Monthly Archives: September 2020

Nộp đơn FAFSA, TASFA tuần này

Giai đoạn nộp đơn chính thức cho “Free Application for Federal Student Aid”, hay FAFSA, bắt đầu từ 1 tháng Mười cho những học sinh nào dự định vào đại học trong mùa thu 2021.

Điền đơn FAFSA là bước đầu dẫn đến nhiều loại trợ giúp tài chánh khác để đi học, và nộp đơn FAFSA sớm là cách tốt nhất để được học bổng đại học tối đa.

Khi nộp đơn xin trợ cấp, thời gian là vấn đề. Hàng năm, Phòng Trợ Cấp Học Sinh của Liên Bang (Office of Federal Student Aid) cung cấp hơn $120 tỉ qua sự trợ cấp, vay mượn, và quỹ “work-study” để giúp sinh viên trả tiền đại học. Ưu tiêu sẽ được dành cho những học sinh nào nộp đơn trước thời hạn chót để cứu xét.

Continue reading

Ủy Ban Giáo Dục HISD tổ chức họp ảo chung về các mục tiêu của học khu cho kết quả học sinh

Ủy Ban Giáo Dục HISD sẽ tổ chức hai cuộc họp cộng đồng và một đại hội về học vấn ngay trước một cuộc bỏ phiếu để đặt ra các mục tiêu mới của học khu cho kết quả học sinh. Mọi cuộc họp đều ảo và rộng mở cho công chúng.

Các ủy viên theo lịch trình sẽ bỏ phiếu về các mục tiêu này trong một cuộc họp đặc biệt vào thứ Năm, 22 tháng Mười.

“Sứ mệnh của chúng tôi Ủy Ban Giáo Dục là để giáo dục toàn thể trẻ em để mọi học sinh tốt nghiệp HISD sẽ có các dụng cụ để đạt được tiềm năng trọn vẹn của mình,” Chủ Tịch Ủy Ban HISD là bà Sue Deigaard nói. “Khi chúng tôi thảo luận và suy nghĩ đến các mục tiêu mới cho kết quả học sinh trong khu học chánh, chúng tôi muốn hiểu biết hơn về quan điểm của cộng đồng, đó là lý do tại sao sự tham dự của công chúng trong các cuộc họp chung này thì quan trọng đối với chúng tôi.”

Một khi được thông qua bởi ủy ban, các mục tiêu này sẽ kéo dài năm năm và bao gồm tối thiểu ba lãnh vực được chú trọng, gồm trình độ đọc và viết thời thơ ấu, toán thơ ấu, và những chuẩn bị đại học, ngành nghề, và quân sự. Ủy ban còn biểu quyết về những hạn chế mới, mà nó vạch ra thông số mà tổng giám đốc phải tuân giữ khi hoạt động để đạt được các mục tiêu này. Trong suốt niên khóa, tổng giám đốc sẽ cung cấp những cập nhật thường lệ cho ủy ban về từng mục tiêu trong các cuộc họp chung.

Continue reading

HISD khởi sự bảng báo cáo COVID-19 để theo dõi những trường hợp được xác nhận

Khi HISD chuẩn bị trở lại sự giảng dạy cá nhân vào ngày 19 tháng Mười, học khu đang khởi sự một bảng cáo OVID-19 để thông tin cho cộng đồng về ảnh hưởng của đại dịch này.

Được thiết kế để bảo đảm sự minh bạch, bảng trực tuyến này sẽ theo dõi con số trường hợp COVID-19 được xác nhận của học sinh và nhân viên trong trường. Bảng này sẽ khởi sự lúc 1g trưa thứ Hai, 28 tháng Chín.

“Khi chúng ta cùng nhau luồn lách qua đại dịch này, chúng tôi muốn bảo đảm rằng chúng tôi minh bạch khi cung cấp những tin cập nhật quan trọng,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD Grenita Lathan nói. “Bảng báo cáo này sẽ đem cho nhân viên và gia đình những thông tin cần biết trong một phương cách có thể truy cập và dễ sử dụng khi cần có những quyết định.”

Continue reading

Thư viện “Dolly Parton’s Imagination Library” cung cấp sách dem về nhà cho hàng ngàn trẻ em HISD

HISD đang hợp tác với Ủy Viên Adrian Garcia của “Harris County Precinct 2”, “Books Between Kids”, “PNC Bank”, “St. James Family Life Center” và “Waltrip Family Foundation” để đem thư viện “Dolly Parton’s Imagination Library” đến cho khoảng 5,000 trẻ em ở Houston.

Thư viện “Dolly Parton’s Imagination Library” là một chương trình tặng sách cho trẻ em từ sơ sinh cho đến 5 tuổi trong các cộng đồng có tham dự ở Hoa Kỳ, Anh, Gia Nã Đại, Úc và Ái Nhĩ Lan. Thư viện “Dolly Parton launched Imagination Library” năm 1995 đã cổ vũ việc yêu đọc sách trong các trẻ em vườn trẻ nơi quê hương của bà. Ngày nay, chương trình này tặng hơn một triệu cuốn sách cho trẻ em trên toàn thế giới hàng tháng.

Nằm trong thư viện “Dolly Parton’s Imagination Library”, chương trình “Book a Month” sẽ cung cấp sách cho trẻ em ở Houston bằng cách gởi sách trực tiếp về nhà hàng tháng cho đến khi lên 5 tuổi. Các gia đình nào cư ngụ trong vùng hoặc theo học một trường ở các vùng có số zip sau đây thì có thể tham dự chương trình này: 77009, 77011, 77012, 77017, 77020, 77022, 77029 và 77087. Cuốn sách đầu tiên mỗi trẻ sẽ nhận được qua bưu điện sẽ là cuốn bà Dolly Parton ưa thích—The Little Engine That Could

Continue reading

Chương trình “High School Aerospace Scholars” của NASA hiện đang nhận đơn

Các học sinh lớp 11 trên toàn HISD được mời tham gia NASA trong việc thám hiểm mặt trăng cho đến Hỏa Tinh qua chương trình “High School Aerospace Scholars”.  

NASA muốn học sinh ngày nay trở nên các kỹ sư, khoa học gia, nghiên cứu gia và người canh tân của tương lai. Chương trình “High School Aerospace Scholars” cung cấp một loại kinh nghiệm riêng biệt cho học sinh trung học Texas để khám phá ra những khả năng của một ngành nghề hay một chuyên môn liên quan đến khoa học, kỹ thuật, kỹ sư và toán (STEM). 

Cảm nghiệm này bắt đầu vào mùa thu với một khóa học tương tác trực tuyến trên các hoạt động NASA có liên quan đến việc thám hiểm không gian, địa chất học, kỹ thuật, toán và hàng không. Học sinh hoàn tất các thách đố thiết kế gồm hình vẽ 3D, câu hỏi khoa học, thảo luận, viết về kỹ thuật và họp hàng tháng trên mạng với các khoa học gia và kỹ sư NASA.

Continue reading

Hạn chót được kéo dài cho phụ huynh để chọn học cá nhân hay ảo

Để phụ huynh có thêm thời gian quyết định mà nó đáp ứng với các nhu cầu giáo dục của con em tốt nhất, khu học chánh đã kéo dài hạn chót việc chọn học cá nhân hay ảo cho đến thứ Hai, 28 tháng Chín.

Như một nhắc nhở, phụ huynh có thể chọn sự giảng dạy cá nhân hay ảo qua trang HISD Connect Parent Portal

Nếu phụ huynh gặp bất cứ vấn đề kỹ thuật nào,  họ cũng có thể liên lạc với trường để cho biết sự lựa chọn của mình. Chúng tôi cũng thiết lập một video chỉ dẫn hữu ích để đưa quý vị qua tiến trình này.

Ba trường HISD được chọn là “2020 National Blue Ribbon Schools”

Trường Tiểu Học Memorial, trường “Young Women’s College Preparatory Academy” và trường “High School for Law & Justice” được định danh là các trường “2020 Blue Ribbon” bởi Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ.

Đây là lần đầu tiên các trường này được định danh như vậy, nó được trao tặng cho những trường duy trì được các tiêu chuẩn học vấn cao trong các học sinh trường trong khi chứng tỏ sự tiến bộ trong việc bớt đi khoảng cách thành tích giữa các nhóm học sinh.

Continue reading

Học sinh, giáo chức HISD tham dự trại ảo STEM tại Đại Học Rice

Gần 20 học sinh HISD và giáo chức thuộc về một nhóm chọn lọc trên toàn tiểu bang là những người được mời để tham dự trại ảo có uy tín “Tapia Say virtual STEM Camp” tại Đại Học Rice trong hè này. 

Tại trại hè này, được bảo trợ bởi “ExxonMobil”, trại sinh trải qua năm ngày cảm nghiệm trực tuyến về STEM được hướng dẫn bởi các giáo sư trường Rice và các điều hợp viên kinh nghiệm, chú trọng đến các khả năng giải quyết vấn đề và giao tiếp. Mỗi trại sinh được thách đố hãy thiết kế cho mình một “heatsink” (vật dẫn nhiệt), phỏng theo tiến trình mà qua đó nhiệt được lấy ra khỏi bộ xử lý trong một máy điện toán để giữ cho nó khỏi quá nóng.

Những nhà giáo dục nào tham dự trong trại này thì có được các dụng cụ để thực hiện những gì học hỏi trong lớp, dù là ảo hay diện đối diện, qua 10 ngày hội thảo. Ngoài việc kiếm được các giờ “Continuing Professional Education” (CPE), các tham dự viên còn hợp tác với các giáo chức khác trên toàn Texas và xa hơn nữa.

Trại này được tổ chức bởi trung tâm “Richard Tapia Center for Excellence and Equity” tại Đại Học Rice, nó cổ vũ sự hợp tác lớn lao hơn của thành phần thiểu số ít có đại diện và phụ nữ trong các ngành khoa học và kỹ sư.

HISD nhận tài trợ $1 triệu từ Moody Foundation để giúp khép lại sự chia cách kỹ thuật số

Khu Học Chánh Houston sẽ nhận được $1 triệu từ “Moody Foundation” để giúp khép lại sự chia cách kỹ thuật số bằng các mua các máy điện toán cho học sinh trong chương trình “Achieve 180” của HISD trong một số trường kém hiệu quả.

Ngân khoản này sẽ được dùng để mua hơn 2,000 máy cho học sinh trong lớp vườn trẻ cho đến lớp năm tại những trường có chương trình Achieve. “Achieve 180” là một kế hoạch hành động dựa trên sự nghiên cứu để hỗ trợ, củng cố, tăng cường, và gia tăng thành tích học sinh trong các trường không được phục vụ đúng mức và kém hiệu quả của HISD.

Continue reading

Chương trình “National Merit Scholarship” chọn 81 học sinh HISD vào bán kết

Chương trình “National Merit Scholarship”đã chọn 81 học sinh lớp 12 của Khu Học Chánh Houston là những người vào bán kết 2021.

Các học sinh trung học này có cơ hội để thi đua với gần 7,600 học bổng trị giá hơn $30 triệu mà nó sẽ được cung ứng vào mùa xuân tới. Trên toàn quốc có khoảng 16,000 học sinh vào bán kết trong chương trình “National Merit Scholarship Program” thường niên lần thứ 66.

“Chúng tôi hãnh diện về các học sinh ưu tú của chúng tôi, các em đang thi đua với chúng bạn trên toàn quốc cho vinh dự nhiều uy tín này,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD Grenita Lathan nói. “Chúng tôi hỗ trợ và khuyến khích các em hãy duy trì mức độ xuất sắc này mà nó có kết quả là được vào bán kết, bất kể những thách đố các em phải đối diện trong niên khóa linh động này.”

Continue reading