Bầu trường HISD ưa thích nhất và giúp Clorox ‘Power a Bright Future’

Bốn trường HISD được đề cử để nhận một tài trợ trị giá $50,000 qua chương trình Clorox’s Power a Bright Future, và quý vị có thể giúp trường ưa thích thắng cuộc bằng cách kiếm được nhiều phiếu nhất trên mạng vào thứ Tư, 19 tháng Mười Hai.

Hàng ngàn trường trên toàn quốc Hoa Kỳ đang ganh đua giải này, kể cả trường Tiểu Học Briscoe, mà trường sẽ dùng số tiền này để mua dụng cụ kỹ thuật; Tiểu Học Gallegos, muốn tổ chức đại hội văn hoá mùa hè cho phụ huynh; Tiểu Học Hartman, dự định cung cấp việc dậy kèm cho học sinh sau khi tan trường và vào ngày thứ Bẩy; và Tiểu Học Oak Forest, muốn tu sửa lại đường chạy bộ ở ngoài trời.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết của mỗi trường về hoạch định sử dụng số tiền này ở nối kết trên.