Trường Roderick Paige ES chọn bà Bathsheba Nash là tân hiệu trưởng

Bà Bathsheba Nash được chọn là tân hiệu trưởng trường Roderick Paige Elementary School.

Bà Nash từng là một nhà giáo dục trong 11 năm và đã phục vụ HISD là một giáo chức và chuyên gia giáo chức. Bà từng là Hiệu Phó trường A.G. Hilliard Elementary từ 2016. Các vinh dự của bà gồm việc được chọn nhận giải thưởng “Ann Sledge Instructional Excellence Coach” năm 2017. Là phần tử của nhóm lãnh đạo, bà giúp trường A.G. Hilliard Elementary ra khỏi tình trạng “Improvement Required” (IR – cần cải tiến) và chiếm được hạng “TEA MET Standard” (đạt tiêu chuẩn TEA).

Bà Nash sinh trưởng ở Houstonian và là một sản phẩm của HISD. Bà có bằng Cử Nhân về “Interdisciplinary Studies” của trường “University of Houston Downtown”, bằng Cao Học về “Advanced Literacy” của trường Concordia University ở Austin, Texas, và Chứng Chỉ Hiệu Trưởng của trường Lamar University ở Beaumont, Texas.