Giúp Con Em Chúng Ta Bổ Dưỡng với Bữa Ăn Thứ Ba

HISD tin rằng trong việc chăm sóc toàn thể đứa trẻ, điều đó không chỉ cho chúng các dụng cụ để thăng tiến học vấn, nhưng còn lớn lên về thể xác – và cuộc nghiên cứu cho thấy hai nỗ lực có liên hệ chặt chẽ. Dựa trên chương trình thành công của HISD là First Class Breakfast, cung cấp bữa ăn sáng miễn phí cho học sinh ngay trong lớp, một chương trình mới hiện đang cung cấp bữa tối bổ dưỡng cho học sinh.

Sở Thực Phẩm đã hợp tác với chương trình Twenty-First Century Community Learning Center của học khu để phục vụ bữa ăn thứ ba trong ngày. Chương trình mới này cho phép học sinh được ăn tối miễn phí trong trường trong tuần lễ đi học.

Jonnelle Hollins, Quản Lý của chương trình After School của HISD, nói rằng bữa trưa phục vụ tại các trường này có thể là bữa duy nhất của học sinh cho đến ngày hôm sau. Nó sẽ tạo sự khác biệt trong đời sống các em. Vào cuối niên khoá 2012-2013, trên 30 trường sẽ tham dự trong chương trình mới này.

Các bữa tối được phục vụ từ 5g đến 6g chiều, thứ Hai đến thứ Năm tại mọi địa điểm ăn tối và thứ Sáu tại một số địa điểm đặc biệt, từ 4g đến 5g chiều. Mọi bữa ăn đều miễn phí cho trẻ em từ 1 đến 18 tuổi. Phụ huynh có thể liên lạc với trường để biết có chương trình này hay không hoặc liên lạc với Sở Thực Phẩm HISD ở số 713-491-5938.

Các trường hiện đang tham dự chương trình Ăn Tối là:

 

         Atherton Elementary School

         Blackshear Elementary School

         Brookline Elementary School

         Cornelius Elementary School

         Dowling Middle School

         Fonville Middle School

         Furr High School

         Marshall Middle School

         Sam Houston High School

         Port Houston Elementary

         The Rusk School

         Ryan Middle School

         Scarborough High School

         Washington High School

         Woodson K-8

         Wainwright Elementary School

         Windsor Village Elementary School