hoạch Định Tư Bản (Capital Planning Steering Committee) 2021-2022 khi tìm cách giải quyết gần $5 triệu tiền bảo trì cần thiết bị trì hoãn.

Tiểu ban chỉ đạo này – một tiểu ban độc lập gồm các phần tử cộng đồng – sẽ được giao nhiệm vụ cung cấp hướng chiến thuật, ý kiến phản hồi, và sự hướng dẫn cho khu học chánh khi học khu chuẩn bị giải quyết các nhu cầu được nhận biết trong sự thẩm định cơ sở 2021.

Tiểu ban này sẽ có đến 25 phần tử đại diện cho chín ủy viên Giáo Dục. Sự bổ nhiệm sẽ kéo dài một năm – hoặc thời hạn của Quy Trình Chỉ Đạo Hoạch Định Tư Bản 2021-2022.

“Tiểu Ban Chỉ Đạo Hoạch Định Tư Bản sẽ đóng một vai trò quan trọng, về chiến thuật khi đưa học khu này tiến bước,” Tổng Giám Đốc HISD Millard House II nói. “Trách nhiệm của họ sẽ là việc đưa ra những đề nghị để cung cấp cho mọi học sinh với sự truy cập công bằng các chỗ học hiện đại, đổi mới, và an toàn.

Để nộp đơn, ứng viên phải điền và nộp tờ “Capital Planning Steering Committee Application” vào cuối ngày thứ Sáu, 15 tháng Mười. Ưu tiên đặc biệt sẽ được dành cho:

  • Các ứng viên có kinh nghiệm trong việc thiết kế cơ sở, công nghệ, kiến trúc, quản lý đồ án xây cất, an toàn, và tài chánh
  • Các ứng viên nào hiện tích cực đại diện cho các tổ chức thương mãi hay cộng đồng trong khu học chánh này
  • Phụ huynh/giám hộ của những học sinh nào ghi danh trong học khu và tích cực trong một tổ chức phụ huynh-giáo chức

Một ban quản trị viên lâu năm của học khu sẽ duyệt các đơn và đưa đề nghị cho ông tổng giám đốc, là người sẽ có những bổ nhiệm sau cùng. Những bổ nhiệm cho tiểu ban này sẽ được công bố vào th Hai, 27 tháng Mười.

Các thành viên sẽ gặp gỡ hàng tháng – và nhiều hơn, nếu cần – từ tháng Mười Một cho đến tháng Tư. Các cuộc họp được tạm dự định từ 6g đến 8g tối ngày thứ Ba đầu tháng.

Hãy xem bản hướng dẫn “2021-2022 Capital Planning Steering Committee Guidelines” để biết thêm thông tin về các đòi hỏi của tiểu ban, các điều kiện, và tiến trình nộp đơn.

Ba trường tiểu học được định danh là “Pear-fect” bởi tiểu bang

Ba trường tiểu học HISD được vinh dự vì các chương trình giáo dục về dinh dưỡng vững mạnh với giải thưởng mở đầu “Pear-fection” của Nha Canh Nông Texas.

Giải thưởng này được thiết lập để nhận biết sự làm việc cực nhọc và sự tận tụy của các nhóm dinh dưỡng học đường và các nỗ lực của họ để cung cấp cho học sinh các thực phẩm tươi và khích lệ thói quen lành mạnh kéo dài suốt đời.

Các trường tiểu học Codwell, McGowen, và Young thuộc chín trường từ năm khu học chánh trên toàn tiểu bang được nhận giải thưởng này vì các nỗ lực trong niên khoá 2020-2021.

  • Trường Codwell: “Grapefruit Chef Demo”; Nhận biết và nếm thử trái cây tiểu bang Texas
  • Trường McGowen: “Strawberry Salad Chef Demo”; Tìm hiểu về chất bổ trong rau tươi
  • Trường Young: “Mykawa Farm Ag Day”; Cuộc tìm kiếm rau trái và các dữ kiện về thực phẩm

“Thật tuyệt vời khi các viên chức tiểu bang vinh danh các phần tử của nhóm Dịch Vụ Dinh Dưỡng theo cách này,” Viên Chức Sở Dinh Dưỡng là Betti Wiggins nói. “Chúng tôi biết rằng học sinh nào ăn uống đầy đủ thì học giỏi trong lớp.”

Chương trình “Fresh Fruits and Vegetable Program” là một chương trình liên bang phụ giúp, chọn lọc để cung cấp miễn phí trái cây và rau tươi trong những ngày đi học cho các học sinh trong các trường tiểu học nào có tham dự. Chương trình này được đề ra để giúp các trường thiết lập những môi trường lành mạnh hơn bằng cách mở rộng đủ loại rau trái cho học sinh và đề cao chúng như những lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn.

Tất cả những trường tham dự trong chương trình “Fresh Fruits and Vegetable Program” thì đủ điều kiện để nộp đơn cho giải thưởng này.

“Trong HISD, sự tập trung đến dinh dưỡng của chúng tôi thì vượt trên thức ăn,” Tổng Giám Đốc HISD là ông Millard House II nói. “Chúng tôi biết học sinh cần thực phẩm lành mạnh để tăng sức học hành, nhưng chúng tôi còn muốn tăng sức cho các em để học hỏi về thực phẩm và có những lựa chọn lành mạnh. Giải thưởng này xác nhận công việc đó.”

Niên khoá 2020-2021 đánh dấu năm đầu tiên HISD tham dự chương trình “Fresh Fruits and Vegetable Program”. Tám mươi bốn trường tiểu học HISD đã tham dự, giới thiệu với học sinh các rau trái tươi là những món ăn vặt lành mạnh. Năm trường tham dự — ba trường thắng giải cộng với các trường tiểu học Blackshear và Bastion — đã nộp đơn cho giải này.

Các trường thắng giải thì đặc biệt vì quyết tâm phục vụ 10 món trái cây và 10 món rau hàng tháng, làm các món rau trái sẵn sàng cho học sinh chọn ba lần một tuần, và cung cấp rau trái trong vùng tối thiểu hai lần một tháng.

“Nó quan trọng cho mọi học sinh tập trung vào việc học,” Hiệu Trưởng Jeffrey Whitaker của trường McGowen nói. “Các món ăn nhẹ là rau, trái cây tươi là một cách rất tốt để thi hanh điều đó.”

Để xem danh sách đầy đủ các trường thắng giải hãy vào trang mạng của Nha Nông Nghiệp Texas Pear-fection Award.

Trường Tiểu Học Harvard được 123 tuổi

Trường Tiểu Học Harvard đánh dấu một mốc điểm quan trọng vào ngày 18 tháng Chín khi trường mừng sinh nhật 123 tuổi.

Trường Harvard mở cửa ngày đầu tiên trong vùng Houston Heights vào ngày 18 tháng Chín, 1898. Kể từ ngày lịch sử ấy đã có nhiều thay đổi, khi trường Harvard trở nên một trường International Baccalaureate từ 2012, cung cấp một chương trình “STEM Magnet”, và có một chương trình “Gifted and Talented” được gọi là “Vanguard Neighborhood Program”. Năm 2008, trường này được chọn là một trường “National Blue Ribbon School”.

Trường có một truyền thống cử hành sinh nhật trường cứ mỗi 5 năm. Vào thứ Sáu, họ sẽ cử hành mốc điểm sau cùng bởi trang hoàng cửa chính, nhưng không phải là mọi học sinh Harvard đều nghĩ như vậy khi cử hành.

“Ba học sinh sẽ hướng dẫn trường trong các thông báo buổi sáng bởi hát bài ca của trường Harvard và trưng bày các hình ảnh chính trong các nguồn tài liệu của Harvard,” Hiệu Trưởng Laura Alaniz nói. “Các giáo chức sẽ nói chút ít về lịch sử trường Harvard và phân phát vòng đeo tay mừng sinh nhật cho mọi người.”

Trường Harvard thuộc về HISD từ năm 1921.

Dịch Vụ Dinh Dưỡng, các cựu chiến binh cùng tham gia gieo các hạt giống hy vọng vào ngày 11 tháng Chín

Khi mặt trời mọc trên Nông Trại Mykawa, bà Bernadette Plummer tụ tập một vài cựu chiến binh để làm các khu vườn mà học sinh có thể gieo hạt giống và làm một mái che để cung cấp cho các nông phu trẻ chút bóng mát khỏi cái nóng của Texas.

Gần đó, các người tình nguyện ráp các bàn dạy học ngoài trời và một nhà có vành đai để các hạt giống từ khu vườn HISD sẽ được giữ ấm qua mùa đông.

“Đây là một chỗ thực tập tuyệt vời cho các học sinh để gieo các hạt giống và trồng rau trái,” bà Plummer nói, bà là một cựu chiến binh Hoa Kỳ và sĩ quan hồi hưu.

Bà Plummer thuộc hơn 100 cựu chiến binh đã đến trung tâm của HISD là “Food and Agriculture Literacy Center” ở Nông Trại Mykawa để phục vụ một ngày nhân dịp tưởng niệm cuộc tấn công ngày 11 tháng Chín lần thứ 20.

Nông trại này nhắm đến việc du nhập sự dinh dưỡng và khoa thực phẩm vào giáo trình chính để cung cấp cho học sinh HISD các kinh nghiệm thực tập nhằm giúp dạy các em về sự quan trọng của thực phẩm, lối sống lành mạnh, và cảm giác được tăng cường qua những lựa chọn thực phẩm.

Ngày làm việc này được cùng chung điều hợp bởi sở Dịch Vụ Dưỡng, trông coi nông trại này, và “The Mission Continues”, một tổ chức vô vị lợi toàn quốc liên kết các cựu chiến binh với các đồ án trong các cộng đồng thiếu nguồn năng. Cùng tham dự là các người tình nguyện từ một vài công ty bảo trợ, gồm United Healthcare, Starbucks, Ben & Jerry’s, Boeing, và Turner Construction.

“Các cực chiến binh có ơn gọi phục vụ,” Giám Đốc Hoạt Động Vùng của “The Mission Continues” là bà Elizabeth Barlow nói. “Thực phẩm và khởi xướng học sinh nông dân ở HISD là điều mà các người lãnh đạo tiểu đội chúng tôi muốn tiếp tục hỗ trợ.”

Ở nông trại này, bà Plummer giúp chọn và ấn định các cựu chiến binh vào một trong hai nhóm – xây dựng hay làm vườn – dựa trên kiến thức và khả năng của họ.

Những ai có tay trồng cây thì được ấn định vào nhóm làm vườn với cuốc xẻng và chất hữu cơ pha trộn để làm các khu vườn, trong khi những ai khéo tay thì được giao nhiệm vụ ráp các bàn ghế và các cấu trúc khác.

“Chúng tôi phấn khởi khi nghe biết về ý niệm của HISD từ nông-trại-đến-bàn-ăn dành cho học sinh,” bà Plummer nói. “Chúng tôi từng trông đợi ngày tưởng niệm này để đền đáp lại quốc gia và xúc tiến điều đó cho học sinh Khu Học Chánh Houston.”

Nông trại này sử dụng giáo trình mà nó nhấn mạnh đặc biệt đến khoa học, kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật, nông nghiệp, và toán – còn được gọi là các môn STEAAM. Mục tiêu là để cung cấp cho học sinh một kiến thức căn bản về thực phẩm và nơi xuất phát bởi đem cho các em cơ hội trồng trọt, thu hoạch và chuẩn bị hoa mầu, và chia sẻ kết quả này.  

Và đó là những gì các em sẽ có thể thi hành nhờ sự giúp đỡ của các cựu chiến binh và người tình nguyện, Viên Chức Dịch Vụ Dinh Dưỡng là Betti Wiggins nói, khi nhận xét rằng ngày làm việc tình nguyện có một ảnh hưởng vô giá cho những học sinh nào đến học hỏi về nông trại.

“Chúng tôi rất cảm ơn những người tình nguyện và bảo trợ, họ đã hy sinh thời giờ và khả năng để hỗ trợ chương trình nông nghiệp của HISD,” bà Wiggins nói.

Tổ chức ‘Students Within Reach Walk’ thành công khích lệ học sinh trở lại trường

Floyd Young học sinh lớp 10 trường Trung Học Kashmere mơ ước một ngày nào đó sẽ trở thành cầu thủ dã cầu chuyên nghiệp, nhưng trước khi em có thể chơi trong NFL, em biết em phải trở lại trường. Vì COVID-19 nên Young không đến lớp, nhưng em đã thay đổi não trạng khi Tổng Giám Đốc HISD Millard House đích thân đến nhà để thăm em.

Cùng với nhân viên, ban quản trị, và các phần tử cộng đồng, ông House đã đi từng nhà trong nỗ lực “Students Within Reach Walk” để liên lạc với những học sinh nào đã không trở lại trường vào mùa thu này.

“COVID thực sự ảnh hưởng tai hại đến nhiều học sinh trên toàn quốc Hoa Kỳ là những người chưa từng tham dự trong giáo dục cộng đồng,” ông House nói. “Chúng tôi không ở đây để xét xử; chúng tôi ở đây để hỗ trợ. Khi chúng tôi gõ cửa, chúng tôi ở đây để bảo đảm rằng chúng tôi đưa các học sinh này trở lại lớp để họ có thể có được sự hỗ trợ cần thiết.”

Những người tình nguyện từ 17 trường trung học HISD đã dành sáng thứ Bảy để gõ cửa các căn nhà trên toàn thành phố Houston, khích lệ những học sinh nào chưa trở lại trường niên khoá này thì hãy ghi danh lại. Nỗ lực này đã giúp 82 học sinh HISD quyết định trở lại trường ngay lập tức, và nhiều em hứa sẽ trở lại.

Young nói đại dịch này là lý do em lo ngại trở lại lớp. Với các thể thức an toàn hiện hành trong kế hoạch “Ready, Set, Go” của HISD, Young nói em sẽ trở lại trường. Young có thể liên lạc với ông House, một cựu học sinh thể lực. Ông House và hiệu trưởng trường Kashmere là Brandon Dickerson đã nồng nhiệt đón chào học sinh với cái chạm tay.

“Cảm tưởng rất tốt – em biết ơn điều đó,” Young nói sau khi gặp ông House.

Sinh hoạt này thuộc về một chiến thuật liên tục, toàn diện, tái hấp dẫn học sinh. HISD thực hiện sinh hoạt này cho các học sinh trong lớp 7-12 mà họ có nguy cơ bỏ học vì nhiều lý do và đã không trở lại trường. Sau khi gọi điện thoại, gởi thơ về nhà, và gặp cá nhân, bước sau cùng là đến nhà trong tổ chức đi bộ “Students Within Reach”, trong đó nhóm HISD trả lời các câu hỏi, giúp tái ghi danh, và cung cấp sự hỗ trợ cho gia đình. Các trường trung học đã tham dự là Kashmere, Austin, Chavez, Furr, Heights, Liberty, Long Academy, Middle College Gulfton, Milby, Northside, Sam Houston, Scarborough, Sharpstown, Sterling, Waltrip, Westbury, Westside, và Wisdom. Ngày này được mở đầu với một cuộc họp báo tại trường Kashmere với những phát biểu của Hiệu Trưởng Dickerson, Tổng Giám Đốc House, các ủy viên giáo dục HISD và Dân Biểu Sheila Jackson Lee.

Phái đoàn này còn đến thăm học sinh lớp 11 trường Kashmere là Salwa Az Zahra và gia đình em. Gia đình này rất phấn khởi để gặp ông tổng giám đốc và cũng được khích lệ bởi sự tham dự của ban quản trị trường Kashmere. Az Zahra được phấn khởi trở lại lớp và gặp lại các bạn cùng lớp.

Cho đến 15 tháng Chín, trong 5,440 học sinh trung học cần ghi danh lại, 1,036 em đã trở lại HISD. Ngoài học sinh tái ghi danh, hàng ngày HISD được nhìn thấy số học sinh mới gia tăng ghi danh trong các lớp 9-12. Phụ huynh và học sinh tìm các liên lạc lại với trường thì được nhắc nhở là họ có thể liên lạc với hiệu trưởng, giáo chức trường, hoặc gọi đường dây nóng “HISD H.O.M.E.” số 713-556-4636.

Với em Young, sự gặp gỡ ông tổng giám đốc và được nghe những lời khích lệ của ông đã tạo nên mọi khác biệt trong hành trình theo đuổi ước mơ của mình.