Chủ Nhân Tiểu Thương Được Thành Công Khi Làm Thương Mãi với HISD

“HISD thực sự giúp các tiểu thương gia, nhất là những cơ sở thiểu số làm chủ,” Jasmine Wang nói, bà khởi sự một công ty, Sienna Supply, vào năm 2010.

Jasmine Wang biết công ty của bà sẽ là một người bán hàng cho HISD, cung cấp việc mua sắm hàng loạt đồ tiếp liệu, từ những chiếc xe lau chùi đến đồ gọt bút chì.

Nhưng Wang, một chủ nhân tiểu thương ở Houston, rất rành rẽ về cách tham dự trong thủ tục mua bán với khu học chánh lớn nhất Texas. Đó là khi bà liên lạc với Phòng Giúp Đỡ Thương Mãi của HISD.

“(HISD) thực sự giúp đỡ các tiểu thương, nhất là những cơ sở thiểu số làm chủ,” Jasmine Wang nói, bà khởi sự một công ty, Sienna Supply, vào năm 2010. “Có sự nuôi dưỡng tương giao với HISD và những doanh nghiệp nhỏ cung cấp dụng cụ”.

Nhóm giúp đỡ thương mãi tại HISD được thiết lập để giúp giới tiểu thương, kể cả các công ty do thiểu số và phụ nữ làm chủ, có được sự tự tin và kinh nghiệm khi trải qua thủ tục mua bán, tổ chức hội thảo về các đề tài thương mãi và sinh hoạt liên mạng.

Năm 2012, nhóm giúp đỡ doanh gia đã giúp cho trên 1,300 công ty. Nhóm cung cấp sự giúp đỡ cho M/WBE, giúp giải quyết tương tranh cho các tổ chức cung cấp vật cụng và báo động cho họ biết những cơ hội đang có trong khu học chánh.

“Chúng tôi tích cực tham gia các tổ chức chính phủ khác và hợp tác phát triển các chương trình có khả năng xây cất để chuẩn bị các công ty nhỏ, giúp họ tận dụng cơ hội đang có tại HISD,” Trưởng Nhóm “HISD Supplier Diversity” là Bernard Willingham nói.

Trong những tháng gần đây, Phòng Giúp Đỡ Doanh Nghiệp hoạt động tích cực nhất là để các nhà cung cấp vật liệu biết về những cơ hội trong chương trình bông phiếu 2012 trị giá $1.89 tỉ, để xây mới hoặc tân trang 40 trường trên toàn học khu.

Willingham nói ông biết Wang rất muốn gia tăng doanh nghiệp sau lần đối thoại đầu tiên với bà tại một sinh hoạt liên mang vào tháng Sáu 2011. Ông nhấn mạnh đến việc tham dự sinh hoạt và hội họp với các chuyên gia mua bán để hiểu biết hơn về thủ tục và nhu cầu của khu học chánh này.

Tìm hiểu thêm về phòng giúp đỡ doanh nghiệp của HISD (Office of Business Assistance)

Wang áp dụng lời khuyên đó bằng cách tham dự các cuộc hội thảo, đặt câu hỏi, ghi chép, và sử dụng những lời khuyên mà bà biết được.

“Bà Jasmine thực sự muốn biết cách nào để giúp HISD,” Willingham nói. “Với bà, nó không phải là kiếm được giao kèo và được trả tiền. Bà muốn biết làm thế nào bà có thể giải quyết các khó khăn mà chúng tôi có thể có.”

Sự kiên trì đó có kết quả khi bà Wang thắng được một giao kèo không quá $100,000 trong năm 2011 để cung cấp dụng cụ cho trường và đồ lau chùi cho khu học chánh.

“Chiếm được một giao kèo với HISD đã giúp tôi gia tăng thương mãi,” Wang nói. “Tôi không biết cảm ơn thế nào cho đủ.”

Lời khuyên của bà Wang cho các công ty đang tìm cách làm thương mãi với HISD thì đơn giản – hãy tham dự và có được chứng nhận là M/WBE, nếu đủ điều kiện. Bà nói chứng nhận này mở ra cánh cửa cơ hội và gia tăng doanh nghiệp.

Câu chuyện thành công của bà Wang là loại kết quả mà Willingham cố gắng hàng ngày khi ông làm việc với các doanh nghiệp nhỏ và thiểu số làm chủ. Thông điệp của ông rất rõ ràng: Phòng Giúp Đỡ Doanh Nghiệp ở đây là để giúp đỡ.

“HISD nhận biết rằng có được nhiều nhà cung cấp dụng cụ là một mối lợi về cạnh tranh,” ông nói. “Với sự hiểu biết này, mục tiêu của chúng tôi là giúp đỡ các M/WBEs được thành công càng nhiều nếu có thể.”